Togetherness at RAIDBOXES: Zdrowie psychiczne i komunikacja bez przemocy

Michael Firnkes Ostatnia aktualizacja 25.01.2021
9 Min.
zdrowie psychiczne
Ostatnia aktualizacja 25.01.2021

Coraz więcej firm promuje zdrowie psychiczne i fizyczne swoich pracowników. Na stronie RAIDBOXES pracuje nad tym kilka zespołów, w tym "Mental Health". W jaki sposób chcemy zapewnić większą satysfakcję w miejscu pracy - i dlaczego jest to dla nas tak ważne.

Nie ma co do tego wątpliwości: na stronie RAIDBOXES dzieje się bardzo dużo dobrego. Innowacyjna koncepcja roli, jaką jest holokracja, promuje płaską hierarchię i maksymalną odpowiedzialność osobistą. W ten sposób każdy w zespole może szukać obszarów pracy, które są postrzegane jako szczególnie znaczące - i które odpowiadają jego indywidualnym mocnym stronom. A przecież zdajemy sobie sprawę, że czynniki stresogenne są obecne również w firmie.

Osobiście bardzo lubię pracować w RAIDBOXES. Nie dlatego, że nie mamy konfliktów. Ale ponieważ chcemy zastosować metody i stworzyć otwartą kulturę, aby poradzić sobie z tymi czynnikami stresu. W tym artykule przedstawię dwie z tych metod. Ale najpierw, jakie mogą być możliwe przyczyny konfliktów i stresu w firmach? Między innymi:

 • Duże obciążenie pracą w związku z realizacją wielu projektów.
 • Silny rozwój zespołu prowadzi do tworzenia nowych struktur i procesów. Mogą one początkowo przysparzać więcej pracy niż rekompensują.
 • Konflikty powstają również wtedy, gdy role, a więc i obowiązki, są definiowane między sobą.
 • RAIDBOXES staje się coraz bardziej zróżnicowany. To wspaniale, ale i tu czekają nas wyzwania. Na przykład, gdy chodzi o różne wartości lub przemyślaną komunikację, w której nikt nie czuje się wykluczony.

Chcemy odpowiednio wcześnie zająć się pojawiającym się niezadowoleniem i trwale pozytywnie wpłynąć na atmosferę w pracy. Zapewnia to cały pakiet środków:

zdrowie psychiczne

Na stronie RAIDBOXES istnieje oddzielne stanowisko lub mały zespół o nazwie "Zdrowie psychiczne". To pokazuje, jak bardzo ten temat jest bliski sercom naszych dyrektorów zarządzających Torbena i Johannes . Zdrowie Psychiczne zostało wprowadzone z prostego powodu, aby pracownicy RAIDBOXES byli bardziej szczęśliwi. W pracy, ale także poza nią, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do zadań naszego zespołu należą m.in. następujące zadania:

 • Rozpoznawanie oznak krytycznych stanów psychologicznych u pracowników i zespołów.
 • Powołanie osoby kontaktowej dla pracowników w przypadku przeciążenia z powodu wyzwań zawodowych lub prywatnych.
 • Szkolenie z mindfulness wobec zróżnicowanego zespołu i nowych współpracowników, kultura komunikacji mindful w biurze i w urzędzie. Slack (ponieważ w dużej mierze pracujemy zdalnie).
 • Ochrona przed mobbingiem. Na szczęście nie było to jeszcze konieczne, ale chcemy temu zapobiec od samego początku.
 • Zwróć szczególną uwagę na potrzeby introwertyków i zapewnij im możliwość odosobnienia, np. podczas pracy w skupieniu.
 • Wsparcie w osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Togetherness at RAIDBOXES: Zdrowie psychiczne i komunikacja bez przemocy
Brakuje obecnie kontaktów osobistych, mimo spotkań online i wirtualnego "piwa po pracy".

