Headless CMS WordPress

Headless CMS: använder WordPress endast som backend

Med ett innehållshanteringssystem (CMS) som WordPress kan webbplatser skapas enkelt och snabbt - även utan programmeringskunskaper. Backend och frontend är direkt kopplade till varandra. Detta är praktiskt så länge innehållet endast ska spelas ut via denna enda kanal. Webbplatser är dock numera bara ett medium bland många andra. Om olika kanaler och slutenheter (t.ex. mobilappar) ska fyllas med innehåll samtidigt kan ett så kallat headless CMS vara användbart.

I den här artikeln förklarar vi vad ett headless CMS egentligen är och om WordPress kan användas som headless CMS . Vi ger dig också en översikt över de viktigaste fördelarna och nackdelarna med headless CMS eller headless WordPress.

Vad är ett headless CMS?

I ett klassiskt CMS läggs innehållet in via ett gränssnitt i backend och organiseras i databaser (vanligtvis MySQL). Därefter kopplar systemet innehållet direkt till teman eller designmallar och presenterar dem för besökarna på webbplatsens framsida.

Ett headless CMS är ett innehållshanteringssystem där backend och frontend inte är sammankopplade. Termen "headless" kommer från avsaknaden av en frontend. Det är därför en modifierad form av ett klassiskt innehållshanteringssystem där endast backend används och den direkta visuella representationen (frontend) inte behövs.

I stället skickas innehållet ut från databasen via ett så kallat API (förkortning för "Application Programming Interface"). På så sätt kan innehållet publiceras helt dynamiskt på olika enheter och kanaler, centralt från en databas. Webbplatser och program har tillgång till innehållet via gränssnittet, men styr visningen individuellt. Ett headless CMS tjänar därför endast till att hantera innehållet och är frikopplat från presentationen.

Headless vs. frikopplat CMS

Många klassiska innehållshanteringssystem har under de senaste åren utvecklats på ett sådant sätt att de kan användas både regelbundet "med huvud" och som headless CMS. Detta kallas för ett"frikopplat CMS", som fortfarande har en frontend för webbplatsen, men som också är tillgänglig via API för olika andra kanaler.

Använd WordPress som ett huvudlöst CMS

WordPress kan nu också bli ett huvudlöst CMS. Strängt taget är det så kallade "Headless WordPress" också ett frikopplat CMS: från och med version 4.7 är ett REST API en integrerad del av det populära innehållshanteringssystemet.

Det betyder att du kan fortsätta att använda WordPress som vanligt "med alla tillbehör", inklusive mallmotorn för din webbplats. Dessutom kan du, om du vill, även spela ut ditt innehåll via det integrerade gränssnittet, till exempel i en app eller i andra kanaler. I det följande förklarar vi ungefär hur detta fungerar tekniskt och vilka komponenter som behövs.

WordPress REST API

I allmänhet är ett API ett programmeringsgränssnitt genom vilket utvecklare kan begära och överföra data. Ett REST API är en viss typ av gränssnitt som har en relativt enkel struktur och kan användas mycket flexibelt. Förkortningen "REST" står för "Representational State Transfer".

WordPress REST API är nu i princip en kod som gör det möjligt för andra system att kommunicera med WordPress. Kommunikationen sker via HTTP-förfrågningar (t.ex. PUT, GET, POST eller DELETE).

Relevant i samband med headless CMS är framför allt GET-förfrågningar, dvs. förfrågningar där visst innehåll läses från CMS. Exakt vad som ska läsas ut definieras via URL:er.

Om REST API:et till exempel ska visa alla blogginlägg (posts) skulle kommandot vara det här:

GET http://domain.com/wp-json/wp/v2/posts/

Förfrågningarna anges till exempel via kommandoraden, i WordPress kallas detta för WP-CLI. Beroende på vilka uppgifter som ska begäras kompletteras URL:en helt enkelt med motsvarande parametrar.

WP-CLI vid Raidboxes

På Raidboxes är WP-CLI redan förinstallerad när du skapar en ny Box (dvs. en WordPress-webbplats) via Raidboxes Dashboard . Du kan dock också ansluta till Raidboxes via SSH-terminalen och använda WP-CLI . Du kan läsa mer om detta i vår artikel Det perfekta arbetsflödet för WordPress-utveckling med Git & SSH.

