Więcej wspólnego dobrobytu, proszę! Drugi warsztat na temat bardziej zrównoważonego rozwoju

Johannes Benz Ostatnia aktualizacja w dniu 21.10.2020 r.
10 Min.
RAIDBOXES Dobro publiczne Zrównoważony rozwój
Ostatnia aktualizacja w dniu 21.10.2020 r.

Więcej wspólnego dobrobytu, proszę! To był temat naszego pierwszego Warsztaty impulsowe na temat wizji przedsiębiorstwa. Drugiego dnia warsztatów poświęciliśmy cztery godziny na wypracowanie wkładu na RAIDBOXES rzecz bardziej wspólnego dobra. Imitacja pożądana!

Z jego ogromną suchością i wysokimi temperaturami 2018 był niestety ponownie rekordowy roktak aby konsekwencje zmian klimatycznych były odczuwalne również na ich własnym podwórku. Politycy nie będą w stanie rozwiązać tego problemu sami. Każdy jest potrzebny! Zwłaszcza firmy mogą odgrywać szczególną rolę dzięki swoim wielkim wpływom.

Dlatego też w 2018 roku poświęciliśmy wiele uwagi temu, w jaki sposób RAIDBOXES możemy stopniowo nadawać większe znaczenie i robić jeszcze więcej dla wspólnego dobra. Pierwszym krokiem było nasze Warsztaty impulsówktóry sprawił, że wszyscy chcą być bardziej zaangażowani. Poniższy artykuł pokazuje, w jaki sposób można rozwinąć temat orientacji na zmysły i orientacji na dobro publiczne jako warsztat w swoim przedsiębiorstwie.  

Warsztaty składają się w sumie z pięciu głównych części:

 • Ustalenie kontekstu i wyjaśnienie dlaczego
 • Praca nad misją
 • Dobro publiczne / nadwyżka Kontrola
 • Sformułowanie wizji
 • deklaracja celowości

Pobierz teraz za darmo dokumenty warsztatowe i dostosuj je do swoich potrzeb.

Krok 1: Ustalić kontekst i wyjaśnić dlaczego | 20 min

Bardzo pomocne jest to, że kierownik warsztatu zajmował się już kwestią zrównoważonego rozwoju i celów. Aby się zapoznać, polecam przeczytać kilka książek, które na końcu części 1 Poleciłem.

W końcu to do prowadzącego warsztat należy ustalenie kontekstu i wyjaśnienie, dlaczego w ogóle zajmujemy się tym tematem. W tym przypadku nie można po prostu oczekiwać, że wszyscy uczestnicy będą mieli motywację, aby przejść do rzeczy, jeśli nie jest jasne, w jakim ogólnym kontekście pracują.

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej Zjeżdżalnia 1

Ważne jest, aby warsztaty sprecyzowały te warunki. Normalnie wiele rzeczy jest tu pomieszanych. Ważne jest, aby wyjaśnić, jak rozumiesz to w swojej firmie. Moim zdaniem ważna jest dobra równowaga. Przez to rozumiem, co następuje:

Sprzedaż - jako symbol kluczowej postaci gospodarki - są szczególnie ważne dla inwestorów, pracowników, założycieli i dostawców. Przedsiębiorstwo, które nie prowadzi znaczącej sprzedaży, nie może działać w sposób zrównoważony. Dlatego, moim zdaniem, skupienie się na tej wielkości, zwłaszcza na początku, jest absolutnie uzasadnione, a dokładniej niezbędne. Obroty i rentowność stanowią podstawę i niezbędne zabezpieczenie, aby móc działać w sposób zrównoważony.

Misja jest przede wszystkim skupiony na kliencie. Naszą misją jest zapewnienie wolności dla naszym klientom, partnerom i pracownikom. Tutaj, firma jeszcze nie skorzystała. Jednocześnie decyzje dotyczące misji mogą być złe wyłącznie pod względem ekonomicznym, jeśli uwzględni się tylko krótkoterminowe zyski.

Wizja jest, moim zdaniem, prawie całkowicie nastawiony na społeczeństwo. Na stronie Część 1 Wyjaśniam kryteria dobrej wizji.

Der Cel łączy misję i wizję we wspólnym oświadczeniu. Moim zdaniem, pewne stwierdzenia dotyczące celu są bardziej zbliżone do misji. Ważne jest, aby wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc o tych terminach.

