Moln och värme

Cloud & Heat: Världsrekord i energieffektivitet! – Den nya energirevolutionen?

Klimatmålen är stora, liksom tillväxten i datacenter. Världen måste bli klimatneutral om drygt 30 år. Företaget Cloud & Heat visar hur båda kan arbeta tillsammans.

Den här veckan hade vi förmånen att närvara vid invigningsceremonin för ett nytt Cloud & Heat-datacenter i Frankfurt. Konceptet är helt unikt och visar hur en framtid kan se ut där ekologi och digital tillväxt förenas.

Cloud & Heat: Världsrekord i energieffektivitet! – Den nya energirevolutionen?

Tillväxten av datacenter går genom taket 

Frankfurt är nu inte bara världsberömd som en bankplats, utan har också blivit ett av de digitala naven i Europa. Alla större molnleverantörer från Microsoft till Amazon har redan öppnat stora datacenter i Frankfurt. Datacenterområdet uppgår för närvarande till 450 000 m² och beräknas öka till 600 000 m² 2020.

Frankfurt är redan det största Internetnavet i världen när det gäller datatrafik , före Amsterdam och London. Totalt finns det 340 Internethubbar över hela världen, 165 i Europa och 80 i Nordamerika.

Datacenter som en betydande del av ekonomin

Med 120 000 var antalet direktanställda inom datacenterindustrin redan 2014 högre än de 105 000 anställda inom flygindustrin. Man måste komma ihåg att digitaliseringen med självkörande bilar och Sakernas Internet ännu inte har börjat.

Toyota antar att enbart de självkörande fordonen, som kommer att köra som en del av tester och pilotprojekt under 2025, kommer att byta cirka 10 exabyte per månad med varandra och med molnet. Det blir ungefär 10 000 gånger mer än idag.

Sammanfattningsvis innebär detta att datacenter länge har upphört att vara en marginell fråga för vår ekonomi och kommer att fortsätta att få betydelse i framtiden.

Nackdelen med tillväxt

Hur vacker denna tillväxt än kan vara för vår ekonomi är den utmanande för oss människor. Elförbrukningen i datacenter i Frankfurt överstiger redan elbehovet på Frankfurt Airport. Bara i Frankfurt spenderas två miljarder euro på energi.

De cirka 50 000 datacenter i Tyskland förbrukade mer än 11 miljarder kWh el under 2016. Med ett genomsnitt på 4150 kWh el för ett hushåll med fyra personer motsvarar detta förbrukningen för 2,65 miljoner hushåll. Med totalt 9,9 miljoner 4-personershushåll är detta mer än en fjärdedel av alla 4-personershushåll i Tyskland.

Datacenter förbrukar så mycket el som 2,65 miljoner 4-personers hushåll.

Det finns därför ett stort behov av innovativa idéer för att inte bromsa den digitala tillväxten och ändå begränsa det ekologiska fotavtrycket.

Luftkylning som boven i dramat

Så hur utformar du det mest energieffektiva datacentret i världen och vad betyder energieffektivitet för datacenter ändå?

Det aktuella centrala talet är PUE-värdet (Effektfaktor för strömförbrukning). Det delar helt enkelt upp det totala energibehovet för ett datacenter inom sina gränser med det energibehov som IT-infrastrukturen själv kräver.

Ett förenklat exempel

Behöver jag 400 kWh för kylning av ett serverskåp och för själva serverskåpet 1000 kWh är PUE 1,4. Detta beror på 1400 kWh totalt energibehov (1000 kWh för IT + 400 kWh för resten) / 1000 kWh för själva IT. Följaktligen representerar en PUE på 1,0 det perfekta datacentret när det gäller energieffektivitet, eftersom ett värde som är lägre än ett inte är möjligt.

Servrar är fyra gånger varmare än en kokplatta

Ovanstående exempel visar redan var hunden är begravd. Numera är luftkylning fortfarande standard, vilket resulterar i PUEs på 1,4. Servrarna ventileras och luften kyls ner i en krets av kylsystem.

Om du beräknar området på en server ner till en kokplatta är de fyra gånger så varma. Så det är uppenbart att mycket energi behövs för kylning.