Wspólnie opracowaliśmy kilka metod, aby osiągnąć te cele:

 • Anonimowy punkt kontaktowy: Dotyczy to wszelkiego rodzaju problemów, niezależnie od tego, czy pojawiają się one w pracy, czy w życiu prywatnym (i tym samym mają wpływ na sytuację w pracy).
 • Poufność: Jesteśmy nieformalnym kontaktem dla wszystkich pracowników w przypadku wszystkich pytań, które nie powinny być kierowane bezpośrednio do kierownictwa/ liderów zespołów/ kolegów. Zawsze z wyprzedzeniem pytamy ludzi, którzy do nas przychodzą, zanim zwrócimy się z ich problemami do kogoś innego. Na przykład, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktu.
 • Mediacja i nadzór: W razie potrzeby prowadzimy neutralną mediację w sytuacjach konfliktowych między pracownikami, zespołami lub między pracownikami a kierownictwem.
 • Odpowiedzialność osobista: Jednocześnie zawsze zaczynamy od odwoływania się do osobistej odpowiedzialności osób dotkniętych problemem. Oznacza to, że dostarczamy im wskazówek i metod, dzięki którym sami mogą początkowo poradzić sobie z konfliktem - więcej na ten temat za chwilę. Robimy to po to, aby kultura zespołu stała się bardziej otwarta i przejrzysta w dłuższej perspektywie. Tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe - z jakiegokolwiek powodu - zaczynają działać inne metody.
 • Po prostu wyrzuć to z siebie: Są sytuacje, w których wyrzucenie z siebie pewnych rzeczy pomaga. Zgodnie z mottem "Zakłócenia mają pierwszeństwo".
 • (Anonimowe) ankiety: Służą one do rejestrowania nastroju status quo w zespole. Tutaj opieramy się na narzędziu Echometr. Dzięki temu możemy mierzyć rozwój pracowników i poszczególnych zespołów według różnych kryteriów.
 • Organizacja warsztatów: Na przykład na temat przyczyn i strategii radzenia sobie ze stresem psychicznym, ale także na temat komunikacji opartej na uważności. Więcej na ten temat za chwilę.

W niektórych przypadkach pracownicy Zespołu Zdrowia Psychicznego posiadają już niezbędne przygotowanie zawodowe, np. dzięki wcześniejszej pracy i szkoleniom. We wszystkich innych przypadkach szkolimy się sami - ponownie przy wsparciu finansowym RAIDBOXES.

Wzmocnienie odpowiedzialności osobistej

Obszar taki jak zdrowie psychiczne - czy jakkolwiek go nazwiemy - wymaga jednoczesnego udziału wszystkich pracowników. Więc oczywiście nie możemy mieć wszędzie oczu i uszu, zwłaszcza w czasach Corony i Pracy Zdalnej. Polegamy na ludziach, którzy muszą z nami rozmawiać, wskazywać na przeciążenia w poszczególnych zespołach lub, jeśli to konieczne, informować nas, że inny kolega nie czuje się dobrze.

Kwestia "osobistej odpowiedzialności" ma kluczowe znaczenie. Kanał taki jak Mental Health może być tylko pierwszym krokiem. To dobrze i słusznie, że pracownicy zwracają się do nas, zanim "przełkną" swój gniew. Albo zanim rozwinie się kultura "ranting and raving". Kolejnym krokiem jest jednak zmotywowanie wszystkich członków zespołu do zabierania głosu, gdy tylko pojawi się konflikt. W zespole, ale także wobec menedżerów.

Bez własności, metody takie jak Mental Health prowadzą do tego, że konflikty są nazywane (anonimowo), ale nie są odpowiednio rozwiązywane. W najgorszym przypadku niezadowoleni współpracownicy ukrywają się za kanałem, podczas gdy inni kwestionują jego przydatność. W szczególności ucierpiałaby na tym akceptacja procedury.