Ważne: Moim zdaniem, organizacja może zawsze ewoluować, aby w końcowym etapie służyć społeczeństwu w wysokim stopniu. Wymaga to jednak stworzenia wysokiej wartości dla swoich klientów (misja) i ich chęci do wydawania pieniędzy (obrót). Dlatego też jako organizacja musisz zawsze zarządzać pewnym kompromisem i nie możesz całkowicie wyjść w jednym kierunku (np. tylko dobro wspólne).

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej Suwak 2

Co więcej, w naszym społeczeństwie istnieje strukturalny problem z kapitalizmem. W ekonomii jest to znane od bardzo dawna i jest to temat od dawna. Często podmioty prywatne osiągają zyski kosztem ogółu społeczeństwa. Negatywne skutki zewnętrzne, takie jak zmiany klimatyczne, są pokrywane przez ogół społeczeństwa, np. miliardowe dotacje do strat w uprawach w 2018 r. Powinny one być rzeczywiście wycenione i znacznie zmniejszyć zyski.

Przykład Lufthansy

Przykład Lufthansy trochę to ilustruje. Nie chcę wysuwać żadnych bezpośrednich oskarżeń, w szczególności wobec Lufthansy. Problem ten występuje w całym sektorze transportu lotniczego i w innych branżach.

Podczas gdy zwykła benzyna i olej napędowy do samochodów osobowych i ciężarowych podlegają opodatkowaniu w wysokości co najmniej 30%, istnieją brak podatku od nafty! Ponadto zawiesza się handel uprawnieniami do emisji dla lotów długodystansowych, które są odpowiedzialne za główną emisję CO2 .

Ponieważ nafta jest jednym z głównych czynników kosztowych, podobnie jak personel i amortyzacja, łatwo jest obliczyć, co stałoby się z zyskiem na poziomie 3,3 mld euro, gdyby ten czynnik kosztowy stał się o 20-30% droższy. Z pewnością zostanie on zmniejszony nawet przy pewnych podwyżkach cen. Konsumenci znowu płaciliby "właściwe" ceny.

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej Suwak 3

Jeśli lotnictwo jest tutaj negatywnym przykładem, można sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy każda firma nie tylko służy swoim klientom i bezpośrednim interesariuszom, ale także ogółowi społeczeństwa. Co by się stało, gdyby społeczeństwo chciało, by przedsiębiorstwa służyły wspólnemu dobru, a nie był to tylko dobrowolny efekt uboczny?

My jako społeczeństwo akceptujemy fakt, że niewidzialna ręka bierze dobro wspólne w swoje ręce. Byłoby lepiej, gdyby wszyscy pracowali nad tym obowiązkowo.

W rezultacie korporacje i duża masa małych i średnich przedsiębiorstw przyczyniłyby się do pozytywnych zmian, zamiast być zmuszane przez politykę do pewnego ograniczenia negatywnych skutków.

Warsztaty do zrobienia

Jest to punkt wyjścia dla wspólnej, dobrej gospodarki, który staje się istotny w części 3 warsztatów. Jako prowadzący warsztat powinieneś być w stanie przedstawić ten temat w krótkiej rozmowie. W ramach przygotowań, polecam przeczytać książkę Gospodarka w interesie publicznym przez Christiana Felbera.

Krok 2: Praca nad misją | 1 godzina

W zespole założycielskim często myśleliśmy o naszej misji w małych grupach. Ale nigdy nie rozmawialiśmy o tym w zespole.

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej Suwak 4

Chodziło więc przede wszystkim o to, czy każdy czuje się emocjonalnie komfortowo z misją "dawania większej wolności twórcom" i rozumie to samo.

Dyskusja była tu otwarta i ja, jako kierownik warsztatu, miałem możliwość wypowiedzenia się. Ale przede wszystkim, jako kierownik warsztatu, jesteś odpowiedzialny za pracę na rzecz konsensusu i, jeśli to konieczne, synchronizację różnych słów, które mogą oznaczać to samo.

Wyniki części warsztatowej

Po naszej dyskusji, nasza misja została zmodyfikowana w następujący sposób:

Aby dać ci więcej swobody

Zespół mógł zrobić znacznie więcej z Freiraum niż z terminem "wolność" i zastąpiliśmy niejasne znaczenie terminu "twórczy", który i tak został bardzo szeroko zdefiniowany, słowem "ty". Wiedząc doskonale, że dotyczy to również nas jako zespołu.

Przywrócenie misji do życia

Ile jest warta misja na papierze, jeśli nie jest prowadzona zgodnie z nią? Więc następne pytanie w tej rundzie brzmi:

Czy kiedykolwiek zdarzyły się sytuacje, w których zdecydowaliśmy się wyruszyć na naszą misję?

