Współpraca z RAIDBOXES: Nasz Kodeks Postępowania

5 Min.
RAIDBOXES Kodeks Postępowania

RAIDBOXES promuje ideę pracy zespołowej, zobacz serię naszych artykułów na temat zdrowia psychicznego i komunikacji. Aby sprostać rosnącej liczbie pracowników, wspólnie opracowaliśmy zestaw reguł: Kodeks Postępowania RAIDBOXES. Zapraszamy do wykorzystania go jako wzoru, na którym może pracować również Twój zespół.

Co to jest Kodeks Postępowania?

Kodeks Postępowania RAIDBOXES (patrz definicja w Wikipedii) jest zbiorem przestrzeganych przez nas reguł. Zawiera on wytyczne i oczekiwania dotyczące tego, jak chcemy kształtować interakcje i komunikację w zespole. Kodeks rozszerza przyświecające nam wartości i standardy o propozycje działań dotyczące podejmowanych w RAIDBOXES:

 • Pasja
 • Wolność
 • Życzliwość
 • Niekonwencjonalność
 • Transparentność
 • Zrównoważony rozwój

Precyzyjnie wyznaczamy wartości, które chcemy, aby były włączane do naszej codzienności. Nie jest to jednak "lista zakazów". Kodeks jest raczej narzędziem, które przypomina nam o kulturze pracy opartej na wzajemnym szacunku, aktywnej komunikacji i zaufaniu. Dotyczy to wszystkich pracowników, jak również współpracujących z RAIDBOXES freelancerów i firm partnerskich. Wytyczne w nim zawarte dotyczą w szczególności kontaktów w biurze, poprzez Slack , na spotkaniach (online), zdalnych meetingach, imprezach pracowniczych, na WordCampach i innych wydarzeniach. Dotyczy to również bezpośrednich rozmów i kontaktów.

Kodeks Postępowania został opracowany przez zespół . ds. zdrowia psychicznego i równego traktowania w oparciu o warsztaty Nonviolent Communication (NVC). Należy pamiętać o tym, że to "żywy" projekt. Osoby odpowiedzialne za zdrowie psychiczne lub równouprawnienie przyjmują sugestie lub prośby o zmiany od pracowników RAIDBOXES i przekazują je całemu zespołowi.

Oto treść Kodeksu Postępowania RAIDBOXES, skierowanego do naszych pracowników:

Kodeks Postępowania RAIDBOXES - Wytyczne

1. Traktowanie wszystkich pracowników z życzliwością i szacunkiem przez cały czas

Obejmuje to ciągłe wysłuchiwanie punktu widzenia drugiej osoby (np. "pozwalanie jej mówić") i szanowanie jej, nawet w przypadku wystąpienia konfliktu. Jednocześnie należy udzielać szczerych informacji zwrotnych, aby uniknąć nieporozumień. Interakcja oparta na szacunku, rozwadze i współpracy oznacza również odpowiadanie na każdą prośbę w rozsądnym czasie, niezależnie od kanału komunikacji, którym się posługujemy. Jeśli jesteś obecny w pracy, postaraj się odpowiedzieć najpóźniej w ciągu 24 godzin.

2. Świadomość przynależności do zróżnicowanego zespołu

RAIDBOXES ciągle rośnie, przez co nasz zespół staje się coraz bardziej zróżnicowany. Dlatego staramy się stworzyć przyjazne, bezpieczne i gościnne środowisko dla każdego - bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność lub niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię (lub jej brak), wiek, status społeczny lub ekonomiczny. Unikaj wypowiedzi i działań, które mogłyby zranić innych. Zadbaj o to, aby w swoich wypowiedziach i zachowaniu jakakolwiek forma dyskryminującego, uwłaczającego lub wykluczającego języka nie miała miejsca.

3. Zaspokajanie rozmaitych potrzeb

Zrozum rozmaite style życia, osobowości i postawy swoich współpracowników i postrzegaj je jako cechy, które należy szanować i akceptować. W komunikacji bierz pod uwagę relacje, jakie łączą Cię z daną osobą. Zachowuj się profesjonalnie w stosunku do swoich współpracowników. Swobodne maniery są w porządku i są pożądane, ale nie należy z góry zakładać przyzwolenia na nie, zwłaszcza w przypadku nowych pracowników. Bądź świadomy granic swojego partnera i szanuj je. Aktywnie przyczyniaj się do tego, aby każdy czuł się mile widziany w zespole swoim tonem i zachowaniem. Jeśli masz wątpliwości, pytaj.

