Raidboxes warsztaty zrównoważonego rozwoju część 2

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Więcej wspólnego dobra proszę! To był temat naszego pierwszego impulsowego warsztatu na temat wizji przedsiębiorstwa. W drugim dniu warsztatów poświęciliśmy cztery godziny na opracowanie wkładu Raidboxes w dobro wspólne. Zachęcamy do dalszych działań!

Konsekwencje zmian klimatycznych odczuwamy obecnie również na własnym podwórku, np. poprzez ogromne susze, powodzie, burze czy pożary lasów. Polityka nie będzie w stanie sama rozwiązać tego problemu. Wszyscy są do tego zobowiązani! Szczególną rolę mogą odegrać zwłaszcza przedsiębiorstwa, które mają ogromne wpływy.

Dlatego w 2018 roku dużo myśleliśmy o tym, jak krok po kroku nadać Raidboxes większe znaczenie i zrobić jeszcze więcej dla wspólnego dobra. Pierwszym krokiem były nasze warsztaty impulsowe, które sprawiły, że wszyscy chcieli się bardziej zaangażować. Poniższy artykuł pokazuje, jak możesz rozwinąć temat orientacji na sens i orientacji na dobro wspólne jako warsztat w swojej firmie.  

Warsztaty w pięciu krokach

  • Ustal kontekst i wyjaśnij "dlaczego
  • Praca nad misją
  • Dobro wspólne / Kontrola nadwyżki
  • Formułowanie wizji
  • deklaracja celu

Krok 1: Ustal kontekst i wyjaśnij dlaczego | 20 min.

Dla prowadzącego warsztaty - w tym przypadku dla mnie - bardzo pomocne jest to, że już wcześniej zajmowałem się kwestią zrównoważonego rozwoju i celu. Aby się z nimi zapoznać, polecam lekturę, którą wymieniłem na końcu części 1.

W końcu to zadaniem prowadzącego jest stworzenie kontekstu warsztatów i wyjaśnienie, dlaczego w ogóle zajmuje się tym tematem. Nie możesz oczekiwać, że wszyscy uczestnicy będą zmotywowani, jeśli nie jest jasne, jaki jest ogólny kontekst.

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Ważne jest, by na warsztatach skonkretyzować te pojęcia. Zwykle wiele rzeczy jest tu pomieszanych. Ważne jest, by wyjaśnić, jak rozumiesz to w swojej firmie. Moim zdaniem ważne jest, by zachować odpowiednią równowagę. Zgodnie z warunkami rozumiem, co następuje:

Obroty - jako symbol kluczowej wielkości ekonomicznej - są szczególnie ważne dla inwestorów, pracowników, założycieli i dostawców. Firma bez znaczących obrotów nie może działać w sposób zrównoważony. Dlatego z mojego punktu widzenia jest absolutnie uzasadnione, wręcz niezbędne, by skupić się na tej postaci, zwłaszcza na początku. Obroty i rentowność tworzą podstawę i niezbędne bezpieczeństwo, by móc działać w sposób zrównoważony.

Misja skupia się przede wszystkim na kliencie. Naszą misją jest tworzenie wolności dla naszych klientów, partnerów i pracowników. Społeczeństwo nie może na tym nic zyskać. Jednocześnie decyzje dotyczące misji mogą być złe z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jeśli bierze się pod uwagę tylko krótkoterminowe zyski.

Moim zdaniem ta wizja jest prawie całkowicie skoncentrowana na społeczeństwie. W artykule o warsztacie część 1 wyjaśniam kryteria dobrej wizji.

Cel łączy misję i wizję we wspólnym stwierdzeniu. Moim zdaniem niektóre deklaracje celów są bardziej misją. Ważne jest, by wyjaśnić, co rozumiesz przez te pojęcia.

Ważne: Moim zdaniem organizacja zawsze może się dalej rozwijać, by w końcowym etapie służyć społeczeństwu w wysokim stopniu. Wymaga to jednak, by firma tworzyła wysoką wartość dla swoich klientów (misja) i by byli oni skłonni wydać na nią pieniądze (obrót). Dlatego jako organizacja zawsze musimy radzić sobie z pewnymi kompromisami i nie możemy całkowicie podążać w jednym kierunku (np. tylko dobro wspólne).

