Sekretesspolicy

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss! Därför följer vi de rättsliga bestämmelserna om dataskydd ( PUL ) och även göra allt du kan för att skydda dina data. Den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater (EU) samt andra bestämmelser om uppgiftsskydd är:

Nedan informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av vårt onlineerbjudande.


Ansvarig person

Raidboxes Ltd

Hamnvägen 32

48153 Münster

E-post: privatliv @raidboxes.de


Kontakt

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta:

Özlem Adaslik

E-post: privatliv @raidboxes.de


Dataskyddshandledare

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Huset Sentmaring 9

48151 Münster

E-post: privatliv @raidboxes.de

1. Lagringsperiod

I princip raderar vi dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det kommer vi att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Vi raderar dina personuppgifter om du invänder mot behandlingen och det inte finns några övergripande legitima skäl för behandlingen eller om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföring eller relaterad profilering.

Om radering inte är möjlig eftersom behandlingen fortfarande är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (lagstadgade lagringsperioder etc.) som vi är föremål för eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Mer information om lagringsperioden finns också i följande avsnitt.

2. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:
– Rätt till information
– Rätt till rättelse
– Rätt till radering
– Rätt till begränsning av behandlingen
– Rätt att invända mot behandling
– Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR; Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam; Detta gäller även profilering i den mån det är relaterat till sådan direktreklam. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter om du har gett oss ett sådant samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter av oss.

3. Tillhandahållande av dina personuppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i princip varken juridiskt eller avtalsmässigt nödvändigt och är inte nödvändigt för ingåendet av ett avtal. I princip är du inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om så ändå skulle vara fallet kommer vi att påpeka detta för dig separat när du samlar in dina personuppgifter (till exempel genom att markera de obligatoriska fälten för inmatningsformulär).

Att dina personuppgifter inte tillhandahålls regelbundet innebär att vi inte behandlar dina personuppgifter för något av de ändamål som beskrivs nedan och du kan inte dra nytta av ett erbjudande relaterat till respektive behandling (exempel: Utan att ange din e-postadress kommer du inte att få vårt nyhetsbrev).

Vi använder externa tjänster för webbhotell. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas i samband med användningen av vårt online-erbjudande. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkarna där.

Amazon webbtjänster
Leverantör: Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburg.
Webbplats: https://aws.amazon.com
Mer information &dataskydd: https://aws.amazon.com/de/legal/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

4. Webbhotell

DigitalOcean
Leverantör: DigitalOcean, LLC, USA.
Webbplats: https://www.digitalocean.com
Mer information &dataskydd: https://www.digitalocean.com/legal/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

5. Webbserverloggfiler

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna visa vårt online-erbjudande för dig och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten i vårt online-erbjudande. Information (t.ex. begärt element, åtkomst till URL, operativsystem, datum och tid för begäran, webbläsartyp och version som används, IP-adress, protokoll som används, överförd mängd data, användaragent, hänvisnings-URL, tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT) och / eller HTTP-statuskod) lagras i så kallade loggfiler (åtkomstlogg, fellogg, etc.).

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är korrekt visning av vårt online-erbjudande och garantin för stabiliteten och säkerheten i vårt online-erbjudande.

6. Säkerhet

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av dina personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll använder vi kryptering på vår domän. Du kan känna igen detta i webbläsarraden med strängen "https://" och låssymbolen.

Dessutom använder vi tvåfaktorsautentisering för att säkerställa bevis på en användares identitet genom en kombination av två olika identifieringsfunktioner.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är din unika identifiering för att förhindra obehörig åtkomst. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalet på grundval av din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen också artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR.

Vi använder externa tjänster för tvåfaktorsautentisering. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Autentisering
Leverantör: Twilio Ireland Limited, Irland.
Webbplats: https://www.twilio.com/de/authy-static
Mer information och dataskydd: https://www.twilio.com/legal/tos och https://www.twilio.com/legal/privacy
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

7. Kontakta oss

Om du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna behandla din kontakt.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är behandlingen av din kontakt. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalet på grundval av din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen också artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR.

