skapa webinarium

Skapa och genomför ett webbinarium: 7 steg till ett framgångsrikt webbseminarium

Webbinarier är ett bra sätt att marknadsföra ditt företag, attrahera nya kunder och lära dig mer om din målgrupp. Kanske har du länge haft projektet "skapa ett webbinarium" på din att-göra-lista, men har också några frågor om det? Då har du kommit till rätt ställe. I den här artikeln förklarar jag varför webbinarier är viktiga, hur du skapar dem, marknadsför dem och följer upp dem på bästa möjliga sätt.

Vad är egentligen ett webbinarium och hur fungerar det?

Begreppet "webinar" är en kombination av orden "web" och "seminarium": det är ett seminarium som sänds live på webben vid en viss tidpunkt. Därför är webbseminariet perfekt för personer eller företag som vill nå ut till en stor publik men som inte vill anordna ett evenemang på en fysisk plats.

Innehållsmässigt ligger fokus oftast på marknadsföringsinnehåll eller kunskapsöverföring i form av utbildningar eller workshops. Det finns vanligtvis en föreläsningsdel av leverantören samt en interaktiv del med möjlighet att ställa frågor eller hålla diskussioner.

Du kanske fortfarande undrar: Hur mycket kostar ett webbinarium? När företag erbjuder webbseminarier är de ofta kostnadsfria - men undantag bekräftar regeln.

Hur inbound lead marketing fungerar

I den här artikeln förklarar vi vad inbound lead generation är och hur du kan generera inbound leads. Vi kommer också att förklara varför det är så viktigt att känna till sina målgrupper.

Varför är webbinarier viktiga?

Varför behöver företag webbseminarier? Webbseminarier är ett spännande verktyg för marknadsföring, försäljning & Co. av flera skäl:

 • Nå ut till en relevant målgrupp: Du når personer som är intresserade av just de frågor som du diskuterar. Det betyder att du har samlat en publik som passar dig och dina erbjudanden mycket exakt.
 • Positionera dig som en expert: Du positionerar dig själv eller dina medarbetare som kompetenta kontaktpersoner. Du bygger upp ett förtroende genom denna personliga relation.
 • Genomföra marknadsundersökningar: Sist men inte minst kan du använda webbinariet för marknadsundersökningar. Du kan t.ex. se på intresset om ämnet är relevant i förhållande till det du presenterar. En Q & A-session kan också ge dig insikter om målgruppens behov, önskemål, problem och kunskapsnivå.
 • Interagera med deltagarna: I motsats till andra marknadsföringsåtgärder, som tenderar att vara enkelriktade, är webbseminarier ett utmärkt tillfälle för dialog. Till exempel i en breakout eller Q & A-session. Du kan också be om feedback direkt.
 • Billig åtgärd: Jämfört med andra reklam- och marknadsföringsåtgärder är webbseminarier också billiga: du investerar främst tid och ansträngning i att förbereda och genomföra dem. Samtidigt ska man inte underskatta just den initiala insatsen. Detta kommer att löna sig över tid.
 • Uppnå synlighet: Väl utformade, kostnadsfria webbseminarier kan öka din synlighet bland viktiga målgrupper. Deltagarna behöver trots allt inte befinna sig på en fysisk plats.
 • Generera leads: Webbseminarier för försäljning kan vara ett perfekt tillfälle att generera leads av hög kvalitet tack vare de fördelar som nämnts ovan. Du får regelbundet tillgång till de viktigaste uppgifterna så snart du registrerar dig.
 • Upprätthålla gemenskapen: Webbseminarier är också ett bra sätt att hålla sig på radarn för din målgrupp och förbli i deras medvetande som en lösningsleverantör.
 • Ytterligare användning av innehållet: Om du spelar in ditt webbinarium kan du använda det i efterhand som ett högkvalitativt innehåll.

Hur kundrelationshantering fungerar

I den här artikeln förklarar vi hur du kan bygga upp kundrelationer och öka försäljningen på lång sikt. Vi diskuterar också ämnet in-house vs. outsourcing och avslöjar våra beprövade metoder.

