Optymalizacja Google Ads - najważniejsze liczby kluczowe dla Twojej kampanii SEA

Optymalizacja Google Ads - najważniejsze liczby kluczowe dla Twojej kampanii SEA

W tym artykule dowiesz się, jak optymalizować kampanie Google Ads po ich uruchomieniu i na jakie kluczowe dane należy zwracać uwagę. Dzięki temu przewodnikowi będziesz mógł zoptymalizować swoje własne kampanie Google Ads.

Jednorazowe utworzenie kampanii Google Ads nie wystarczy, by zapewnić trwały sukces reklam. Tylko dzięki ciągłej optymalizacji kampanii Google Ads będziesz mógł prowadzić ją z zyskiem i sukcesem. Jak ustawić swoją pierwszą kampanię Google Ads, dowiesz się z naszego artykułu "Przewodnik po Google Ads: Jak błyskawicznie opanować swoją pierwszą kampanię reklamową". W tym artykule wyjaśnię Ci, jak na tej podstawie zoptymalizować kampanię Google Ads.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, które metryki są naprawdę istotne dla optymalizacji Google Ads. Domyślne metryki na Twoim koncie nie są zbyt znaczące. Najpierw musisz aktywować ważne metryki w swoich widokach. Oto krótki przewodnik, jak to zrobić:

optymalizacja reklam google

W pozycji "Kolumny" możesz zobaczyć wyświetlane liczby kluczowe. Następnie przejdź do "Dostosuj kolumny" i zobacz listę wszystkich możliwych liczb kluczowych.

optymalizacja reklam google

Najważniejsze postacie

Po pierwsze, oto kilka podstawowych wskaźników, na które powinieneś zwrócić uwagę, aby zoptymalizować swoje kampanie Google Ads:

 • Wrażenia: Jak często były odtwarzane Twoje reklamy?
 • Kliknięcia: Jak często Twoje reklamy były klikane?
 • CTR (click-through rate): Współczynnik CTR oblicza się, dzieląc kliknięcia przez wyświetlenia.
 • Średnie CPC (Costs Per Click): Jaka jest średnia cena kliknięcia?
 • Koszty: Jakie koszty zostały poniesione w badanym okresie?

Te kluczowe liczby są ważne, ale nie wystarczają do optymalizacji Google Ads. Oto kilka słów na temat CPC: Wiele agencji i freelancerów nadal przywiązuje dużą wagę do CPC. Szczególnie w czasach inteligentnego licytowania i automatyzacji nie jest to już aktualne. Zwiększone/wysokie CPC nie musi być negatywne. Wysokie CPC może na przykład wskazywać na wartościowe słowo kluczowe, które szczególnie dobrze konwertuje, a więc ma dużą konkurencję. 

Dzięki inteligentnej licytacji - na przykład "zmaksymalizuj konwersje" - Google dostosowuje również oferty w taki sposób, aby zwiększyć ofertę, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo konwersji. Dlatego same wysokie CPC nie mają większego znaczenia.  

Kluczowe dane dotyczące konwersji

Ostatecznie decyzje o optymalizacji powinny być zawsze podejmowane na podstawie danych o konwersji. 

Jeśli zastanawiasz się, czym jest konwersja, oto krótkie wyjaśnienie: Konwersja to docelowa akcja, którą użytkownik wykonuje na stronie internetowej. Może to być na przykład wypełnienie formularza kontaktowego lub dokonanie zakupu w sklepie internetowym. Ostatecznie celem firmy jest generowanie sprzedaży - a konwersje mierzą właśnie ten sukces biznesowy. W przypadku firm usługowych, takich jak doradcy podatkowi, na stronie nie odbywa się sprzedaż bezpośrednia, dlatego konwersją może być wysłanie formularza kontaktowego lub zarezerwowanie terminu konsultacji. W sklepie internetowym sukces jest oczywiście łatwiejszy i bardziej bezpośrednio mierzalny.

