Rezygnacja

Jako konsument masz prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia (okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną) bez podania przyczyny.

Jak mogę zrezygnować z umowy?

Aby odwołać umowę zawartą z raidboxes®, wystarczy wyraźne oświadczenie (e-mailem lub pocztą) o swojej decyzji.

Do odwołania możesz użyć następującego formularza:

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

E-mail: support@raidboxes.io

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na świadczenie następującej usługi hostingu: 

Produkt: 

Zamówione w dniu: 

Nazwa: 

Ulica/numer domu: 

Kod pocztowy/miasto: 

Data(*): 

Konsekwencje rezygnacji

Jeśli zrezygnujesz z umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego odwołania. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, którego użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej.

Zwróć uwagę na następujące ważne informacje:

Zawarte umowy dotyczące domen są wyłączone z prawa do odwołania. Dlatego zwrot kosztów w przypadku rezygnacji nie jest niestety możliwy. Możesz jednak w każdej chwili anulować umowę na domenę poprzez naszą pomoc techniczną.