Kpi:er för Facebook-annonser

Facebook-annonser: Dessa 9 KPI:er bör du känna till för en framgångsrik reklamkampanj

Ska du starta en Facebook Ads-kampanj eller kör du redan första reklamkampanjer på Facebook? Då bör du hålla ett öga på nyckeltalen i dina Facebook-annonser. Endast de som dagligen kontrollerar de viktigaste nyckeltalen (KPI) – och försöker optimera dem – kommer att bli framgångsrika med sin reklamkampanj på Facebook.

Facebook-annonser: Vad du bör veta som nybörjare

I min artikel "Hur du startar din första Facebook-annonser kampanj - Nybörjare Guide" Jag har redan visat dig hur du ställer in en Facebook Ads-kampanj på nolltid.

Det räcker naturligtvis inte att skapa en sådan annonskampanj: I Ads Manager ger Facebook dig ett flertal nyckeltal (KPI: er) som du kan använda för att övervaka och utvärdera din pågående Facebook Ads-kampanj. Att ta itu med alla nyckeltal som finns där skulle vara bortom tillämpningsområdet.

Du behöver inte känna till alla mått i detalj, åtminstone inte i början. Det finns dock vissa mått som bör ingå i varje utvärdering eller rapport, så att du kan analysera din reklamkampanj eller annonser på djupet.

Översikt över allmänt konto i Ads Manager

Om du går till Facebook Ads Manager får du en översikt över ditt konto i översikten. Där kan du redan se några intressanta nyckeltal.

De KPI:er som anges där hänvisar dock till alla kampanjer som du har skapat inom ditt annonskonto. Under en period du väljer kan du se räckvidden, hur mycket som spenderas, visningarna och länkklicken för kampanjen. 

facebook-annonser-nyckeltal

Du kan också hitta statistik på den här sidan, till exempel ålder, kön och platser. 

facebook-annonser-kpis-2

Dessa är dock naturligtvis bara generella KPI:er för ditt annonskonto. Om du vill se mätvärdena för dina Facebook-annonser-kampanjer i detalj måste du dock visa dem på nivån Annonser.

facebook-annonser-kpis-3

Vilka nyckeltal eller KPI:er du ska ha i åtanke och vad de betyder, jag har sammanfattat nedan. Kom så går vi!  

De 9 viktigaste Facebook Ads KPI:er i korthet

Om du vill se att dessa mätvärden visas inom din annonshanterare måste du justera kolumnerna därefter. Detta är enkelt: klicka på "Kolumner" i verktygsfältet och sedan på "Anpassa kolumner".

facebook-annonser-kpis-4

Viktigt: Vänligen spara kolumnjusteringen så att du kan hämta den när som helst med bara ett klick.

Intryck

Visningarna anger hur ofta en annons har spelats och setts för din målgrupp. Du får med andra ord reda på hur många individer i målgruppen som har sett din annons på skärmen.

Frekvens

Frekvensen visar hur många gånger din annons har spelats i genomsnitt för en person inom din målgrupp. Observera: På den del av Facebook, detta är en ungefärlig uppskattning.

Frekvensvärdet är en nyckelfigur som du absolut behöver hålla ett öga på. Om frekvensen är för hög kan du anta att dina annonser inte längre uppfattas av användarna. Detta ökar kostnaden per klick, eftersom annons klickas mindre och mindre.

Vi talar också om den så kallade bannerblindhet: ju oftare en användare ser din annons, desto oftare är det "ignoreras" eller förbises. Ett acceptabelt frekvensvärde är mellan cirka tre och fem. Naturligtvis måste du alltid kontrollera detta individuellt för varje reklamkampanj.

CTR: Klickfrekvens

CTR (Click-Though Rate) är en viktig indikator och en del av utvärderingen av annons. Detta jämför förhållandet mellan klick och visningarna av annons.

CTR beräknas på följande sätt:

Totalt antal klick på displayen ÷ antal visningar

Ju högre CTR-värde, desto bättre kommer displayen att fungera.

CPC: Kostnad per klick (kostnad per klick)

CPC (Kostnad per klick) anger det värde som beräknas genom att klicka på annons, eller vad ett klick på din annons kostar dig i genomsnitt. Med hjälp av dessa KPI: er, vet du exakt hur dyr en åtgärd (klicka, besök din hemsida, etc.) är.

CPC beräknas på följande sätt:

Totalt belopp för den aktuella ÷ totalt antal klick

Ju högre CPC är, desto sämre resultat av din annons. Målet måste därför vara att hålla CPC så lågt som möjligt.

