Mario Steinberg

Mario Steinberg är jurist och specialistjurist för förvaltningsrätt på affärsjuridiska företaget Kära. Advokater. Hans verksamhet fokuserar på dataskyddsrätt, IT-säkerhetslagstiftning och IT-rätt.