Oliver Wüntsch

Oliver Wüntsch är expert på agil förändringshantering. Sedan 2008 har han framgångsrikt stöttat reklam- och digitala byråer, kreativa chefer och nystartade grundare som affärscoacher och processkonsulter: i utmanande förändringsprocesser och i komplexa beslutssituationer. Agilt tänkande och magra arbetsprinciper är för honom de mest effektiva svaren på den ökande digitaliseringen av marknaderna.