wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Więcej wspólnego dobra proszę! To był temat naszego pierwszego impulsowego warsztatu na temat wizji przedsiębiorstwa. W drugim dniu warsztatów poświęciliśmy cztery godziny na opracowanie wkładu Raidboxes w dobro wspólne. Zachęcamy do dalszych działań!

Konsekwencje zmian klimatycznych odczuwamy obecnie również na własnym podwórku, np. poprzez ogromne susze, powodzie, burze czy pożary lasów. Polityka nie będzie w stanie sama rozwiązać tego problemu. Wszyscy są do tego zobowiązani! Szczególną rolę mogą odegrać zwłaszcza przedsiębiorstwa, które mają ogromne wpływy.

Dlatego w 2018 roku dużo myśleliśmy o tym, jak krok po kroku możemy nadać Raidboxes większe znaczenie i zrobić jeszcze więcej dla wspólnego dobra. Pierwszym krokiem były nasze warsztaty impulsowe, które sprawiły, że wszyscy chcieli się bardziej zaangażować. Poniższy artykuł pokazuje, w jaki sposób możesz rozwinąć temat orientacji na sens i wspólne dobro jako warsztat w swojej firmie.  

Warsztaty w pięciu krokach

  • Ustal kontekst i wyjaśnij "dlaczego
  • Praca nad misją
  • Dobro wspólne / Kontrola nadwyżki
  • Formułowanie wizji
  • deklaracja celu

Krok 1: Ustal kontekst i wyjaśnij dlaczego | 20 min.

Dla prowadzącego warsztaty - w tym przypadku dla mnie - bardzo pomocne jest to, że już wcześniej zajmowałem się kwestią zrównoważonego rozwoju i celu. Aby się z nimi zapoznać, polecam lekturę, którą wymieniłem na końcu części 1.

W końcu zadaniem lidera jest ustalenie kontekstu warsztatów i wyjaśnienie, dlaczego w ogóle zajmują się daną kwestią. Nie możesz oczekiwać, że wszyscy będą zmotywowani, jeśli nie jest jasne, jaki jest ogólny kontekst.

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Ważne jest, by na warsztatach skonkretyzować te pojęcia. Zwykle wiele rzeczy jest tu pomieszanych. Ważne jest, by wyjaśnić, jak rozumiesz to w swojej firmie. Moim zdaniem ważne jest, by zachować odpowiednią równowagę. Zgodnie z warunkami rozumiem, co następuje:

Obroty - jako symbol wskaźnika ekonomicznego - są szczególnie ważne dla inwestorów, pracowników, założycieli i dostawców. Firma bez znaczących obrotów nie może działać w sposób zrównoważony. Dlatego, z mojego punktu widzenia, koncentracja na tym wskaźniku jest absolutnie uzasadniona, a wręcz niezbędna, zwłaszcza na początku działalności. Obroty i rentowność tworzą podstawę i niezbędne bezpieczeństwo, aby móc działać w sposób zrównoważony.

Misja jest skierowana przede wszystkim do klientów. Naszą misją jest tworzenie wolności dla naszych klientów, partnerów i pracowników. Społeczeństwo nie ma na tym nic do zyskania. Jednocześnie decyzje dotyczące misji mogą być złe z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jeśli bierze się pod uwagę tylko krótkoterminowe zyski.

Moim zdaniem ta wizja jest prawie całkowicie skoncentrowana na społeczeństwie. W artykule o warsztacie część 1 wyjaśniam kryteria dobrej wizji.

Cel łączy misję i wizję we wspólnym stwierdzeniu. Moim zdaniem niektóre deklaracje celów są bardziej misją. Ważne jest, by wyjaśnić, co rozumiesz przez te pojęcia.

Ważne: Moim zdaniem organizacja zawsze może się dalej rozwijać, aby w końcowym etapie w wysokim stopniu służyć społeczeństwu. Wymaga to jednak, aby firma tworzyła wysoką wartość dla swoich klientów (misja) i aby byli oni skłonni wydawać na nią pieniądze (obroty). W związku z tym organizacja zawsze musi zarządzać pewnym kompromisem i nie może całkowicie obracać się w jednym kierunku (np. tylko dobro wspólne).