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Co więcej, w naszym społeczeństwie istnieje strukturalny problem z kapitalizmem. Jest to znane w ekonomii od bardzo dawna i od wieków stanowiło temat przewodni. Podmioty prywatne często osiągają zyski kosztem ogółu społeczeństwa. Negatywne efekty zewnętrzne, takie jak zmiany klimatyczne, są opłacane przez ogół społeczeństwa, na przykład miliardowe dotacje za straty w plonach w 2018 roku. Powinny one być faktycznie wycenione i znacząco zmniejszać zyski.

Przykład Lufthansa

Przykład Lufthansy nieco to ilustruje. Nie chcę bezpośrednio oskarżać zwłaszcza Lufthansy. Problem ten istnieje w całym przemyśle lotniczym i w innych sektorach.

Podczas gdy od zwykłej benzyny i oleju napędowego do samochodów osobowych i ciężarowych jest co najmniej 30% podatek, od nafty nie ma żadnego podatku. Co więcej, zawieszono handel emisjami dla lotów długodystansowych, które w dużej mierze odpowiadają za emisję CO2.

Ponieważ nafta jest jednym z głównych czynników kosztowych, obok personelu i amortyzacji, łatwo jest obliczyć, co stałoby się z zyskiem 3,3 miliarda euro, gdyby ten czynnik kosztowy stał się o 20-30% droższy. Na pewno będzie się ona zmniejszać nawet przy pewnym wzroście cen. Konsumenci z kolei płaciliby "prawidłowe" ceny.

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Jeśli lotnictwo jest tu negatywnym przykładem, to można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby każda firma służyła nie tylko swoim klientom i bezpośrednim zainteresowanym, ale także ogółowi społeczeństwa. Co by się stało, gdyby ze społecznego punktu widzenia pożądane było, aby firmy służyły dobru wspólnemu, a nie było to tylko dobrowolnym efektem ubocznym?

Jako społeczeństwo akceptujemy fakt, że niewidzialna ręka bierze dobro wspólne w swoje ręce. Byłoby lepiej, gdyby wszyscy byli zobowiązani do działania w tym kierunku.

W rezultacie korporacje oraz szeroka masa małych i średnich przedsiębiorstw przyczyniłyby się do pozytywnych zmian, zamiast być zmuszane przez polityków do tego, aby nieco ograniczyć negatywne skutki.

Warsztaty To-Do

W tym miejscu pojawia się ekonomia dobra wspólnego, która staje się istotna w trzeciej części warsztatów. Jako prowadzący warsztaty powinieneś być w stanie przedstawić ten temat w krótkim wykładzie. W ramach przygotowania do tego polecam przeczytanie książki Gemeinwohl-Ökonomie autorstwa Christiana Felbera.

Krok 2: Pracuj nad misją | 1 godz.

W zespole założycielskim często myśleliśmy o naszej misji w małych kręgach. Nigdy jednak nie rozmawialiśmy o tym jako zespół.

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Pytanie brzmiało więc przede wszystkim, czy wszyscy czują się emocjonalnie komfortowo z misją "dawania twórcom większej swobody" i czy rozumieją przez nią to samo.

Dyskusja miała charakter otwarty i ja, jako prowadzący warsztaty, również mogłem się wypowiadać. Jednak jako prowadzący warsztaty jesteś przede wszystkim odpowiedzialny za wypracowanie konsensusu i zsynchronizowanie różnych słów, które mogą oznaczać to samo.

Wyniki jednostki warsztatowej

Po dyskusji nasza misja została zmieniona w następujący sposób:

Aby dać ci więcej przestrzeni

Zespół wyraźnie mógł odnieść się bardziej do wolnej przestrzeni niż do terminu "wolność", a niejasne znaczenie słowa "kreatywny", które i tak było dla nas bardzo szerokie, zastąpiliśmy słowem "ty". Wiedząc doskonale, że odnosi się to również do nas jako zespołu.

Wprowadzanie misji w życie

Co warta jest misja na papierze, jeśli nie jest realizowana? Następne pytanie w rundzie brzmi zatem:

Czy zdarzały się sytuacje, w których wybieraliśmy naszą misję?

To pytanie jest niezwykle ważne. Ponieważ, jeśli po misji nie zostaną podjęte żadne decyzje, to jest ona nic nie warta.

