Max Benz

Max skriver tillsammans med sin fru Lisa för bloggarna Let's be crazy och RemoteCanteen. Han driver också själv en liten innehållsbyrå. Max har själv provat många verktyg och känner till de enskilda leverantörernas styrkor och svagheter.