Raidboxes Kodeks Postępowania

Wspólna praca w Raidboxes: Nasz Kodeks Postępowania

Raidboxes promuje konstruktywną pracę zespołową, zobacz pierwszą część naszej serii o Zdrowiu psychicznym i komunikacji bez przemocy. Aby to się udało, mimo rosnącej liczby naszych pracowników, wspólnie opracowaliśmy kodeks postępowania: Kodeks Postępowania Raidboxes. Możesz wykorzystać go jako wzór do wzmocnienia własnej drużyny.

Czym jest Kodeks Postępowania?

Kodeks Postępowania Raidboxes (zobacz definicję na Wikipedii) jest kodeksem zachowań. Zawiera wskazówki i oczekiwania dotyczące tego, jak chcemy współdziałać i komunikować się w zespole. W związku z tym rozszerza następujące wartości i normy Raidboxes o konkretne zalecenia do działania:

 • Pasja
 • Swoboda
 • Życzliwość
 • Niekonwencjonalność
 • Transparentność
 • Zrównoważony rozwój

Dzięki wskazówkom te wartości mają być włączane do codziennego życia w sposób zrównoważony i równy. Pod tym względem nie jest to "lista zakazów". Kodeks jest raczej narzędziem, które w razie potrzeby przypomina o kulturze pracy opartej na wzajemnym szacunku, aktywnej komunikacji i zaufaniu. Dotyczy to wszystkich pracowników i freelancerów pracujących dla Raidboxes. Zawarte w nim wskazówki odnoszą się w szczególności do wzajemnej wymiany w biurze, na Slacku, na spotkaniach (online), na spotkaniach zdalnych, na imprezach zespołowych, na WordCampach i innych wydarzeniach. To samo dotyczy bezpośrednich rozmów osobistych.

Podstawy Kodeksu Postępowania zostały opracowane przez zespoły ds. zdrowia psychicznego i równości w oparciu o warsztaty z komunikacji bez przemocy (NVC). Jest to jednak dokument, który "żyje". Osoby odpowiedzialne za zdrowie psychiczne lub równość przyjmują sugestie lub prośby o zmiany od pracowników Raidboxes i przekazują je całemu zespołowi.

Oto treść Kodeksu Postępowania Raidboxes, skierowanego do naszych pracowników:

Kodeks Postępowania Raidboxes

1. Traktowanie wszystkich pracowników z życzliwością i szacunkiem przez cały czas

Obejmuje to ciągłe wysłuchiwanie punktu widzenia drugiej osoby (np. "pozwalanie jej mówić") i szanowanie jej, nawet w przypadku wystąpienia konfliktu. Jednocześnie należy udzielać szczerych informacji zwrotnych, aby uniknąć nieporozumień. Interakcja oparta na szacunku, rozwadze i współpracy oznacza również odpowiadanie na każdą prośbę w rozsądnym czasie, niezależnie od kanału komunikacji, którym się posługujemy. Jeśli jesteś obecny w pracy, postaraj się odpowiedzieć najpóźniej w ciągu 24 godzin.

2. Świadomość przynależności do zróżnicowanego zespołu

Raidboxes staje się coraz większe i bardziej zróżnicowane. Dlatego chcemy stworzyć przyjazne, bezpieczne i gościnne środowisko dla każdego — niezależnie od płci, orientacji seksualnej, zdolności lub niepełnosprawności, pochodzenia, pochodzenia etnicznego, religii (lub jej braku), wieku, statusu społecznego lub ekonomicznego. Unikaj wypowiedzi i działań, które mogłyby osobiście zranić innych. Upewnij się, że w Twoich wypowiedziach i zachowaniu nie ma miejsca na wszelkie formy języka dyskryminującego, uwłaczającego lub wykluczającego.

