go-digital: Finansiering av WordPress Projekt

7 Min.
go-digital marknadsföring

En webbplats med WordPress Eller WooCommerce kan finansieras med upp till 16 500 euro – inom ramen för det digitalaprogrammet. Vilka projekt kommer att få finansiering? Och vilka är kraven? 10 frågor till Nils Hocke från vår byråpartner AgencyWebfox.

Nils, som får finansiering från det federala ministeriet för ekonomi och energi (BMWi)? Och vad exakt är regeln om stöd av mindre betydelse?

Webbplatserna kan stödjas med upp till 16 500 € eftersom vi är ackrediterade för modul 2 "Digital marknadsutveckling" och modul 3 "Digitaliserade affärsprocesser". Dessa moduler kan kombineras med varandra.

Stödet kommer att ges till företag i den kommersiella ekonomin, inklusive hantverkssektorn med teknisk potential. I samband med detta måste de uppfylla följande kriterier:

 • Färre än 100 anställda (heltidsekvivalenter)
 • Året innan avtalet ingås uppgick en årsomsättning eller en årlig balansomslutning till högst 20 miljoner euro.
 • Stödberättigande enligt förordningen om stöd av mindre betydelse, med mer
 • Fast driftställe eller filialkontor i Tyskland

Se även vanliga frågor om go-digital på sidorna i det federala ministeriet för ekonomi och energi. Regeln om stöd av mindre betydelse säger i princip att ett företag inte får överstiga beloppet på 200 000 euro i subventioner under tre beskattningsår.

go-digital: Finansiering av WordPress Projekt
Infoportalen för go-digital

Analys av kravet

Det hela låter ganska komplicerat i applikationen ... Vilka är dina erfarenheter, vilka är chanserna att få finansiering? Och hur hjälper du till med din ansökan?

Ansökningsprocessen är inte så komplex som man tror. Naturligtvis måste du tänka på projektets mål och innovationsvinsten för kunden i förväg, men det gör vi ändå. Då måste du skapa en detaljerad projektplan och signera några dokument, det är det 🙂 vi behöver lite arbete från kunden när det gäller försäljningssiffror etc., men det är inte mycket mer.

Om vi och kunden ännu inte är säkra på vad vi vill genomföra med finansieringen kan du också göra en potentiell analys i början av projektet. Det kan ta max 2 konsultdagar, men med det kan man till exempel först göra en kravverkstad i början, så att det blir tydligare för alla deltagare vad man vill uppnå i slutet.

Hittills har alla våra ändringsförslag antagits. Här och där fanns det naturligtvis några frågor, men väldigt få. Vi tar dock över ansökan helt, eftersom kunden inte behöver ta hand om den.

Vad exakt kan finansieras av detta har du några projektexempel från WordPress -Världen?

Det som teoretiskt kan marknadsföras exakt inom modulerna är här,till exempel utvecklingen av en företagsspecifik onlinemarknadsföringsstrategi eller inrättandet av en professionell Internetnärvaro för marknadsföring. Men låt mig sammanfatta några av våra tidigare projekt:

Kund 1 har under många år varit rådgivare och mentor åt innovativa företag och startups över hela landet inom försäkringsområdet. Teamet skapar och utformar ett brett utbud av försäkringskoncept och försäkringsprodukter som är specifikt anpassade till eventbranschens krav. Tidigare har de utvecklat en egen onlinedator för slutkunder för att ta ut tillfälliga evenemangsförsäkringar.

