Felix Brodbeck

Felix är en av grundarna av webbdesignbyrån Webographen. Med sitt lilla team ger han råd till små och medelstora företag och implementerar webbplatser och innehållsportaler för dessa företagswebbplatser. Det slutliga målet för honom är att skapa mervärde för sina kunder och lösa deras flaskhalsar.