3. Zaspokajanie rozmaitych potrzeb

Zrozum rozmaite style życia, osobowości i postawy swoich współpracowników i postrzegaj je jako cechy, które należy szanować i akceptować. W komunikacji bierz pod uwagę relacje, jakie łączą Cię z daną osobą. Zachowuj się profesjonalnie w stosunku do swoich współpracowników. Swobodne maniery są w porządku i są pożądane, ale nie należy z góry zakładać przyzwolenia na nie, zwłaszcza w przypadku nowych pracowników. Bądź świadomy granic swojego partnera i szanuj je. Aktywnie przyczyniaj się do tego, aby każdy czuł się mile widziany w zespole swoim tonem i zachowaniem. Jeśli masz wątpliwości, pytaj.

4. Świadoma komunikacja

Obejmuje to jasną, aktywną, rozważną i empatyczną komunikację, nad którą wspólnie pracujemy w ramach szkoleń Nonviolent Communication (NVC). Wykorzystaj te warsztaty, aby zastanowić się nad swoim zachowaniem lub zachowaniem zespołu w którym pracujesz. Powstrzymaj się od używania agresywnego języka.

5. Rozwiązywanie konfliktów

Holokracja, dzięki której się organizujemy, pozwala na maksymalną wolność. Jednocześnie nie jest wolny od konfliktów. Nawet wspólnota w Raidboxes może powodować nieporozumienia. Poruszaj takie konflikty bezpośrednio; jest to wyraźnie zalecane w Raidboxes i stanowi część naszej kultury korporacyjnej. Zwróć się bezpośrednio do osób, których to dotyczy. Wyrażaj się jasno, kiedy nie zgadzasz się z jakimś stwierdzeniem lub działaniem. Dopiero jeśli to wszystko nie zadziała, wtedy aktywnie poszukaj sposobów rozwiązywania konfliktów (takich jak trening NVC, Zdrowie psychiczne i mediacja lub rola równości).

6. Dokumentacja i procesy

Zawieraj umowy na piśmie, aby zapewnić sobie gwarancję trwałej i dobrze zorganizowanej współpracy. Rozwiązując konflikty skup się na osiągnięciu konkretnego celu. Aby komunikacja była bardziej zrozumiała dla Twojego rozmówcy, możesz zobrazować swoje myśli posługując się przykładami. Kiedy spór zostanie zażegnany, uzgodnijcie czy chcesz, aby wynik został udokumentowany.

7. Kwestie sporne

Jeśli jakieś zachowanie lub sposób traktowania nie jest dla Ciebie jasne, w pierwszej kolejności rozwiąż to z osobą, której to dotyczy. Jeśli dane działanie nie jest zgodne z Twoimi wartościami nie bój się powiedzieć "stop". Jeśli dana sytuacja jest bardziej skomplikowana, zawsze można poprosić o czas do namysłu, np. aby uporządkować fakty i zabrać stanowisko w późniejszym terminie. Należy jednak poinformować o tym swoich kolegów i nie pozostawiać tej sprawy bez odpowiedzi.

8. Konstruktywne podejście

Zadbaj o to, by sformuować swoje myśli w formie "ja" zamiast "ty/my/człowiek" (zobaczPodstawy Praworządnej Komunikacji). Używaj formy "my" tylko wtedy, gdy w zespole istnieje już uzgodniony konsensus. Pracuj nad pozytywnymi i konkretnymi sformułowaniami, jak również z językiem, którym się posługujesz. W sytuacjach konflikotowych możesz stosować model GFK Obserwacja -> Emocje -> Potrzeby -> Prośba o Działanie. Miej na uwadze zdrowie psychiczne i zasady NVC.

9. Transparentność

Zawsze komunikuj się w sposób jak najbardziej przejrzysty. Tematy, o których rozmawia się w zaufaniu, powinny jednak pozostać poufne. Być może uda Ci się zachęcić kolegów do wyjaśnienia tych kwestii w większym gronie. Nie mów o innych lub o innej drużynie za ich plecami ("bluźnienie") - nawet jeśli sprawa jest napięta - postaraj się zaangażować zainteresowanych do dyskusji. Przypomnij swoim kolegom o tej zasadzie, jeśli spotkasz się z takim zachowaniem, ponieważ jest ono niesprawiedliwe i często skutkuje licznymi nieporozumieniami.

