Togetherness na RAIDBOXES : Zdrowie psychiczne i komunikacja bez użycia przemocy

Michael Firnkes Ostatnia aktualizacja w dniu 09.12.2020 r.
9 Min.
zdrowie psychiczne
Ostatnia aktualizacja w dniu 09.12.2020 r.

Coraz więcej firm promuje zdrowie psychiczne i fizyczne swoich pracowników. Na stronie RAIDBOXES zajmuje się tym kilka zespołów, w tym "Zdrowie Psychiczne". Jak chcemy zapewnić większą satysfakcję z pracy - i dlaczego jest to dla nas tak ważne.

Nie ma mowy. Wiele rzeczy na RAIDBOXES idzie bardzo dobrze. Innowacyjny Koncepcja roli Holocaustu promuje płaską hierarchię i maksymalną osobistą odpowiedzialność. W ten sposób każdy w zespole może poszukiwać obszarów pracy, które są postrzegane jako szczególnie znaczące - i które odpowiadają jego indywidualnym atutom. A jednak mamy świadomość, że czynniki stresowe są również obecne w firmie.

Osobiście lubię pracować na RAIDBOXES . Nie dlatego, że nie mamy żadnych konfliktów. Ale ponieważ stosujemy metody i chcemy stworzyć otwartą kulturę radzenia sobie z tymi czynnikami stresującymi. W niniejszym artykule przedstawię dwie z tych metod. Ale przede wszystkim: Jakie mogą być możliwe przyczyny konfliktów i stresu w przedsiębiorstwach? Między innymi:

 • Duża ilość pracy dzięki szerokiemu zakresowi projektów.
 • Silny rozwój zespołu prowadzi do powstania nowych struktur i procesów. Mogą one początkowo powodować więcej pracy, niż rekompensują.
 • Konflikty powstają również wtedy, gdy role, a więc i obowiązki, są określane między sobą.
 • RAIDBOXES stanie się bardziej różnorodny. To wspaniale, ale tu też czekają na nas wyzwania. Na przykład, różne wartości lub świadoma komunikacja, w której nikt nie czuje się wykluczony.

Chcemy w odpowiednim czasie podjąć wszelkie pojawiające się niezadowolenie i mieć trwały pozytywny wpływ na atmosferę pracy. Zapewnia to cały pakiet środków:

zdrowie psychiczne

Na stronie RAIDBOXES znajduje się osobna rola lub mały zespół o nazwie "Zdrowie psychiczne". To pokazuje, jak bardzo temat ten jest bliski sercom naszych dyrektorów Torbena i Johannes . Zdrowie psychiczne zostało wprowadzone z prostego powodu, aby uczynić pracowników RAIDBOXES bardziej zadowolonymi. W pracy, ale także poza nią, jeśli to konieczne. Nasz zespół ma m.in. następujące zadania:

 • Rozpoznawanie oznak krytycznych stanów psychicznych u pracowników i w zespołach.
 • Powołanie osoby kontaktowej dla pracowników w przypadku przeciążenia z powodu wyzwań zawodowych lub prywatnych.
 • Szkolenie w zakresie świadomości wobec zróżnicowanego zespołu i nowych współpracowników, świadomości kultury komunikacji w biurze i w miejscu pracy Slack (ponieważ jesteśmy w dużej mierze Praca zdalna).
 • Ochrona przed mobbingiem. Na szczęście nie jest to jeszcze konieczne, ale chcemy temu zapobiec od samego początku.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby introwertyczne i zapewnić możliwości odosobnienia, np. w przypadku skoncentrowanej pracy.
 • Wsparcie dla osiągnięcia dobrej równowagi między pracą a życiem prywatnym.
Togetherness na RAIDBOXES : Zdrowie psychiczne i komunikacja bez użycia przemocy
Obecnie brakuje osobistych kontaktów, pomimo spotkań online i wirtualnego "piwa po pracy".