To pytanie jest niezwykle ważne. Bo jeśli po misji nie podejmie się żadnej decyzji, to nie jest ona nic warta.

Napisz to pytanie na flipcharcie i zbierz przykłady. Sama byłam pozytywnie zaskoczona, ile przypadków się ze sobą spotkało. Najlepszym przykładem w naszym kraju jest wdrożenie "Domeny"i "e-maile." Te cechy zawsze były wymagane przez naszych klientów, aby dać im więcej swobody. Jednak z czysto ekonomicznego punktu widzenia są one dla nas raczej niekorzystne.

Jeśli jest zbyt mało przykładów, zapytaj uczestników warsztatów, co jest tego przyczyną i co można zmienić w codziennym życiu.

Dyskusja na temat prawdziwego przykładu

Jednak najskuteczniejszym instrumentem jest omówienie prawdziwego przykładu, w którym część zespołu mogła zdecydować się na odrzucenie misji.

Specjalnie z nami:

"Czy klient powinien być w stanie samodzielnie obniżyć swój termin płatności, na przykład z sześciu do trzech miesięcy?"

Administracja biznesu ma jasną odpowiedź na to pytanie i w dyskusji w mniejszej grupie przed warsztatami uzyskano taką perspektywę. Klient nie powinien mieć takiej możliwości, ponieważ firma miałaby mniej pieniędzy do dyspozycji.

Natychmiast po tym, jak uświadomiliśmy sobie naszą misję, odpowiedź w grupie była jasna: "Oczywiście chcemy dać naszym klientom swobodę decydowania o tym, jaki okres płatności chcą wybrać".

Prawdopodobnie nasz najważniejszy wniosek w życiu codziennym

Każdy RAIDBOXES pracownik może wykorzystać naszą misję jako argument.

Po tej części warsztatowej wszyscy znali naszą misję. Co ważniejsze, teraz każdy mógł używać go jako argumentu przy podejmowaniu decyzji biznesowych.  

Wkrótce potem odbyła się dyskusja na temat procedury aktualizacji PHP. Czy każdy klient jest odpowiedzialny za wykonanie tych aktualizacji i czy jest do tego zobowiązany? Zdecydowanie byłoby to dla nas łatwiejsze rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę naszą misję, w rezultacie opracowaliśmy mechanizm sprawdzający dla aktualizacji PHP, który automatycznie sprawdza po automatycznej aktualizacji i w razie potrzeby odtwarza starą wersję. Jednocześnie każdy klient ma możliwość zachowania swojej starej, nieco niepewnej wersji PHP w razie problemów.

Przerwa

Przerwy to konieczność. Ważne jest, aby po pewnej ilości wkładu i wyczerpujących dyskusjach można było wziąć głęboki oddech.  

Etap 3: Kontrola interesu publicznego i nadwyżki | 1 godzina

Kolejna część warsztatów będzie poświęcona uwrażliwianiu zespołu na różne obszary zrównoważonego rozwoju. Ocena korzyści publicznych jest w tym kontekście doskonałym narzędziem, ponieważ przyjmuje 360-stopniowy obraz organizacji i jest jednocześnie otwartym, ale już bardzo zaawansowanym narzędziem oceny zrównoważonego rozwoju.

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej slajd 5


Jest to pożądana zmiana dla uczestników, ponieważ format warsztatów zmienia się z dyskusji na pracę w grupach.

Warsztaty do zrobienia

Procedura jest następująca:

 1. Informacja na temat równowagi interesu publicznego i wyjaśnienie kategorii
 2. Bilans interesu publicznego Szybki test w 2-3 grupach z oceną status quo i działań naprawczych
 3. Krótka prezentacja wyników w grupie

Jako dodatkowe wsparcie dla pracy grupowej wykorzystano równowagę interesu publicznego agencji, która była w stanie przedstawić bardzo zwięzły przegląd. Szczegółowe informacje zawierał również podręcznik równowagi interesu publicznego.

Tu znowu pełną prezentację warsztatową oraz wszystkie zasoby do pobrania.

Pierwsze wyniki części warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, aspekt ten doprowadził do wstępnego uwrażliwienia obszarów tematycznych.

Szczególnie pozytywne: Warsztaty zaowocowały pierwszą kampanią fundraisingową zespołu na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w okresie świątecznym. Ponadto, z inicjatywy Leefke i Virginii, nasz BiteBox, który zawiera indywidualnie zawijane małe przekąski, został zastąpiony przez duże słoiki ze słodyczami, które wypełniamy zdrowymi przekąskami z rynku hurtowego, aby zaoszczędzić odpady opakowaniowe. W tym celu, używamy teraz papieru toaletowego z Złote wiadro. Za tym stoi młoda firma, która wraz z Viva con Agua wspiera projekty sanitarne Welthungerhilfe.