Skapa ett webbinarium med steg-för-steg-instruktioner

Vad behöver du tänka på när du anordnar ett webbinarium och hur skapar du ett webbinarium? Jag ska förklara det för dig i 7 steg:

Steg 1: Hitta ett ämne för ett webbseminarium

Vad vill du uppnå?

Om du vill skapa ett webbinarium är den första frågan du måste ställa dig vem du vill nå och med vilket ämne. Kanske erbjuder du en tjänst som redan är väl mottagen, men som du vill göra mer känd. Eller så har du en helt ny tjänst i din portfölj. Eller så vill du göra din byrå mer känd i allmänhet.

Ett webbinarium kan vara ett bra val här, särskilt i kombination med andra aktiviteter. Dessa inkluderar marknadsföring i sociala medier, e-postmarknadsföring och innehållsmarknadsföring.

Vad intresserar målgruppen?

När du planerar ämnet är en punkt generellt viktig: tänk utifrån din tänkta målgrupps perspektiv. Ett webbinarium som bara handlar om marknadsföring kommer inte att vara särskilt lockande. Istället måste du ta reda på vilka frågor dina potentiella kunder har i åtanke som är relaterade till dina tjänster.

Du kan använda verktyg som du kanske också använder för att undersöka ämnen och hitta idéer. En webbplats som Answer The Public är till exempel specialiserad på de frågor som användarna söker efter. Google Trends ger dig insikter i hur ett ämne utvecklas och vilka relaterade ämnen som finns. LinkedIn Relevanta grupper i sociala nätverk som Facebook eller kan ge intressanta idéer.

Mervärde kontra reklam

I slutändan bör ditt mål vara att göra webbseminariet så intressant och användbart att du till och med kan erbjuda det gratis. Företag erbjuder vanligtvis bara det gratis eftersom de hoppas att det kommer att locka nya kunder.

Som sagt, dina egna produkter och erbjudanden tenderar att hamna i bakgrunden. Men det betyder inte att du måste dölja dem helt och hållet - tvärtom. Så att vi inte missförstår varandra: Naturligtvis kan du prata om dig själv och dina erbjudanden på rätt ställe. Men det bör komma i andra hand. Fokus bör ligga på att presentera dig själv som en kompetent, pålitlig och sympatisk leverantör. Men istället för att infoga ett "reklamblock", strö informationen här och där i webinariet. När du närmar dig slutet av huvudavsnittet kan du gå in mer i detalj. Det är till exempel en bra idé att ha en voucher redo som belönar dina deltagare med en rabatt.

Exempel

Du har en webbyrå som erbjuder underhållsavtal för WordPress. Hittills har du främst sålt detta som en tilläggstjänst till befintliga kunder som du har skapat en webbplats för. Nu har du identifierat småföretag och soloföretagare som en ny målgrupp: de kanske inte använder din byrå för att skapa sin webbplats, men stressen och ansvaret för att driva den är för mycket för dem.  

Om du nu vill skapa ett webbinarium skulle det kunna handla om hur dessa personer håller sin WordPress-webbplats uppdaterad på ett effektivt sätt, vad de bör och inte bör göra, vilka typiska problem som kan uppstå vid uppdateringar och vilka lösningar som finns för dem.

Steg 2: Bestämma och utveckla format

Hur länge ska ett webbinarium pågå? När företag erbjuder ett webbinarium varar det vanligtvis mellan 30 och 60 minuter. Det finns många olika sätt att organisera det på:

 • Presentation (klassisk): Du förbereder presentationsbilderna. En utmaning i digitala sammanhang är den glesa återkopplingen från publiken: när du står på en riktig scen kan du bedöma om publiken fortfarande följer dig eller inte genom att titta på dem. Det är inte möjligt här. Se till att din presentation är intressant och varierad. Planera in små pauser för frågor och annan återkoppling.
 • Intervju: Intervjua en specialist live om ämnet. Å ena sidan är det mer tidskrävande att ha två personer som värdar, men å andra sidan är det ofta enklare: ansvaret ligger då inte bara på dina axlar. Ett tips för att göra det mer livfullt: Gå igenom frågorna i förväg. På så sätt kan din motpart utveckla idéer i förväg. Svaren kommer då att komma snabbare och mer flytande.
 • Paneldiskussion: Flera personer diskuterar ett ämne och du tar över modereringen. Det här är ett intressant alternativ, särskilt när det gäller komplexa och kontroversiella frågor, eftersom det ger dig möjlighet att höra olika perspektiv. Att moderera en sådan intressant panel är dock inget för nybörjare. Den tekniska insatsen är också motsvarande större.
 • Workshop: Istället för att behandla dina åhörare som passiva deltagare blir de själva aktiva. Du kan ha en inledande introduktionsdel som förklarar ett ämne eller förmedlar bästa praxis. Sedan ger du deltagarna en eller flera uppgifter. I slutet diskuterar du med deltagarna vilka frågor och problem som har uppstått.
 • Ask Me Anything: Här bestämmer du bara datumet och gör dig själv (eller någon annan) tillgänglig för frågor från publiken. Detta kan vara spännande och användbart, men är oundvikligen oförutsägbart. En bra idé är att förbereda allmänt intressanta frågor ifall inget eller inte tillräckligt kommer från publiken.
 • Lab: Här diskuterar du ett ämne med hjälp av ett specifikt exempel som du antingen har valt själv eller som kommer från din publik. Du kan till exempel använda en webbplats för att visa vad som är lyckat med dess design och vad som inte är det.
 • Över axeln: Här visar du något, till exempel genom att dela med dig av din skärm. Tips: Spela igenom vad du vill visa innan webbinariet. Begränsa dig till de punkter som är väsentliga för ditt ämne. I den spänning som uppstår i en livesituation är det lätt att avvika från innehållet.

Vilket format som är bäst beror på många faktorer. En av dem är hur erfaren du är av webbseminarier. Som nybörjare är det bättre att planera i förväg. Det är därför vi ser presentationer så ofta. Andra faktorer är ämnet i sig och din publik. 

Samtidigt är formaten inte ömsesidigt uteslutande. Du kan t.ex. kombinera en presentation som en introduktion till ämnet med en workshopdel.

Steg 3: Planera webbinariets struktur och innehåll

Med ditt webbinarium måste du fånga publikens uppmärksamhet omedelbart och sedan hålla kvar den i 30 till 60 minuter. Detta gäller särskilt för ett gratiserbjudande, eftersom din publik kommer att känna sig mindre skyldig att hålla fast vid det.

Faktum är att du bör anta att deltagarna i dina webbinarier alltid är på språng. När allt kommer omkring är distraktioner allestädes närvarande: att-göra-listan ringer och fönstret med ditt webbseminarium stängs snabbt.

Definiera en tydlig struktur 

Se därför till att du har en tydlig struktur. Presentera denna agenda kort i början och gör det tydligt under hela webbinariet var du befinner dig i planen. Helst ska du arbeta med en eller två spänningspunkter här: presentera till exempel en punkt som du tror kommer att intressera många människor.

Direkt tillgång till ämnet

Kom in på ämnet så snabbt som möjligt, eftersom dina deltagare under de första minuterna kommer att avgöra om deras tidsinvestering är värd det eller inte. Förklara till exempel det specifika problem som ditt webbinarium handlar om och ge en bild av hur du kommer att ta itu med och lösa det. Erbjud eventuellt en belöning i slutet av webbinariet, t.ex. en gratis nedladdning, och påpeka detta i början.