Som ett digitaliseringsprojekt bör vi införa ett onlinebutikssystem och göra våra produkter tillgängliga för kunder via flera kanaler. Följande mål har utfärdats:

 • Utveckla en onlinemarknadsföringsstrategi för digital distribution av branschspecifika försäkringslösningar
 • Struktur av den nödvändiga strukturen för ett effektivt genomförande av strategin, inklusive efterlevnad av det nuvarande tillståndet för IT-säkerhet
 • Skapande av en ny, uppdaterad företagswebbplats med WordPress
 • Målsidasats med WordPress
 • Integrering av ett onlinebutikssystem för distribution av försäkringar via flera kanaler
 • Införande av spårning/övervakning för att utvärdera och utvärdera marknadsföringsmål

Mål och målgrupper

Kund 2 kommer också från försäkringsbranschen. Han står inför utmaningen att det blir allt svårare att spendera den tid som krävs för att kunderna ska kunna ge dem adekvat vård. Detta beror på ständigt ökande administrativa och rättsliga krav. Målet var därför att möta kundernas ständigt växande krav genom ett nytt varumärkesutseende och digitaliserade affärsprocesser. Till exempel när det gäller snabbare och enklare kommunikationskanaler. Här är följande mål:

 • Ny webbdesign
 • Skapande av en ny, uppdaterad företagswebbplats med WordPress
 • SEO-optimering
 • Införande av spårning/övervakning för att utvärdera och utvärdera marknadsföringsmål
 • Skapa ett "Service"-avsnitt på webbplatsen som gör det möjligt för kunder att göra anspråksbehandlingsprocesser, ändringar i huvuddata eller ändra meddelanden direkt online
 • Skapa en blogg för att ge kunderna aktuell information hela tiden

Kund 3 kommer från eventbranschen och behöver en professionell internetnärvaro. Också en plattform för digitalisering av utbildningsprojekt för barn och familjer, inklusive införandet av motsvarande digitala affärsprocesser. I den potentiella analysen kommer vi att ta fram de exakta kraven med kunden under en workshop för att sedan starta implementeringsfasen.

Inom implementeringsfasen fokuserar vi på konceptet – både när det gäller innehåll och teknik – för att utveckla den optimala lösningen för kunden. Framför allt är den visuella och tekniska interaktionen mellan webbplatsen och produktplattformen viktig, så att besökarna inte känner något avbrott i användningen. Detta bör öka förtroendet för plattformen, eftersom besökare i slutändan också bör köpa produkter.

Mer behov genom Corona

Vilken roll spelar den nuvarande Corona-situationen i detta, känner du en ökad efterfrågan från små och medelstora företag? Och hur hanterar du det?

Behovet av finansiering från små och medelstora företag för projekt relaterade till digitalisering har alltid varit stort, eftersom det för de flesta till en början innebär en investering i något "nytt". Coronasituationen har naturligtvis förstärkt detta, eftersom många affärsmodeller och processer inte längre fungerar som de gjorde före pandemin. Dessutom finns det många olika "kampanjerbjudanden" på en gång och du kan enkelt förlora spår.

Vi hanterar detta på ett transparent sätt och tar våra kunder i handen under hela processen. Dessutom har vi naturligtvis utvecklat en förståelse för vilka kunder och vilken typ av projekt som över alla kan stödjas. Vi ser redan ett slags konsultuppdrag hos oss. Men vi måste också vara flexibla i bitar, särskilt när det gäller lön, eftersom vi måste vänta lite längre på pengarna från den federala regeringen.

Det finns många branscher som behöver komma ikapp när det gäller online-närvaro. Hur ser en konsultation ut för dig? Hur tar man bort osäkerheten från lagen? Och hur avgör du vad det verkliga behovet är för att undvika att planera för det?

Vi hittar inte vår väg, utan en gemensam väg in i den digitala framtiden. Det är precis vad vi tänker på för oss själva och våra kunder. Vi vet att digitaliseringen skapar osäkerhet, särskilt bland våra kunder. Det är därför vi försöker ta dem hela vägen. Vi brukar börja på toppen, eftersom kunderna ofta har svårt att kommunicera sina krav korrekt alls.

Det innebär att vi integrerar våra kunders medarbetare i våra processer. Du blir en del av teamet och tar på dig en aktiv roll. Det är därför varje projekt börjar med en workshop eller kickoff. I detta tittar vi främst på våra kunders och deras målgruppers mål, eftersom det vanligtvis redan finns en annan uppfattning.