Wspólnie opracowaliśmy kilka metod, aby osiągnąć te cele:

 • Anonimowy punkt kontaktowy: Dotyczy to każdego rodzaju problemów, niezależnie od tego, czy pojawiają się one w pracy, czy w życiu prywatnym (a tym samym mają wpływ na sytuację w pracy).
 • Poufność: Jesteśmy nieformalnym kontaktem dla wszystkich pracowników w przypadku wszystkich pytań, które nie powinny być kierowane do kierownictwa/zarządu/zespołu/college. Zawsze pytamy ludzi, którzy przychodzą do nas z wyprzedzeniem, zanim zwrócimy się do kogoś innego z ich troskami. Na przykład, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktu.
 • Mediacja i nadzór: W razie potrzeby prowadzimy neutralną mediację, w sytuacjach konfliktowych między pracownikami, zespołami lub między pracownikami a kierownictwem.
 • Odpowiedzialność osobista: Jednocześnie zawsze odwołujemy się do osobistej odpowiedzialności osób, których to dotyczy. Oznacza to, że dostarczamy im wskazówek i metod, aby mogli sami zająć się konfliktem - więcej na ten temat za chwilę. Robimy to, aby kultura zespołu stała się trwale bardziej otwarta i przejrzysta. Tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe - z jakiegokolwiek powodu - inne metody stają się skuteczne.
 • Poprostu zrzuć rzeczy z klatki piersiowej: Są sytuacje, w których pomaga to zrzucić rzeczy z klatki piersiowej. Zgodnie z mottem: "Zakłócenia mają pierwszeństwo".
 • (Anonimowe) Ankiety: Służą one do rejestrowania nastrojów w zespole na temat status quo. Do tego celu używamy narzędzia Echometr. Dzięki temu rozwój pracowników i poszczególnych zespołów może być mierzony według różnych kryteriów.
 • Organizacja warsztatów: Na przykład na temat przyczyn i strategii radzenia sobie ze stresem psychicznym, ale także na temat świadomej komunikacji. Więcej na ten temat za chwilę.

W niektórych przypadkach zespół ds. zdrowia psychicznego posiada już niezbędne przygotowanie zawodowe, na przykład w ramach wcześniejszych prac i szkoleń. We wszystkich innych przypadkach kontynuujemy naszą edukację - również przy wsparciu finansowym ze strony RAIDBOXES .

Wzmocnienie osobistej odpowiedzialności

Obszar taki jak Zdrowie Psychiczne - lub jakkolwiek chcesz to nazwać - wymaga współpracy wszystkich pracowników w tym samym czasie. Oczywiście, nie możemy mieć wszędzie oczu i uszu, a zwłaszcza nie móc Times of Corona and Remote Work. Jesteśmy zależni od ludzi, którzy muszą z nami rozmawiać, wskazywać na przeciążenia w poszczególnych zespołach lub, w razie potrzeby, mówić, że inny kolega nie czuje się dobrze.

Punkt "osobista odpowiedzialność" ma kluczowe znaczenie. Kanał taki jak "Zdrowie Psychiczne" może być tylko pierwszym krokiem. Dobrze i dobrze, że pracownicy zwracają się do nas, zanim "połkną" swój gniew. Albo zanim wykształci się kultura "drapania po plecach". Następnym krokiem jest jednak: chcemy zmotywować wszystkich w zespole do wyrażania siebie, gdy pojawi się konflikt. Wewnątrz zespołu, ale również wobec menedżerów.

Bez osobistej odpowiedzialności, metody takie jak zdrowie psychiczne prowadzą do konfliktów, które mogą być nazwane (anonimowo), ale nie są odpowiednio rozwiązane. W najgorszym przypadku niezadowoleni koledzy chowają się za kanałem, podczas gdy inni kwestionują jego przydatność. Ucierpiałaby na tym nie tylko akceptacja procedury.

