Raidboxes Dobro wspólne Zrównoważony rozwój

Proszę o więcej wspólnego dobra! Drugie warsztaty na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Prosimy o więcej wspólnego dobra! To był temat naszego pierwszego warsztaty impulsowe na temat wizji przedsiębiorstwa. W drugim dniu warsztatów przez cztery godziny pracowaliśmy nad wkładem strony Raidboxes w tworzenie dobra wspólnego. Idźcie za przykładem!

Z ogromną suszą i wysokimi temperaturami, rok 2018 był niestety kolejnym rekordowy rokaby skutki zmian klimatu były odczuwalne również na naszym własnym podwórku. Polityka nie będzie w stanie sama rozwiązać tego problemu. Wszyscy są do tego wezwani! Szczególną rolę mogą odegrać zwłaszcza przedsiębiorstwa, które mają ogromne wpływy.

Dlatego w 2018 r. wiele uwagi poświęciliśmy temu, jak krok po kroku możemy nadać stronie Raidboxes większe znaczenie i zrobić jeszcze więcej dla dobra wspólnego. Pierwszym krokiem było nasze Warsztat Impulsco sprawiło, że wszyscy chcieli się bardziej zaangażować. Poniższy artykuł pokazuje, jak można rozwinąć temat orientacji na sens i wspólne dobro w formie warsztatów w firmie.

Warsztaty składają się w sumie z pięciu głównych części:

  • Określ kontekst i wyjaśnij dlaczego
  • Praca nad misją
  • Dobro wspólne / Kontrola nadwyżki
  • Formułowanie wizji
  • deklaracja celu

Już teraz pobierz za darmo materiały warsztatowe i dostosuj je do swoich potrzeb.

Krok 1: Określ kontekst i wyjaśnij dlaczego | 20 min.

Dla prowadzącego warsztaty bardzo pomocne jest to, że już wcześniej zajmował się kwestią zrównoważonego rozwoju i celu. W celu zapoznania się z tematem, polecam przeczytanie kilku książek, które na końcu części 1 na końcu części 1.

W końcu zadaniem prowadzącego warsztaty jest stworzenie kontekstu i wyjaśnienie, dlaczego w ogóle zajmujesz się tym tematem. Nie można oczekiwać, że wszyscy uczestnicy będą zmotywowani do pracy, jeśli nie jest jasne, jaki jest ogólny kontekst.

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 1

Ważne jest, aby warsztaty skonkretyzowały te pojęcia. Zazwyczaj jest tu wiele rzeczy, którymi się obrzuca. Ważne jest, aby wyjaśnić, jak rozumiesz to w swojej firmie. Moim zdaniem ważne jest, aby zachować odpowiednią równowagę. Przez warunki rozumiem co następuje:

Sprzedaż - jako symbol kluczowej postaci w gospodarce - są szczególnie ważne dla inwestorów, pracowników, założycieli i dostawców. Firma bez znaczącej sprzedaży nie może działać w sposób zrównoważony. Dlatego, z mojego punktu widzenia, koncentracja na tym parametrze jest absolutnie uzasadniona, wręcz niezbędna, zwłaszcza na początku. Obroty i rentowność tworzą podstawę i niezbędne bezpieczeństwo, aby móc działać w sposób zrównoważony.

Strona misja koncentruje się przede wszystkim na kliencie. Naszą misją jest tworzenie wolności dla naszych klientów, partnerów i pracowników. Tutaj społeczeństwo nadal nic z tego nie ma. Jednocześnie decyzje dotyczące misji mogą być złe z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jeśli bierze się pod uwagę tylko krótkoterminowe zyski.

Strona Wizja jest, moim zdaniem, prawie całkowicie skoncentrowana na społeczeństwie. Na stronie część 1 Wyjaśniam, jakie są kryteria dobrej wizji.

Strona Przeznaczenie łączy misję i wizję w jedno wspólne oświadczenie. Moim zdaniem, niektóre deklaracje celów stanowią bardziej misję. Ważne jest, aby po prostu jasno określić, co rozumiemy przez te terminy.

Ważne: Z mojej perspektywy, organizacja zawsze może ewoluować, aby w końcowej fazie służyć społeczeństwu w wysokim stopniu. Wymaga to jednak stworzenia wysokiej wartości dla klientów (misja) oraz tego, aby byli oni skłonni wydać za nią pieniądze (przychody). Jako organizacja musisz więc zawsze zarządzać pewnym kompromisem i nie możesz całkowicie wychylić się w jednym kierunku (np. tylko dobro wspólne).