Proszę zapisać to pytanie na flipcharcie i zebrać przykłady. Sam byłem pozytywnie zaskoczony, jak wiele spraw udało się połączyć. Najlepszym dla nas przykładem jest realizacja "domeny" i "e-maili". Nasi klienci zawsze pragnęli tych funkcji, aby uzyskać większą swobodę. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia są one jednak dla nas raczej niekorzystne.

Jeśli przykładów jest zbyt mało, zapytaj uczestników warsztatu, dlaczego tak jest i co można z tym zrobić w codziennym życiu.

Omówienie prawdziwego przykładu

Najskuteczniejszym narzędziem jest jednak omówienie przykładu z życia wziętego, w którym część zespołu mogła podjąć decyzję o odrzuceniu misji.

Z nami konkretnie:

"Czy klient powinien mieć możliwość zmniejszenia odstępu pomiędzy płatnościami, np. z sześciu do trzech miesięcy?

Ekonomia biznesu ma tu jasną odpowiedź i w dyskusji w mniejszej grupie przed warsztatami ta perspektywa zwyciężyła. Klient nie powinien mieć takiej możliwości, ponieważ oznacza to mniej pieniędzy dla firmy.

Natychmiast po tym, jak lepiej uświadomiliśmy sobie naszą misję, odpowiedź w grupie była jasna: "Oczywiście, chcemy dać naszym klientom swobodę samodzielnego decydowania o tym, jaki przedział płatności chcą wybrać".

Prawdopodobnie nasz najważniejszy wniosek dla codziennego życia: każdy członek zespołu Raidboxes może używać naszej misji jako argumentu przy podejmowaniu decyzji!

Po tej sesji warsztatów wszyscy znali naszą misję. Co ważniejsze, każdy miał teraz pozwolenie, by się z nim spierać, gdy chodziło o decyzje biznesowe.  

Niedługo potem odbyła się dyskusja na temat procedury aktualizacji PHP. Czy klienci sami odpowiadają za przeprowadzanie tych aktualizacji i czy są do tego zobowiązani? Byłoby to dla nas zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę naszą misję, opracowaliśmy mechanizm sprawdzający aktualizację PHP, który automatycznie sprawdza, czy po autoaktualizacji nie pojawiła się stara wersja i w razie potrzeby przywraca ją. Jednocześnie nasi klienci mają możliwość zachowania swojej starej, nieco mniej bezpiecznej wersji PHP na wypadek problemów.

Przerwa

Przerwy są koniecznością. Ważne jest, aby po pewnej ilości wkładu i wyczerpujących dyskusji móc odetchnąć.  

Krok 3: Sprawdzenie dobra wspólnego i nadwyżki | 1 godz.

Kolejna część warsztatów dotyczy uwrażliwienia zespołu na różne obszary zrównoważonego rozwoju. Bilans dobra wspólnego jest w tym kontekście doskonałym narzędziem, ponieważ daje 360-stopniowy obraz organizacji, a jednocześnie jest otwartym, ale bardzo dobrze opracowanym narzędziem do oceny zrównoważonego rozwoju.

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju


Jest to mile widziana zmiana dla uczestników, ponieważ format warsztatów zmienia się z dyskusji na pracę w grupach.

Warsztaty To-Do

Procedura jest następująca:

  • Informacje o bilansie dobra wspólnego i wyjaśnienie kategorii
  • Ocena dobra wspólnego Szybki test w grupach 2-3 osobowych z oceną stanu obecnego i środków poprawy.
  • Krótka prezentacja wyników w grupie

Dodatkowym wsparciem w pracy grupowej był wspólny dobry bilans agencji, który mógł stworzyć bardzo zwięzły przegląd. Dla szczegółów był też podręcznik bilansu dobra wspólnego.

Pierwsze wyniki jednostki warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, aspekt ten doprowadził do wstępnego uświadomienia sobie tych kwestii.

Co szczególnie pozytywne, warsztaty zaowocowały pierwszą w historii zespołu zbiórką pieniędzy na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w okresie Bożego Narodzenia. Ponadto, z inicjatywy Leefke i Virginii, nasze BiteBox, w którym znajdują się indywidualnie pakowane małe przekąski, zostało zastąpione dużymi słoikami na słodycze, które wypełniamy zdrowymi przekąskami z hurtowni, by zaoszczędzić na odpadach opakowaniowych. W tym celu używamy teraz papieru toaletowego firmy Goldeimer. Stoi za tym młoda firma, która razem z Viva con Agua wspiera projekty sanitarne prowadzone przez Welthungerhilfe.