Vi använder externa tjänster för att tillhandahålla och underhålla våra kanaler för kontakt och kommunikation. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas i samband med att du kontaktar oss. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan i ytterligare information om de tjänster vi använder och under länkarna där:

Aircall
Leverantör: Aircall SAS, Frankrike.
Webbplats: https://aircall.io/de/
Mer information och dataskydd: https://aircall.io/privacy/ och https://aircall.io/security/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Gmail
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Hemsida: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/
Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. En kopia av EU:s standardavtalsklausuler finns där.

För att stödja behandlingen av din kontakt använder vi supportsystem (tidsbokningssystem, livechattar, biljettsystem eller helpdesks etc.) och använder externa tjänster för detta ändamål. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas när du kontaktar oss via ett supportsystem. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan i ytterligare information om de tjänster vi använder och under länkarna där:

Calendly

Leverantör: Calendly, LLC, USA. Hemsida: https://calendly.com/de

Mer information och dataskydd: https://calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security och https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633 garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Intercom Business Messenger 

Leverantörer: Intercom, Inc., USA och Intercom R&D Unlimited Company, Irland.

Hemsida: https://www.intercom.com/de

Ytterligare information &dataskydd: https://www.intercom.com/legal/privacy och https://www.intercom.com/legal/security-policy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

8. Cookies & Liknande teknik

Cookies används. Cookies är textinformation som lagras på din enhet. Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas omedelbart efter att du stängt din webbläsare, och permanenta cookies, som raderas först efter en viss tid.

Förutom cookies kan liknande tekniker (spårningspixlar, webbfyrar etc.) också användas. Följande förklaringar om cookies gäller även för liknande tekniker. Dessa uttalanden gäller även för vidare behandling i samband med cookies och liknande tekniker (analys och marknadsföring etc.). Detta gäller särskilt för alla samtycken du kan ha gett för användning av cookies. Detta sträcker sig samtidigt till annan teknik och till vidare bearbetning i samband med cookies och liknande tekniker.

Cookies kan användas för att möjliggöra användning av vissa funktioner. Cookies kan också användas för att mäta räckvidden för vårt onlineerbjudande, för att utforma det efter behov och intressen och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring. Cookies kan användas av oss och av externa tjänster.

För att hantera de cookies som används och relaterade samtycken använder vi ett samtyckesverktyg. Detaljer om de cookies som används (syfte, lagringsperiod, eventuellt extern tjänst etc.) och samtyckesverktyget finns i följande avsnitt och samtyckesverktyget som används av oss.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.  Vårt legitima intresse är administrationen av de cookies som används och relaterade samtycken. Beroende på syftet med behandlingen kan våra legitima intressen hittas i följande avsnitt.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Nedan tillhandahåller vi typiska webbläsarlänkar under vilka du kan hitta mer information om hur du hanterar cookie-inställningar:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Krom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Ytterligare invändningsalternativ finns under följande länkar: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info och https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Om du förhindrar lagring av cookies kan detta försämra funktionen hos vårt online-erbjudande. Om du tar bort alla cookies kommer ovanstående inställningar också att gå förlorade och du måste göra dem igen.

Du kan också aktivera din webbläsares "Spåra inte" -funktion för att signalera att du inte vill spåras. Nedan tillhandahåller vi typiska webbläsarlänkar under vilka du kan hitta ytterligare information om inställningen "Spåra inte":
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Krom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari stöder inte längre funktionen "Spåra inte" från och med februari 2019. Följande länk kan förhindra spårning över flera webbplatser i Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Du kan också återkalla eller hantera ditt samtycke till de cookies som används i samtyckesverktyget vi använder här.

9. Registrering och beställning

Om du registrerar dig eller gör en beställning under en gratis provperiod behandlar vi dina personuppgifter för att behandla och behandla din beställning och för att uppfylla tillhörande rättigheter och skyldigheter. Som en del av registreringen eller beställningen är det nödvändigt att du skapar ett kundkonto så att du kan använda våra tjänster. Vi förser dig med våra avtalstexter digitalt och gör det möjligt för dig att kontrasignera dem med elektronisk signatur. 

