Współpraca na stronie RAIDBOXES : Nasz Kodeks Postępowania

5 Min.
RAIDBOXES Kodeks postępowania

RAIDBOXES promuje konstruktywną pracę zespołową, zobacz pierwszą część naszej serii stanowisk na stronie Zdrowie psychiczne i komunikacja bez użycia przemocy. Aby zapewnić sukces pomimo rosnącej liczby naszych pracowników, wspólnie opracowaliśmy kodeks postępowania: RAIDBOXES Code of Conduct. Zapraszamy do wykorzystania go jako szablonu do wzmocnienia własnego zespołu.

Czym jest Kodeks Postępowania?

RAIDBOXES Kodeks Postępowania (zob. Definicja przez Wikipedię) jest kodeksem postępowania. Zawiera on wytyczne i oczekiwania dotyczące tego, jak chcemy kształtować interakcję i komunikację w zespole. W ten sposób rozszerza on następujące wartości i standardy RAIDBOXES o konkretne zalecenia dotyczące działań:

 • Pasja
 • Wolność
 • Uprzejmość
 • Niekonwencjonalność
 • Przejrzystość
 • Zrównoważony rozwój

Za pomocą wytycznych wartości te mają zostać włączone do codziennego życia w sposób zrównoważony i równy. Pod tym względem, nie jest to "zakazana lista". Kodeks jest raczej narzędziem przypominającym o kulturze pracy opartej na wzajemnym szacunku, aktywnej komunikacji i zaufaniu. Dotyczy to wszystkich pracowników, jak również freelancerów pracujących dla RAIDBOXES . Wytyczne w nim zawarte dotyczą w szczególności wzajemnej wymiany w biurze, na spotkaniach Slack , (online), zdalnych instalacjach, wydarzeniach zespołowych, na WordCamps i innych wydarzeniach. Również w bezpośrednich rozmowach osobistych/czatach.

Podstawowe zasady Kodeksu Postępowania zostały opracowane przez zespoły ds. zdrowie psychiczne i równości, w oparciu o warsztaty na temat Komunikacja bez użycia przemocy (GFK). Jest to jednak dokument, który jest "żywy". Role Mental Health or Equality przyjmują sugestie lub prośby o zmiany od pracowników RAIDBOXES i przekazują je całemu zespołowi.

Oto treść Kodeksu Postępowania RAIDBOXES , skierowanego do naszych pracowników:

RAIDBOXES Code of Conduct - The Guidelines

1. zawsze traktować wszystkich pracowników z życzliwością i szacunkiem

Obejmuje to słuchanie punktu widzenia drugiej osoby przez cały czas (np. "pozwalanie jej mówić") i szanowanie go, nawet w przypadku konfliktu. Jednocześnie należy udzielać uczciwych informacji zwrotnych, aby uniknąć nieporozumień. Pełna szacunku, rozwagi i współpracy interakcja oznacza jednak również odpowiadanie na każde żądanie w rozsądnym czasie, niezależnie od kanału, przez który przychodzi. Jeśli jesteś obecny, najpóźniej w ciągu 24 godzin.

2. świadomość istnienia zróżnicowanego zespołu

RAIDBOXES staje się coraz większy i bardziej różnorodny. Dlatego też dążymy do stworzenia przyjaznego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich - niezależnie od płci, orientacji seksualnej, zdolności lub niepełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, religii (lub jej braku), wieku, statusu społecznego lub ekonomicznego. Unikaj wypowiedzi i działań, które mogłyby osobiście zaszkodzić innym. Upewnij się w swoich oświadczeniach i postępowaniu, że na stronie RAIDBOXES nie ma miejsca na żadną formę języka dyskryminującego, uwłaczającego lub wykluczającego.