Ogólnie rzecz biorąc, aspekt ten doprowadził do wstępnego uświadomienia sobie tych kwestii.

Moim zdaniem to bardzo dobrze pokazuje, że ważne jest, aby z poziomu zarządu jasno określić, że zrównoważony rozwój jest wyraźnie pożądany i może być wdrażany.

Ale wprowadzono również większe obszary, takie jak wprowadzenie programu partycypacji pracowniczej, jak również rejestrowanie czasu pracy w celu dokumentacji i redukcji nadgodzin.

Nadgodziny były przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w ocenie równowagi dobra wspólnego, ponieważ zespół był zgodny co do tego, że w start-upie normalną rzeczą jest dużo pracować. Choć może to być prawdą, nadal zmniejsza to wartość równowagi dobra wspólnego i należy podjąć działania, by poprawić sytuację w tym obszarze w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

Krok 4: Formułowanie wizji | 45 min.

Ostatnią jednostką warsztatu była krótka sesja pracy indywidualnej.

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Tutaj każdy mógł odpowiedzieć na powyższe pytania w formie pisemnej. Szczególnie w przypadku rozwoju wizji firmy, medytacje z przewodnikiem mogą również pomóc w emocjonalnym przeniesieniu się w przyszłość. Ważne jest, abyś mentalnie umieścił się w odległej przyszłości, co najmniej 10 lat.

Za równie ważne uważam drugie pytanie: "Jakie punkty możemy wdrożyć już dziś, aby zrobić pierwsze kroki?". Doprowadziło to do tego, że wiele punktów zostało już wdrożonych.

Na koniec każdy przepisał swoją wizję do wspólnego dokumentu i przedstawił ją grupie.

Wyniki jednostki warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, ta część warsztatów przyniosła najmniej konkretnych rezultatów, które można zauważyć w codziennym życiu. Dlatego moim zdaniem konieczne jest, aby kadra zarządzająca kontynuowała pracę nad konkretyzacją wizji i włączyła ją do strategii firmy.

W naszym konkretnym przypadku oznacza to:

Jak przyczyniamy się do wyrównywania szans z Raidboxes ?

To zwięzłe stwierdzenie pochodzi z części 1 warsztatów. Część 2 pomogła pokazać różne sposoby, by to umożliwić.

W szczególności zgodzono się na zaoferowanie bezpłatnego hostingu inicjatywom i stowarzyszeniom non-profit, aby przyczynić się do wyrównania szans. W tej dziedzinie istnieją już pewne formy sponsoringu, ale należy je dalej rozwijać.

Krok 5: Sformułuj deklarację celu

Niestety, z powodu ograniczeń czasowych nie udało nam się przejść do ostatniego etapu i dopiero w tym roku podejmujemy go ponownie.

W sumie planowanie było już bardzo sportowe i wymagało ode mnie, jako prowadzącego warsztaty, aktywnej moderacji. Sesje mogłyby teoretycznie odbywać się w ciągu czterech tygodni przez godzinę każda, a następnie z pięciominutowym powtórzeniem pierwszej części.

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Deklaracja celu bardzo ładnie łączy, moim zdaniem, perspektywę klienta i społeczeństwa w jednym zwięzłym stwierdzeniu. Umożliwia to lepszą komunikację między wszystkimi uczestnikami i, podobnie jak misja, tworzy odniesienie do niej w życiu codziennym.

Podsumowanie: Idź za głosem

Prosimy o więcej wspólnego dobra! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

To zdjęcie zostało słusznie wyśmiane przez moich kolegów. Niemniej jednak myślę, że to wyjaśnia, o co w tym wszystkim chodzi. Nie uratujesz świata w cztery godziny. Ani w ciągu czterech dni. Ważne jest, aby zrobić pierwsze kroki i kontynuować. To jest maraton!

Osiągnęliśmy wszystkie cele warsztatu i ma on już pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. To już jest wielki sukces. Jednocześnie warsztaty dały nam pomysł, jak możemy kształtować pozytywne zmiany w miarę rozwoju naszej firmy. A to sprawia, że chcemy robić więcej i nadaje naszej pracy jeszcze głębszy sens.

Wniosek: Kopiowanie i naśladowanie wyraźnie wskazane! Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, zostaw mi komentarz.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.