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är behandling och behandling av din registrering eller din beställning. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalet på grundval av din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen också artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR.

Mottagare av dina personuppgifter kan vara tredje part (leverantörer av frakttjänster, banker, skattekonsulter, advokater, myndigheter etc.), i den mån detta är nödvändigt för behandling och behandling av din registrering eller din beställning och tillhörande rättigheter och skyldigheter.

Vi använder externa tjänster för det digitala tillhandahållandet av våra avtalstexter och möjligheten att kontrasignera dem med elektronisk signatur. Vi överför dina personuppgifter till dessa tjänster i den mån det är nödvändigt för den elektroniska signaturen. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkarna där.

Vi använder externa tjänster för att behandla betalningar. Vi överför dina personuppgifter till dessa tjänster i den mån det är nödvändigt för behandlingen av betalningar. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkarna där.

PAYONE
Leverantör: PAYONE GmbH, Tyskland.
Hemsida: https://www.payone.com/
Ytterligare information & dataskydd: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/PUL/ och https://www.payone.com/PUL-haendler/

Chargebee
Leverantör: CHARGEBEE INC., USA.
Webbplats: https://www.chargebee.com/
Mer information och dataskydd: https://www.chargebee.com/privacy/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

GoCardless
Leverantör GoCardless Ltd., Storbritannien.
Hemsida: https://gocardless.com/de-de/
Ytterligare information & dataskydd: https://gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_DE.docx.pdf
Adekvat nivå av dataskydd för överföring av personuppgifter till Förenade kungariket: EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.

DocuSign
Leverantör: DocuSign, Inc., Usa.
Webbplats: https://www.docusign.de/
Mer information och dataskydd: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

10. Inkorg för e-post

Vi använder externa tjänster för att tillhandahålla och underhålla de extra e-postpostlådor som kan bokas mot en avgift. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas i samband med att de kontaktar oss. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan i den ytterligare informationen om de tjänster vi använder och under länkarna som tillhandahålls där:

Mailbox.org
Leverantör: Heinlein Hosting GmbH, Tyskland
Hemsida: https://mailbox.org/
Ytterligare information & dataskydd: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Nyhetsbrev

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det kommer vi att behandla din e-postadress för e-postmarknadsföring och, om tillämpligt, andra personuppgifter för att kunna adressera dig personligen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Innehållet i e-postmarknadsföring beskrivs specifikt när du får ditt samtycke. Dessutom innehåller e-postmarknadsföring information om oss, våra varor och tjänster.

Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att förhindra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. För detta ändamål, efter att ha samlat in din e-postadress, skickar vi dig ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav, där vi ber dig bekräfta att du faktiskt vill ha e-postmarknadsföring. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att juridiskt följa genomförandet av e-postmarknadsföring.

Vi loggar tidpunkten för att ge ditt samtycke och tidpunkten för din bekräftelse samt din IP-adress och innehållet i din samtyckesförklaring för att kunna bevisa att ditt samtycke är juridiskt förenligt. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är en rättsligt kompatibel implementering av e-postmarknadsföring.

Vi använder externa tjänster för e-postmarknadsföring. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. För att återkalla ditt samtycke kan du använda länken som tillhandahålls för detta ändamål i e-postmeddelandena eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Om du har återkallat ditt samtycke förbehåller vi oss rätten att behandla dina personuppgifter i en så kallad svart lista för att säkerställa att ingen ytterligare e-postmarknadsföring sker i samband med dessa personuppgifter i framtiden. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att undvika oönskad e-postmarknadsföring.

Vi behandlar dina personuppgifter som en del av spårnings- eller prestandamätningar för att mäta räckvidden för vår e-postmarknadsföring, för att utforma den efter dina behov och intressen och därmed för att optimera vår e-postmarknadsföring. Detta kan också leda till profilering (för reklam, personlig information etc.). Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är optimering av vår e-postmarknadsföring. En separat återkallelse av ditt samtycke eller invändning med avseende på spårning eller prestandamätningar är tyvärr inte möjlig. Du måste använda ovanstående alternativ för att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring som helhet.

