cookie låda

Borlabs Cookie: Den mest populära kakan Plugin för WordPress

Trots att PUL redan har trätt i kraft 2018 har många användare av WordPress fortfarande svårt att genomföra kraven. Den kommande och efterföljande förordningen om integritet och elektronisk kommunikation ger dock all anledning att fortsätta att arbeta med denna fråga. Det bästa för oss som webbplatsoperatörer är att det för WordPress nu finns några mycket användbara Plugins, som stöder oss i genomförandet av PUL och förordningen om integritet och elektronisk kommunikation. En av dem - Plugin Borlabs Cookie - vill jag presentera för dig idag. Ha så kul med läsningen!

Den 29 juli 2019 förklarade EU-domstolen att det är en varningsplikt att välja cookies. Som webbplatsoperatör:in bör du därför inte längre ställa dig frågan om du använder en cookie-banner, utan hur du implementerar den för att vara på den säkra sidan när det gäller dataskyddslagstiftningen. För webbplatser WordPress finns det många Plugins, för att genomföra specifikationerna i PUL . En av dessa Plugins, nämligen Borlabs Cookie, vill jag presentera i följande artikel. Ytterligare information om EG-domstolens dom finns hos advokat Dr. Thomas Schwenke på följande webbplats Integritetsgenerator blogg.

Borlabs cookie 2.2

Plugin Borlabs Cookie är en opt-in-lösning för WordPress som hjälper dig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (PUL) och den kommande Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation som ska genomföras. Med det här verktyget kan du enkelt kontrollera första och tredjepartscookies och få dem bekräftade av besökarna på din webbplats via en så kallad "cookiebox" (även kallad "cookiebanner").

Vad detta PUL verktyg kan och vilka alternativ du har med det, skulle jag vilja visa dig i den här artikeln.

Borlabs statistik om kakor
Borlabs statistik om kakor

På instrumentpanelen kan du se statistik som är särskilt intressant för dig. Här kan du se i detalj hur ofta användarna har godkänt dina cookie-inställningar. 

Essential: Cookies möjliggör webbplatsens grundläggande funktion

Statistik: t.ex. Google Analytics

Marknadsföring: z.B. Facebook Pixel

Externa medier: t.ex. Google Maps

Under statistiken hittar du en snabbstartguide som gör det lättare för dig att komma igång med kakan Plugin . Dessutom visas systemets status på instrumentpanelen, som du när som helst kan använda för att kontrollera om Plugin fungerar smidigt. 

Allmänna inställningar

I de allmänna inställningarna kan bland annat Borlabs Cookie Plugin aktiveras, och vissa andra inställningar kan göras när kakorna aktiveras.  

Borlabs Cookie-inställningar
Inställningar för cookies hos Borlabs

På den här sidan har du också möjlighet att göra inställningar för så kallade "cross domain cookies". Detta innebär att alla cookie-inställningar som görs via en viss sökväg också överförs till alla andra angivna domäner. Detta är särskilt intressant om du driver flera webbplatser, till exempel i form av underdomäner, och samtidigt inte vill att användarna ska behöva göra nya cookie-inställningar varje gång.

Allmänna inställningar

Med hjälp av de allmänna inställningarna för cookieboxen kan du bestämma om den ska visas på din webbplats eller inte, i vilken form den ska integreras (HTML/JavaScript) eller om innehållet ska blockeras tills cookieinställningarna har accepterats. 

Cookie Låda

Du ställer även in din sida för dataskydd och ditt avtryck här, som utfärdas inom cookie-boxen. 

Borlabs Cookie: Den mest populära kakan Plugin för WordPress

Layout, Animering, Display & Logo

I kaklådan inställningar kan du också göra inställningar eller ändringar av layouten, animationen, visningen eller till och med logotypen. Här kan du individuellt bestämma rutans layout och färgaccenter, hur den ska animeras och vilken logotyp som ska visas.

Borlabs Cookie layoutinställningar

Användning av Borlabs Cookie på ett sätt som är förenligt med integritetsskyddet

Observera: Enligt den senaste domen från BGH får cookies endast placeras om besökarna på din webbplats aktivt har samtyckt till dem. Du kan läsa om de inställningar som Borlabs Cookie rekommenderar i den här artikeln: https://de.borlabs.io/neues-bgh-urteil-bestaetigt-eugh-aktive-einwilligung-fuer-cookies-notwendig.

Knappar & texter

Självklart kan du också använda denna meny för att justera knapparnas utgång samt texterna inom cookie-boxen. Dessutom hittar du ett sätt att göra justeringar med hjälp av CSS längst ner i inställningarna. 

Borlabs inställningar för Cookie-knappen
Borlabs Cookie-inställningar för knapparna
Borlabs Cookie textinställningar
Borlabs Cookie-inställningar för texter

De så kallade cookie-grupperna är individuella grupper där alla cookies som du använder är indelade. Som standard är Borlabs cookie-grupper Essential, External Media, Marketing och Statistics. 