Cloud & Heat: Med PUE-värde på 1.014 världsrekord

Vattenkylning som ett hemligt vapen

Vad Porsche och fordonssektorn förstod för årtionden sedan är långt ifrån att ha kommit till datacenter. Vatten kan absorbera värme med en faktor på 3300 bättre och leda den 20 gånger bättre än luft. Så det är vettigt att använda dessa egenskaper för att kyla serverbladen. Det är precis vad företaget Megware från Dresden erbjuder.

Cloud & Heat: Världsrekord i energieffektivitet! – Den nya energirevolutionen?

Med ett smart helhetskoncept skapat av Cloud & Heat är detta ett världsrekord med ett PUE-värde på 1.014.

Nivå 2: Nästa effektivitetsnivå

Det geniala med konceptet: Det nu uppvärmda vattnet används för att värma byggnader. Specifikt kan detta spara 40 000 euro i uppvärmningskostnader per år i datacentret i Frankfurt, eftersom ett hotell och en restaurang i samma byggnad levereras med serveravfallsvärmen. När det gäller energivärde motsvarar detta 150 lågenergihus.

PUE går inte tillräckligt långt

Problemet med den aktuella mätningen av energieffektivitet: Den centrala parametern tar bara hänsyn till energi som genereras i datacentret. En vidare användning av energin utanför datacentret gör därför ingen skillnad för den klassiska energieffektiviteten.

Eua som en ny åtgärd

Det krävs därför en nyckeltal som tar hänsyn till återanvändning av energi. Eua (Energy Reuse Effectiveness) är därför den ovannämnda föråldrade indikatorn minus den återanvända energin. I en perfekt värld skulle detta vara noll: hela den totala energin återanvänds. I datacentret i Frankfurt of Cloud & Heat är detta för närvarande högst 0,621. Därför återvinns nästan 40% av den energi som genereras.

Moln & värme: Nästa energirevolution?

Är Cloud & Heat nu den nya energirevolutionen inom datacentersektorn? Vårt svar på detta är helt klart: JAIN. Ja, för för första gången visar tekniken hur den måste göras och framför allt hur den kan göras. Nej, för som framgår av siffrorna i den övre delen är Cloud & Heat en myra i datacenterdjungeln.

Startups som en motor för förändring

Men vad som är viktigt att notera: Nystartade företag ändrar inte nödvändigtvis omständigheterna genom att bli otroligt stora själva. Man får hoppas att varje startup med sina nya levande värden kommer att bli så stor som möjligt.

Vi vet dock av egen erfarenhet att ju mer framgångsrik en startup blir i sin nisch, desto mer sannolikt är det att stora aktörer på marknaden kommer att kopiera koncepten. Detta var inte annorlunda med vår specialiserade WordPress-värd , där många element kopierades av de stora spelarna 1,5 år efter att vi kom in på marknaden.

Vi önskar er all framgång!

Strängt taget är uppgiften för nystartade företag därför att visa de stora aktörerna hur man gör det rätt och att bli så relevanta att andra börjar kopiera konceptet. Det här är precis vad vi vill ha Cloud & Heat! Från vår sida kommer vi att testa systemet i stor utsträckning för att bedöma om det kan uppfylla våra höga prestanda- och skalningskrav.

Vad tror du? Allt gott och väl, men bara ett "trevligt att ha"?

En central upplevelse ur vår synvinkel som leverantör: För de flesta kunder spelar ämnet energieffektivitet eller grön el en mycket underordnad roll.

Om vi tittar på hur ofta vi tillfrågas om pris i förhållande till ekologi är detta verkligen 1000:1. Detta är otroligt synd, eftersom vi alltid styrs av kundernas önskemål och med ett förhållande på 1000:50 skulle ämnet få en helt annan prioritet.

Vad tror du?

Därav frågan till dig: Vad tycker du om det? Vill du ha högre energieffektivitet från din webbhotellleverantör eller spelar andra kriterier en viktigare roll? Är det leverantörens ansvar att anstränga sig eller bör konsumenterna sätta större press på dem?

Naturligtvis ser jag fram emot dina kommentarer om ämnet – här eller på Facebook – och en spännande diskussion.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.