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Co więcej, w naszym społeczeństwie istnieje strukturalny problem z kapitalizmem. Jest to znane w ekonomii od bardzo dawna i jest tematem od wieków. Osoby prywatne często osiągają zyski kosztem ogółu społeczeństwa. Negatywne efekty zewnętrzne, takie jak zmiany klimatyczne, są opłacane przez ogół społeczeństwa, na przykład miliardowe dotacje na straty w uprawach w 2018 r. Powinny one zostać wycenione i znacznie zmniejszyć zyski.

Przykład Lufthansa

Przykład Lufthansy nieco to ilustruje. Nie chcę bezpośrednio oskarżać zwłaszcza Lufthansy. Problem ten istnieje w całym przemyśle lotniczym i w innych sektorach.

Podczas gdy od zwykłej benzyny i oleju napędowego do samochodów osobowych i ciężarowych jest co najmniej 30% podatek, od nafty nie ma żadnego podatku. Co więcej, zawieszono handel emisjami dla lotów długodystansowych, które w dużej mierze odpowiadają za emisję CO2.

Ponieważ parafina jest jednym z głównych czynników kosztowych, wraz z personelem i amortyzacją, łatwo jest obliczyć, co stałoby się z zyskiem w wysokości 3,3 miliarda euro, gdyby ten czynnik kosztowy stał się droższy o 20 do 30 procent. Z pewnością zmniejszy się on nawet przy pewnym wzroście cen. Podróżni z kolei płaciliby "prawdziwe" ceny.

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Jeśli lotnictwo jest tu negatywnym przykładem, to można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby każda firma służyła nie tylko swoim klientom i bezpośrednim zainteresowanym, ale także ogółowi społeczeństwa. Co by się stało, gdyby ze społecznego punktu widzenia pożądane było, aby firmy służyły dobru wspólnemu, a nie było to tylko dobrowolnym efektem ubocznym?

Jako społeczeństwo akceptujemy fakt, że niewidzialna ręka bierze dobro wspólne w swoje ręce. Byłoby lepiej, gdyby wszyscy byli zobowiązani do działania w tym kierunku.

W rezultacie korporacje oraz szeroka masa małych i średnich przedsiębiorstw przyczyniłyby się do pozytywnych zmian, zamiast być zmuszane przez polityków do tego, aby nieco ograniczyć negatywne skutki.

Zadania warsztatowe

W tym miejscu pojawia się ekonomia dobra wspólnego, która staje się istotna w części 3 warsztatów. Jako prowadzący warsztaty powinieneś być w stanie przedstawić ten temat w krótkim wykładzie. Przygotowując się do tego, polecam lekturę książki Gemeinwohlökonomie autorstwa Christiana Felbera.

Krok 2: Pracuj nad misją | 1 godz.

W zespole założycielskim często myśleliśmy o naszej misji w małych kręgach. Nigdy jednak nie rozmawialiśmy o tym jako zespół.

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Pytanie brzmiało więc przede wszystkim, czy wszyscy czują się emocjonalnie komfortowo z misją "dawania twórcom większej swobody" i czy rozumieją przez nią to samo.

Dyskusja tutaj miała charakter otwarty i ja, jako prowadzący warsztaty, również mogłem się wypowiadać. Jednak jako prowadzący warsztaty jesteś przede wszystkim odpowiedzialny za wypracowanie konsensusu i synchronizację różnych słów, które mogą oznaczać to samo.

Wyniki jednostki warsztatowej

Po dyskusji nasza misja została zmieniona w następujący sposób:

Aby dać ci więcej przestrzeni

Zespół mógł wyraźnie zrozumieć więcej na temat wolnej przestrzeni niż termin "wolność" i zastąpiliśmy niejasne znaczenie słowa "kreatywny", które i tak było dla nas bardzo szerokie, słowem "ty". Wiedząc doskonale, że odnosi się to również do nas jako zespołu.

Wprowadzanie misji w życie

Co warta jest misja na papierze, jeśli nie jest realizowana? Następne pytanie w rundzie brzmi zatem:

Czy zdarzały się sytuacje, w których wybieraliśmy naszą misję?

To pytanie jest niezwykle ważne. Ponieważ, jeśli po misji nie zostaną podjęte żadne decyzje, to jest ona nic nie warta.