Borlabs Cookie cookie-cookiegrupper
Inställningar för cookie-grupper

Dessa grupper omfattar till exempel Facebook Pixel, Google Analytics, Google Maps, Vimeo, Google AdSense och många fler. Jag visar dig exakt hur det ser ut under menyn "Cookies". Här kan du definiera de enskilda kakorna och deras gruppering. 

Du kan redigera de enskilda cookiegrupperna, bestämma deras position i cookieboxen och aktivera eller inaktivera dem. Du kan naturligtvis också lägga till nya grupper när som helst.

Cookies

Som redan nämnts under menyalternativet "Cookie-grupper" kan de cookies som du använder tydligt delas in i grupper. Användarna kan alltså senare välja att helt och hållet acceptera cookies från en viss grupp. Detta beror på att de visas i kakrutan. 

Under menyalternativet "Cookies" hittar du alla grupper som du använder. 

Borlabs Cookie - inställningar för cookies

I var och en av dessa grupper kan du lägga till en ny cookie med knappen "Lägg till ny". 

Steg 1: Välj en tjänst

Borlabs Cookie-inställningar

Steg 2: Konfigurera tjänsten

I serviceinställningarna definierar du all information om kakan. Borlabs Cookie Plugin ger dig redan den viktigaste informationen, som du teoretiskt sett kan använda en till en. 

Du kan dock ändra ID, status eller cookieinformation här. Spårnings-ID, pixel-ID eller URL måste naturligtvis lagras individuellt för varje tjänst, så att de kan kontrolleras via Borlabs Cookie Plugin . 

Borlabs Cookie-inställningar

Det fina med detta är att du också har kodrader tillgängliga för ytterligare HTML eller JavaScript. 

Borlabs Cookie HTML och JavaScript

Blockerar innehåll

De så kallade innehållsblockerarna kan användas för att blockera iFrames inom videor eller inbäddat innehåll. Visningen av blockmeddelandet kan dock anpassas av dig. 

Borlabs Cookie content blocker

Standardinnehåll som blockeras från början av Borlabs Cookie Plugin omfattar: 

  • Facebook
  • Google Maps
  • Instagram
  • Openstreetmap
  • Standard (Allt externt innehåll)
  • Twitter
  • Vimeo
  • Youtube

Du kan naturligtvis justera eller redigera alla innehållsblockeringar som redan finns lagrade här, t.ex. genom att ställa in statusen på "on" eller "off". Du kan också lägga till nya innehållsblockerare.

Ändringar av namn, sekretesspolicy-URL och värd(er) kan göras i inställningarna. 

Inställningar för Borlabs innehållsblockerare

Här hittar du också en kortkod med vilken du kan blockera innehåll av leverantören inom din webbplats. Under ytterligare inställningar kan du även lagra lämpliga API-nycklar om det behövs. 

Naturligtvis kan du också lägga till din egen HTML-, JavaScript- eller CSS-kod:

Borlabs Cookie blockerat innehåll

Exempel: LiveVy av innehållsblockeraren

Google Maps / Öppna gatukarta

Borlabs Cookie Google Maps

YouTube / Vimeo

Borlabs Cookie YouTube Vimeo

Facebook / Instagram

Borlabs Cookie Facebook Instagram

Innehållsblocker: Allmänna inställningar

Här kan du till exempel skapa en lista Host Allow där innehållsblockerare inte ska vara aktiva. 

Borlabs Cookie host allow-lista

Representation

Du kan också göra inställningar för visning av blockmeddelandet här. Detta innebär att du kan ställa in ett typsnitt och dess storlek, bestämma färgerna för text, knappar eller länkar och mycket mer. 

Borlabs Cookie-inställningar för utseende

Skriptblocker

Med hjälp av den integrerade Script Blocker i Borlabs Cookie Plugin kan enskilda JavaScripts blockeras och exekveras. Detta är särskilt fördelaktigt om du t.ex. använder en tredjepartsleverantör Plugin som använder cookies, vilket enligt PUL kräver ditt samtycke.

Borlabs Cookie script blocker

Detta innebär att Script Blocker gör det möjligt för dig att blockera cookies från tredjepartsleverantörer Plugins eller motsvarande skript och att släppa dem endast med ditt samtycke (Opt-In). 

Inställningar för Borlabs script blockerare

Importera och exportera

Med import- och exportfunktionen kan du enkelt importera och exportera allmänna inställningar, cookieinställningar och innehållsblockerare. 

Borlabs inställningar för import och export av cookies

För att göra detta behöver du bara kopiera inställningarna från respektive exportruta och klistra in dem i respektive importruta på en annan WordPress -installation. 

Borlabs Cookie-export

Licens

I licensinställningarna kan du när som helst se din aktuella licensinformation - t.ex. aktuell licensstatus, licenstyp och varaktighet för uppdateringar och support. 

Borlabs Cookie-licens

Om du vill ta bort din licens från domänen som används för tillfället eftersom du kanske vill använda den på en annan domän kan du också göra det via det här menyalternativet. 

Dessutom kan du använda Plugin här i en testmiljö utan att behöva köpa en licens.

