go-digital finansiering

go-digital: Finansiering av WordPress-projekt

En webbplats med WordPress eller WooCommerce kan finansieras med upp till 16 500 euro – som en del av det go-digitala programmet. Vilka projekt får finansiering? Och vilka är kraven? 10 frågor till Nils Hocke från vår agenturWebfox.

Nils, som får finansiering från det federala ekonomi- och energiministeriet (BMWi)? Och vad exakt är regeln om stöd av mindre betydelse?

Webbplatserna kan stödjas med upp till € 16,500 eftersom vi är ackrediterade för modul 2 "Digital Marknadsutveckling" och modul 3 "Digitaliserade affärsprocesser". Dessa moduler kan kombineras med varandra.

Stödet ges till företag inom den kommersiella sektorn, inklusive hantverkssektorn med teknisk potential. De skall uppfylla följande kriterier:

 • Färre än 100 anställda (i form av heltidsekvivalenter)
 • Under det år som föregår avtalets ingående, en årsomsättning eller en årlig balansomslutning på upp till 20 miljoner euro
 • Stödberättigande enligt förordningen om stöd av mindre betydelse, mer om detta på ett ögonblick
 • Fast driftställe eller filial i Tyskland

Se även faq om go-digital på sidorna i det federala ministeriet för ekonomi och energi. I förordningen om stöd av mindre betydelse anges i princip att ett företag inte får överstiga beloppet 200 000 euro i subventioner under tre beskattningsår.

go-digital: Finansiering av WordPress-projekt
Informationsportalen för go-digital

Analys av kravet

Det hela låter ganska komplicerat i ansökningsprocessen ... Vilka är dina erfarenheter, vilka är chanserna att få finansiering? Och hur hjälper du till med applikationen?

Applikationen är inte så komplex som du tror. Naturligtvis måste du tänka på projektets mål och innovationsvinsten för kunden i förväg, men det är vad vi gör ändå. Då måste du skapa en detaljerad projektplan och signera några dokument, det är det då också 🙂 lite input från kunden när det gäller försäljningssiffror etc. vi behöver, men det är inte mycket mer.

Om vi och kunden ännu inte är säkra på vad vi vill genomföra med finansieringen kan du också göra en potentiell analys i början av projektet. Det kan ta max 2 konsultdagar, men med det kan du till exempel först göra en kravworkshop i början, så att det blir tydligare för alla deltagare vad du vill uppnå i slutändan.

Hittills har alla våra ansökningar gått igenom. Här och där fanns det naturligtvis också frågor, men egentligen bara väldigt få. Vi tar dock över applikationen helt, så kunden behöver inte oroa sig för det.

Vad exakt kan marknadsföras med det, har du några projektexempel från WordPress-världen?

Vad som teoretiskt kan främjas inom modulerna finns här, till exempel utvecklingen av en företagsspecifik marknadsföringsstrategi online eller upprättandet av en professionell Internetnärvaro för marknadsföring. Men jag ska sammanfatta några av våra tidigare projekt:

Kund 1 har under många år varit rådgivare och stöd till innovativa företag och nystartade företag över hela landet inom försäkringsområdet. Teamet skapar och designar ett brett utbud av försäkringskoncept och försäkringsprodukter som är speciellt anpassade till evenemangsindustrins krav. Tidigare har de utvecklat sin egen online-kalkylator för att ingå tillfällig händelseförsäkring för slutkunder.