Wracamy do metryki. CTR i CPC to również ważne wskaźniki, a ich poprawa może wskazywać na poprawę jakości kampanii. Jednak dobry współczynnik CTR to nie wszystko. Ostatecznym celem jest generowanie konwersji. Z tego powodu poniższe wskaźniki KPI dotyczące konwersji są szczególnie ważne:

 • Konwersja: Ile konwersji zostało wygenerowanych? W tym miejscu wyświetlana jest tylko całkowita liczba konwersji.
 • Współczynnik konwersji: Obliczany jest przez podzielenie liczby konwersji przez liczbę kliknięć. Daje wskazówkę, jak "dobrze" konwertuje dane słowo kluczowe. Słowo kluczowe, które wskazuje na zamiar zakupu, w naturalny sposób wygeneruje więcej zakupów niż nieformalne słowo kluczowe. 
 • Koszt na konwersję: Obliczany jest przez podzielenie konwersji przez koszty. Koszt za konwersję daje dobre wskazówki, jak należy rozdysponować budżet. Na przykład, jeśli kampania generuje konwersje po niższej cenie, ponieważ słowa kluczowe są szczególnie istotne, sensowne jest przeznaczenie na nią większego budżetu.

Poniższe kluczowe dane są również istotne dla sklepów internetowych lub firm, które mogą bezpośrednio mierzyć sprzedaż: 

 • Wartość konwersji: Ile przychodów wygenerowały kampanie Google Ads. 
 • Wartość konwersji/koszty: Ta kluczowa liczba to mniej więcej ROI (zwrot z inwestycji). Dostarcza więc informacji o relacji między zyskiem a kosztami. Zysk powinien być oczywiście większy niż koszty.  
 • Wartość konwersji/kliknięcie: Jest to kluczowa liczba, która może uzasadnić wysoką cenę za kliknięcie. Jeśli średnia cena kliknięcia wynosi 10 €, ale przychód za kliknięcie wynosi 50 €, cena kliknięcia 10 € jest nadal opłacalna. To wyjaśnia, dlaczego samo CPC ma niewielkie znaczenie.  

Inne ważne kluczowe postacie

Istnieją również inne ważne dane, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o optymalizacji. Trzy kolejne kluczowe liczby dostarczają informacji o tym, czy należy zwiększyć budżet, czy też poprawić reklamy lub landing page: 

 • Udział w możliwych wrażeniach: Czy w tym miejscu można uzyskać więcej kliknięć, czy też maksymalny potencjał został już wyczerpany? Ważne, aby pamiętać: W kampaniach wyszukiwania Google Ads reklama jest wyświetlana tylko klientom, którzy wprowadzą określone hasła. Jeśli ta wartość wynosi 100 procent, reklamy nie mogą być odtwarzane częściej. W tym przypadku zwiększenie budżetu nie ma sensu.  
 • Udział utraconych wyświetleń w sieci wyszukiwania (ad rank): Pokazuje procent wszystkich możliwych wyświetleń utraconych z powodu niskiej pozycji reklamy. Ranga reklamy jest określana na podstawie współczynnika jakości i maksymalnej oferty. Współczynnik jakości jest określany na podstawie trafności reklamy, trafności strony docelowej oraz współczynnika CTR. Jeśli utracony udział jest zbyt wysoki, możesz zwiększyć maksymalne CPC lub współczynnik jakości. Jeśli w reakcji na to zwiększysz maksymalne CPC, czynnikiem ograniczającym będzie prawdopodobnie budżet. Ważne! Jeśli korzystasz z funkcji Smart Bidding, takiej jak "Maksymalizacja konwersji", oferta jest automatycznie ustalana przez system.  
 • Procent utraconych wyświetleń w sieci wyszukiwania (budżet): Pokazuje, ile procent wszystkich możliwych wyświetleń jest traconych z powodu zbyt małego budżetu. Jeśli wartość ta jest wysoka, powinieneś zwiększyć budżet, aby uzyskać więcej wyświetleń.  

Oto najważniejsze metryki Google Ads, które powinieneś wziąć pod uwagę, analizując swoje kampanie, grupy reklam, słowa kluczowe, reklamy itp. 

Ciągła optymalizacja

Teraz znasz najważniejsze liczby kluczowe, które dostarczają ci informacji o twoich kampaniach. Następnie chciałbym wyjaśnić, jak ostatecznie zoptymalizować swoje reklamy Google Ads.

Warto zauważyć, że jeśli pracujesz z programem Smart Bidding, nie musisz dokonywać ręcznych zmian opisanych poniżej. Jeśli więc używasz Maksymalizacji konwersji, Target CPA lub Target ROAS i masz wystarczająco dużo danych o konwersjach dostępnych dla Google, Google samodzielnie zoptymalizuje Twoje reklamy Google na podstawie tych danych. Większość czasu należy poświęcić na optymalizację strony docelowej.  