Testa Borlabs Cookie

Användbara kortkoder för sekretesspolicyn

Borlabs Cookie ger dig möjlighet att lägga till kortkoder till din integritetspolicy så att dina besökare alltid kan se vilka cookies de har accepterat .

Å ena sidan finns det en s.k. cookie-lista, där alla cookies som en användare har accepterat listas: 

Borlabs Cookie-lista

Det finns också en knapp som gör det möjligt för användare att ändra sitt samtycke till de enskilda cookie-grupperna:

Borlabs Cookie ändra val av cookie

Andra användbara funktioner i en överblick

CMP i IAB Europas ramverk för öppenhet och samtycke

Borlabs Cookie stöder IAB:s officiella ramverk sedan 2020, som infördes redan 2018. Med hjälp av denna ram (TCF) kan konsumenterna välja vilka uppgifter som får behandlas av stora reklamnätverk och vilka som inte får det. 

Syftet med TCF (Transparency and Consent Framework) från IAB Europe är att skapa en enhetlig standard för en PUL-kompatibel lösning inom digital reklam. För just detta ändamål tillhandahåller Borlabs en fullt fungerande betaversion som kan laddas ner när du köper en licens.

Tillgänglighet

Alla valmöjligheter i Cookie Box kan nås av synskadade eller blinda personer via tangentbordet. 

Prioriteringsläge

Opt-In Codes können bei Bedarf direkt im <head>, also priorisiert, ausgeführt werden. Das kannst du ganz einfach in jedem Cookie selbst festlegen. 

Flerspråkighet

Borlabs Cookie kan användas på flera språk utan problem. För genomförandet av flerspråkighet i samband med Plugin rekommenderar Borlabs Cookie särskilt WPML och Polylang: mer om detta i den här artikeln. Borlabs Cookie kan dock även användas tillsammans med andra Plugins , t.ex. Multilingual Press eller Weglot .

Google Taggen chef

Om du använder Google Tag Manager för dina spårningsverktyg som Google Analytics, Facebook Pixel etc. kan du också använda den här PUL-konforma med hjälp av lämpliga inställningar tillsammans med Borlabs Cookie. Läs mer om detta i den här artikeln.

I följande översikt vill jag presentera två andra Plugin alternativ till Borlabs Cookie som också är övertygande. 

Borlabs Cookie Alternativ: WP PUL Tools

WP PUL Tools (legalweb.io)

WP PUL Tools Plugin (legalweb.io) är också ett samtyckesverktyg för WordPress (med betald premiumversion), som också erbjuder en integrerad integritets- och avtrycksgenerator. Precis som Borlabs Cookie kan du bädda in YouTube, Vimeo, Google Maps eller Instagram. Funktionerna är ganska lika och skiljer sig endast på några få punkter.

Borlabs Cookie-alternativ: Pixelmate

Pixelmate

Pixelmate är en av de första PUL-Plugin, som fanns tillgänglig för WordPress . I början var funktionerna här begränsade till Facebook Pixel och Google Analytics. Under tiden erbjuder Pixelmate - precis som de andra Premium-verktygen för samtycke - många andra integrationer för t.ex. YouTube, Vimeo, Google Maps och många fler. 

Dessutom har WordPress Plugin också en Script Blocker - precis som Borlabs Cookie. Det betyder att med det här verktyget kan skript blockeras tills samtycke ges, om det är nödvändigt.

Borlabs och alternativ i jämförelse

Borlabs cookieWp PUL VerktygPixelmate
InbäddningarYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram och dynamisk identifiering av iFrames + Script BlockerYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram och dynamisk identifiering av iFramesYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram och dynamisk identifiering av iFrames + Script Blocker
Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerX
Cookie ScannerXX
Google FontsX
Layouter / design
Flerspråkighet
TillgänglighetX
SpråkFR, DE, EN, IT, NL, PL, ESAT, DE, EN, ES, IT, FR, HUDE, EN
Integritet/avtrycksgeneratorXX
Opt-in och opt-out
CMS-kompatibelWordPressWordPress , Drupal, Typo3, MagentoWordPress
TestfasenXX
Pris från39,00 € 132,00 €39,00 €

Jag använder själv Borlabs Cookie Plugin i flera projekt och är helt nöjd med den. För mig är det en av de bästa lösningarna för PUL och e-integritet som finns på marknaden. 

Plugin är endast tillgänglig i en premiumversion, men det breda utbudet av funktioner och den överskådliga baksidan gör att investeringen är värd att göra. 

Med hjälp av denna cookie Plugins har du en mängd olika alternativ att välja mellan för att följa alla bestämmelser i den nuvarande PUL och den kommande förordningen om integritet och elektronisk kommunikation. 

Har du fler frågor?

Om du har ytterligare frågor om Borlabs Cookie Plugin , är du välkommen att använda kommentarsfunktionen. Vill du få tips om online-verksamhet, webbdesign och WordPress i framtiden? Följ oss sedan på Twitter, Facebook eller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.