Jak już wspomniano, wzmacniamy osobistą odpowiedzialność poprzez zapewnienie pracownikom niezbędnych metod do refleksji nad sobą i bezpośredniego rozwiązywania konfliktów. Rozciąga się to na małe, indywidualne sesje coachingowe, podczas których wspólnie z zainteresowanymi osobami opracowujemy możliwe warianty działania - w bardzo praktyczny sposób i na podstawie konkretnych przypadków.

Komunikacja bez przemocy (GfK)

Swobodna atmosfera w pracy ma wiele wspólnego z tym, jak przemyślana jest komunikacja w firmie. Konflikty najlepiej rozwiązywać konstruktywnie i wspólnie. A nie poprzez ataki osobiste czy unikanie siebie nawzajem w przypadku sporów. Ponieważ oba prowadzą do niezadowolenia i mniejszego wzrostu.

Istnieje metodyczne podejście do rozwiązywania konfliktów w zespołach (i w środowisku prywatnym), tzw. komunikacja bez przemocy (non-violent communication) - założona przez amerykańskiego psychologa Marshalla B. Rosenberga. RAIDBOXES sponsoruje comiesięczne warsztaty Nonviolent Communication dla swoich pracowników, a także powiązane z nimi kursy wprowadzające (zdjęcie pochodzi jeszcze z czasów przed Koroną):

Porozumienie bez przemocy Münster
Szkolenie w zakresie komunikacji bez przemocy w Münster

Trenerka Marianne Oshege regularnie przychodzi do naszego biura, aby uczyć nas o modelu. Komunikacja według modelu GfK odbywa się w czterech krokach:

 1. Obserwacja: "Kiedy słyszę/widzę/doświadczam...".
 2. Nazywanie uczuć: "wtedy czuję...".
 3. Wyraź potrzebę: "Mam potrzebę/ Dlatego potrzebuję...".
 4. Sformułujkonkretną prośbę: "Czy mógłbyś...".

Tutaj ponownie jako grafika:

Kroki Porozumienia bez Przemocy
Cztery kroki do skutecznej komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication)

Przykład:

"Jeśli nie dostanę od Ciebie odpowiedzi na Slack , to nie czuję się traktowany poważnie/poradnie/frustrowany. Odczuwam potrzebę efektywności/wsparcia/uznania. Dlatego w przyszłości proszę o krótkie poinformowanie mnie, czy przeczytał Pan moją wiadomość i do kiedy może Pan odpowiedzieć.

Inne proste zasady świadomej komunikacji to:

 • Unikaj oceniania swojego partnera lub jego zachowania. Zamiast tego zostań z samym sobą.
 • Narzędzie do tego: Nie zwracaj się w komunikatach typu ty ("Zrobiłeś to i to"), ale w komunikatach typu ja ("Myślę, że..."). Dzięki temu rozmowa będzie konstruktywna.
 • Sformułowanie "Jesteśmy zdania, że" również rzadko jest pomocne. Z jednej strony nie można zawsze zakładać konsensusu w zespole, a z drugiej strony odchodzi się od poziomu autentyczności. Albo ukrywasz swoją osobistą opinię, której nie chcesz ujawniać.

Dla wielu osób podejście Nonviolent Communication jest na początku nieznane. Z jednej strony, ludzie niechętnie mówią o swoich uczuciach w kontekście korporacyjnym, a z drugiej strony, konkretne podejście wymaga otwartości i odwagi. Zwłaszcza osobowości raczej introwertyczne często stają przed dużym wyzwaniem. Z kolei niektóre "obraźliwe" postacie z uśmiechem podchodzą do psychologicznego podejścia, które bezsprzecznie zawarte jest w czterech krokach.

