Facebook-annonser: Dessa 9 KPI:er som du bör känna till för en framgångsrik reklamkampanj

Sven Scheuerle Senast uppdaterad den 20 oktober 2020
6 Min.
Facebook-annonser KPI:er
Senast uppdaterad den 20 oktober 2020

Ska du starta en Facebook-annonskampanj eller kör du redan de första reklamkampanjerna på Facebook? Då bör du hålla ett öga på de viktigaste mätvärdena för dina Facebook-annonser. Endast de som kontrollerar de viktigaste nyckeltalen (KPI: er) dagligen - och försöka optimera dem - kommer att lyckas med sin reklamkampanj på Facebook.

Facebook-annonser: Vad du bör veta som nybörjare

I min artikel "Så här startar du din första Facebook-annonskampanj - Nybörjarguide" Jag har redan visat dig hur du ställer in en Facebook-annonskampanj på nolltid.

Det räcker naturligtvis inte att skapa en sådan annonskampanj: I Ads Manager ger Facebook dig många nyckeltal (KPI: er) som du kan använda för att övervaka och utvärdera din pågående Facebook-annonskampanj. Att ta itu med alla nyckeltal som finns tillgängliga skulle det vara utanför tillämpningsområdet.

Du behöver inte känna till alla mått i detalj, åtminstone inte i början. Det finns dock vissa mått som ska ingå i varje utvärdering eller rapport, så att du kan analysera din annonskampanj eller dina annonser på djupet.

Översikt över allmänt konto i Ads Manager

Om du går till Facebook Ads Manager får du en översikt över ditt konto på instrumentpanelen. Där kan du redan se några intressanta nyckeltal.

De KPI:er som anges där refererar dock till alla kampanjer som du har skapat i ditt annonskonto. Under en viss tid du väljer kan du se räckvidden, det spenderade beloppet, visningarna och länkklicken för kampanjen. 

facebook-annonser-kpis

Du kan också hitta statistik på den här sidan, till exempel ålder, kön och platser. 

facebook-annonser-kpis-2

Dessa är dock bara allmänna KPI:er för ditt annonskonto. Om du vill se statistiken för dina Facebook-annonser-kampanjer i detalj måste du dock visa dem på annonsnivå.

facebook-annonser-kpis-3

Vilka nyckeltal eller KPI:er du bör tänka på och vad de betyder, har jag sammanfattat nedan. Kom så går vi!  

De 9 viktigaste Facebook-annonserna KPI:er i korthet

Om du vill se dessa mått i annonshanteraren måste du justera kolumnerna därefter. Detta är enkelt: klicka på "Kolumner" i verktygsfältet och sedan på "Anpassa kolumner".

facebook-annonser-kpis-4

Viktigt: Spara kolumnjusteringen så att du kan hämta den när som helst med bara ett klick.

Intryck

Visningarna visar hur ofta en annons har spelats upp och setts för din målgrupp. Med andra ord får du reda på hur många personer i målgruppen som har sett din annons på skärmen.

Frekvens

Frekvensen visar hur många gånger din annons har spelats upp i genomsnitt för en person i din målgrupp. Observera: På den del av Facebook, detta är en ungefärlig uppskattning.

Frekvensvärdet är en nyckelsiffra som du absolut måste hålla ett öga på. Om frekvensen är för hög kan du anta att dina annonser inte längre uppfattas av användarna. Detta ökar kostnaden per klick, eftersom annonsen klickas mindre och mindre.

Vi talar också om den så kallade bannerblindheten: ju oftare en användare ser din annons, desto oftare "ignoreras" eller förbises. Ett godtagbart frekvensvärde är mellan cirka tre och fem. Naturligtvis måste du alltid kontrollera detta individuellt för varje reklamkampanj.

CTR: Klickfrekvens

CTR (Click-Though Rate) är en viktig indikator och en del av utvärderingen av annonsen. Detta jämför klickförhållandet med annonsens visningar.

Ctr beräknas på följande sätt:

Totalt antal klick på displayen - Antal visningar

Ju högre CTR-värde, desto bättre blir skärmen.

CPC: Kostnad per klick (kostnad per klick)

CPC (Kostnad per klick) anger det värde som beräknas genom att klicka på annonsen eller vad ett klick på din annons kostar dig i genomsnitt. Med hjälp av dessa KPI: er, vet du exakt hur dyrt en åtgärd (klicka, besök din webbplats, etc.) är.

CPC beräknas på följande sätt:

Totalt belopp för den aktuella kampanjen - Totalt antal klick

Ju högre CPC är, desto sämre resultat presterar din annons. Målet måste därför vara att hålla CPC så lågt som möjligt.

ROAS: Avkastning på annonsutgifter

Förkortningen "ROAS" står för Return on Ad Spend (return to advertising expenditure) och är en nyckeltal som kan användas för att beräkna den faktiska vinsten som genereras i förhållande till annonsutgifter.

