Kundprojekt med WordPress : Från planering till positionering

Kundprojekt med WordPress : Från planering till positionering

Byråer och frilansare för WordPress konfronteras med många olika ämnen: Från prestanda till positionering till SEO och sociala medier. 9 frågor till vår byråpartner Sven Jagata från Kreative Kommunikation: Hur hanterar han sådana krav? Och vilka är hans bästa tips för en ren projektplanering?

Infrastruktur för WordPress Hosting

Sven, du har nyligen fått en WooCommerce Butiken flyttade till oss, eftersom detta nämndes på TV och betydligt mer trafik var att förvänta sig. Vad är din erfarenhet av Raidboxes?

Jag är på Raidboxes redan "återfallsförbrytare" och kan bara säga att det, som alltid, gick helt smidigt. Bara din flytttjänst befriar mig från mycket arbete. Dessutom fanns det några tips för att göra webbplatsen ännu mer högpresterande.

Jag valde er eftersom jag är 100 procent säker på att jag kan lita på en absolut professionell och framför allt tillförlitlig infrastruktur för mina kundprojekt. Jag har alltid en bra känsla för mig själv och framför allt för mina kunder.

Hur gör du för att göra en WordPress -webbplats så effektiv som möjligt, bortsett från vår hanterade webbhotell?

Mottot är framför allt: "Mindre är mer". Detta innebär att du måste vara noga med bildstorlekarna under utvecklingen och bara installera det absolut nödvändiga Plugins . Dessutom har jag haft utmärkta erfarenheter av PrestoPlayer i samband med bunny.net som streamingserver och CDN, särskilt med videointegrationen .

Ett annat exempel är en kunskapsplattform med WordPress , som ni har förverkligat. Vilken Plugins används här?

På denna plattform säljs onlinekurser för ångesthantering. Här har vi förlitat oss på Tutor LMS i samråd med vår kund. Med en koppling tillWooCommerce och i samarbete med germaniserad. Som tidigare med alla projekt på Raidboxes Det var också riktigt kul här, direkt i BOX genomföra utvecklingen. Med dessa laddningstider är en lokal utvecklingsmiljö helt enkelt inte längre nödvändig.

Kundkommunikation och rådgivning

Hur går du vanligtvis tillväga när du planerar ett nytt kundprojekt? Hur tar du reda på vad kunderna behöver?

För detta ändamål har jag utarbetat ett dokument där alla relevanta frågor tas upp. Framför allt måste förväntningarna på webbplatsen beskrivas mycket noggrant. Samråd med kunden kommer alltid i första hand för mig. Även om det innebär att projektet blir mindre. Dessutom får jag en så detaljerad beskrivning av kundens verksamhet att jag kan sitta i deras stol.

Mina rekommendationer är därför alltid utformade utifrån perspektivet "Vad skulle jag göra i kundens ställe? Detta tillvägagångssätt har visat sig fungera och leder i slutändan till att alla inblandade parter vet exakt vad de ska göra: Vad förväntas av dem? Vem måste leverera vad inom vilken tid?

Under utvecklingen ser jag till att kommunikationen är så nära som möjligt. Även om det inte finns några nyheter att rapportera är ett "livstecken" värt sin vikt i guld. Ju längre en beställare är i mörker, desto mer osäker blir han på om det var rätt beslut att tilldela projektet. Ur hans synvinkel sker det ju redan mycket "magi", dvs. saker som han inte förstår och inte behöver förstå. En jour fix är balsam för kundens själ. Det skapar förtroende, även om det tar tid.

Du hjälper dina kunder inte bara med att skapa en webbplats, utan också med positioneringen på marknaden. Vilka är de viktigaste första åtgärderna som du kan rekommendera?

Särskilt när det gäller ensamstående egenföretagare är det något "irriterande" ordet VARFÖR i förgrunden:

  • Varför gör kunden som egenföretagare det han gör?
  • Varför står han där han står med sitt företag?
  • Varför skulle andra köpa av just honom?

Efter att ha svarat på dessa frågor fokuserar man vanligtvis på att skapa en persona. Alla dessa frågor och uppgifter är inte föremål för underhållningsskatt, men om de inte är genomförda är en målinriktad positionering helt enkelt inte möjlig. Först därefter fokuserar man på konkurrenterna på marknaden. För att sedan skräddarsy produkterna och/eller tjänsterna till personerna och marknadssituationen.

Det är visserligen en tidskrävande process. Men om du följer den konsekvent kommer du att få en skräddarsydd strategi med stor chans till framgång. Om du vill nå alla kommer du i slutändan inte att nå någon. Att skapa denna förståelse hos kunden är ofta den svåraste uppgiften.

Du har kunder från olika sektorer. Hur lyckas du sätta dig in i målgruppens situation?

Flera omständigheter sammanfaller troligen här. Å ena sidan har jag under min yrkeskarriär och under mina nu 50 år i livet fått utföra många olika aktiviteter och lära känna många sektorer. Å andra sidan besöker jag specifikt kundens lokaler, särskilt i början av en kunddialog. På så sätt kan jag få en känsla för verksamheten. Dessutom är det viktigt att ställa frågor och lyssna för att kunna sätta mig in i kundens situation.

SEO behöver förberedelsearbete

Många företag vill investera mer i SEO och sociala medier. Vilka inledande åtgärder ger relativt mycket för synligheten, samtidigt som det är en liten insats?

Sökmotoroptimering är alltid ett maraton och aldrig en sprint. Enligt min erfarenhet är det viktigt att redan från början vara tydlig med vad sökmotoroptimering egentligen är. Och vad den är tänkt att uppnå. Idéerna om denna "sport" är ibland äventyrliga - och tyvärr utnyttjas detta inte sällan skamlöst av vissa byråer. Precis som vid ostdisken erbjuds "en bit SEO".