Optymalizacja na podstawie danych

Jeśli stosujesz strategie licytacji takie jak Maksymalizacja kliknięć lub manualne CPC, Google nie będzie automatycznie dostosowywać Twoich ofert do konwersji. Może się tak zdarzyć, jeśli masz zbyt mało danych o konwersji lub niewielki budżet. W takim przypadku musisz sam dokonać zmian.  

Jedynymi wiarygodnymi danymi kluczowymi są dane dotyczące konwersji, co zostało już opisane powyżej. Decyzje optymalizacyjne powinny być podejmowane na podstawie wyżej wymienionych kluczowych danych. Optymalizacja może odbywać się na różnych poziomach:

 • Poziom kampanii: Które kampanie działają szczególnie dobrze i przynoszą wiele konwersji? Które kampanie powinny otrzymać zwiększenie budżetu, ponieważ koszty za konwersję są szczególnie niskie lub wartość konwersji jest szczególnie wysoka?
 • Grupy reklam: Jakie grupy reklam/grupy słów kluczowych działają szczególnie dobrze?
 • Słowa kluczowe: Które słowa kluczowe konwertują szczególnie dobrze? Jaki jest koszt jednej konwersji? Czy słowa kluczowe powinny zostać wyłączone? 
 • Reklamy: Które reklamy szczególnie dobrze konwertują? Dlaczego te reklamy mogą dobrze konwertować? Czy inne reklamy wymagają dostosowania? 
 • Urządzenia: Które urządzenia działają dobrze? Czy "desktop" może lepiej konwertować, ponieważ odwiedzający częściej wypełniają formularz leadowy przy swoim biurku/stacji roboczej? Może ruch ze smartfonów słabiej konwertuje. Może koszt konwersji jest niższy na smartfonach? Jeśli Twoją grupą docelową są firmy B2B, możesz wykluczyć na przykład urządzenia mobilne. 
 • Lokalizacje: Szczególnie dla firm lokalnych ważne jest, aby wiedzieć, czy użytkownicy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji firmy osiągają lepsze wyniki niż ci, którzy znajdują się nieco dalej. Możesz wtedy odpowiednio dostosować swoje oferty. 
 • Grupy docelowe: Jakie grupy docelowe dobrze konwertują? 
 • Planowanie reklam: O jakiej porze dnia, w jakim dniu tygodnia reklamy konwertują najlepiej?
 • Charakterystyka demograficzna: Który wiek lub płeć lepiej konwertują?

Ważne jest, że decyzje można podejmować tylko na podstawie wystarczających danych. Jeśli kampania ma tylko kilka konwersji w ciągu miesiąca, trudno jest zdecydować, które słowa kluczowe dobrze konwertują, ponieważ konwersje mogą być również przypadkowe.

Jeśli masz zbyt mało konwersji, możesz stworzyć "konwersje pośrednie" - na przykład czas spędzony na stronie docelowej lub liczbę odwiedzonych stron. Użytkownicy, którzy spędzają na stronie więcej czasu lub przeglądają kilka stron, są bardziej wartościowi niż ci, którzy opuszczają landing page bezpośrednio. W ten sposób można wygenerować więcej danych dotyczących konwersji, aby podejmować lepsze decyzje. Na przykład, w przypadku kont z małym budżetem i niewielką liczbą miesięcznych konwersji, powinieneś użyć tej opcji.

Testowanie

Oto świetna wskazówka, jak sprawdzić, czy wydajność jest lepsza: Testy kampanii! Podczas optymalizacji kont moich klientów zawsze używam tej funkcji, aby pokazać, że moje optymalizacje poprawiły wydajność Google Ads. 

Optymalizacja reklam Google

Testy kampanii działają w następujący sposób: Zmodyfikowaną wersję kampanii możesz utworzyć w pozycji menu Rysunki kampanii. Na przykład możesz zdefiniować inne ustawienia kampanii lub wybrać inne słowa kluczowe w projekcie. Na podstawie tego projektu możesz ustawić test kampanii. Następnie można ustawić test na określony czas. Standardowo używam co najmniej 30 dni. Dla mniejszych kont z mniejszym budżetem reklamowym zalecam 60 lub 90 dni, aby zebrać wystarczającą ilość danych. Budżet można wtedy przeznaczyć w 50 procentach na oryginalną kampanię i w 50 procentach na zoptymalizowaną kampanię testową.