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 2

Co więcej, w naszym społeczeństwie istnieje strukturalny problem z kapitalizmem. To jest znane w ekonomii od bardzo dawna i jest tematem od wieków. Często podmioty prywatne osiągają zyski kosztem ogółu społeczeństwa. Negatywne efekty zewnętrzne, takie jak zmiany klimatyczne, są opłacane przez ogół społeczeństwa, np. miliardowe dotacje za straty w uprawach w 2018 r. Powinny one być faktycznie wycenione i znacznie zmniejszać zyski.

Przykład Lufthansa

Przykład Lufthansy nieco to ilustruje. Nie chcę bezpośrednio oskarżać zwłaszcza Lufthansy. Problem ten istnieje w całym przemyśle lotniczym i w innych sektorach.

Podczas gdy zwykła benzyna i olej napędowy do samochodów osobowych i ciężarowych są opodatkowane w wysokości co najmniej 30%, na naftę nie ma żadnego podatku. brak podatku od nafty! Ponadto zawieszono handel uprawnieniami do emisji w odniesieniu do lotów długodystansowych, które są odpowiedzialne za główne emisje CO2 .

Ponieważ nafta jest jednym z głównych czynników kosztowych, obok personelu i amortyzacji, łatwo jest obliczyć, co stałoby się z zyskiem 3,3 mld euro, gdyby ten czynnik kosztowy stał się o 20-30% droższy. Na pewno będzie się ona zmniejszać nawet przy pewnych podwyżkach cen. Konsumenci z kolei płaciliby "prawidłowe" ceny.

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 3

Jeśli lotnictwo jest tu negatywnym przykładem, można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby każda firma służyła nie tylko swoim klientom i bezpośrednim interesariuszom, ale także ogółowi społeczeństwa. Co by się stało, gdyby ze społecznego punktu widzenia pożądane było, aby przedsiębiorstwa służyły dobru wspólnemu, a nie było to tylko dobrowolnym efektem ubocznym?

My jako społeczeństwo akceptujemy, że niewidzialna ręka bierze dobro wspólne w swoje ręce. Byłoby lepiej, gdyby wszyscy byli zobowiązani do działania w tym kierunku.

W rezultacie korporacje oraz szeroka masa małych i średnich przedsiębiorstw przyczyniłyby się do pozytywnych zmian, zamiast być zmuszane przez polityków do tego, aby nieco ograniczyć negatywne skutki.

Warsztaty To-Do

W tym miejscu pojawia się ekonomia dobra wspólnego, która staje się istotna w trzeciej części warsztatów. Jako prowadzący warsztaty, powinieneś być w stanie przedstawić ten temat w krótkim wykładzie. W ramach przygotowania do tego polecam Ci przeczytanie książki Gospodarka Dobra Wspólnego przez Christiana Felbera.

Krok 2: Praca nad misją | 1 godz.

W zespole założycielskim często myśleliśmy o naszej misji w małych kręgach. Nigdy jednak nie omawialiśmy tego jako zespół.

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 4

Pytanie brzmiało więc przede wszystkim, czy wszyscy czują się emocjonalnie komfortowo z misją "dać kreatywnym ludziom więcej wolności" i czy rozumieją przez nią to samo.

Dyskusja miała tu charakter otwarty i ja, jako prowadząca warsztaty, mogłam się wypowiadać. Jednak jako prowadzący warsztaty, jesteś przede wszystkim odpowiedzialny za wypracowanie konsensusu i, jeśli to konieczne, synchronizację różnych słów, które mogą oznaczać to samo.

Wyniki części warsztatowej

Po naszej dyskusji, nasza misja została zmieniona w następujący sposób:

Aby dać Ci więcej przestrzeni

Zespół wyraźnie mógł odnieść się bardziej do wolnej przestrzeni niż do terminu "wolność", a niejasne znaczenie słowa "kreatywny", które i tak było dla nas bardzo szerokie, zastąpiliśmy słowem "ty". Wiedząc doskonale, że odnosi się to również do nas jako zespołu.

Wdrażanie misji w życie

Co warta jest misja na papierze, jeśli nie jest realizowana? Następne pytanie w rundzie brzmi zatem:

Czy zdarzały się sytuacje, w których wybieraliśmy naszą misję?

To pytanie jest niezwykle ważne. Ponieważ, jeśli po misji nie zostaną podjęte żadne decyzje, to jest ona nic nie warta.

