Sekretesspolicy

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss! Därför följer vi de rättsliga bestämmelserna om dataskydd ( PUL ) och även göra allt du kan för att skydda dina data. Den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater (EU) samt andra bestämmelser om uppgiftsskydd är:

Nedan informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av vårt onlineerbjudande.

Ansvarig person

Raidboxes Ltd

Hamnvägen 32

48153 Münster

E-post: datenschutz@raidboxes.de

Kontakt

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta:

Özlem Adaslik

E-post: datenschutz@raidboxes.de

Dataskyddshandledare

Nils Volmer

meibers.datenschutz GmbH

Huset Sentmaring 9

48151 Münster

E-post: datenschutz@raidboxes.de

1. Lagringsperiod

I princip raderar vi dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.

Om vi har bett om ditt samtycke och du har gett det, kommer vi att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Vi kommer att radera dina personuppgifter om du invänder mot behandlingen och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen eller om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföring eller relaterad profilering.

Om radering inte är möjlig eftersom behandlingen fortfarande är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (lagstadgade lagringsperioder etc.) som vi är föremål för eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Mer information om lagringsperioden finns också i följande avsnitt.

2. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

- Rätt till information

- Rätt till rättelse

- Rätt till avbeställning

- Rätt till begränsning av behandling

- Rätt att invända mot behandlingen

- Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR, inklusive profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter om du har gett oss ett sådant samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter av oss.

3. Tillhandahållande av dina personuppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i princip varken juridiskt eller avtalsmässigt nödvändigt och är inte nödvändigt för ingåendet av ett avtal. I princip är du inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om så ändå skulle vara fallet kommer vi att påpeka detta för dig separat när du samlar in dina personuppgifter (till exempel genom att markera de obligatoriska fälten för inmatningsformulär).

Att dina personuppgifter inte tillhandahålls regelbundet innebär att vi inte behandlar dina personuppgifter för något av de ändamål som beskrivs nedan och du kan inte dra nytta av ett erbjudande relaterat till respektive behandling (exempel: Utan att ange din e-postadress kommer du inte att få vårt nyhetsbrev).

4. Webbhotell

Vi använder externa tjänster för webbhotell. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas i samband med användningen av vårt online-erbjudande. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkarna där.

Amazon Web Services

Leverantör: Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburg.

Webbplats: https://aws.amazon.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //aws.amazon.com/de/legal/

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

DigitalOcean

Leverantör: DigitalOcean, LLC, Förenta staterna.

Webbplats: https://www.digitalocean.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.digitalocean.com/legal/

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

5. webbserverns loggfiler

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna visa vårt online-erbjudande för dig och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten i vårt online-erbjudande. Information (t.ex. begärt element, åtkomst till URL, operativsystem, datum och tid för begäran, webbläsartyp och version som används, IP-adress, protokoll som används, överförd mängd data, användaragent, hänvisnings-URL, tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT) och / eller HTTP-statuskod) lagras i så kallade loggfiler (åtkomstlogg, fellogg, etc.).

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna visa vårt online-erbjudande på ett korrekt sätt och att säkerställa stabiliteten och säkerheten i vårt online-erbjudande.

6. Säkerhet

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av dina personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll använder vi kryptering på vår domän. Du kan känna igen detta i webbläsarraden med strängen "https://" och låssymbolen.

Dessutom använder vi tvåfaktorsautentisering för att säkerställa bevis på en användares identitet genom en kombination av två olika identifieringsfunktioner.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är här din tydliga identifiering för att förhindra obehörig åtkomst. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående på din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen även artikel 6.1 b i GDPR.

Vi använder externa tjänster för tvåfaktorsautentisering. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Authy

Leverantör: Twilio Ireland Limited, Irland.

Webbplats: https://www.twilio.com/de/authy-static

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.twilio.com/legal/tos och https://www.twilio.com/legal/privacy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Vaktpost

Leverantör: Sentry Inc, Amerikas Förenta Stater

Webbplats: https://sentry.io/welcome/

Ytterligare information och dataskydd: ttps://sentry.io/privacy/ och https://sentry.io/legal/Garantie:EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

7. Kontakta oss

Om du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna behandla din kontakt.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är behandlingen av din kontakt. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående på din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen även artikel 6.1 b i GDPR.

Vi använder externa tjänster för att tillhandahålla och underhålla våra kanaler för kontakt och kommunikation. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas i samband med att du kontaktar oss. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan i ytterligare information om de tjänster vi använder och under länkarna där:

Aircall

Leverantör: Aircall SAS, Frankrike.

Webbplats: https://aircall.io/de/

Ytterligare information och dataskydd: https: //aircall.io/privacy/ och https://aircall.io/security/

Gmail

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://www.google.com/intl/de/gmail/about/

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Där kan du se en kopia av EU:s standardavtalsklausuler.
Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

För att stödja behandlingen av din kontakt använder vi supportsystem (tidsbokningssystem, livechattar, biljettsystem eller helpdesks etc.) och använder externa tjänster för detta ändamål. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas när du kontaktar oss via ett supportsystem. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan i ytterligare information om de tjänster vi använder och under länkarna där:

Calendly

Leverantör: Calendly, LLC, Amerikas förenta stater. 

