Nils Möllers

Nils Möllers är grundare och verkställande direktör för Keyed GmbH från Münsterland - som certifierad dataskyddsansvarig och expert för dataskydd inom marknadsföring, i bolagsgrupper och i franchisesystem. Nils Möllers ger också råd till företag inom it-säkerhetsområdet, som följer med ISO27001.