Zapisz to pytanie na flipcharcie i zbierz przykłady. Sam byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak wiele spraw udało się połączyć. Najlepszym przykładem w naszym przypadku jest implementacja "Domeny" i "e-maile". Te funkcje zawsze były pożądane przez naszych klientów, aby uzyskać większą swobodę. Jednak z czysto ekonomicznego punktu widzenia są one dla nas raczej niekorzystne.

Jeśli przykładów jest zbyt mało, zapytaj uczestników warsztatów, dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić w życiu codziennym.

Omówienie rzeczywistego przykładu

Najskuteczniejszym narzędziem jest jednak omówienie przykładu z życia wziętego, w którym część zespołu mogła podjąć decyzję przeciwną misji.

Z nami konkretnie:

"Czy klient powinien mieć możliwość samodzielnego dostosowania interwału płatności w dół z, powiedzmy, sześciu miesięcy do trzech miesięcy?".

Ekonomia biznesu ma tu jasną odpowiedź i w dyskusji w mniejszej grupie przed warsztatami ta perspektywa zwyciężyła. Klient nie powinien mieć takiej możliwości, ponieważ oznacza to, że firma ma do dyspozycji mniej pieniędzy.

Natychmiast po uświadomieniu sobie naszej misji tutaj, odpowiedź w grupie była jasna: "Oczywiście, że chcemy dać naszym klientom swobodę samodzielnego decydowania o tym, jaki interwał płatności chcą wybrać."

Prawdopodobnie nasz najważniejszy wniosek dotyczący codziennego życia

Każdy pracownik portalu Raidboxes może wykorzystać naszą misję jako argument.

Po tej części warsztatowej wszyscy znali naszą misję. Co ważniejsze, każdy miał teraz pozwolenie, by się z nim spierać, gdy chodziło o decyzje biznesowe.  

Niedługo potem odbyła się dyskusja na temat procedury aktualizacji PHP. Czy każdy klient jest odpowiedzialny za ich samodzielne wykonanie i czy jest do tego zobowiązany? Byłoby to dla nas zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę naszą misję, rezultatem było opracowanie mechanizmu sprawdzania aktualizacji PHP, który automatycznie sprawdza po auto-aktualizacji i w razie potrzeby odtwarza starą wersję. Jednocześnie, każdy klient otrzymuje swobodę zachowania swojej starej, nieco niepewnej wersji PHP w razie problemów.

Przerwa

Przerwy są koniecznością. Ważne jest, aby po pewnej ilości wkładu i wyczerpujących dyskusji móc odetchnąć.  

Krok 3: Kontrola dobra wspólnego i nadwyżki | 1 godz.

Kolejna część warsztatów dotyczy uwrażliwienia zespołu na różne obszary zrównoważonego rozwoju. Bilans dobra wspólnego jest w tym kontekście doskonałym narzędziem, ponieważ daje 360-stopniowy obraz organizacji, a jednocześnie jest otwartym, ale bardzo dobrze opracowanym narzędziem do oceny zrównoważonego rozwoju.

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 5


Jest to mile widziana zmiana dla uczestników, ponieważ format warsztatów zmienia się z dyskusji na pracę w grupach.

Warsztaty To-Do

Procedura jest następująca:

  1. Informacje na temat bilansu dobra wspólnego i wyjaśnienie kategorii
  2. Ocena dobra wspólnego Szybki test w grupach 2-3 osobowych z oceną status quo i środków poprawy
  3. Krótka prezentacja wyników w grupie

Dodatkowym wsparciem w pracy grupowej był wspólny dobry bilans agencji, który mógł stworzyć bardzo zwięzły przegląd. Dla szczegółów był też podręcznik bilansu dobra wspólnego.

Tutaj ponownie znajduje się pełna prezentacja warsztatów oraz wszystkie materiały do pobrania.

Pierwsze wyniki części warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, aspekt ten doprowadził do wstępnego uświadomienia sobie tych kwestii.

Szczególnie pozytywne: Warsztaty zaowocowały pierwszą zbiórką pieniędzy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto, z inicjatywy Leefke i Virginii, nasz BiteBox, w którym znajdują się pojedynczo pakowane przekąski, został zastąpiony dużymi słoikami na słodycze, które wypełniamy zdrowymi przekąskami z rynku hurtowego, aby zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych. Ponadto, używamy teraz papieru toaletowego z Goldeimer. Jest to młoda firma, która wraz z Viva con Agua wspiera projekty sanitarne organizacji Welthungerhilfe.