ActiveCampaign
Leverantör: ActiveCampaign, LLC, USA.
Webbplats: https://www.activecampaign.com/de/
Mer information och dataskydd: https://www.activecampaign.com/de/legal och https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Mailgun
Leverantör: Mailgun Technologies, Inc., Förenta staterna.
Webbplats: https://www.mailgun.com
Mer information och dataskydd: https://www.mailgun.com/gdpr/ och https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Hackspett
Leverantör: Woodpecker.co S.A., Polen.
Hemsida: https://woodpecker.co
Ytterligare information & dataskydd: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ och https://woodpecker.co/privacy-policy/

12. Befintlig kundmarknadsföring – annonsering via e-post

Om vi har fått din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot detta, kommer vi att behandla din e-postadress för att kunna utföra e-postmarknadsföring för våra egna liknande varor eller tjänster och, om nödvändigt, andra personuppgifter för att adressera dig personligen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är direktreklam.

Vi använder externa tjänster för e-postmarknadsföring. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring, utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifferna. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra e-post. För att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring kan du använda länken som tillhandahålls för detta ändamål i e-postmeddelandena eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring förbehåller vi oss rätten att behandla dina personuppgifter i en så kallad svart lista för att i framtiden kunna säkerställa att ingen ytterligare e-postmarknadsföring sker i samband med dessa personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att undvika oönskad e-postmarknadsföring.

Vi behandlar dina personuppgifter som en del av spårnings- eller prestandamätningar för att mäta räckvidden för vår e-postmarknadsföring, för att utforma den efter dina behov och intressen och därmed för att optimera vår e-postmarknadsföring. Detta kan också leda till profilering (för reklam, personlig information etc.). Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är optimering av vår e-postmarknadsföring. En separat återkallelse av ditt samtycke eller invändning med avseende på spårning eller prestandamätningar är tyvärr inte möjlig. Du måste använda ovanstående alternativ för att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring som helhet.

ActiveCampaign
Leverantör: ActiveCampaign, LLC, USA.
Webbplats: https://www.activecampaign.com/de/
Mer information och dataskydd: https://www.activecampaign.com/de/legal och https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Mailgun
Leverantör: Mailgun Technologies, Inc., Förenta staterna.
Webbplats: https://www.mailgun.com
Mer information och dataskydd: https://www.mailgun.com/gdpr/ och https://www.mailgun.com/privacy-policy/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Hackspett
Leverantör: Woodpecker.co S.A., Polen.
Hemsida: https://woodpecker.co
Ytterligare information & dataskydd: https://woodpecker.co/gdpr-compliance/ och https://woodpecker.co/privacy-policy/

13. Analys & Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att mäta räckvidden för vårt onlineerbjudande, för att utforma dem efter behov och intressen och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är optimering av vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Vi använder externa tjänster för analys och marknadsföring. Detta kan också leda till profilering (för reklam, personlig information etc.). Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Nedan tillhandahåller vi typiska webbläsarlänkar under vilka du kan hitta mer information om hur du hanterar cookie-inställningar:
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Krom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Internet Explorer / Edge: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Ytterligare invändningsalternativ finns under följande länkar: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info och https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Om du förhindrar lagring av cookies kan detta försämra funktionen hos vårt online-erbjudande. Om du tar bort alla cookies kommer ovanstående inställningar också att gå förlorade och måste göras igen.

