Skapa en Google-kampanj

Google Ads Guide: Så här bemässar du din första annonskampanj på nolltid


Vill du marknadsföra din produkt eller tjänst med Google Ads, men vet inte hur du startar? Inga problem Sven Scheuerle förklarar steg för steg hur du vänder din första kampanj och når din målgrupp med Google Advertising.

Har du någonsin undrat varför bara stora butiker visas i de första sökningarna i Google? Särskilt när du letar efter saker du kan handla online. Detta beror helt enkelt på att dessa företag vanligtvis kör annonser på Google.

Mer specifikt är detta Google Ads-tjänsten, genom vilken de så kallade annonserna - det vill säga annonser - kan placeras på en specifik sökfråga eller nyckelord. Förresten, fram till 2018 kallades denna tjänst fortfarande Google AdWords, varför termerna "Google Ads" och "Google AdWords" ofta används synonymt.

En Google-annons ser till exempel ut så här i sökresultaten: 

Skapa en Google-kampanj

Hur du kan använda den för din onlinebutik eller tjänst vill jag förklara för dig i mycket enkla steg i den här artikeln. Eftersom den stora fördelen med Google-annonsering är att du omedelbart kan placera ditt erbjudande på sökresultatsidorna (SERPs).

Vad är Google Ads egentligen? 

Skapa en Google-kampanj

Som du kanske redan vet har du två sätt att visas i topprankningen i Googles sökresultat. När vi pratar om topprankningarna hänvisar detta i allmänhet till sidan 1 i sökresultaten. 

 1. Å ena sidan kan du använda organisk optimering, det vill säga den klassiska sökmotoroptimeringen (SEO), som består av OnPage-optimering och OffPage-optimering.
 2. Det andra alternativet är sökmotorannonsering (SEA), som låter dig placera dig i sökresultat för specifika sökord.

Och vad betyder SEM?

Termen "sökmotormarknadsföring" (SEM) används vanligtvis som samlingsnamn för SEO- och SEA-åtgärder. En användbar definition av termen finns i Ryte Wiki.

Sökmotorreklamen faktureras per klick. Viktigt att veta: Det så kallade CPC-värdet (kostnad per klick) kan skilja sig från nyckelord till nyckelord. Du kan till exempel få en fin översikt över de ungefärliga klickpriserna med en sökordsundersökning samt i sökordsplaneraren för Google AdWords. Mer om det.

Två steg till din första Google Ads-kampanj

Du kan skapa din första Google Ads-kampanj på bara två steg. Vilka inställningar du måste göra i lämpliga konfigurationer visar jag dig följande exempel. 

1. Sökordsforskning

Innan du startar en Google Ads-kampanj bör du göra en detaljerad sökordsundersökning. Du kan göra detta antingen direkt med sökordsplaneraren inom Google AdWords eller, naturligtvis, med ett annat verktyg som Ubersuggest. 

I det första steget används sökordsforskning främst för att hitta sökord som söks av din målgrupp. Och för att ta reda på hur hög konkurrensen är och hur höga klickpriserna är. Du kan naturligtvis upprepa sökordsforskningen när som helst vid ett senare tillfälle och lägga till eller ta bort motsvarande nyckelord. När kampanjen fortskrider ser du dessutom exakt hur och i vilken form användarna söker efter dina sökord. 

För att komma åt sökordsplaneraren i Google Ads, under "Verktyg och inställningar" klicka på " Sökordsplanerare ". 

Skapa en Google-kampanj

I följande översikt klickar du på "Upptäck nya nyckelord " föratt se allmän information om ditt sökord. 

Skapa en Google-kampanj

Du kan nu ange ditt huvudnyckelord här. I vårt exempel tar jag bara nyckelordet "baby spjälsäng". 

Skapa en Google-kampanj

Naturligtvis kan du också ange andra relevanta nyckelord här. Klicka sedan på knappen "Visa resultat". I följande översikt får du sedan resultaten för ditt tidigare angivna nyckelord. Här får du alla nyckelord, som också är relaterade till dina sökord (t.ex. Long Tail-nyckelord, synonymer etc.)

Till höger under "Optimera nyckelord" kan du förfina din sökordssökning. 

Skapa en Google-kampanj

I de enskilda kolumnerna kan du se här bland annat de ungefärliga månatliga sökningarna, tävlingen samt det billiga och dyra klickpriset i detta område. Du kan inkludera detta direkt här i en ny eller befintlig kampanj via en bock i respektive nyckelord. 

Personligen rekommenderar jag att du inte bara förlitar dig på sökordsplaneraren utan också alltid använder ett annat sökordsverktyg parallellt. Tyvärr ger sökordsplaneraren endast felaktiga data för vissa nyckeltal som sökvolymen och är något svår för nybörjare att använda.  

Alternativt kan du göra sökordsforskning med ett verktyg som Ubersuggest, vilket ger mycket tydligare resultat. 