Bästa praxis för innehåll

Andra tips för att göra ett webbinarium mer intressant och levande:

 • Interaktiva element drar ut publiken ur deras passiva beteende, som kan leda till tristess och distraktion. Det kan t.ex. vara enkäter.
 • Storytelling har visat sig fungera många gånger om. Förklara ditt ämne med hjälp av en realistisk och intressant historia. Den kan löpa som en röd tråd genom hela webbinariet. Helst ska det vara ett verkligt exempel från din egen erfarenhet. Men du kan också hitta på ett.
 • Fastna inte i teori, utan visa alltid praktiska exempel eller förklara hur det du säger påverkar din publiks vardag.
 • Visa din mänskliga sida. Du behöver inte mutera till en underhållare eller komiker. Men det är bra om din personlighet skiner igenom lite. Det gör ditt webinar mer lättillgängligt och vänligt.
 • Tänk på att du framstår som mindre livlig på skärmen än i direktkontakt. Därför har proffsen ibland en tumregel: lägg till 20% energi och entusiasm på toppen. Det som känns lite överdrivet för dig kommer att uppfattas helt rätt av publiken.

Dessa punkter är förslag. Du behöver inte uppfylla dem alla. Men försök att förbättra ditt planerade webbinarium utifrån dessa idéer.

När innehållet har färdigställts är nästa steg att implementera designen.

Steg 4: Välj verktyg för webinarier

För att kunna hålla ett webbinarium behöver du tillgång till ett webbinarieverktyg, det vill säga ett rum online där du möter deltagarna och förmedlar ditt innehåll.

Vilken programvara för webbinarier är bäst och var ska du hålla ett webbinarium? Du är bortskämd med val när det gäller att välja leverantör. Det är bäst att använda en pålitlig plattform för webbinarier. På grund av pandemin är vi nu bekanta med många verktyg som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet. Det finns också specialiserade leverantörer som LiveWebinar. Ju lägre tröskeln är för dig och din publik, desto bättre.

Steg 5: Boka ett möte

Så snart datumet är fastställt skapar du evenemanget i kalendern. I det här läget är det också lämpligt att ställa in automatiska påminnelser för dina potentiella kunder så att de inte försvinner i den allmänna röran. Till exempel är 24 timmar före och en halvtimme före användbara för att skicka påminnelser. Du kan också använda dessa e-postmeddelanden för att samla in frågor om ämnet. I allmänhet bör de också väcka din aptit på att delta.

Steg 6: Skapa en landningssida eller registreringssida

Skapa sedan en landningssida som får folk att vilja titta på ditt webbseminarium och som intresserade deltagare kan använda för att registrera sig. Sidan bör innehålla följande aspekter:

 • Presentation av leverantören
 • Presentation av talarna inkl. skäl till urvalet
 • Översikt över innehållet 
 • Registreringsformulär

10 tips för att skapa en landningssida

I den här artikeln ger vi dig 10 ultimata tips för att skapa landningssidor: från mobile first till ett tydligt budskap och riktade användarflöden till tydliga CTA:er.

Steg 7: Detaljplanering av sändning och generalrepetition

Definiera ansvarsområden

Det kan vara bra att definiera olika ansvarsområden (t.ex. att starta och avsluta inspelningen, dela bilder, presentera, samla in frågor från chatten).

Organisera tekniken

Vad behöver du för ett webbinarium? Du behöver en bärbar dator med en kamera och en mikrofon eller högtalare. Du kanske också vill använda professionell belysning.

Planera fysisk plats

För att minimera risken för störningar bör du fundera på var du kommer att streama webbinariet på sändningsdagen.

Bekanta dig med programvaran för webinariet

Tekniska problem är en stor utmaning när det gäller liveformat som webbseminarier. Vi har alla upplevt dem och de kan störa flödet i ditt evenemang avsevärt. Bekanta dig också med plattformen och testa alla steg och processer. Ingen vill se dig leta efter en funktion eller ett alternativ.

Ange också vilka rättigheter deltagarna ska ha och vilken typ av deltagande du vill ha/tillåter. Ska kamerorna vara påslagna? Tillåter du kontrollerad tillgång till mikrofonen?