Råa, strukturerade data som grund

Data som begärs via WordPress REST API levereras alltid i JSON-format. Förkortningen "JSON" står för "JavaScript Object Notation". Detta är ett standardiserat, textbaserat format för att representera strukturerade data, baserat på JavaScript-syntaxen. Det används ofta för att överföra data i webbapplikationer (t.ex. för att skicka data från en server till klienten så att de kan visas på en webbplats).

I princip strukturerar REST API det innehåll som du har lagt in i ditt CMS och gör det läsbart som råinformation i JSON-format för andra webbplatser och program. Dessa kan sedan också bearbeta eller visa informationen.

En skräddarsydd frontend

I Headless CMS är frontend (presentationen) tydligt separerad från backend (WordPress-gränssnittet, som används för att skriva in innehållet på ett strukturerat sätt). I frontend är det innehållet från CMS:et som återges, det vill säga sammanställs och visas. WordPress används endast som en databas från vilken den nödvändiga informationen hämtas via REST API.

Designen för frontenden (eller flera frontender) utvecklas separat, oberoende av CMS. De kan skrivas i vilket programmeringsspråk som helst och med vilken teknik som helst. JavaScript-ramverk som React, Angular eller Vue.js är särskilt vanliga.

Observera

Att använda WordPress som ett huvudlöst CMS och använda det för att fylla en webbplats (eller till och med flera program) med innehåll kräver avancerad programmering och utveckling. Det finns därför inga direkta instruktioner om hur man bäst använder Headless WordPress. Det konkreta genomförandet är i slutändan upp till dig (eller dina utvecklare).

Varför ska du använda Headless WordPress? Fördelarna

Nu frågar du dig säkert varför du ska använda WordPress Headless när det fungerar lika bra "med ett huvud". Vi har sammanfattat de viktigaste fördelarna här:

 • Flera kanaler samtidigt: Du kan skala ett headless CMS praktiskt taget utan begränsningar. Via det API-baserade systemet kan valfritt antal frontends få tillgång till informationen i backend och du kan i princip visa ditt innehåll var som helst och på vilken plattform som helst - på en webbplats eller i mobilappar. Förstärkt verklighet, virtuell verklighet och sakernas internet (IoT) är också tänkbara.
 • Tidsbesparing: Du hanterar ditt innehåll i ett huvudlöst CMS centralt från ett ställe. Justeringar, tillägg eller korrigeringar behöver bara göras en gång och är sedan automatiskt synliga i alla kanaler. Detta sparar tid som du kan investera i kreativa projekt.
 • Flexiblare design: Med en huvudlös WordPress kan du utforma och strukturera din front-end ännu mer fritt. Du är inte längre bunden till möjligheterna i det klassiska CMS:et och programmeringsspråket är inte fördefinierat. Detta ger dig mycket mer spelrum i designen och du kan även implementera komplexa webbplatser.
 • Snabbare prestanda: Eftersom ditt huvudlösa WordPress bara består av en databas och REST API-anrop blir ditt system smidigare och snabbare. Dessutom kan du utveckla din frontend med moderna ramverk för en förbättrad användarupplevelse.
 • Högre säkerhet: Eftersom ditt innehåll i databasen är fristående från frontend är det mindre känsligt för problem och det finns mindre måltavlor för skadlig åtkomst och DDoS-attacker, till exempel.

Dessa fördelar är särskilt relevanta för utvecklare som annars kämpar med statiska CMS och begränsade designalternativ.

Vilka är nackdelarna med headless CMS?

Samtidigt är ett huvudlöst CMS eller Headless WordPress också förknippat med vissa nackdelar som inte bör vara oemotsagda i det här läget:

 • Presentationen kan inte påverkas direkt: det som är en stor fördel för utvecklare blir en begränsning när man skriver in innehållet - åtminstone om man inte bara vill göra textmässiga utan även visuella justeringar. För icke-utvecklare finns det vanligtvis knappt något utrymme för konstnärlig frihet.
 • Inkonsekvent användarupplevelse: Om du använder flera plattformar för att distribuera ditt innehåll och presentationen inte är konsekvent i alla kanaler kan det verka inkonsekvent för användarna och försämra användarupplevelsen.
 • Dubbelt underhåll: En headless WordPress körs alltid separat från frontend. Det innebär att du i princip måste underhålla och serva två instanser. Detta kan vara förknippat med ytterligare tidsåtgång.
 • Högre kostnader: Det är dyrare att installera en huvudlös WordPress. Underhållet är också dyrare eftersom du kan behöva flera utvecklare för att underhålla två olika instanser.
 • Inte alla funktioner: Headless WordPress stöder inte en till en samma funktioner som WordPress i klassisk form. Till exempel fungerar inte WYSIWYG-redigeraren eller förhandsgranskningen live om frontend är separat. I allmänhet kan alla insticksprogram som påverkar frontend inte användas.

"*" visar obligatoriska fält

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet för att få information om nya bloggartiklar, e-böcker, funktioner och nyheter om WordPress. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Observera vår integritetspolicy.
Det här fältet är avsett för validering och bör inte ändras.

Slutsats: Vem passar Headless WordPress för?

Det är omöjligt att föreställa sig en värld av online-innehåll utan WordPress. Detta kommer förmodligen inte att förändras särskilt mycket i framtiden. Det som kan förändras är hur WordPress används: klassiskt eller som ett headless CMS. Headless WordPress har många fördelar, men passar inte för alla ändamål och användare.

Huruvida ditt projekt lämpar sig för ett headless CMS beror främst på vad du har för avsikt att göra. Headless WordPress kan vara lämpligt om:

 • du vill ha en mycket individuell design på din webbplats som inte är lätt att förverkliga med WordPress-teman och sidbyggare.
 • du planerar ett stort projekt och vill presentera ditt innehåll på olika plattformar och enheter (t.ex. på webbplatsen och i din egen app).
 • du har programmeringskunskaper eller har möjlighet att samarbeta med utvecklare för att bygga en egen lösning.

Headless WordPress är mindre lämpligt om:

 • du bara vill göra ditt innehåll synligt på en webbplats (t.ex. en blogg) och inte behöver några särskilt ovanliga designelement.
 • Du har bara en liten budget och din webbplats måste anpassas och underhållas ofta.
 • du är nybörjare, har ingen erfarenhet av utveckling och programmering och ska skapa och hantera din webbplats på egen hand.

Om du bara vill driva en "vanlig" webbplats och fylla den med innehåll är det bättre att använda klassisk WordPress, eventuellt i kombination med sidbyggare för att få mer frihet i utformningen. Om du däremot vill vara närvarande i olika kanaler och har programmeringskunskaper (eller resurser för utvecklare) kan du överväga att använda WordPress Headless.

Börja enkelt med WordPress

Föredrar du att använda WordPress på ett klassiskt sätt? Med Raidboxes kan du skapa din WordPress-webbplats på nolltid - och du behöver inte oroa dig för ditt WordPress-hotell. Vi tar hand om säkerhetskopior, uppdateringar och annat åt dig. Börja nu gratis eller få råd av våra WordPress-experter.

Vanliga frågor om Headless CMS WordPress

Vad är Headless WordPress?

Headless WordPress är en avancerad version av det populära innehållshanteringssystemet som endast använder WordPress backend och databas. Presentationen på webbplatsen sker därför inte direkt från CMS, utan via en separat frontend.

Vilka headless CMS finns det?

Det finns olika leverantörer på marknaden som specialiserar sig på headless CMS. De mest kända är Directus, Strapi, Cockpit, Contentful och Storyblok. Dessutom följer nu många leverantörer av klassiska CMS efter och utrustar sina system med ett REST API. Även WordPress kan nu användas huvudlöst.

Hur fungerar ett headless CMS?

Med ett headless CMS är backend och frontend inte kopplade till varandra. Detta innebär att systemet inte visar det innehåll som matas in i backend direkt på webbplatsen. I stället görs innehållet från databasen tillgängligt via REST API. Varje webbplats eller app kan sedan anropa och visa det centralt inmatade innehållet via gränssnittet.

Dina frågor om WordPress som headless CMS

Vilka frågor har du om WordPress som headless CMS? Använd gärna kommentarsfunktionen. Vill du bli informerad om fler artiklar om WordPress och WooCommerce ? Följ oss då på LinkedIn, Facebook, Twitter eller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.