Skapa en Google-kampanj

Som du kan se ger ett sökordsverktyg som Ubersuggest vid första anblicken mycket tydligare resultat, vilket gör det enklare och enklare att arbeta med för att komma igång. Även här kan du se ditt huvudnyckelord och andra relaterade nyckelord. Dessutom en aktuell trend, sökvolymen, klickpriset (CPC), konkurrensen inom betald reklam (PD) samt konkurrensnivån inom organisk sökning (SD). Ju högre värde, desto svårare.

Så du får en första översikt över sökord som du kan använda för dig i Google Ads. Ju mer exakt och längre nyckelordet är, desto billigare är klickpriserna – och ju lägre sökvolym. 

Om du till exempel bara erbjuder sängar i dimensionerna 70 x 140 (nyckelord: babysäng 70×140) eller om du vill marknadsföra den här kategorin från din webbutik bör du börja din kampanj med det här nyckelordet. Att tävla med tävlingen i det mest eftertraktade nyckelordet "babysäng" skulle vara alldeles för allmänt och du skulle bränna mycket pengar. 

2. Skapa en kampanj

Om du har gjort sökordsforskningen är nästa steg att skapa kampanjer. 

För att göra detta, klickapå "Kampanj"och klicka sedan på ikonen "+" och skapa en "Ny kampanj". 

Skapa en Google-kampanj

I följande översikt måste du sedan välja målet för din kampanj. Här har du en mängd olika alternativ till ditt förfogande:. 

 • Försäljning: Uppnå försäljning eller konverteringar / Kund:adressera dem som är nära köpbeslutet 
 • Leads: Relevanta användare:flytta till en specifik kampanj (konvertering) i ett intresse för produkten eller tjänsten 
 • Webbplatsåtkomst: Få potentiella kunder att besöka din webbplats.
 • Produkt & varumärkesinköpsberedskap: Användare:uppmuntra dig att ta reda på mer om din produkt eller tjänst
 • Varumärkesmedvetenhet & räckvidd: Öka medvetenheten om varumärke, service, produkt, företag
 • Appannonser: Öka antalet appinstallationer och interaktioner
 • Lokala butiksbesök och kampanjer: fler besök i lokala butiker
 • Skapa en kampanj utan mål: Övrigt

I vårt exempel vill vi se till att vi säljer vår produkt (babysäng). Därför väljer vi " Försäljning"här.

Skapa en Google-kampanj

Om du klickar på respektive kampanjmål öppnas ett annat fönster där du nu kan definiera kampanjtypen. 

 • Sök 
 • Visa
 • Shopping
 • Video
 • Smart
 • Upptäckten

Vi väljer "Sök" - det vill säga en textannons i sökresultaten - och klickar påknappen "Nästa". Efteråt kan du ange kampanjinställningarna. (Du kan kontrollera Googles hjälpcenter för när du ska välja vilket mål och vilken typ av annons det är lämpligt för.)

Skapa en Google-kampanj

Allmänna kampanjinställningar

I de allmänna inställningarna anger du namnet på din kampanj och väljer lämpligt annonsnätverk här. För att komma igång med Google Ads bör du först börja med söknätverket. 

Skapa en Google-kampanj

Justering och målgrupper

I inriktnings- och inriktningsinställningarna anger du den plats och de språk där du vill spela upp Google Ads. Om du har en svensk målgrupp väljer du under Plats "Tyskland" och under Språk "Tyska". 

Skapa en Google-kampanj

Budget och bud

I budget- och budinställningarna kan du ställa in din dagliga budget. Börja här i början med ett rimligt belopp för att du ska komma i kontakt först. 

Skapa en Google-kampanj

Under "Bud" kan du ställa in vad du vill fokusera på. Här kan du till exempel välja mellan konverteringar eller klick. Vi vill optimera vår kampanj för konverteringar, eftersom vi främst vill generera besökare som vidtar motsvarande åtgärder – det vill säga i vårt fall ett köp. 

Du behöver inte ställa in ett CPA-mål i början. Du kan hantera detta om du kommer till de olika budstrategierna någon gång. 

Konfigurera annonsgrupper

Under Konfigurera annonsgrupper har du nu möjlighet att skapa olika sökordsgrupper. Med andra ord, om du använder olika nyckelord är det vettigt att tilldela dem till olika grupper också. 

Skapa en Google-kampanj

Om du inte vill lägga till dina sökord manuellt kan du använda en URL eller produkt eller tjänst för att generera en mängd intressanta sökord via Google Ads.

Jag har till exempel angett "babysäng" som en produkt. Du kommer då att få ett antal relevanta nyckelord, som du bör kontrollera eller kontrollera igen. Du kan till exempel också ange webbadressen till din tävling här och AdWords skulle också ge dig alla relevanta sökord till WEBBADRESSen här. Eller så kan du helt enkelt infoga dina nyckelord i fältet, som du tidigare har bestämt via sökordsforskning. 

Skapa en Google-kampanj

I vårt fall skulle det till exempel vara användbart att packa termerna "babysäng, "barnsäng" etc. i olika grupper. 

Skapa en annons

Under "Skapa annons" måste du nu ange Google Ads-texterna, som äntligen också matas ut på sökresultatsidorna. Du kan också skapa flera eller flera annonser för en annonsgrupp med knappen"Skapa nästa annons"nedan. 

