Ronny Schneider

Ronny Schneider är SEO & WordPress Professionell. På sin blogg skriver han regelbundet om hur bloggar och nättidningar kan utformas framgångsrikt. Dessutom ger det hjälp med att inrätta bloggar med WordPress samt under optimeringsarbetet.