Nils Möllers

Nils Möllers är grundare och vd för Keyed GmbH från Münsterland - som certifierad dataskyddsombud och expert för dataskydd inom marknadsföring, i företagsgrupper och i franchisesystem. Nils Möllers ger också råd till företag inom IT-säkerhet med tillhörande ISO27001.