ROAS är ett delområde i ROI (Return on Investment) och bestäms vanligtvis av Facebook med hjälp av det lagrade konverteringsvärdet.

Formeln för ROAS är följande:

(Vinst ) - reklamkostnader) - 100

Målet för en framgångsrik reklamkampanj bör vara att uppnå högsta möjliga ROAS. Detta ger bland annat information om hur effektiv den pågående reklamkampanjen är.

CPA: Kostnad per åtgärd (kostnad per åtgärd)

CPA definierar kostnaden per åtgärd dividerat med kostnaden per resultat. Ett mått som återspeglar en användares önskade beteende. Med andra ord anger det här värdet hur mycket en åtgärd, till exempel ett lead, inköp, annan händelse, kostar dig i genomsnitt per användare (konvertering).

CPM: Kostnad per Mille (kostnad per 1 000 visningar)

CPM mäter kostnaden per tusen visningar. Detta värde används ofta och i hög grad för att mäta kampanjens framgång och jämföra den med andra kampanjer.

CPM:en beräknas på följande sätt:

(Total kostnad ) Antal visningar) x 1 0000

Annonsrelevans

Den så kallade annonsrelevansen för en annons som används för att uteslutande bestå av ett värde, nämligen "relevansbedömningen". Detta värde har nu delats upp i 3 mått av Facebook, vilket avsevärt förenklar utvärderingen av reklamkampanjen.

I stället för relevansbetyg finns nu kvalitetsbetyg, rankning av engagemangsfrekvensen och konverteringsfrekvensen här. Det är inte känt exakt hur dessa värden faktiskt bestäms av Facebook.

Kvalitetsbetyg

Kvalitetsklassificeringen anger annonsens värde för den valda målgruppen. Klassificeringen beräknas efter hur många gånger en användare har tittat på eller dolt annonsen. Detta för att säkerställa en viss kvalitet på displayen.

Rankning av engagemangsfrekvens

Som namnet antyder är det här värdet avsett att bestämma användarnas så kallade "engagemang". Så hur ofta annonsen klickas, delas, kommenterade etc.

Rankning av konverteringsfrekvens

Konverteringsfrekvensen är en indikator som anger den förväntade konverteringsfrekvensen och sannolikheten för att en användare utlöser en konvertering som anges i kampanjmålet. Det här värdet jämförs också med annonser, med samma optimeringsmål.

Länkklick

Länkklicken ger dig ett grovt sätt att mäta målgruppens intresse för din annons. Ju fler länk klick din annons har, desto mer populärt är det. Den mäter dock alla länkklick som görs i din Facebook-annons.

Så denna indikator är ganska allmän, så du bör alltid använda andra KPI:er för utvärdering. 

Spenderat belopp

Ett inte att glömma värde i en Facebook-annonskampanj är naturligtvis det belopp som spenderas. Det informerar dig alltid om hur mycket du har spenderat på reklamkampanjen under en viss tidsperiod och vilket belopp du kommer att debiteras av Facebook.

Interaktioner

Ett annat sätt att se hur framgångsrik en annons är, naturligtvis, de allmänna interaktionerna i annonsen. Konkret innebär detta: Hur ofta är annonsen omtyckt, delad eller till och med kommenterad.

Naturligtvis påverkar detta också värdet Facebook ger till annonsen - och hur framgångsrikt det slutligen spelas ut (se även ovan nämnda annons relevans).

facebook-annonser-kpis-5
interaktion på Facebook till ett inlägg av RAIDBOXES

Slutsats

Jag tror att du nu har kunnat se ganska bra att köra Facebook-annonser är en sak och monitorer av kampanjen eller enskilda annonser är en annan viktig faktor för framgången för dina kampanjer.

Ovanstående KPI:er, som du kan använda i Ads Manager, hjälper dig att göra insiktsfulla utvärderingar. Naturligtvis erbjuder Facebook dig många fler möjligheter och mätvärden, om du till exempel ska köra videoannonser.

Vilka KPI:er är viktiga för dig?

Vilka frågor har du till Sven om Facebook-annonser och framgång i sociala medier? Använd kommentarsfunktionen. Du vill bli informerad om nya inlägg och tips inom området marknadsföring på nätet? Följ oss sedan på TwitterFacebook eller via vår nyhetsbrev.

Sven Scheuerle - Egenföretagare frilansare och affiliate marknadsförare med passion, har varit aktiv i marknadsföring på nätet i många år. Han är också en bloggare och regelbundet rapporter på sin blogg BLOGGiraffe.de, om egenföretagande i online-verksamhet och ger sina läsare tips & tricks.

Liknande artiklar

Kommentarer om den här artikeln

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är * Markerade.