Moim zdaniem bardzo dobrze świadczy to o tym, że na szczeblu zarządzania należy wyraźnie zaznaczyć, że zrównoważony rozwój jest wyraźnie pożądany i może zostać wdrożony.

Wprowadzono jednak również większe obszary, takie jak wprowadzenie programu partycypacji pracowniczej i rejestrowanie godzin pracy dla celów dokumentacyjnych oraz zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych była przedmiotem dyskusji, szczególnie przy ocenie równowagi w opiece społecznej, ponieważ w zespole panuje zgoda co do tego, że normalną rzeczą jest dużo pracować w nowym miejscu pracy. Chociaż może to być prawdą, to jednak zmniejsza to równowagę użyteczności publicznej i należy podjąć działania w celu poprawy w tej dziedzinie w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Etap 4: Sformułowanie wizji | 45 min.

Ostatnią częścią warsztatów była krótka sesja pracy indywidualnej.

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej Zjeżdżalnia 6

Każdy z nich był w stanie odpowiedzieć na powyższe pytania na piśmie. Zwłaszcza dla rozwoju wizji firmy, medytacje z przewodnikiem mogą również pomóc emocjonalnie przenieść się w przyszłość. Ważne jest, aby postawić się w odległej przyszłości, co najmniej 10 lat.

Rozważam drugie pytanie: "Jakie punkty możemy wdrożyć dziś, aby podjąć pierwsze kroki? Doprowadziło to do tego, że niektóre punkty zostały już wdrożone.

Na koniec każdy przełożył swoją wizję na wspólny dokument i przedstawił go grupie.

Wyniki części warsztatowej

Ogólnie rzecz biorąc, ta część warsztatów przyniosła najmniej konkretnych rezultatów, które są zauważalne w codziennym życiu. Moim zdaniem konieczne jest zatem, aby kierownictwo kontynuowało prace nad konkretyzacją tej wizji, a także włączyło ją do strategii firmy.

W naszym konkretnym przypadku oznacza to:

Jak możemy przyczynić się RAIDBOXES do większej równości szans?

Zwięzłe oświadczenie pochodzi z Część 1 z warsztatu. Część 2 pozwoliła na pokazanie różnych sposobów, aby to umożliwić.

W szczególności uzgodniono, że inicjatywy i stowarzyszenia nienastawione na zysk będą mogły oferować bezpłatny hosting, aby przyczynić się do większej równości szans. W tej dziedzinie istnieją już pewne formy sponsoringu, ale należy je dalej rozwijać.

Etap 5: Sformułowanie Uzasadnienie celu

Niestety, nie doszliśmy do ostatniego kroku z powodu ograniczeń czasowych i zajmiemy się tym ponownie dopiero w tym roku.

Podsumowując, harmonogram jest już bardzo sportowy i wymaga od kierownika warsztatu aktywnej moderacji. Teoretycznie sesje mogłyby się również odbywać przez okres czterech tygodni po jednej godzinie, a następnie z pięciominutowym powtórzeniem pierwszej części.

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej Slide 7

Deklaracja Celowa łączy w sobie, moim zdaniem, bardzo ładnie perspektywę klienta i społeczeństwa w zwięzłym oświadczeniu. Pozwala to na lepszą komunikację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami i, podobnie jak misja, tworzy odniesienie do niej w codziennym życiu.

Pobierz teraz za darmo dokumenty warsztatowe i dostosuj je do swoich potrzeb.

Wniosek: Przejdź się do rozmowy

RAIDBOXES Warsztaty Opieki Społecznej slajd 8

Moi koledzy mieli rację, żartując z tego zdjęcia. Niemniej jednak myślę, że to jasno pokazuje, o co chodzi. Nie uratujesz świata w ciągu czterech godzin. Ani w cztery dni. Ważne jest, aby postawić pierwsze kroki i kontynuować. To jest maraton.

Osiągnęliśmy wszystkie cele warsztatu i ma on już pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. To już jest wielki sukces. Jednocześnie warsztat dał nam wyobrażenie o tym, jak możemy kształtować pozytywne zmiany wraz z rozwojem naszej firmy. A to sprawia, że chcemy robić więcej i nadaje naszej pracy głębsze znaczenie.

Wniosek: Imitacja i kopiowanie wyraźnie pożądane! W przypadku pytań i informacji zwrotnych proszę zostawić mi komentarz.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.