Som ett digitaliseringsprojekt bör vi införa ett webbutikssystem och göra våra produkter tillgängliga för kunder via flera kanaler på ett riktat sätt. Följande mål utfärdades:

 • Utveckling av en marknadsföringsstrategi online för digital distribution av branschspecifika försäkringslösningar
 • Utveckling av den nödvändiga strukturen för ett effektivt genomförande av strategin, inklusive beaktande av det aktuella läget för IT-säkerhet
 • Skapande av en ny, modern företagswebbplats med WordPress
 • Målsidebyggare med WordPress
 • Integration av ett nätbutikssystem för distribution av försäkringar via flera kanaler
 • Införande av spårning/övervakning för utvärdering och utvärdering av marknadsföringsmål

Mål och målgrupper

Kund 2 kommer också från försäkringsbranschen. Han står inför utmaningen att det blir allt svårare att spendera den tid som krävs för kunderna att ta hand om dem på ett adekvat sätt. Detta beror på ständigt ökande administrativa och rättsliga krav. Därför var målet att möta kundernas ständigt växande krav genom en ny varumärkesidentitet och digitaliserade affärsprocesser. Till exempel när det gäller snabbare och enklare kommunikationskanaler. Här har dessa mål satts:

 • Ny webbdesign
 • Skapande av en ny, modern företagswebbplats med WordPress
 • SEO-optimering
 • Införande av spårning/övervakning för utvärdering och utvärdering av marknadsföringsmål
 • Upprättande av en "Service" -sektion på webbplatsen, med hjälp av vilken kunder kan göra processer för behandling av anspråk, ändringar av huvuddata eller ändra meddelanden direkt online
 • Konfigurera en blogg för att alltid ge kunderna aktuell information

Kund 3 kommer från eventbranschen och behöver en professionell Internetnärvaro. På samma sätt en plattform för digitalisering av utbildningsprojekt för barn och familjer, inklusive införandet av motsvarande digitala affärsprocesser. I den potentiella analysen kommer vi att räkna ut de exakta kraven med kunden i en verkstad för att sedan starta implementeringsfasen.

Under implementeringsfasen ägnar vi oss framför allt åt uppfattningen – både vad gäller innehåll och teknik – för att utveckla den optimala lösningen för kunden. Framför allt är den visuella och tekniska interaktionen mellan webbplatsen och produktplattformen viktig så att besökarna inte känner någon paus i användningen. Detta bör öka förtroendet för plattformen, eftersom besökare i slutändan också bör köpa produkter.

Mer efterfrågan på grund av Corona

Vilken roll spelar den nuvarande coronasituationen här, känner du en ökad efterfrågan från små och medelstora företag? Och hur hanterar du det?

Behovet av subventioner från små och medelstora företag för projekt som rör digitalisering har alltid varit stort, eftersom det för de flesta av dem till en början innebär en investering i något "nytt". Naturligtvis har coronasituationen förvärrat detta ytterligare, eftersom många affärsmodeller och processer inte längre fungerar som de gjorde före pandemin. Dessutom finns det plötsligt många olika "finansieringserbjudanden" och det är lätt att tappa spåret.

Vi hanterar detta mycket transparent och tar våra kunder i handen under hela processen. Dessutom har vi naturligtvis utvecklat en förståelse för vilka kunder och vilken typ av projekt som överhuvudtaget kan finansieras. Vi ser redan ett slags konsultuppdrag hos oss. Men vi måste också vara lite flexibla, särskilt när det gäller betalning, eftersom man måste vänta lite på pengarna från den federala regeringen.

Det finns många branscher som har en del att ta igen när det gäller online-närvaro. Hur ser en konsultation ut för dig? Hur tar man bort osäkerheten från lagen? Och hur bestämmer man vad som faktiskt är behovet för att inte planera förbi det?

Vi hittar inte vår, utan en gemensam väg in i den digitala framtiden. Det är precis vad vi tänker på oss själva och våra kunder om och om igen. Vi vet att ämnet digitalisering också skapar osäkerhet bland våra kunder. Det är därför vi försöker ta dem med oss hela vägen. Vi brukar börja från början, eftersom kunderna ofta har svårt att kommunicera sina krav korrekt alls.

Det innebär att vi integrerar våra kunders medarbetare i våra processer. Du blir en del av teamet och tar en aktiv roll. Det är därför varje projekt börjar med en workshop eller kickoff. I detta tittar vi främst på våra kunders och deras målgruppers mål, för oftast finns det redan en annan uppfattning.