Utan omfattande förberedelser och strategiutveckling hamnar man snabbt i ett tomrum. Detta innebär att värdefull tid och pengar går till spillo. Om företagare är osäkra på hur de ska börja, eller om de inte är medvetna eller bara delvis medvetna om de komplexa sambanden, rekommenderar jag att de tar hjälp av en konsult. Åtminstone i början av projektet. Sökordsforskning är en viktig faktor här.

Optimeringsåtgärderna genomförs på denna grund. Om du gör misstag här - till exempel genom att inte ta hänsyn till sökintentionen eller konkurrensen - kan du leda besökarna till din egen sida. De är dock inte intresserade av produkterna eller tjänsterna. De vill till exempel bara ha information och försvinner sedan igen. Eller så lyckas man trots alla ansträngningar inte komma in på topp 10 hos Google & Co.

När målen har fastställts, nyckelorden (sökfrågorna) har valts ut och en åtminstone kortfattad handlingsplan har utarbetats, är det fullt möjligt att göra det själv med hjälp av en lämplig Plugins . Personligen föredrar jag den nuvarande versionen av Rank Math som ett optimeringsverktygPlugin. Du bör dock alltid hålla ett öga på hur din egen ranking och dina konkurrenter utvecklas. Personligen har jag arbetat med Sistrix-lösningen i flera år.

Men eftersom denna programvara inte heller är billig kan det vara lämpligt att låta en byrå stå för utvecklingen under projektet. I varje enskilt fall måste man avgöra vilken resurs som är mest värdefull för företagarna: tid eller pengar. En av de två måste användas i alla fall. Två rekommenderade åtgärder som alla kan och bör vidta själva är: Inrättande och underhåll av Google My Business-kontot och sökning av länkar från andra webbplatser. Det kan vara leverantörer, kunder och företagsportaler.

Sociala medier: Rätt val

Vad rekommenderar du och varför: Skulle du hellre ha en enda kanal för sociala medier och göra det ordentligt, eller flera från början?

Det beror på. Många glömmer ordet "social" i "sociala medier". Interaktion är av största vikt. Det betyder att om du inte känner dig bekväm på en plattform ens efter flera veckor, är det inte troligt att du kommer att bli framgångsrik. Valet av plattform är dessutom starkt beroende av vilken målgrupp som ska nås. Det är helt enkelt inte vettigt att köra sin slaktvagn till en marknad för veganer.

Sedan beror det på hur mycket tid man kan eller vill lägga ner. Inte sällan är det därför tillrådligt att kontrollera exakt vilken kanal som är den rätta. För att få en första erfarenhet av en enda kanal. Man bör inte heller bortse från om tjänsten eller produkten är välkänd. Ju mer okänd en produkt eller tjänst är, desto mer förnuftigt är det att vara närvarande i sociala medier, eftersom du kan närma dig din målgrupp på ett proaktivt sätt.

Kort efter bilens uppfinning skulle ingen ha sökt efter en bil i en sökmotor, utan efter en vagn eller en häst. Samma sak gäller här - oavsett företagets storlek: utan en tydlig definition av målgruppen, en analys av konkurrensen, marknadssituationen och en strategi är det praktiskt taget omöjligt att lyckas på den sociala webben.

Några ord om dig och din byrå?

Genom min fars företag började jag arbeta med IT i allmänhet redan i mitten av 90-talet. Detta innebar att vi skulle inrätta ett företagsnätverk och skapa en branschprogramlösning som inte fanns på den tiden. Jag fick också förtroendet att utforma försäljningsbroschyrer. Redan på den tiden var kombinationen av kreativitet och teknik en stor attraktion för mig. Strax därefter skapade jag den första webbplatsen baserad på HTML.

Genom att lära mig i praktiken och genom regelbunden fortbildning blev jag mer eller mindre själv generalist. Även om det låter från alla håll och kanter att du MÅSTE specialisera dig. Upplevelsen med mina kunder är helt annorlunda här. Min målgrupp är privatpersoner och småföretag. Och de uppskattar det faktum att de kan vända sig till mig lika mycket för att skapa och utveckla sin webbplats som för frågor om sökmotoroptimering eller sociala medier. Små företag har trots allt inte möjlighet att anlita en egen byrå för varje uppgift eller problem.

Under de senaste två åren har jag varit mer och mer involverad i kartläggningen av försäljningsprocesser på WordPress . Under tiden har jag utvecklat olika lösningar för mina kunder. Till exempel ett biljettsystem, en plattform för online-kurser eller distribution av digitala produkter och personliga seminarier. När folk i dag frågar mig om jag kommer att specialisera mig på något av mina ämnen i framtiden är svaret ett klart nej.

Jag brinner för de många olika digitala möjligheterna och tycker det är roligt att fortsätta att utbilda mig dag efter dag. Jag är fullt medveten om att det alltid kommer att finnas någon där ute som kan utföra den enskilda uppgiften bättre än jag. Så länge jag kommunicerar detta öppet och tydligt till mina kunder och potentiella kunder kommer jag aldrig att skapa falska förväntningar som jag inte kan uppfylla. Kunden vet alltid var han står i förhållande till mig och min byrå. För mig är detta - förutom absolut tillförlitlighet - nyckeln till ett partnerskap i ögonhöjd.

Dina frågor om kundprojekt med WordPress

Vilka frågor har du till Sven? Vi ser fram emot er kommentar. Du är intresserad av aktuella ämnen kring WordPress och WooCommerce? Följ sedan Raidboxes på Twitter, Facebook,LinkedIneller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.