Zapisz to pytanie na flipcharcie i zbierz przykłady. Sam byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak wiele przypadków udało się zebrać. Najlepszym przykładem dla nas jest wdrożenie "domen" i "e-maili". Nasi klienci zawsze chcieli tych funkcji, aby uzyskać większą swobodę. Jednak z czysto ekonomicznego punktu widzenia są one dla nas raczej niekorzystne.

Jeśli jest zbyt mało przykładów, zapytaj wszystkich, dlaczego tak jest i co można z tym zrobić w życiu codziennym.

Omówienie prawdziwego przykładu

Najskuteczniejszym narzędziem jest jednak omówienie przykładu z życia wziętego, w którym część zespołu mogła podjąć decyzję o odrzuceniu misji.

Z nami konkretnie:

"Czy klient powinien mieć możliwość obniżenia interwału płatności, na przykład z sześciu do trzech miesięcy?

Ekonomia biznesu ma tu jasną odpowiedź i w dyskusji w mniejszej grupie przed warsztatami ta perspektywa zwyciężyła. Klient nie powinien mieć takiej możliwości, ponieważ oznacza to mniej pieniędzy dla firmy.

Natychmiast po tym, jak uświadomiliśmy sobie naszą misję, odpowiedź w grupie była jasna: "Oczywiście chcemy dać naszym klientom swobodę decydowania, który interwał płatności chcą wybrać".

Prawdopodobnie nasz najważniejszy wniosek dla codziennego życia: każdy członek zespołu Raidboxes może używać naszej misji jako argumentu przy podejmowaniu decyzji!

Po tej sesji warsztatów wszyscy znali naszą misję. Co ważniejsze, każdy miał teraz pozwolenie, by się z nim spierać, gdy chodziło o decyzje biznesowe.  

Wkrótce potem odbyła się dyskusja na temat procedury aktualizacji PHP. Czy sami klienci są odpowiedzialni za przeprowadzanie tych aktualizacji i czy są do tego zobowiązani? Zdecydowanie byłoby to dla nas prostsze rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę naszą misję, w rezultacie opracowaliśmy mechanizm sprawdzania aktualizacji PHP, który automatycznie sprawdza po automatycznej aktualizacji i w razie potrzeby przywraca starą wersję. Jednocześnie nasi klienci mają swobodę zachowania starej, nieco niezabezpieczonej wersji PHP na wypadek problemów.

Przerwa

Przerwy są koniecznością. Ważne jest, aby po pewnej ilości wkładu i wyczerpujących dyskusji móc odetchnąć.  

Krok 3: Sprawdzenie dobra wspólnego i nadwyżki | 1 godz.

Kolejna część warsztatów dotyczy uwrażliwienia zespołu na różne obszary zrównoważonego rozwoju. Bilans dobra wspólnego jest w tym kontekście doskonałym narzędziem, ponieważ daje 360-stopniowy obraz organizacji, a jednocześnie jest otwartym, ale bardzo dobrze opracowanym narzędziem do oceny zrównoważonego rozwoju.

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój


Jest to mile widziana zmiana dla uczestników, ponieważ format warsztatów zmienia się z dyskusji na pracę w grupach.

Zadania warsztatowe

Procedura jest następująca:

  • Informacje o bilansie dobra wspólnego i wyjaśnienie kategorii
  • Ocena wspólnego dobra Szybki test w grupach od 2 do 3 osób z oceną status quo i środków poprawy.
  • Krótka prezentacja wyników w grupie

Dodatkowym wsparciem w pracy grupowej był wspólny dobry bilans agencji, który mógł stworzyć bardzo zwięzły przegląd. Dla szczegółów był też podręcznik bilansu dobra wspólnego.

Pierwsze wyniki jednostki warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, aspekt ten doprowadził do wstępnego uświadomienia sobie tych kwestii.

Jednym ze szczególnie pozytywnych rezultatów warsztatów była pierwsza kampania zbierania funduszy dla rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w okresie świątecznym. Ponadto, z inicjatywy Leefke i Virginii, nasz BiteBox, który zawiera indywidualnie zapakowane przekąski, został zastąpiony dużymi słoikami ze słodyczami, które wypełniamy zdrowymi przekąskami z supermarketu, aby zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych.