4. Świadoma komunikacja

Obejmuje to jasną, aktywną, rozważną i empatyczną komunikację, nad którą wspólnie pracujemy w ramach szkoleń Nonviolent Communication (NVC). Wykorzystaj te warsztaty, aby zastanowić się nad swoim zachowaniem lub zachowaniem zespołu w którym pracujesz. Powstrzymaj się od używania agresywnego języka.

5. Rozwiązywanie konfliktów

Holokracja, czyli model w ramach którego pracujemy, pozwala na wiele swobody w życiu zawodowym. Jednocześnie nie jest on wolny od konfliktów. Nawet współpraca na stronie RAIDBOXES może powodować nieporozumienia. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, porozmawiaj o tym; jest to wyraźnie zalecane przez RAIDBOXES i stanowi część naszej kultury korporacyjnej. Zwracaj się bezpośrednio do zainteresowanych osób. Wyraźnie zaznacz, kiedy nie zgadzasz się z jakimś stwierdzeniem lub działaniem. Jeśli to nie zadziała, dopiero wtedy szukaj innych sposobów na rozwiązanie konfliktu (np. szkolenia GFK, Zdrowie Psychiczne i Mediacje czy rola równości).

6. Dokumentacja i procesy

Zawieraj umowy na piśmie, aby zapewnić sobie gwarancję trwałej i dobrze zorganizowanej współpracy. Rozwiązując konflikty skup się na osiągnięciu konkretnego celu. Aby komunikacja była bardziej zrozumiała dla Twojego rozmówcy, możesz zobrazować swoje myśli posługując się przykładami. Kiedy spór zostanie zażegnany, uzgodnijcie czy chcesz, aby wynik został udokumentowany.

7. Kwestie sporne

Jeśli jakieś zachowanie lub sposób traktowania nie jest dla Ciebie jasne, w pierwszej kolejności rozwiąż to z osobą, której to dotyczy. Jeśli dane działanie nie jest zgodne z Twoimi wartościami nie bój się powiedzieć "stop". Jeśli dana sytuacja jest bardziej skomplikowana, zawsze można poprosić o czas do namysłu, np. aby uporządkować fakty i zabrać stanowisko w późniejszym terminie. Należy jednak poinformować o tym swoich kolegów i nie pozostawiać tej sprawy bez odpowiedzi.

8. Konstruktywne podejście

Zadbaj o to, by sformuować swoje myśli w formie "ja" zamiast "ty/my/człowiek" (zobaczPodstawy Praworządnej Komunikacji). Używaj formy "my" tylko wtedy, gdy w zespole istnieje już uzgodniony konsensus. Pracuj nad pozytywnymi i konkretnymi sformułowaniami, jak również z językiem, którym się posługujesz. W sytuacjach konflikotowych możesz stosować model GFK Obserwacja -> Emocje -> Potrzeby -> Prośba o Działanie. Miej na uwadze zdrowie psychiczne i zasady NVC.

9. Transparentność

Zawsze komunikuj się w sposób jak najbardziej przejrzysty. Tematy, o których rozmawia się w zaufaniu, powinny jednak pozostać poufne. Być może uda Ci się zachęcić kolegów do wyjaśnienia tych kwestii w większym gronie. Nie mów o innych lub o innej drużynie za ich plecami ("bluźnienie") - nawet jeśli sprawa jest napięta - postaraj się zaangażować zainteresowanych do dyskusji. Przypomnij swoim kolegom o tej zasadzie, jeśli spotkasz się z takim zachowaniem, ponieważ jest ono niesprawiedliwe i często skutkuje licznymi nieporozumieniami.

10. Różnice w podejściu do pracy i życia

Istnieją różne sposoby, w jakie pracownicy i zespoły organizują swoją pracę lub jak zapewniają sobie osobistą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W swoich wypowiedziach zadbaj o to, aby żaden z tych sposobów nie został zdyskredytowany lub umniejszony.