Ny textvisning

Här har du möjlighet att göra annonsfinalen. Till vänster kan du göra dina poster och till höger ser du en förhandsgranskning för utdata på stationära enheter såväl som smarttelefonen. 

Förutom webbadressen du lämnar här och till vilken dina användare omdirigeras när de klickar på Google-annonsen har du en annonstitel och beskrivningar. AdWords har ett begränsat antal ord för varje rad. Så du måste försöka kommunicera den viktigaste informationen i Google-annonsen. 

Skapa en Google-kampanj

Recension

Nedan visas en sammanfattning av din Google Ads-kampanj. Start- och slutdatum, kampanjbudget eller till och med budstrategi. Din kampanj publiceras sedan med knappen"Publicera". 

Skapa en Google-kampanj

För att kunna spåra om och hur många konverteringar du har uppnått via Google-annonsen (försäljningen) måste du nu inkludera det så kallade konverteringsevenemanget på din webbplats. 

Skapa en Google-kampanj

Klicka sedan på ikonen "+" för att skapa en ny konverteringsåtgärd. 

Skapa en Google-kampanj

Skapa en åtgärd

I vårt exempel vill vi spåra konverteringen på en webbplats, så vi väljer "Webbplats" i följande vy.  

Skapa en Google-kampanj

Nästa steg är att ställa in inställningarna för konverteringsspårning. Under "Kategori" måste du ange vilken åtgärd du vill spåra. I vårt exempel skulle detta vara försäljningen av en produkt. 

Dessutom kommer du att ge ett konverteringsnamn här, till exempel "Tacksida". Under "Värde" kan du ange ett värde för konverteringen. Om du får 15 euro per försäljning skulle du sätta in "15" här. På så sätt kan du direkt se i statistiken hur mycket intäkter du har genererat med den här kampanjen.

Skapa en Google-kampanj

Under "Inventeringsmetod" kan du ange hur konverteringarna ska räknas. För försäljningen bör du välja "Alla" här, så att varje köp spåras. 

Skapa en Google-kampanj

Konfigurera en tagg

För att spårning ska fungera korrekt måste du först installera den allmänna dagen. För att göra detta kan du antingen kopiera skriptet och manuellt integrera det på din webbplats eller via Google Tag Manager, om du redan använder det. 

Skapa en Google-kampanj

Om du klickar på "Infoga tagg själv" öppnas följande vy. Här kan du kopiera skriptet direkt genom att klicka på "Ladda ner utdrag". Sedan måste du inkludera det här skriptet i källkoden för huvudet. Det enklaste sättet att göra detta är att göra detta med en Plugin till exempel Infoga sidhuvuden och sidfötter

Skapa en Google-kampanj

För att kunna spåra konverteringen eller köpet korrekt måste du nu sätta in "Sälj händelse", som du tidigare skapade i Google Ads, på motsvarande sida , till exempel tacksidan. 

Skapa en Google-kampanj

Vi lämnar inställningarna som de är, eftersom händelsen ska avfyras så snart sidan är laddad. Du kan också kopiera Snippet-händelsen helt enkelt genom att klicka på "Ladda ner utdrag". 

Du får dock bara infoga det här utdraget på sidan "Tack". För detta ändamål kan du också använda ovan nämnda Plugin och gör lämpliga inställningar.

PUL och Google Ads

Som ni redan vet säkert och har läst flera gånger, den allmänna dataskyddsförordningen ( PUL ) på allas mun. Detta innebär att du naturligtvis bör ta hänsyn till gällande lagar och riktlinjer för att spåra din Google Ads-kampanj. 

Vad menar jag med det? I princip får du endast spåra om besökare har gett sitt samtycke i förväg via en motsvarande cookiebanner. Du kan till exempel använda en cookie Plugin som Borlabs kaka, som jag redan har presenterat i detalj här. 

Skapa en Google-kampanj

I det här fallet bifogar du helt enkelt en motsvarande cookie för Google Ads Script och infogar koden här. Du kan också använda metarutorna för att infoga händelseskriptet på motsvarande sida (till exempel tacksidan), så att händelsen faktiskt inte avfyras förrän någon har gått med på cookies. 

Slutsats

Google Ads är ett fantastiskt sätt att snabbt och enkelt marknadsföra produkter eller tjänster i Googles sökresultat. I dagens artikel använde jag de grundläggande funktionerna för att visa dig hur du startar din första kampanj på nolltid i början. 

Det är dock så att Google AdWords verkligen erbjuder många och avancerade funktioner i skapandet av kampanjer, som jag medvetet har lämnat här ute. Så om du väljer att bli nybörjare: för att gå till dina första Google Ads rekommenderar jag att du hanterar Google-annonsering under en längre tid. Börja med en låg budget och steg sedan långsamt upp. Återigen gäller samma sak som med Facebook-annonserna – du måste testa, testa, testa! Det viktiga är att du lär dig hur Google Ads fungerar, annars bränner du mycket pengar ganska rakt på sak. 

Jag önskar dig all framgång med att skapa din första Google Ads-kampanj och maximal framgång!

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.