Helst försöker vi först erbjuda en befruktningsfas inklusive kravhantering för att gemensamt bestämma det exakta omfattningen. På så sätt kan vi sedan utarbeta mycket mer exakt vad som kommer att genomföras. Detta gör naturligtvis också planeringen mycket enklare och öppnare för oss och kunden.

Webbplatsen som grund

Hur argumenterar du när argumentet kommer: "Facebook & Co räcker för vår marknadsföring"?

Det beror alltid på vad kunden har för ett mål. Och framför allt vilka målgrupper han vill adressera. Om hans målgrupp främst finns på Facebook & Co. så kanske det räcker, men jag tvivlar på det. I grund och botten försöker vi alltid titta på användaren först. Baserat på detta gör vi sedan våra rekommendationer för rätt marknadsföringsmix. Men vi tror att det är viktigt att ha din egen webbplats. Det är det digitala hemmet som kan drivas oberoende av en plattform.

Du har några kunder från sjukvården. Vad rekommenderar du när föråldrade webbplatser möter en kraftig ökning av efterfrågan med låg budget samtidigt?

Du kan ta första steg även med en liten budget. Det är viktigt att definiera en målbild tillsammans med kunden och sedan visa vägen dit. Det kan vara lite mer ansträngning i början. Samtidigt gör det det dock enklare att definiera en färdplan som du sedan kan arbeta med i små steg.

Vi försöker alltid förmedla denna MVP-idé (Minimum Viable Product), även om du har stora budgetar tillgängliga. Vi vill ta små steg så snabbt som möjligt med högsta möjliga mervärde, bygga vidare på dem stegvis och alltid få feedback från användare. Detta är det bästa sättet att se till att du inte missar målet i slutändan, särskilt när budgeten är begränsad ...

Rätt WordPress-värd

Du är Affärspartner till Raidboxes. Vad övertygade dig? Och hur har samarbetet gått hittills?

Vi tycker mycket om ett starkt partnernätverk. Och det kan finnas Raidboxes ur vår synvinkel saknas inte, särskilt eftersom vi är så övertygade om produkten och din WordPress-värd. I slutändan gav detta oss Komplett paket med Raidboxes övertygad. Men framför allt samtalen med enskilda personer. Vi har helt enkelt samma idé om ett strategiskt partnerskap – det var avgörande för oss. Ur vår synvinkel avrundar det faktum att vi fortfarande gör något bra för klimatet hela paketet.

Vad gör en bra WordPress-värd för dig?

Naturligtvis måste allt först och främst fungera tekniskt, och det gör det. Men det som verkligen övertygade oss är enkelheten och de tjänster som erbjuds från A till Ö. Från att skapa en BOX, från att aktivera ett SSL-certifikat till stöd, är det helt enkelt roligt att använda Raidboxes arbete. Och du behöver ingen serveradministratör längre 🙂

Några ord du själv och byråWebfox?

Som en del av vår ledning ansvarar jag för NewBiz och vårt partnernätverk. Jag tar också hand om go digital finansieringsprogram. ByrånWebfox är en fullservice digital byrå bestående av 25 specialister. Vi har arbetat och levt på webben i mer än 20 år.

Vi delar vår passion och kunskap med våra kunder. Vi är digitala infödda med förståelse för medelstora företag och ett brett spektrum av perspektiv – från erfarenhet av stora varumärken och små företag. Tillräckligt stor för att hantera komplexa medelstora projekt. Och tillräckligt liten för att vara där för våra kunder obyråkratiskt och snabbt.

Frågor om go-digital

Vilka frågor har du om go-digital finansiering? Använd gärna kommentarsfunktionen. Du vill ha fler tips om WordPress och WooCommerce? Följ oss sedan på Twitter, Facebook eller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.