Händlerbund

Som ett 360° e-handelsnätverk Händlerbund att stödja både online- och tegel- och murbrukhandlare i deras professionalisering. Som en av de ledande leverantörerna av professionella e-handelstjänster Händlerbund alla tjänster från en enda källa.

Din partner när det gäller rättssäkerhet

Förutom beprövade lagtexter, varningsskydd och juridisk rådgivning får medlemmarna all viktig information i branschen om det mångsidiga nyhetsutbudet, till exempel online-återförsäljarenNews. Dessutom erbjuder vi evenemang i hela Tyskland för online-återförsäljare som förmedlar praktisk kunskap. Tack vare ett starkt partnernätverk kan vi också svara på alla andra behov hos våra medlemmar.

Fördel för kunder av RAIDBOXES

Den Händlerbund står för 360° e-handel – ett nätverk av olika tjänster som ständigt växer och utvecklas. Under tiden har Händlerbund 80 000 online-närvaroer över hela Europa och driver deras professionalisering – för din framgångsrika online-detaljhandel. Och detta från 8.90 euro per månad (plus moms).

Beroende på medlemspaketet drar medlemmarna i Köpmannaföreningen nytta av bland annat:

  • Varningssäkra lagtexter inkl. uppdateringar (avtryck, GTC, dataskyddsdeklaration, återkallelseinstruktioner), även på 6 främmande språk.
  • Hjälp med varningar, kostnadsfritt upp till alla rättsliga myndigheter – även retroaktivt eller vid näringsidkarens självfel.
  • Omfattande juridisk rådgivning runt din webbutik - via telefon eller e-post.
  • En butiksdjup granskning med personlig juridisk kontakt – för att känna igen och korrigera varningsfällor även bort från lagtexterna.
  • Köparen förseglar kundbetyg för obegränsat antal onlinebutiker. Visa det totala antalet positiva recensioner från eBay ingår.
  • Köparens sigill, en kvalitetsstämpel som stärker potentiella kunders förtroende i din webbutik.
  • Ett stort nätverk – tiotusentals online-närvaroer sätter ditt förtroende för Händlerbund . Många nätverksevenemang ger möjlighet att utbyta idéer med andra medlemmar.
  • E-Handelscampus – i webbseminarier, workshops och seminarier får du tips, tricks och kunskap för din dagliga verksamhet.
  • Opinionsbildning - Händlerbund främjar dina rättigheter som online-återförsäljare i olika kommittéer i hela Europa!

Som kund hos RAIDBOXES kommer du att få exklusiva särskilda villkor på Händlerbund ! Spara tre månader på årsavgiften under det första året.

Att Händlerbund