Dlaczego ta funkcja jest tak ważna? Oczywiście, zmiany można wprowadzić bezpośrednio w kampanii i obserwować je w czasie. Jednak dane nie są wtedy tak znaczące. Na przykład dane mogą być mniej znaczące, ponieważ czynniki zewnętrzne zazwyczaj wpływają na wyniki kampanii. Na przykład kampanie B2B mogą gorzej konwertować w okresie świątecznym. W teście kampanii ogólna wydajność kampanii może spaść, ale mogę dokładnie wykazać w teście 50%-50%, że mój test nadal był lepszy niż oryginalny. Czynniki zewnętrzne nie odgrywają więc żadnej roli. 

Optymalizacja strony docelowej

Chociaż ten wpis dotyczy Google Ads, temat optymalizacji strony docelowej jest również bardzo ważny dla sukcesu i konwersji, dlatego chcę się przyjrzeć temu obszarowi osobno. Ostatecznie kupujesz ruch z Google dla swojej strony docelowej. Jednak ta strona docelowa musi konwertować, abyś i Ty widział rezultaty. Zła strona docelowa sprawia, że Twoje reklamy Google Ads mają gorsze wyniki. Nawet najlepszy Google Ads Manager nie może tego zmienić! 

Więcej na temat optymalizacji stron docelowych?

Aby dowiedzieć się, na co powinieneś zwrócić uwagę podczas tworzenia stron docelowych, zajrzyj do naszego artykułu "10 wskazówek, jak zwiększyć liczbę konwersji". Jak prawidłowo zoptymalizować strony docelowe SEA, dowiesz się z artykułu "6 czynników sukcesu dla stron docelowych SEA".

Wiele firm ma fałszywe oczekiwania wobec Google Ads lub źródeł ruchu w ogóle. Google Ads nie jest cudownym lekarstwem i jedynym źródłem ruchu. Odwiedzający zawsze może zostać skierowany na stronę docelową, ale bez strony docelowej, która zapewni konwersję, ruch jest bezwartościowy. Wiele firm wierzy, że reklama rozwiąże ich problem braku leadów. Dlatego ważne jest, abyś nie popełnił tego błędu. Twój landing page jest niezwykle ważny dla Twojego sukcesu. 

Aby to zobrazować, podam ci przykład. Wyobraź sobie dwie firmy, które korzystają z Google Ads. Obie firmy optymalizują swoje Google Ads i mają dokładnie takie same kampanie, taką samą strukturę, te same słowa kluczowe, te same reklamy. Ostatecznie wygrywa firma, która ma lepszą stronę docelową.

Oto cytat Dana Kennedy'ego: "Zwycięzcą nie jest firma, która zdobywa najtańsze tropy. Zwycięzcą jest firma, która może sobie pozwolić na zapłacenie największej kwoty za lead". W tym kontekście jest to biznes o lepszym współczynniku konwersji i największej wartości życiowej klienta. Firma ta może kupować kliknięcia po wyższej cenie, zachowując przy tym rentowność. 

Oto prosty przykład obliczeń: 

Współczynnik konwersji wynoszący jeden procent oznacza, że potrzebuję 100 kliknięć, aby osiągnąć konwersję (1% współczynnik konwersji = 1/100). Współczynnik konwersji wynoszący dwa procent oznacza, że do uzyskania konwersji potrzeba tylko 50 kliknięć (2/100 = 1/50). W ten sposób, przy tej samej marży zysku, firma z 2% współczynnikiem konwersji może wydać dwa razy więcej na jedno kliknięcie, ponieważ potrzeba tylko połowy liczby kliknięć.  

Jeśli zastosowałeś powyższe punkty w celu optymalizacji swoich kampanii i nadal nie widzisz oczekiwanych rezultatów: Zainwestuj swój czas w optymalizację strony docelowej!

Wnioski

Mam nadzieję, że ten artykuł nauczył Cię, jak optymalizować kampanie Google Ads prowadzone przez Ciebie lub Twoich klientów. Pamiętaj, że zawsze powinieneś optymalnie podejmować decyzje na podstawie danych o konwersji. W przeciwnym razie musisz polegać na metrykach drugorzędnych, takich jak CTR i CPC, oraz na przypuszczalnym zamiarze zakupu. 

Czy masz jakieś pytania?

Jakie masz pytania dotyczące optymalizacji kampanii Google Ads? Czekamy na Twój komentarz. Interesują Cię aktualne tematy związane z WordPressem, marketingiem internetowym i WooCommerce? Obserwuj Raidboxes na TwitterzeFacebookuLinkedIn lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.