ROAS: Avkastning på annonsutgifter

Förkortningen "ROAS" står för Return on Ad Spend (avkastningen till reklamutgifter) och är en nyckelsiffra som kan användas för att beräkna den faktiska vinst som genereras i förhållande till reklamutgifter.

ROAS är ett delområde i ROI (Return on Investment) och bestäms vanligtvis av Facebook med hjälp av det lagrade konverteringsvärdet.

Formeln för ROAS är följande:

(vinst ÷ annonskostnader) × 100

Målet för en framgångsrik reklamkampanj bör vara att uppnå högsta möjliga ROAS. Detta ger bland annat information om hur effektiv den pågående reklamkampanjen är.

CPA: Kostnad per åtgärd (kostnad per åtgärd)

CPA definierar kostnaden per åtgärd dividerat med kostnaden per resultat. Ett mått som återspeglar en användares önskade beteende. Med andra ord anger detta värde hur mycket en åtgärd, till exempel en lead, inköp, annan händelse, kostar dig i genomsnitt per användare (konvertering).

CPM: Kostnad per Mille (kostnad per 1 000 visningar)

CPM:en mäter kostnaden per tusen visningar. Detta värde används ofta och mycket för att mäta kampanjens framgång och jämföra det med andra kampanjer.

CPM beräknas på följande sätt:

(Total ÷ antal visningar) × 1 0000

Annons Relevans

Den så kallade annonsrelevansen hos en annons som används för att uteslutande bestå av ett värde, nämligen "relevansbedömningen". Detta värde har nu brutits ned i 3 mått av Facebook, vilket avsevärt förenklar utvärderingen av reklamkampanjen.

I stället för relevansbetyget finns nu kvalitetsbetyget, rankningen av engagemangsgraden och rankningen av konverteringsgraden här. Det är inte känt exakt hur dessa värden faktiskt bestäms av Facebook.

Kvalitetsbetyg

Kvalitetsklassificeringen anger värdet för annons för den valda målgruppen. Omdömet beräknas efter hur många gånger en användare har visat eller dolt annons. Detta för att säkerställa en viss kvalitet på displayen.

Placering av engagemangsgrad

Som namnet antyder är detta värde avsett att bestämma användarnas så kallade "engagemang". Så hur ofta annons klickas, delas, kommenterade etc.

Omvandlingsfrekvens Ranking

Rankningen av konverteringsfrekvens är en indikator som anger förväntad konverteringsfrekvens och sannolikheten för att en användare ska utlösa en konvertering som anges i kampanjmålet. Detta värde jämförs också med annonser, med samma optimeringsmål.

Länkklick

Länkklicken ger dig ett grovt sätt att mäta målgruppens intresse för din annons. Ju mer länkklick din annons har, desto mer populär är den. Men mäter den alla länkklick som görs i din Facebook-annons.

Så denna indikator är ganska allmänt, så du bör alltid använda andra KPI:er för utvärdering. 

Spenderat belopp

Ett inte att bli glömt värde i en Facebook Ads-kampanj är naturligtvis det belopp som spenderas. Den informerar dig alltid om hur mycket du har spenderat på reklamkampanjen under en viss tid och vilken summa du debiteras av Facebook.

Interaktioner

Ett annat sätt att se framgången med en annons är naturligtvis de allmänna interaktionerna inom annons. Rent konkret betyder detta: Hur ofta är den annons som gillas, delas eller till och med kommenteras.

Naturligtvis påverkar detta också värdet Facebook ger till annons - och hur framgångsrikt det är i slutändan spelas ut (se även den tidigare nämnda ad relevans).

facebook-annonser-kpis-5
Interaktion på Facebook till ett inlägg av Raidboxes

Slutsats

Jag tror att du nu har kunnat se ganska bra att köra Facebook-annonser är en sak och övervakare av kampanjen eller enskilda annonser är en annan viktig faktor för framgången för dina kampanjer.

Ovanstående KPI:er, som du kan använda i Ads Manager, hjälper dig att utföra insiktsfulla utvärderingar. Naturligtvis erbjuder Facebook dig många fler möjligheter och mått, om du exempelvis ska köra videoannonser.

Vilka KPI:er är väsentliga för dig?

Vilka frågor har du till Sven om Facebook-annonser och framgång i sociala medier? Använd kommentarsfunktionen. Du vill bli informerad om nya inlägg och tips inom området för marknadsföring på nätet? Följ oss sedan på Twitter, Facebook eller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.