Du kan också aktivera din webbläsares "Spåra inte" -funktion för att signalera att du inte vill spåras. Nedan tillhandahåller vi typiska webbläsarlänkar under vilka du kan hitta ytterligare information om inställningen "Spåra inte":
- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
- Krom: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
- Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
- Safari stöder inte längre funktionen "Spåra inte" från och med februari 2019. Följande länk kan förhindra spårning över flera webbplatser i Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB
Leverantör: Albacross Nordic AB, Sverige.
Hemsida: https://albacross.com/
Ytterligare information & dataskydd: https://albacross.com/privacy-policy/ och https://albacross.com/cookie-policy/

Amplitud
Leverantör: Amplitude Inc., USA.
Webbplats: https://amplitude.com
Mer information och dataskydd: https://amplitude.com/privacy garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Facebook-pixel med anpassade målgrupper
Leverantör: Facebook Ireland Limited, Irland. Facebook Ireland Limited är ett dotterbolag till Facebook, Inc., USA.
Webbplats: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494
Ytterligare information och dataskydd: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp och https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Konverteringsspårning för Google Ads
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://ads.google.com/intl/de_de/home/
Mer information &dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google AdSense
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/
Mer information &dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google Analytics
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Mer information och dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de och https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google Optimera
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/
Mer information och dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de och https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google Remarketing
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998
Mer information &dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google Taggen chef

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Hemsida: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. En kopia av EU:s standardavtalsklausuler finns där.

Google Universal Analytics
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de
Mer information och dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de och https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Hotjar

Leverantör: Hotjar Limited, Malta.

Hemsida: https://www.hotjar.com/

Ytterligare information & dataskydd: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft-annonsering
Leverantör: Microsoft Corporation, USA.
Hemsida: https://about.ads.microsoft.com/de-de
Ytterligare information & dataskydd: https://privacy.microsoft.com/de-de/ och https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy

Rullbar
Leverantör: Rollbar Inc., USA.
Webbplats: https://rollbar.com/#
Mer information &dataskydd: https://docs.rollbar.com/docs/privacy-policy och https://rollbar.com/compliance/gdpr/#
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Twitter-analys
Leverantör: Om du bor inom Europeiska unionen, Efta-länderna eller Storbritannien är den registeransvarige Twitter International Company, Irland. Om du bor i USA eller i något annat land utanför Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Storbritannien är den registeransvarige Twitter, Inc., USA.
Webbplats: https://analytics.twitter.com/about
Mer information &dataskydd: https://twitter.com/de/privacy
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Userfeed.io
Leverantör: Ad Reform LLC, USA.
Webbplats: https://www.userfeed.io/
Mer information och dataskydd: http://help.userfeed.io/en/articles/2013903-privacy-policy
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

UserVoice
Leverantör: UserVoice Inc., Usa.
Webbplats: https://uservoice.com/
Mer information och dataskydd: https://uservoice.com/privacy och https://uservoice.com/gdpr-compliance2
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Wootric
Leverantör: InMoment, Inc., Förenta staterna.
Webbplats: https://inmoment.com/wootric/
Mer information och dataskydd: https://inmoment.com/privacy-policy/ och https://inmoment.com/gdpr/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Lead Info

Leverantör: Leadinfo B.V., Nederländerna

Webbplats: https://www.leadinfo.com/de/

Mer information och dataskydd: https://www.leadinfo.com/de/datenschutz/ och https://help.leadinfo.com/de/gdpr

14. Närvaro på sociala medier

Vi upprätthåller närvaro på sociala medier på externa tjänster för att kunna kommunicera med användare där och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring.

Denna integritetspolicy gäller även för följande närvaro på sociala medier:
https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/företag/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är optimering av vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Annons
Leverantör: Facebook Ireland Limited, Irland. Facebook Ireland Limited är ett dotterbolag till Facebook, Inc., USA.
Webbplats: https://www.facebook.com
Leverantören och vi är gemensamt ansvariga. Vi har ingått ett motsvarande avtal med leverantören. Du kan begära en kopia av avtalet från oss.
Ytterligare information och dataskydd: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp och https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Annons
Leverantör: Facebook Ireland Limited, Irland. Facebook Ireland Limited är ett dotterbolag till Facebook, Inc., USA.
Webbplats: https://www.instagram.com
Mer information och dataskydd: https://help.instagram.com/581066165581870 och https://help.instagram.com/519522125107875
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