3. reagowanie na różne potrzeby

Bądź uważny, aby zrozumieć styl życia, osobowość i postawy swoich współpracowników i postrzegać je jako możliwości, które należy szanować i chronić. W swojej komunikacji, weź pod uwagę relacje, jakie masz z daną osobą. Zachowuj się profesjonalnie wobec swoich kolegów. Przypadkowe maniery są dobre i pożądane, ale nie należy zakładać zgody bez zastanowienia, zwłaszcza w kontaktach z nowymi pracownikami. Bądź świadomy granic swojego odpowiednika i szanuj go. Aktywnie przyczyniaj się do tego, aby każdy czuł się w zespole mile widziany dzięki Twojemu tonowi i zachowaniu. W razie wątpliwości, zapytaj.

4. uważna komunikacja

Obejmuje to jasną, aktywną, rozważną i empatyczną komunikację, tak jak to robiliśmy w przypadku Szkolenia w zakresie komunikacji bez użycia przemocy (GFK) Ćwiczcie regularnie. Korzystaj z tych szkoleń w razie potrzeby, aby zastanowić się nad swoim zachowaniem lub zachowaniem zespołów. Powstrzymajcie się od używania agresywnego języka.

5. rozwiązywanie i akceptacja konfliktów

Holacracyz którym się organizujemy pozwala na maksymalną swobodę. Jednocześnie nie jest ona wolna od konfliktów. Nawet współpraca na stronie RAIDBOXES może być źródłem nieporozumień. Bezpośrednie rozwiązywanie takich konfliktów; jest to wyraźnie zalecane na stronie RAIDBOXES i stanowi część naszej kultury korporacyjnej. Należy zwrócić się bezpośrednio do zainteresowanych osób. Jasno określić, kiedy nie zgadzasz się z oświadczeniem lub działaniem. Tylko wtedy, gdy to wszystko nie zadziała, należy aktywnie szukać sposobów na rozwiązanie konfliktu (np. szkolenia GFK), Zdrowie psychiczne i mediacja lub rola równości).

6. dokumentacja i orientacja

Należy zawrzeć umowy na piśmie, aby trwała pozytywna współpraca i komunikacja. Rozwiązywanie konfliktów powinno również prowadzić do osiągnięcia konkretnego celu lub rezultatu. Jeśli to konieczne, użyj konkretnych przykładów, aby Twoja komunikacja była bardziej przejrzysta. Sygnał do swojego odpowiednika, jeśli chcesz mieć udokumentowany wynik.

7. zapytania i "time out".

Jeśli nie rozumiesz jakiegoś oświadczenia lub działania, skontaktuj się z drugą osobą. Powiedz "stop", jeśli taka czynność nie odpowiada Twoim wartościom. Jednocześnie zawsze można poprosić o czas na zastanowienie się, na przykład podczas spotkania, aby uporządkować się i odpowiedzieć na wypowiedź w późniejszym czasie. Przekaż to jednak swoim kolegom i nie pozwól, aby komunikacja stała.

8. konstruktywny adres

Używaj wiadomości "I" zamiast "ty/my/te" (patrz. Podstawy komunikacji bez użycia przemocy). Używaj komunikatu "my" tylko wtedy, gdy w zespole istnieje już uzgodniony konsensus. Pracuj z pozytywnymi i konkretnymi sformułowaniami oraz z językiem nie stosującym przemocy. Możesz użyć modelu GFK Observe -> Feelings -> Needs -> Request Action in conflicts. Zdrowie psychiczne i NVC również wspierają Cię w tym zakresie.

9. przejrzystość

Zawsze komunikuj się tak przejrzyście, jak to tylko możliwe. Rzeczy, o których wspomina się Państwu w zaufaniu, powinny jednak pozostać poufne. Może mógłbyś zachęcić kolegów do ich wyjaśnienia w większym gronie. Nie mów o innych lub o innym zespole za ich plecami ("bluźnierstwo") - nawet jeśli jest napięcie - ale zawsze angażuj ich bezpośrednio. Przypomnij swoim kolegom o tej wartości, jeśli spotkasz się z takim zachowaniem, ponieważ powoduje ono niepokój i jest niesprawiedliwe.

10. uznawanie różnych sposobów pracy i życia

Istnieją różne sposoby, w jaki pracownicy i zespoły organizują swoją pracę, lub w jaki sposób zapewniają równowagę między pracą a życiem osobistym. W swoich wypowiedziach upewnij się, że żaden z tych sposobów nie jest zdyskredytowany ani nie jest rozgrywany przeciwko sobie.