11. Otwarta współpraca

Kodeks ten nie powinien prowadzić do sytuacji, w której pracownicy czują, że nie wolno im już poruszać pewnych kwestii lub tematów. Ufamy, że każdy ma możliwość, aby otrzymają szczerą i konstruktywną odpowiedź. Dlatego jeśli wypowiedź nie jest zgodna z Twoimi wartościami lub wartościami zawartymi w Kodeksie Postępowania nie bój się o tym mówić. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić szczerą komunikację i zaangażować w dialog wszystkich członków zespołu.

12. Pamiętaj o wspólnych wartościach

Spotykasz się z zachowaniem (wobec siebie lub innych), które nie jest zgodne z wartościami RAIDBOXES? Przypomnij o tym swoim współpracownikom i odnieś się do zasad naszego Kodeksu Postępowania. Każdy pracownik RAIDBOXES jest zobligowany do takiej reakcji. Jest to nasze wspólne zadanie i nasz wspólny cel, aby kształtować i dbać o naszą współpracę.

RAIDBOXES Porozumienie bez przemocy
Szkolenie z komunikacji bez przemocy - team RAIDBOXES (na zdjęciu udokumentowano jedno ze spotkań przed erą koronawirusa)

Wdrażanie zasad

Co możesz zrobić jako pracownik RAIDBOXES, jeśli zauważysz zachowanie, które narusza zasady Kodeksu Postępowania wobec siebie lub innych?

 • Wyraź swoje zdanie. W ten sposób można bezpośrednio poprawić komunikację i wyjaśnić nieporozumienia. Spotykasz się z brakiem zrozumienia? Następnie przypomnij im bezpośrednio o wartości przejrzystości lub "bezpośredniego zwracania się". Twoje proaktywne i odpowiedzialne działanie jest dla nas ważne, dzięki niemu w dłuższej perspektywie możesz doprowadzić do zmiany. Jeśli Ci się to nie uda lub jeśli nie jesteś pewien, skorzystaj z ćwiczeń i materiałów ze szkoleń NVC (komunikacja bez przemocy). Możesz skontaktować się z jednym z naszych doradców ds. zdrowia psychicznego, jaką metodą możesz się posłużyć, aby usprawnić swoją komunikację.
 • Przedstaw swoje sugestie na temat tego, jak uniknąć sytuacji konfliktowych w przyszłości (np: rzetelny feedback, nowy format, regularnie dokumentowane umów itp.)
 • Zwróć uwagę kolegom, jeśli dyskusja przyjmuje negatywny i niegrzeczny ton.
 • Przypomnij swojemu zespołowi, że Kodeks Postępowania jest czymś pozytywnym i stanowi narzędzie do otwartego dialogu, jego istnienie nie ma na celu zastraszenia kogokolwiek. Masz sugestie dotyczące tego, w jaki sposób można go ulepszyć? W każdej chwili możesz je omówić z osobami odpowiedzialnymi za zdrowie psychiczne i równouprawnienie.
 • Jeśli Twoje starania są bezskuteczne lub potrzebujesz wsparcia: skontaktuj się z kierownikiem swojego zespołu, kierownictwem wyższego szczebla lub specjalistami ds. zdrowia psychicznego i równouprawnienia.
Pytania dotyczące naszego Kodeksu Postępowania

Jakie masz pytania dotyczące "Zasad Postępowania" RAIDBOXES? Jakie narzędzia i reguły obowiązują w Twoim zespole? Zostaw nam komentarz. Chcesz uzyskać więcej wskazówek w kwestii odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej? Śledź nas na Twitterze, Facebooku lub poprzez nasz newsletter.

Michael jest odpowiedzialny za publikowane u nas treści i projekty Mental Health. W społeczności blogowej i WordPress działa od 2007 roku. Między innymi jako współorganizator wydarzeń w branży WordPress, autor książek i doradca ds. blogów firmowych. Blogowanie sprawia mu niesamowitą przyjemność, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Michael pracuje i pisze zdalnie z słonecznego Freiburga.

Powiązane artykuły

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe oznaczone są *.