Repetitioner av innehållet enligt schemat

Sist men inte minst är det viktigt att du håller dig till ditt eget schema. För att göra det måste du planera det realistiskt redan från början. Om du ska hålla en presentation bör du gå igenom den i förväg och se hur du kan disponera din tid. Om du använder ett annat format bör du sätta upp tider för vissa milstolpar. Om du t.ex. planerar en workshop bör du i förväg bestämma hur lång introduktionen ska vara, hur mycket tid det finns för att arbeta med uppgifterna och hur mycket tid som ska avsättas för utvärderingen.

Med tiden kommer du att lära dig att bedöma detta schema bättre.

Säkerställ en stabil internetanslutning

Se till att du har en stabil internetuppkoppling. Det kan vara en god idé att starta om routern direkt före eventet och se till att datorn för presentationen inte laddar ner en stor uppdatering medan du organiserar ditt webinarium. Det är också en bra idé att stänga av notiser för program som du inte behöver.

Ta fram en reservplan

Ha också en backup-plan redo. Du kan till exempel spela in en testkörning av ditt webbinarium och göra den tillgänglig som ersättning om det värsta skulle inträffa.

Nu kan inget gå fel under webbinariet.

Hur kan jag marknadsföra webbinariet på ett framgångsrikt sätt?

Hur gör man reklam för webbinarier? Nu när allt är planerat och datumet och registreringssidan har skapats är det dags att göra din potentiella publik medveten om ditt kommande webbseminarium. Helst bör du annonsera ditt erbjudande innan du börjar med de långa förberedelserna. På så sätt kan du se hur stort intresset är i ett tidigt skede.

Jag har följande marknadsföringstips:

 • Landningssidor
 • Popup-element på webbplatsen, bloggen eller i butiken
 • E-postmeddelanden till befintliga kunder
 • nyhetsbrev 
 • Organiska sociala medier (inlägg och eventsidor)
 • Social Meida Betalda annonser
 • Google-annonser
 • Tryck på
 • Samarbeten
 • Partnerskap

Hur förbereder jag mig bäst inför webbinariet?

Remarketing via uppföljande e-post & co.

Glöm inte att skicka ett sista e-postmeddelande till alla intresserade och deltagare efteråt. Det kan t.ex. innehålla länkar till en inspelning och ytterligare material som checklistor, grafik etc. och eventuellt en kupongkod för ditt erbjudande. Be också om feedback! Det är inte ofta du får svar här, men det är ändå värt att försöka.

Ytterligare användning av innehållet

Fundera samtidigt på om du vill vidareutveckla webbinariet och dess innehåll på något sätt och använda det för andra ändamål. En lyckad session kan t.ex. resultera i ett inlägg på webbplatsen eller i sociala medier. 

Nya idéer för webbseminarier

Kanske fanns det intressanta frågor som du skulle vilja besvara direkt i nästa version. Eller så har du en idé till ett annat webbinarium.

Kontrollera analyserna av webbinariet

Ta också en titt på statistik och andra analyser om den plattform du väljer tillhandahåller det. Du kan till exempel se var deltagarna hoppade av och dra slutsatser om du vill erbjuda ett nytt webbseminarium snart.

Slutsats

Som beskrivits ovan: Prioritet 1 när du skapar ett webbinarium är att din publik får veta exakt vad de letar efter. Det kan kännas konstigt att ge bort sin expertis och erfarenhet "bara sådär". Du måste dock komma ihåg att en viss andel av din publik inte är villig att spendera pengar på ditt erbjudande på något sätt - eller inte än. Och det är helt okej. Det viktiga är att ditt webinar åtminstone tilltalar människor som inser det i slutet: Jag skulle kunna göra det här själv, men jag betalar hellre ett proffs för att göra det. 

De som inte blir kunder kanske ändrar sig senare. Eller så kommer de ihåg dig när någon frågar efter sådana tjänster. 

Båda är potentiellt mycket värdefulla. Så låt oss komma igång - ha så kul när du skapar ditt webbinarium!

"*" visar obligatoriska fält

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet för att få information om nya bloggartiklar, e-böcker, funktioner och nyheter om WordPress. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Observera vår integritetspolicy.
Det här fältet är avsett för validering och bör inte ändras.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.