Zasady Porozumienia bez Przemocy
Przykładowe wyniki szkoleń

Sesje treningowe z Marianne Oshege pomagają nam zmniejszyć zastrzeżenia po obu stronach. Na konkretnych przykładach z codziennego życia zespołu dowiemy się, w jaki sposób za pomocą GfK można szybciej identyfikować konflikty, jak najlepiej się do nich odnosić i jak je rozwiązywać. Ja osobiście (ja-komunikat 😉 ) zauważam jak moja komunikacja staje się bardziej szczera, nastawiona na rozwiązania, refleksyjna i odważna.

Mindfulness dla biznesu

Coraz więcej firm i agencji ma do czynienia z przemyślanymi strukturami, w których potrzeby wszystkich pracowników są stale odzwierciedlane i uwzględniane. Ale dlaczego wiedza na temat mindful communication jest w ogóle potrzebna w kontekście zawodowym?

Marianne Oshege widzi następujący powód: W coraz bardziej złożonym i szybko zmieniającym się świecie pracy, przedsiębiorstwa wybierają formy organizacyjne samoorganizacji ze zdecentralizowanymi strukturami decyzyjnymi, aby sprostać tym wyzwaniom. Decyzje, które wcześniej były podejmowane przez strukturę i hierarchię, w coraz większym stopniu zależą więc od jednostki.

Według Marianne oznacza to, że coraz więcej wymagań dotyczących kompetencji przenoszonych jest na jednostkę. Stają więc w obliczu sytuacji, w której muszą działać i pracować niezależnie i elastycznie. Innymi słowy, pracownicy potrzebują silniejszego ukierunkowania na decyzje i działania, które podejmują z własnej inicjatywy, niż ma to miejsce w klasycznie zhierarchizowanych firmach. Tutaj, każda osoba w zespole ma za zadanie rozwinąć wewnętrzny kompas, który wyznacza kierunek i orientację. I dalej:

Jestem przekonany, że firmy potrzebują świadomej komunikacji, aby działać z sukcesem. Mindfulness wspiera nas w odpowiednim reagowaniu na impulsy płynące ze świata zewnętrznego. Pomaga nam nawiązać kontakt z samym sobą w taki sposób, abyśmy mieli jasność: Czego potrzebujemy? A jak chcemy sobie poradzić z tym, co nas spotyka? Znajdujemy orientację wewnątrz, tam gdzie brakuje nam jej na zewnątrz.

Jednocześnie, mindfulness i mindful communication pomagają komunikować ten wewnętrzny proces i nasze intencje do działania na zewnątrz w sposób pełen uznania i współpracy. W ten sposób zespół jest w stanie współpracować, radzić sobie z różnorodnością i rozwiązywać lub znosić napięcia.

Jakie postępy poczynił zespół RAIDBOXES od czasu, gdy zaczęliśmy studiować komunikację bez przemocy i działanie z umysłem? Marianne komentuje:

Widzę postęp w tym, że coraz więcej pracowników zaczyna interesować się tematem komunikacji opartej na uważności i niestosowaniu przemocy. Są gotowi do pracy nad sobą, aby zmienić sposób wspólnego życia i zainwestować w to czas.

Dalej mówi:

Coś mi się zmieniło w świadomości na RAIDBOXES . Mam wrażenie, że pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że to, jak mówią i rozmawiają ze swoimi kolegami, ma znaczenie. I że istnieje potrzeba zmiany zachowań.

Pragnienie docenienia i autentycznej wspólnoty jest namacalne. Proces, który może to umożliwić, na pewno jest w toku na stronie RAIDBOXES - mówi trener.

