Raidboxes Kodeks postępowania

Wspólna praca na Raidboxes: Nasz Kodeks Postępowania

Raidboxes promuje konstruktywną pracę zespołową, zobacz pierwszą część naszej serii artykułów na temat zdrowia psychicznego i komunikacji bez przemocy. Aby zapewnić powodzenie tych działań, mimo rosnącej liczby pracowników, wspólnie opracowaliśmy kodeks postępowania: Kodeks Postępowania Raidboxes . Możesz wykorzystać go jako wzór do wzmocnienia własnego zespołu.

Co to jest Kodeks Postępowania?

Kodeks postępowania Raidboxes (zob. definicję w Wikipedii) to kodeks postępowania. Zawiera on wytyczne i oczekiwania dotyczące tego, jak chcemy kształtować interakcje i komunikację w zespole. W związku z tym rozszerza następujące wartości i standardy Raidboxes o konkretne zalecenia dotyczące działań:

 • Pasja
 • Swoboda
 • Życzliwość
 • Niekonwencjonalność
 • Transparentność
 • Zrównoważony rozwój

Za pomocą wytycznych wartości te mają być włączane do codziennego życia w sposób zrównoważony i równy. Pod tym względem nie jest to "lista zakazana". Kodeks jest raczej narzędziem służącym do przypominania sobie nawzajem, gdy jest to konieczne, o kulturze pracy opartej na wzajemnym szacunku, aktywnej komunikacji i zaufaniu. Dotyczy to wszystkich pracowników, a także freelancerów pracujących dla Raidboxes . Zawarte w nim wskazówki odnoszą się w szczególności do wzajemnej wymiany w biurze, w Slacku, na spotkaniach (online), w zdalnych konfiguracjach, na imprezach zespołowych, WordCampach i innych wydarzeniach. To samo dotyczy bezpośrednich rozmów osobistych/rozmów.

Podstawy kodeksu postępowania zostały opracowane przez zespoły ds. zdrowia psychicznego i równości w oparciu o warsztaty Nonviolent Communication (NVC). Jest to jednak dokument, który "żyje". Osoby odpowiedzialne za zdrowie psychiczne lub równość biorą pod uwagę sugestie lub propozycje zmian zgłaszane przez pracowników Raidboxes i przedstawiają je całemu zespołowi.

Oto treść Kodeksu Postępowania Raidboxes, skierowanego do naszych pracowników:

Kodeks Postępowania Raidboxes

1. Traktowanie wszystkich pracowników z życzliwością i szacunkiem przez cały czas

Obejmuje to ciągłe wysłuchiwanie punktu widzenia drugiej osoby (np. "pozwalanie jej mówić") i szanowanie jej, nawet w przypadku wystąpienia konfliktu. Jednocześnie należy udzielać szczerych informacji zwrotnych, aby uniknąć nieporozumień. Interakcja oparta na szacunku, rozwadze i współpracy oznacza również odpowiadanie na każdą prośbę w rozsądnym czasie, niezależnie od kanału komunikacji, którym się posługujemy. Jeśli jesteś obecny w pracy, postaraj się odpowiedzieć najpóźniej w ciągu 24 godzin.

2. Świadomość przynależności do zróżnicowanego zespołu

Raidboxes staje się coraz większa i bardziej zróżnicowana. Dlatego chcemy stworzyć przyjazne, bezpieczne i gościnne środowisko dla wszystkich - niezależnie od płci, orientacji seksualnej, sprawności lub niepełnosprawności, pochodzenia, przynależności etnicznej, wyznania (lub jego braku), wieku, statusu społecznego lub ekonomicznego. Unikaj wypowiedzi i działań, które mogłyby osobiście zranić innych. Zapewnij w swoich wypowiedziach i zachowaniu, że wszelkie formy języka dyskryminującego, uwłaczającego lub wykluczającego nie mają miejsca na stronie Raidboxes .

