Återkallelse

Som konsument har du en ångerrätt på 14 dagar från beställningsdatumet (perioden börjar när du får orderbekräftelsen via e-post) utan att ange några skäl.

Hur återkallar jag avtalet?

För att återkalla ett avtal som ingåtts med raidboxes® räcker det med en uttrycklig förklaring (e-post eller post) om ditt beslut.

Du kan använda följande blankett för din återkallelse:

Raidboxes Ltd

Hamnvägen 32

48153 Münster

E-post: support@raidboxes.io

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om tillhandahållande av följande webbhotellstjänst: 

Produkt: 

Beställd den: 

Namn: 

Gata/husnummer: 

Postnummer/stad: 

Datum(*): 

Konsekvenser av återkallelse

Om du annullerar ditt avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig omedelbart och senast inom 14 dagar efter att vi har mottagit din annullering. För återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig.

Observera följande viktiga information:

Domänavtal som ingåtts är undantagna från rätten till återkallelse. Därför är det tyvärr inte möjligt att återbetala kostnaderna vid en återkallelse. Du kan dock när som helst säga upp ditt domänavtal via vår support.