Promowanie uważności (mindfulness)

Zdrowie psychiczne i komunikacja bez przemocy to tylko dwa z działań, za pomocą których RAIDBOXES promuje mindfulness. W zespole, ale także wobec naszych klientów i społeczeństwa. Oto wybór z różnych obszarów:

 • Promocja społeczna i zdrowotna: Dotyczy to wszystkich pracowników. Na przykład poprzez zakładowe programy emerytalne, budżety pracownicze, budżety na osobiste dokształcanie, fitness itp.
 • Równość ról: Obszar odpowiedzialności obejmuje m.in. przestrzeganie i utrzymywanie równości wszystkich płci. Także takie kwestie jak równość szans w przedsiębiorstwie, pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego, różnorodność kulturowa/religijna i seksualna (LGBTQI+), jak również środki przeciwko dyskryminacji osobistej i strukturalnej.
 • Rola Happy Management: Zespół na RAIDBOXES spotyka się regularnie na wspólnych imprezach. Obecnie, oczywiście, niestety spowolnione przez obecną sytuację. Happy Management dba o organizację takich wydarzeń, a także o dobre samopoczucie w biurze i poza nim. W środowisku startupów i nowych miejsc pracy, termin ten jest dobrze znany, czasami jest również określany jako Feelgood Management.
 • Pomoc Corona: Wspieramy klientów z branż, które szczególnie dotkliwie odczuły skutki pandemii: Kultura, gastronomia, hotele i wydarzenia. Dowiedz się więcej o naszym programie.
 • Akcja #supportyourlocals: Corona jest kryzysem dla lokalnych sprzedawców, podczas gdy platformy takie jak Amazon czerpią duże zyski. Jest to kolejny powód, dla którego wspieramy akcję #supportyourlocals oferując darmowy hosting dla portali, które cyfrowo łączą lokalne biznesy.
 • Kodeks Postępowania: Code of Conduct of RAIDBOXES to kodeks postępowania, w niektórych firmach nazywany również Porozumieniem Zespołów. Zawiera wskazówki, w jaki sposób chcemy kształtować interakcje i komunikację w zespole - na zasadzie mindful basis. W ten sposób nasze działania zyskują trwałą strukturę. Więcej na ten temat już wkrótce w osobnym wpisie (zapraszam do subskrybowania komentarzy, jeśli chcecie być na bieżąco).

Oczywiście, dotyczy to również naszego Green Hosting. Z wieloma inicjatywami na temat zrównoważonego rozwoju, które pośrednio zapewniają również przemyślane i społeczne interakcje.

Niesienie wiadomości

Tak więcRAIDBOXES już robi różnicę. A jednak są obszary, w których chcemy działać jeszcze lepiej. Już teraz zwracamy uwagę na współpracę z dostawcami, którzy sami pracują w sposób zrównoważony. Ale co z takimi kwestiami, jak niepewne modele pracy i monitorowanie pracowników? Na przykład w przypadku wielu usług dostawczych online, które obecnie pojawiają się i są krytykowane? Albo w Amazonie, co zostało ostatnio udokumentowane w magazynie VICE?

Czekają nas tu kolejne zadania, ale i te są już zaplanowane. Na przykład, jako część nowej lub rozszerzonej roli w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy świadomi, że nasze podejście spowoduje większe wewnętrzne wydatki finansowe. Albo że wygoda ucierpi w tym czy innym miejscu. Ale my to akceptujemy. Aby jako zespół odgrywać naszą rolę w tworzeniu lepszego środowiska pracy.

Jaki jest twój wkład?

Jak Ty lub Twój zespół tworzycie lepszą atmosferę w pracy? Jakie masz pytania dotyczące wspomnianych metod? Zapraszamy do skorzystania z funkcji komentarza. Chcesz uzyskać więcej wskazówek na temat biznesu i zrównoważonego rozwoju? Następnie śledź nas na Twitterze, Facebooku lub poprzez nasz newsletter.

Michael jest odpowiedzialny za publikowane u nas treści i projekty Mental Health. W społeczności blogowej i WordPress działa od 2007 roku. Między innymi jako współorganizator wydarzeń w branży WordPress, autor książek i doradca ds. blogów firmowych. Blogowanie sprawia mu niesamowitą przyjemność, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Michael pracuje i pisze zdalnie z słonecznego Freiburga.

Powiązane artykuły

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe oznaczone są *.