Jak już wspomniano, wzmacniamy osobistą odpowiedzialność poprzez zapewnienie pracownikom niezbędnych metod do refleksji nad sobą i bezpośredniego rozwiązywania konfliktów. Mogą to być nawet małe sesje coachingowe, podczas których wspólnie z osobami zainteresowanymi opracowujemy możliwe opcje działania - w bardzo praktyczny sposób i w oparciu o konkretny przypadek zastosowania.

Komunikacja bez użycia przemocy (GfK)

Zrelaksowana atmosfera pracy ma wiele wspólnego z tym, jak bardzo uważna jest komunikacja wewnątrz firmy. Idealnie byłoby, gdyby konflikty były rozwiązywane konstruktywnie i wspólnie. A nie poprzez ataki osobiste lub unikanie siebie nawzajem, gdy pojawiają się nieporozumienia. Ponieważ oba powodują niezadowolenie i mniejszy wzrost.

Istnieje metodyczne podejście do rozwiązywania konfliktów w zespołach (i w życiu prywatnym), tzw. komunikacja bez użycia przemocy - założona przez amerykańskiego psychologa Marshalla B. Rosenberga. RAIDBOXES sponsoruje comiesięczne warsztaty na temat komunikacji bez użycia przemocy dla swoich pracowników, a także związane z nimi kursy wprowadzające (obrazek pochodzi z czasów przed Koroną):

Komunikacja bez użycia przemocy Münster
Szkolenie w zakresie komunikacji bez użycia przemocy w Münsterze

Trener Marianne Oshege przychodzi do naszego biura regularnie, aby dać nam poznać ten model. Komunikacja zgodnie z modelem GfK odbywa się w czterech etapach:

 1. Obserwacja: "Kiedy słyszę/widzę/doświadczenie..."
 2. " wtedy czuję..."
 3. "Mampotrzebę, i dlatego potrzebuję..."
 4. Konkretnie , powiedz: "Czy możesz..."

Tutaj po raz kolejny jako grafika:

Etapy komunikacji bez użycia przemocy
Cztery etapy komunikacji bez użycia przemocy

Przykład:

"Jeśli nie otrzymam od ciebie odpowiedzi przez Slack , to nie czuję się traktowany poważnie/bez szacunku/frustrowany. Mam potrzebę efektywności/wsparcia i docenienia. Dlatego proszę, abyście dali mi znać w przyszłości, czy przeczytaliście moje przesłanie i do kiedy możecie na nie odpowiedzieć.

Inne proste zasady świadomej komunikacji to:

 • Unikaj oceniania swojego odpowiednika lub jego zachowania. Zamiast tego zostań ze sobą.
 • Narzędzie do tego celu: Nie zwracaj się w wiadomościach "ty" ("zrobiłeś to i tamto"), ale w wiadomościach "ja" ("myślę, że..."). Dzięki temu rozmowa jest konstruktywna.
 • Nawet sformułowanie "jesteśmy zdania" rzadko jest pomocne. Z jednej strony nie zawsze można zakładać konsensusu w zespole, z drugiej strony odchodzi się od autentycznego poziomu. Albo ukrywasz swoją osobistą opinię, której nie chcesz ujawnić.

Dla wielu osób podejście do komunikacji bez użycia przemocy jest na początku nieznane. Z jednej strony, ludzie niechętnie mówią o swoich uczuciach w kontekście korporacyjnym, a z drugiej strony, konkretne podejście wymaga otwartości i odwagi. Zwłaszcza dość introwertyczne osobowości często uważają to za wielkie wyzwanie. Niektóre "obraźliwe" postacie z kolei uśmiechają się do psychologicznych podejść, które są wyraźnie zawarte w czterech krokach na początku.