10. Różnice w podejściu do pracy i życia

Istnieją różne sposoby, w jakie pracownicy i zespoły organizują swoją pracę lub jak zapewniają sobie osobistą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W swoich wypowiedziach zadbaj o to, aby żaden z tych sposobów nie został zdyskredytowany lub umniejszony.

11. Otwarta współpraca

Kodeks ten nie powinien prowadzić do sytuacji, w której pracownicy czują, że nie wolno im już poruszać pewnych kwestii lub tematów. Ufamy, że każdy ma możliwość, aby otrzymają szczerą i konstruktywną odpowiedź. Dlatego jeśli wypowiedź nie jest zgodna z Twoimi wartościami lub wartościami zawartymi w Kodeksie Postępowania nie bój się o tym mówić. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić szczerą komunikację i zaangażować w dialog wszystkich członków zespołu.

12. Pamiętaj o wspólnych wartościach

Spotykasz się z zachowaniem (wobec siebie lub innych), które nie odpowiada wartościom Raidboxes? Przypominaj o tym swoim kolegom i koleżankom, jasno i z powołaniem się na Kodeks Postępowania. Wszyscy w Raidboxes powinni podjąć działania. Naszym wspólnym zadaniem i celem jest stworzenie pozytywnej interakcji.

Raidboxes Komunikacja bez przemocy
Szkolenie na temat komunikacji bez przemocy w Raidboxes (tutaj przed pojawieniem się korony)

Wdrażanie zasad

Co możesz zrobić jako pracownik Raidboxes, jeśli zauważysz naruszenie Kodeksu Postępowania wobec siebie lub innych?

 • Wyraź swoje zdanie. W ten sposób można bezpośrednio poprawić komunikację i wyjaśnić nieporozumienia. Spotykasz się z brakiem zrozumienia? Następnie przypomnij im bezpośrednio o wartości przejrzystości lub "bezpośredniego zwracania się". Twoje proaktywne i odpowiedzialne działanie jest dla nas ważne, dzięki niemu w dłuższej perspektywie możesz doprowadzić do zmiany. Jeśli Ci się to nie uda lub jeśli nie jesteś pewien, skorzystaj z ćwiczeń i materiałów ze szkoleń NVC (komunikacja bez przemocy). Możesz skontaktować się z jednym z naszych doradców ds. zdrowia psychicznego, jaką metodą możesz się posłużyć, aby usprawnić swoją komunikację.
 • Przedstaw swoje sugestie na temat tego, jak uniknąć sytuacji konfliktowych w przyszłości (np: rzetelny feedback, nowy format, regularnie dokumentowane umów itp.)
 • Zwróć uwagę kolegom, jeśli dyskusja przyjmuje negatywny i niegrzeczny ton.
 • Przypomnij swojemu zespołowi, że Kodeks Postępowania jest czymś pozytywnym i stanowi narzędzie do otwartego dialogu, jego istnienie nie ma na celu zastraszenia kogokolwiek. Masz sugestie dotyczące tego, w jaki sposób można go ulepszyć? W każdej chwili możesz je omówić z osobami odpowiedzialnymi za zdrowie psychiczne i równouprawnienie.
 • Jeśli Twoje starania są bezskuteczne lub potrzebujesz wsparcia: skontaktuj się z kierownikiem swojego zespołu, kierownictwem wyższego szczebla lub specjalistami ds. zdrowia psychicznego i równouprawnienia.

Pytania dotyczące naszego Kodeksu Postępowania

Jakie masz pytania dotyczące Kodeksu Postępowania Raidboxes? Jakie narzędzia i zasady stosujesz w swoim zespole? Chętnie wysłuchamy Twoich uwag. Chcesz uzyskać więcej wskazówek na temat odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej? Obserwuj nas na TwitterzeFacebooku lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.