Översikt

gåvaGRÜN GmbH Digital Agency

giftGRÜN är den digitala byrån för det goda.

Vi utvecklar webbplatser, appar och onlineapplikationer för donationsorganisationer, föreningar och föreningar samt för hållbara företag.  På så sätt vill vi motivera människor att agera, kommunicera budskap och förenkla processer. Vi är den kreativa delen av GRÜN-koncernen med mer än 160 kollegor över hela landet.

Att titta på det hela spelar en viktig roll för oss, eftersom det bara är på detta sätt som framgångsrika projekt kan genomföras. Från den goda idén, genom den enkla driften till den optimala tekniska implementeringen och driften av ett projekt, är vi en holistisk partner till våra kunder.

 

Kärnkompetenser
 • Befruktning och design
 • PHP-utveckling
 • Utveckling av frontend
Tjänster
 • Full service från befruktning till design till implementering och support
 • Uppdaterbar WordPress och temainstallation (via Childthemes)
 • Individuella Plugin Utveckling 
 • Plattformsutveckling på WordPress -bas med individuella frontends (e.B. som React Client)
 • Lär dig hanteringslösningar
 • Anslutning av externa CRM- och ERP-system till WordPress via REST-gränssnitt
 • Anpassade Theme Utveckling
 • System med flera webbplatser
 • Buddy-Press gemenskaper
 • Anslutning GRÖNT VEWA ERP-system
 • Utveckling av insamlingslösningar online
 • Utveckling av medlemsområden och självbetjäningserbjudanden
 • Teknisk SEO
 • Genomförande av WooCommerce Projekt inkl. flerkanalsgränssnitt och anslutning till tredjepartssystem
Team/ Nätverk
 • 20 gruppmedlemmar i byrån och mer än 160 anställda inom GRÜN-koncernen över hela landet
Platser
 • Aachen, Tyskland
 • Berlin, Tyskland
Projektbudget
 • Projektstart från 3 000€
Branschfokus/ Kundsegment
 • branschöverskridande
 • Donationsorganisationer
 • Medlemsorganisationer (föreningar, föreningar)
 • Lärare
Kontakta
 • Patrick Heinker, Verkställande direktör
Gåvoruen

Kontakta