Zasady Komunikacja bez użycia przemocy
Przykładowe wyniki z przeprowadzonych szkoleń

Sesje treningowe z Marianne Oshege pomagają nam przezwyciężyć zastrzeżenia po obu stronach. Na konkretnych przykładach z codziennego życia w zespole dowiadujemy się, jak za pomocą GfK można szybciej identyfikować konflikty, jak najlepiej je rozwiązywać i jak je rozwiązywać. Osobiście (przekazuję wiadomość na adres 😉) zauważyłem, że dzięki temu moja komunikacja jest bardziej uczciwa, zorientowana na rozwiązania, refleksyjna i odważna.

Świadomość dla firm

Coraz więcej firm i agencji ma do czynienia z pamiętnymi strukturami, w których potrzeby wszystkich pracowników są stale odzwierciedlane i uwzględniane. Ale dlaczego wiedza o świadomej komunikacji musi być w ogóle nabywana, w kontekście zawodowym?

Marianne Oshege widzi następującą przyczynę: "W coraz bardziej złożonym i szybko zmieniającym się świecie pracy, firmy wybierają formy samoorganizacji ze zdecentralizowanymi strukturami decyzyjnymi, aby sprostać tym wyzwaniom. Decyzje, które niegdyś były podejmowane w ramach struktury i hierarchii, teraz w coraz większym stopniu należą do obowiązków jednostki.

Według Marianne oznacza to, że coraz więcej wymagań kompetencyjnych przenosi się na jednostkę. W ten sposób jednostka staje w obliczu sytuacji, w której musi działać i pracować samodzielnie i elastycznie. Innymi słowy, pracownicy potrzebują silniejszego ukierunkowania na decyzje i działania, które podejmują z własnej inicjatywy, niż ma to miejsce w klasycznych firmach hierarchicznych. Tutaj każdy w zespole ma za zadanie opracować wewnętrzny kompas, który nada kierunek i orientację. I dalej:

Jestem przekonany, że firmy potrzebują świadomej komunikacji, aby odnieść sukces. Świadomość wspiera nas w odpowiednim reagowaniu na impulsy świata zewnętrznego. Pomaga nam to być w kontakcie z samym sobą w taki sposób, że wiemy: czego potrzebujemy? A jak chcemy poradzić sobie z tym, co nas spotyka? Znajdujemy orientację w środku, gdzie brakuje nam jej na zewnątrz.

Jednocześnie rozumność i świadoma komunikacja pomagają w komunikowaniu tego wewnętrznego procesu i naszych intencji światu zewnętrznemu w sposób doceniający i oparty na współpracy. W ten sposób zespół może pracować razem, radzić sobie z różnicami i uwalniać lub znosić napięcia.

Jakie postępy poczynił zespół na stronie RAIDBOXES od czasu, gdy rozpoczęliśmy pracę nad komunikacją bez użycia przemocy i świadomością? Mówi Marianne:

Widzę postęp w tym, że coraz więcej pracowników rozgrzewa się do tematu świadomej lub nieagresywnej komunikacji. Są gotowi pracować nad sobą w inny sposób i zainwestować na to czas.

Dalej mówi:

Coś się dla mnie zmieniło w mojej świadomości na RAIDBOXES . Mam wrażenie, że pracownicy zdają sobie sprawę, że to, w jaki sposób rozmawiają i komunikują się ze swoimi kolegami, robi różnicę. I że istnieje potrzeba zmiany zachowania.

Pragnienie wdzięcznej i autentycznej współpracy jest namacalne. Proces, który może to umożliwić, jest zdecydowanie w toku pod adresem RAIDBOXES , mówi trener.