Ogólnie rzecz biorąc, aspekt ten doprowadził do wstępnego uświadomienia sobie tych kwestii.

Moim zdaniem to bardzo dobrze pokazuje, że ważne jest, aby z poziomu zarządu jasno określić, że zrównoważony rozwój jest wyraźnie pożądany i może być wdrażany.

Ale wprowadzono również większe obszary, takie jak wprowadzenie programu partycypacji pracowniczej, jak również rejestrowanie czasu pracy w celu dokumentacji i redukcji nadgodzin.

Nadgodziny były przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w ocenie równowagi dobra wspólnego, ponieważ zespół był zgodny co do tego, że w start-upie normalną rzeczą jest dużo pracować. Choć może to być prawdą, nadal zmniejsza to wartość równowagi dobra wspólnego i należy podjąć działania, by poprawić sytuację w tym obszarze w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

Krok 4: Formułowanie wizji | 45 min.

Ostatnią jednostką warsztatu była krótka sesja pracy indywidualnej.

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Tutaj każdy mógł odpowiedzieć na powyższe pytania w formie pisemnej. Szczególnie w przypadku rozwoju wizji firmy, medytacje z przewodnikiem mogą również pomóc w emocjonalnym przeniesieniu się w przyszłość. Ważne jest, abyś mentalnie umieścił się w odległej przyszłości, co najmniej 10 lat.

Uważam, że drugie pytanie "Jakie punkty możemy wdrożyć dzisiaj, aby podjąć pierwsze kroki?" jest równie ważne. Doprowadziło to do tego, że niektóre punkty zostały już wdrożone.

Na koniec każdy przepisał swoją wizję do wspólnego dokumentu i przedstawił ją grupie.

Wyniki jednostki warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, ta część warsztatów przyniosła najmniej konkretnych rezultatów, które można zauważyć w codziennym życiu. Dlatego moim zdaniem konieczne jest, aby kadra zarządzająca kontynuowała pracę nad konkretyzacją wizji i włączyła ją do strategii firmy.

W naszym konkretnym przypadku oznacza to:

Jak przyczyniamy się do wyrównywania szans z Raidboxes ?

To zwięzłe stwierdzenie pochodzi z części 1 warsztatów. Część 2 pomogła pokazać różne sposoby, by to umożliwić.

W szczególności zgodzono się na zaoferowanie bezpłatnego hostingu inicjatywom i stowarzyszeniom non-profit, aby przyczynić się do wyrównania szans. W tej dziedzinie istnieją już pewne formy sponsoringu, ale należy je dalej rozwijać.

Krok 5: Sformułuj deklarację celu

Niestety, z powodu ograniczeń czasowych nie udało nam się przejść do ostatniego etapu i dopiero w tym roku podejmujemy go ponownie.

W sumie planowanie było już bardzo sportowe i wymagało ode mnie, jako prowadzącego warsztaty, aktywnej moderacji. Sesje mogłyby teoretycznie odbywać się w ciągu czterech tygodni przez godzinę każda, a następnie z pięciominutowym powtórzeniem pierwszej części.

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Uważam, że deklaracja celu wspaniale łączy perspektywę klientów i społeczeństwa w jednym zwięzłym stwierdzeniu. Umożliwia to lepszą komunikację między wszystkimi zaangażowanymi stronami i, podobnie jak misja, stwarza możliwość odniesienia się do niej w życiu codziennym.

Podsumowanie: Idź za głosem

Wspólne dobro i zrównoważony rozwój

Wszyscy słusznie wyśmiali to zdjęcie. Niemniej jednak myślę, że jasno pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Nie uratujesz świata w cztery godziny. Ani nawet w cztery dni. Ważne jest, aby postawić pierwsze kroki i iść dalej. To maraton!

Osiągnęliśmy wszystkie cele warsztatu i ma on już pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. To już jest wielki sukces. Jednocześnie warsztaty dały nam pomysł, jak możemy kształtować pozytywne zmiany w miarę rozwoju naszej firmy. A to sprawia, że chcemy robić więcej i nadaje naszej pracy jeszcze głębszy sens.

Wniosek: Kopiowanie i naśladowanie wyraźnie wskazane! Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, zostaw mi komentarz.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.