Helst försöker vi först erbjuda en designfas med kravhantering för att gemensamt definiera det exakta omfånget. Detta kommer att göra det möjligt för oss att komma fram till mycket mer exakt vad som genomförs. Detta gör naturligtvis också planeringen mycket enklare och mer transparent för oss och kunden.

Webbplatsen som grund

Hur argumenterar du när argumentet kommer: "Facebook & Co. räcker för vår marknadsföring"?

Det beror alltid på vad kunden har för ett mål. Och framför allt vilka målgrupper han vill ta itu med. Om målgruppen främst finns på Facebook & Co., så kanske det räcker, men jag tvivlar på det. Vi försöker alltid titta på användaren först. Utifrån detta ger vi sedan våra rekommendationer för rätt marknadsföringsmix. Men vi tycker redan att en dedikerad webbplats är nödvändig. Det är det digitala hemmet som kan drivas oberoende av en plattform.

Du har några sjukvårdskunder. Vad rekommenderar du när föråldrade webbplatser möter en kraftig ökning av efterfrågan och samtidigt en låg budget?

Du kan ta dina första steg även med liten budget. Det är viktigt att definiera en målbild tillsammans med kunden och sedan visa vägen dit. Det kan vara lite mer ansträngning i början. Samtidigt gör det det dock enklare att definiera en färdplan där du kan hänga kvar i små steg.

Vi försöker alltid förmedla denna MVP-idé (Minimum Viable Product) även om du har stora budgetar till ditt förfogande. Vi vill ta små steg så snabbt som möjligt med högsta möjliga mervärde, bygga vidare på dem stegvis och få feedback från användarna om och om igen. Detta är det bästa sättet att se till att du inte missar målet i slutändan, särskilt när budgeten är begränsad ...

Höger WordPress Hosting

Du är BUSINESS Partners till RAIDBOXES . Vad övertygade dig? Och hur har samarbetet gått hittills?

Vi tycker att det finns ett starkt partnernätverk. Och det kan finnas RAIDBOXES ur vår synvinkel, just för att vi är så övertygade om produkten. I slutändan kommer Totalt paket med RAIDBOXES Övertygad om. Men framför allt samtalen med individer. Vi har helt enkelt samma idé om ett strategiskt partnerskap – det var avgörande för oss. Ur vår synvinkel avrundar det faktum att vi fortfarande gör något bra för klimatet det övergripande paketet.

Vad är bra för dig? WordPress Är du värd?

Naturligtvis måste allt fungera tekniskt först och främst, och det gör det. Men det som verkligen övertygade oss är enkelheten och tjänsterna som erbjuds av A-Z. Från att skapa en BOX , från att aktivera ett SSL-certifikat till support, är det lätt att använda RAIDBOXES Arbete. Och du behöver inte längre en serveradministratör 🙂

Några ord du och byråWebfox?

Som en del av ledningen ansvarar jag för ämnena NewBiz och vårt partnernätverk. Jag tar också hand om det digitala finansieringsprogrammet. ByrånWebfox är en digital byrå med full service som består av 25 specialister. Vi har arbetat och bott på webben i mer än 20 år.

Vi delar vår passion och kunskap med våra kunder. Vi är digitala infödda med förståelse för små och medelstora företag och olika perspektiv – från erfarenhet av stora varumärken och småföretag. Tillräckligt stor för att hantera komplexa medelstora projekt. Och tillräckligt liten för att finnas där för våra kunder utan byråkrati och snabbt.

Frågor om go-digital

Vilka frågor har du om go-digital finansiering? Använd kommentarsfunktionen. Du vill ha fler tips på WordPress Och WooCommerce ? Följ oss sedan på Twitter, Facebook eller via vårt nyhetsbrev.

Kommentarer om den här artikeln

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.