Promowanie rozumności

Zdrowie psychiczne i komunikacja bez użycia przemocy to tylko dwa ze środków, które RAIDBOXES wykorzystuje do promowania większej świadomości. W zespole, ale także wobec naszych klientów i społeczeństwa. Oto wybór z różnych obszarów:

 • Promocja socjalna i zdrowotna: To jest robione dla wszystkich pracowników: wewnątrz. Na przykład poprzez firmowe plany emerytalne, budżety pracownicze, budżety na szkolenia osobiste, fitness, itp.
 • Rola równości: Obszar odpowiedzialności obejmuje przestrzeganie i utrzymanie równości wszystkich płci. To samo dotyczy kwestii takich jak równe szanse w firmie, godzenie życia rodzinnego i zawodowego, różnorodność kulturowa/religijna i seksualna (LGBTQI+) oraz środki przeciwko dyskryminacji osobistej i strukturalnej.
 • Rolle Happy Management: Zespół RAIDBOXES spotyka się regularnie na wspólnych imprezach. W tym momencie, oczywiście, niestety spowolnione przez obecną sytuację. radosne kierownictwo dba o organizację takich imprez, a także o dobre samopoczucie w biurze i poza nim. W trakcie uruchamiania oraz Nowa scena pracy termin ten jest dobrze znany, czasami nazywany jest też Feelgood Management.
 • Corona pomaga: Wspieramy klientów z branż, które są szczególnie dotknięte skutkami pandemii: kultury, gastronomii, biznesu hotelowego lub imprez. Dowiedz się więcej o naszym programie.
 • Action #supportyourlocals: Corona to kryzys dla lokalnych handlowców, podczas gdy platformy takie jak Amazonka osiągają duże zyski. Jest to jeden z powodów, dla których wspieramy kampanię #supportyourlocals z bezpłatny hosting dla portali, które cyfrowo łączą lokalne firmy w sieć.
 • Kodeks postępowania: Kodeks Postępowania RAIDBOXES jest kodeksem postępowania, w niektórych firmach nazywanym również Umową o pracę zespołową. Zawiera on wytyczne dotyczące tego, jak chcemy kształtować sposób, w jaki postępujemy ze sobą i komunikujemy się w zespole - z szacunkiem. W ten sposób zapewnia ona trwałą strukturę dla naszych działań. Więcej na ten temat wkrótce w osobnym artykule (jeśli chcesz być informowany, zapisz się do komentarzy).

Oczywiście obejmuje to również nasz Zielony Hosting. Z wieloma Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwojuktóre pośrednio zapewniają również pełne szacunku i społeczne współdziałanie.

Przenoszenie wiadomości

WięcRAIDBOXES już robi różnicę. A jednak są obszary, w których chcemy stać się jeszcze lepsi. W niektórych obszarach już teraz dbamy o to, by współpracować z dostawcami, którzy sami są zrównoważeni. Ale co z takimi kwestiami jak niepewne modele pracy i monitorowanie pracowników? Na przykład, w związku z licznymi usługami dostawy online, które obecnie wychodzą z użycia, oraz pod ostrzałem? Albo w Amazoniijak ostatnio udokumentowano w magazynie VICE?

Czeka tu na nas więcej zadań, ale są już plany co do nich. Na przykład w kontekście nowej lub rozszerzonej roli w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mamy świadomość, że nasze podejście zaowocuje większymi wewnętrznymi wydatkami finansowymi. Albo ta wygoda cierpi w tym czy innym punkcie. Ale my to akceptujemy. Aby wykonać naszą rolę jako zespołu w tworzeniu lepszego środowiska pracy.

Jaki jest twój wkład?

W jaki sposób ty lub twój zespół stworzycie lepszą atmosferę pracy? Jakie masz pytania dotyczące wspomnianych metod? Proszę skorzystać z funkcji komentarza. Chcesz więcej wskazówek dotyczących biznesu i zrównoważonego rozwoju? Następnie podążaj za nami dalej TwitterFacebook i zasubskrybuj nasz cotygodniowy Newsletter.

W szeregach RAIDBOXES Michael troszczy się o content i zdrowie psychiczne. Jako bloger i aktywny członek społeczności WordPress jest znany od 2007 roku. Występował jako prezenter na wielu konferencjach poświęconych branży WordPress, jest również autorem książek i trenerem w Corporate Blog. Bloguje niezwykle często, w dodatku zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Michael pisze i pracuje zdalnie ze słonecznego Freiburga.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.