3. Zaspokajanie rozmaitych potrzeb

Zrozum rozmaite style życia, osobowości i postawy swoich współpracowników i postrzegaj je jako cechy, które należy szanować i akceptować. W komunikacji bierz pod uwagę relacje, jakie łączą Cię z daną osobą. Zachowuj się profesjonalnie w stosunku do swoich współpracowników. Swobodne maniery są w porządku i są pożądane, ale nie należy z góry zakładać przyzwolenia na nie, zwłaszcza w przypadku nowych pracowników. Bądź świadomy granic swojego partnera i szanuj je. Aktywnie przyczyniaj się do tego, aby każdy czuł się mile widziany w zespole swoim tonem i zachowaniem. Jeśli masz wątpliwości, pytaj.

4. Świadoma komunikacja

Obejmuje to jasną, aktywną, rozważną i empatyczną komunikację, nad którą wspólnie pracujemy w ramach szkoleń Nonviolent Communication (NVC). Wykorzystaj te warsztaty, aby zastanowić się nad swoim zachowaniem lub zachowaniem zespołu w którym pracujesz. Powstrzymaj się od używania agresywnego języka.

5. Rozwiązywanie konfliktów

Holokracja, w której się organizujemy, pozwala na maksymalną wolność. Jednocześnie nie jest ona wolna od konfliktów. Nawet współpraca na stronie Raidboxes może powodować nieporozumienia. Należy bezpośrednio reagować na takie konflikty; jest to wyraźnie zalecane na stronie Raidboxes i stanowi część naszej kultury korporacyjnej. Zwróć się bezpośrednio do zainteresowanych osób. Wyraźnie zaznacz, jeśli nie zgadzasz się z jakimś stwierdzeniem lub działaniem. Dopiero jeśli to wszystko nie zadziała, należy aktywnie poszukiwać sposobów rozwiązania konfliktu (takich jak trening NVC, zdrowie psychiczne i mediacje lub rola równości).

6. Dokumentacja i procesy

Zawieraj umowy na piśmie, aby zapewnić sobie gwarancję trwałej i dobrze zorganizowanej współpracy. Rozwiązując konflikty skup się na osiągnięciu konkretnego celu. Aby komunikacja była bardziej zrozumiała dla Twojego rozmówcy, możesz zobrazować swoje myśli posługując się przykładami. Kiedy spór zostanie zażegnany, uzgodnijcie czy chcesz, aby wynik został udokumentowany.

7. Kwestie sporne

Jeśli jakieś zachowanie lub sposób traktowania nie jest dla Ciebie jasne, w pierwszej kolejności rozwiąż to z osobą, której to dotyczy. Jeśli dane działanie nie jest zgodne z Twoimi wartościami nie bój się powiedzieć "stop". Jeśli dana sytuacja jest bardziej skomplikowana, zawsze można poprosić o czas do namysłu, np. aby uporządkować fakty i zabrać stanowisko w późniejszym terminie. Należy jednak poinformować o tym swoich kolegów i nie pozostawiać tej sprawy bez odpowiedzi.

8. Konstruktywne podejście

Zadbaj o to, by sformuować swoje myśli w formie "ja" zamiast "ty/my/człowiek" (zobaczPodstawy Praworządnej Komunikacji). Używaj formy "my" tylko wtedy, gdy w zespole istnieje już uzgodniony konsensus. Pracuj nad pozytywnymi i konkretnymi sformułowaniami, jak również z językiem, którym się posługujesz. W sytuacjach konflikotowych możesz stosować model GFK Obserwacja -> Emocje -> Potrzeby -> Prośba o Działanie. Miej na uwadze zdrowie psychiczne i zasady NVC.

9. Transparentność

Zawsze komunikuj się w sposób jak najbardziej przejrzysty. Tematy, o których rozmawia się w zaufaniu, powinny jednak pozostać poufne. Być może uda Ci się zachęcić kolegów do wyjaśnienia tych kwestii w większym gronie. Nie mów o innych lub o innej drużynie za ich plecami ("bluźnienie") - nawet jeśli sprawa jest napięta - postaraj się zaangażować zainteresowanych do dyskusji. Przypomnij swoim kolegom o tej zasadzie, jeśli spotkasz się z takim zachowaniem, ponieważ jest ono niesprawiedliwe i często skutkuje licznymi nieporozumieniami.

