Sandra May

Sandra May skriver sedan september 2018 som juridisk expert för online-återförsäljareNews. Redan under studietiden specialiserade hon sig på konkurrens och upphovsrätt. Efter att ha avslutat sin notarietjänst tog hon det ganska oklassicistiska språnget in i journalistiken. Att förklara rättsliga fakta på ett tydligt och begripligt sätt för lekmän är precis deras sak.