LinkedIn
Leverantör: Om du befinner dig i EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kommer denna tjänst att tillhandahållas av LinkedIn Irland Unlimited Company, Irland. Om du befinner dig utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kommer denna tjänst att tillhandahållas av LinkedIn Corporation, Förenta staterna.
Webbplats: https://www.linkedin.com
Mer information &dataskydd: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy och https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler.Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Kvitter
Leverantör: Om du bor inom Europeiska unionen, Efta-länderna eller Storbritannien är den registeransvarige Twitter International Company, Irland. Om du bor i USA eller i något annat land utanför Europeiska unionen, EFTA-länderna eller Storbritannien är den registeransvarige Twitter, Inc., USA.
Webbplats: https://www.twitter.com
Mer information och dataskydd: https://twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies och https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Xing
Leverantör: New Work SE, Tyskland.
Hemsida: https://www.xing.de
Ytterligare information & dataskydd: https://privacy.xing.com/de och https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

kununu
Leverantör: New Work SE, Tyskland.
Hemsida: https://www.kununu.com
Ytterligare information & dataskydd: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

15. Innehåll/plugins för sociala medier

Vi använder innehåll/plugins från sociala medier från externa tjänster för att kunna visa innehåll och funktioner i de externa tjänsterna för dig och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är optimering av vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Vi använder Shariff för att skydda dina personuppgifter.

Mer information om Shariff finns i https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Annons
Leverantör: Facebook Ireland Limited, Irland. Facebook Ireland Limited är ett dotterbolag till Facebook, Inc., USA.
Webbplats: https://www.facebook.com
Ytterligare information och dataskydd: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp och https://de-de.facebook.com/help/568137493302217
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

16. Teckensnitt och skript

Vi använder teckensnitt och skript från externa tjänster för att kunna visa vårt onlineerbjudande för dig och för att säkerställa att teckensnitt och skript alltid är uppdaterade.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är korrekt visning av vårt online-erbjudande och garantin för aktuella teckensnitt och skript.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Font Awesome
Leverantör: Fonticons, Inc., USA.
Hemsida: https://www.fontawesome.com
Ytterligare information & dataskydd: https://fontawesome.com/privacy

Google-teckensnitt
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://fonts.google.com/
Mer information &dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

jQuery
Leverantör: OpenJS Foundation, USA.
Hemsida: https://openjsf.org/
Ytterligare information & dataskydd: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

17. Kort

Vi använder kartor från externa tjänster för att visa dig vår plats och för att möjliggöra användning av de andra funktionerna i dessa externa tjänster i samband med kartorna.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är förenklad användning av kartor.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Google Kartor
Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.
Webbplats: https://www.google.de/maps
Mer information &dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de
Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

18. Ansökningar

Om du ansöker hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra ansökningsprocessen och för att fatta beslut om att upprätta ett anställningsförhållande. Efter avslutad ansökningsprocess begränsar vi behandlingen av dina personuppgifter och raderar eller förstör dem senast 6 månader efter mottagandet av avslaget av dig eller returnerar ansökningsdokumenten till dig och raderar eller förstör eventuella kopior, såvida du inte har samtyckt till att vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är ett korrekt genomförande av ansökningsprocessen och, om nödvändigt, försvaret mot anspråk på grund av avslag på en ansökan. Om behandlingen är nödvändig för att besluta om fastställande av ett anställningsförhållande är den rättsliga grunden för behandlingen också § 26 stycke 1 mening 1 BDSG.

19. Kommentarer

Om du lämnar kommentarer via de funktioner som tillhandahålls för detta ändamål (på blogginlägg, produkter etc.) behandlar vi dina personuppgifter för att kunna visa dina kommentarer och för att undvika missbruk.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR. Om vi inte har bett dig om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är korrekt visning av dina kommentarer och förebyggande av missbruk.

20. Avtal om orderbehandling

Om du avser att överföra personuppgifter till oss när du använder våra produkter kan du ingå ett avtal om orderbehandling (DPA) online med oss. Med detta avtal kan du juridiskt bekräfta säkerheten för data på våra servrar till dina kunder.