Irina Nica

Irina arbetar på HubSpot som Senior Marketing Manager. Hon leder Surround Sound-projektet, ett program för att öka varumärkeskännedomen. Hon är också huvuddomare för EU Search Awards.