Andreas Lutz

Andreas Lutz är verkställande direktör och marknadsföringsexpert för tjänsteleverantörer. Efter 15 års onlinemarknadsföring och tio års marknadsföring, särskilt för konsult- och servicebranschen, hittar han sätt och lösningar.