11. otwarta współpraca

Ten kodeks nie powinien prowadzić do tego, aby pracownicy mieli poczucie, że nie mogą już poruszać pewnych kwestii lub tematów. Muszą mieć pewność, że otrzymają uczciwą i konstruktywną informację zwrotną. Dlatego też, jeśli wypowiedź nie odpowiada Twoim wartościom lub wartościom zawartym w Kodeksie Postępowania, należy ją wypowiedzieć w każdej chwili. Jest to jedyny sposób, aby utrzymać komunikację przy życiu i zaangażować wszystkich w jak największym stopniu.

12. pamiętanie o wspólnych wartościach

Spotykasz się z zachowaniami (wobec siebie lub innych), które nie odpowiadają wartościom RAIDBOXES ? Następnie przypomnij o tym swoim współpracownikom, wyraźnie rozpoznawalnym i w odniesieniu do Kodeksu Postępowania. Każdy na stronie RAIDBOXES powinien podjąć działania. Naszym wspólnym zadaniem i celem jest kształtowanie współpracy w pozytywny sposób.

RAIDBOXES Komunikacja bez użycia przemocy
Szkolenie w zakresie komunikacji bez użycia przemocy na stronie RAIDBOXES (tutaj przed Corona)

Wsparcie dla wytycznych

Co możesz zrobić jako pracownik RAIDBOXES , jeśli zauważysz naruszenie Kodeksu Postępowania wobec siebie lub innych osób?

 • Wyraź swoje wrażenie bezpośrednio. W ten sposób można bezpośrednio usprawnić komunikację i wyjaśnić nieporozumienia. Spotykasz się z brakiem zrozumienia? Następnie przypomnij im bezpośrednio o wartości przejrzystości lub "bezpośredniego adresu". Wasze proaktywne i odpowiedzialne działanie jest dla nas tutaj ważne, aby coś się zmieniło w dłuższej perspektywie. W przypadku niepowodzenia lub braku pewności, należy skorzystać z ćwiczeń na NVC. Albo zapytaj w Roli Zdrowia Psychicznego, jakie metody możesz zastosować, aby wzmocnić swoją komunikację.
 • Przedstawićkonstruktywne sugestie, jak uniknąć sytuacji konfliktowych w przyszłości (na przykład: Uczciwe informacje zwrotne, nowy format, inna runda uczestników, regularnie dokumentowane porozumienia, wprowadzenie jako ćwiczenia w NVC itp.)
 • Zwróć uwagęswoich kolegów na to, czy dyskusja przerodzi się w negatywny i niekonstruktywny język.
 • Przypomnij swojemu zespołowi, że Kodeks Postępowania jest pozytywnym narzędziem do otwartego projektowania, a nie narzędziem do zastraszania. Masz sugestie dotyczące ulepszenia Kodeksu? Następnie w każdej chwili porozmawiaj z rolami dotyczącymi zdrowia psychicznego i równości.
 • Jeśli nic innego nie pomaga lub potrzebujesz wsparcia: skontaktuj się z kierownikami zespołów, kierownictwem wyższego szczebla lub przedstawicielami działu zdrowia psychicznego i równości.
Państwa pytania dotyczące naszego kodeksu postępowania

Jakie masz pytania dotyczące Kodeksu Postępowania RAIDBOXES ? Jakich narzędzi i zasad używacie w swoim zespole? Chętnie wysłuchamy twoich uwag. Chcesz uzyskać więcej wskazówek dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej? Następnie podążaj za nami dalej TwitterFacebook i zasubskrybuj nasz cotygodniowy Newsletter.

W szeregach RAIDBOXES Michael troszczy się o content i zdrowie psychiczne. Jako bloger i aktywny członek społeczności WordPress jest znany od 2007 roku. Występował jako prezenter na wielu konferencjach poświęconych branży WordPress, jest również autorem książek i trenerem w Corporate Blog. Bloguje niezwykle często, w dodatku zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Michael pisze i pracuje zdalnie ze słonecznego Freiburga.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.