10. Różnice w podejściu do pracy i życia

Istnieją różne sposoby, w jakie pracownicy i zespoły organizują swoją pracę lub jak zapewniają sobie osobistą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W swoich wypowiedziach zadbaj o to, aby żaden z tych sposobów nie został zdyskredytowany lub umniejszony.

11. Otwarta współpraca

Kodeks ten nie powinien prowadzić do sytuacji, w której pracownicy czują, że nie wolno im już poruszać pewnych kwestii lub tematów. Ufamy, że każdy ma możliwość, aby otrzymają szczerą i konstruktywną odpowiedź. Dlatego jeśli wypowiedź nie jest zgodna z Twoimi wartościami lub wartościami zawartymi w Kodeksie Postępowania nie bój się o tym mówić. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić szczerą komunikację i zaangażować w dialog wszystkich członków zespołu.

12. Pamiętaj o wspólnych wartościach

Czy spotykasz się z zachowaniami (wobec siebie lub innych), które nie są zgodne z wartościami Raidboxes ? Następnie przypomnij o tym swoim współpracownikom, w sposób wyraźnie rozpoznawalny i z odniesieniem do Kodeksu postępowania. Wszyscy na stronie Raidboxes powinni podjąć działania. Naszym wspólnym zadaniem i celem jest kształtowanie naszej współpracy w pozytywny sposób.

Raidboxes Komunikacja bez przemocy
Szkolenie na temat komunikacji bez przemocy na stronie Raidboxes (tutaj przed Coroną)

Wdrażanie zasad

Co możesz zrobić jako pracownik Raidboxes , jeśli zauważysz naruszenie Kodeksu Postępowania wobec siebie lub innych?

 • Wyraź swoje zdanie. W ten sposób można bezpośrednio poprawić komunikację i wyjaśnić nieporozumienia. Spotykasz się z brakiem zrozumienia? Następnie przypomnij im bezpośrednio o wartości przejrzystości lub "bezpośredniego zwracania się". Twoje proaktywne i odpowiedzialne działanie jest dla nas ważne, dzięki niemu w dłuższej perspektywie możesz doprowadzić do zmiany. Jeśli Ci się to nie uda lub jeśli nie jesteś pewien, skorzystaj z ćwiczeń i materiałów ze szkoleń NVC (komunikacja bez przemocy). Możesz skontaktować się z jednym z naszych doradców ds. zdrowia psychicznego, jaką metodą możesz się posłużyć, aby usprawnić swoją komunikację.
 • Przedstaw swoje sugestie na temat tego, jak uniknąć sytuacji konfliktowych w przyszłości (np: rzetelny feedback, nowy format, regularnie dokumentowane umów itp.)
 • Zwróć uwagę kolegom, jeśli dyskusja przyjmuje negatywny i niegrzeczny ton.
 • Przypomnij swojemu zespołowi, że Kodeks Postępowania jest czymś pozytywnym i stanowi narzędzie do otwartego dialogu, jego istnienie nie ma na celu zastraszenia kogokolwiek. Masz sugestie dotyczące tego, w jaki sposób można go ulepszyć? W każdej chwili możesz je omówić z osobami odpowiedzialnymi za zdrowie psychiczne i równouprawnienie.
 • Jeśli Twoje starania są bezskuteczne lub potrzebujesz wsparcia: skontaktuj się z kierownikiem swojego zespołu, kierownictwem wyższego szczebla lub specjalistami ds. zdrowia psychicznego i równouprawnienia.

Pytania dotyczące naszego Kodeksu Postępowania

Jakie masz pytania dotyczące Kodeksu Postępowania Raidboxes ? Jakie narzędzia i zasady stosujesz w swoim zespole? Czekamy na Wasze komentarze. Chcesz poznać więcej wskazówek dotyczących biznesu i odpowiedzialności społecznej? Następnie śledź nas na Twitterze, Facebooku lub za pośrednictwem naszego biuletynu.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.