Moim zdaniem pokazuje to bardzo dobrze, że ważne jest, aby z poziomu zarządzania wyraźnie zaznaczyć, że zrównoważony rozwój jest wyraźnie pożądany i może być wdrażany.

Ale wprowadzono również większe obszary, takie jak wprowadzenie programu partycypacji pracowniczej, jak również rejestrowanie czasu pracy w celu dokumentacji i redukcji nadgodzin.

Nadgodziny były punktem dyskusji, szczególnie w ocenie równowagi dobra wspólnego, ponieważ konsensus zespołu był taki, że to normalne, aby dużo pracować w startupie. Chociaż może to być prawdą, nadal obniża to wynik bilansu wspólnego dobra i należy podjąć działania w celu poprawy w tym obszarze w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Krok 4: Formułowanie wizji | 45 min.

Ostatnią częścią warsztatów była krótka sesja pracy indywidualnej.

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 6

Tutaj każdy mógł odpowiedzieć na powyższe pytania w formie pisemnej. Szczególnie w przypadku rozwoju wizji firmy, medytacje z przewodnikiem mogą również pomóc w emocjonalnym przeniesieniu się w przyszłość. Ważne jest, abyś mentalnie umieścił się w odległej przyszłości, co najmniej 10 lat.

Za równie ważne uważam drugie pytanie: "Jakie punkty możemy wdrożyć już dziś, aby zrobić pierwsze kroki?". Doprowadziło to do tego, że wiele punktów zostało już wdrożonych.

Na koniec każdy przepisał swoją wizję do wspólnego dokumentu i przedstawił ją grupie.

Wyniki części warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, ta część warsztatów przyniosła najmniej konkretnych rezultatów, które są zauważalne w codziennym życiu. Dlatego, moim zdaniem, konieczne jest ze strony kierownictwa kontynuowanie prac nad konkretyzacją wizji, a także nad tym, aby przeniknęła ona do strategii firmy.

W naszym konkretnym przypadku oznacza to:

W jaki sposób przyczyniamy się do wyrównywania szans na stronie Raidboxes ?

To trafne stwierdzenie pochodzi z Część 1 warsztatów. Część 2 pomogła pokazać różne sposoby, aby to umożliwić.

W szczególności osiągnięto porozumienie w sprawie zaoferowania bezpłatnego hostingu inicjatywom i stowarzyszeniom non-profit, aby przyczynić się do zwiększenia równości szans. W tej dziedzinie istnieją już pewne formy sponsoringu, ale należy je dalej rozwijać.

Krok 5: Sformułuj deklarację celu

Niestety, z powodu ograniczeń czasowych nie udało nam się przejść do ostatniego etapu i dopiero w tym roku podejmujemy go ponownie.

Ogólnie rzecz biorąc, czas jest już bardzo sportowy i wymaga aktywnej moderacji ze strony prowadzącego warsztaty. Teoretycznie sesje mogłyby być prowadzone przez cztery tygodnie po jednej godzinie, a następnie z pięciominutowym powtórzeniem pierwszej części.

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 7

Uważam, że deklaracja celu bardzo ładnie łączy perspektywę klienta i społeczeństwa w jednym zwięzłym stwierdzeniu. Umożliwia to lepszą komunikację między wszystkimi zaangażowanymi stronami i, podobnie jak misja, tworzy odniesienie do niej w życiu codziennym.

Pobierz teraz bezpłatnie materiały warsztatowe i dostosuj je do swoich potrzeb.

Wniosek: Idź za głosem

Raidboxes Warsztaty Dobra Wspólnego Slajd 8

To zdjęcie słusznie zostało wyśmiane przez moich kolegów. Niemniej jednak uważam, że wyraźnie widać, o co w tym wszystkim chodzi. Nie uratujesz świata w cztery godziny. Ani w ciągu czterech dni. Ważne jest, aby zrobić pierwsze kroki i nie ustawać w dążeniu do celu. To jest maraton.

Osiągnęliśmy wszystkie cele warsztatów i już wpłynęły one pozytywnie na nasze codzienne życie. To już jest wielki sukces. Jednocześnie warsztaty dały nam pomysł na to, jak możemy kształtować pozytywne zmiany w miarę rozwoju naszej firmy. A to sprawia, że chcemy robić więcej i nadaje naszej pracy jeszcze głębszy sens.

Wnioski: Naśladownictwo i kopiowanie wyraźnie pożądane! Jeśli masz jakieś pytania lub opinie, nie krępuj się zostawić mi komentarz.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.