Webbplats: https://calendly.com/de

Ytterligare information och dataskydd: https: //calendly.com/de/pages/privacy, https://calendly.com/pages/security och https://help.calendly.com/hc/de/articles/360007032633

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Leverantören har anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Intercom Business Messenger 

Leverantörer: Intercom, Inc., USA och Intercom R&D Unlimited Company, Irland.

Hemsida: https://www.intercom.com/de

Ytterligare information &dataskydd: https://www.intercom.com/legal/privacy och https://www.intercom.com/legal/security-policy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

8. Cookies & Liknande teknik

Cookies används. Cookies är textinformation som lagras på din enhet. Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas omedelbart efter att du stängt din webbläsare, och permanenta cookies, som raderas först efter en viss tid.

Förutom cookies kan liknande tekniker (spårningspixlar, webbfyrar etc.) också användas. Följande förklaringar om cookies gäller även för liknande tekniker. Dessa uttalanden gäller även för vidare behandling i samband med cookies och liknande tekniker (analys och marknadsföring etc.). Detta gäller särskilt för alla samtycken du kan ha gett för användning av cookies. Detta sträcker sig samtidigt till annan teknik och till vidare bearbetning i samband med cookies och liknande tekniker.

Cookies kan användas för att möjliggöra användning av vissa funktioner. Cookies kan också användas för att mäta räckvidden för vårt onlineerbjudande, för att utforma det efter behov och intressen och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring. Cookies kan användas av oss och av externa tjänster.

För att hantera de cookies som används och relaterade samtycken använder vi ett samtyckesverktyg. Detaljer om de cookies som används (syfte, lagringsperiod, eventuellt extern tjänst etc.) och samtyckesverktyget finns i följande avsnitt och samtyckesverktyget som används av oss.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av de cookies som används och de relaterade samtyckena. Beroende på syftet med behandlingen kan våra legitima intressen hittas i följande avsnitt.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Nedan finns länkar till typiska webbläsare där du kan hitta mer information om hur du hanterar cookie-inställningar:

- Firefox: https: //support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https: //windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https: //help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Ytterligare invändningsalternativ finns under följande länkar: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info och https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Om du förhindrar lagring av cookies kan detta försämra funktionen hos vårt online-erbjudande. Om du tar bort alla cookies kommer ovanstående inställningar också att gå förlorade och du måste göra dem igen.

Du kan också aktivera funktionen "Do-Not-Track" i din webbläsare för att signalera att du inte vill bli spårad. Nedan ger vi dig typiska webbläsarlänkar där du kan hitta ytterligare information om inställningen "Do-Not-Track":

- Firefox: https: //support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https: //support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https: //help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Safari har inte längre stöd för funktionen "Do-Not-Track" sedan februari 2019. Följande länk kan användas för att förhindra spårning över flera webbplatser i Safari: https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Du kan också återkalla eller hantera ditt samtycke till de cookies som används i samtyckesverktyget vi använder här.

9. Registrering och beställning

Om du registrerar dig eller gör en beställning under en gratis provperiod behandlar vi dina personuppgifter för att behandla och behandla din beställning och för att uppfylla tillhörande rättigheter och skyldigheter. Som en del av registreringen eller beställningen är det nödvändigt att du skapar ett kundkonto så att du kan använda våra tjänster. Vi förser dig med våra avtalstexter digitalt och gör det möjligt för dig att kontrasignera dem med elektronisk signatur. 

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att behandla och fullgöra din registrering eller beställning. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående på din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen även artikel 6.1 b i GDPR.

Mottagare av dina personuppgifter kan vara tredje part (leverantörer av frakttjänster, banker, skattekonsulter, advokater, myndigheter etc.), i den mån detta är nödvändigt för behandling och behandling av din registrering eller din beställning och tillhörande rättigheter och skyldigheter.

Vi använder externa tjänster för det digitala tillhandahållandet av våra avtalstexter och möjligheten att kontrasignera dem med elektronisk signatur. Vi överför dina personuppgifter till dessa tjänster i den mån det är nödvändigt för den elektroniska signaturen. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkarna där.

Vi använder externa tjänster för att behandla betalningar. Vi överför dina personuppgifter till dessa tjänster i den mån det är nödvändigt för behandlingen av betalningar. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och procedurer som används vid användningen av respektive tjänster finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkarna där.

PAYONE

Leverantör: PAYONE GmbH, Tyskland.

Webbplats: https://www.payone.com/

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/PUL / och https://www.payone.com/PUL -haendler/

Chargebee

leverantör: CHARGEBEE INC, Amerikas förenta stater.

Webbplats: https://www.chargebee.com/

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.chargebee.com/privacy/

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

GoCardless

Leverantör GoCardless Ltd, Storbritannien.

Webbplats: https://gocardless.com/de-de/

Ytterligare information och dataskydd: https: //gocardless.cdn.prismic.io/gocardless/b020ae8f-a128-4f99-88e0-71865c01acfc_GoCardless+Privacy+Notice+draft+updates+2021.10+%282%29_EN.docx.pdf

Garanti: EU-kommissionens beslut om adekvat säkerhet.

DocuSign

Leverantör: DocuSign, Inc, Amerikas förenta stater.

Webbplats: https://www.docusign.de/

Ytterligare information och dataskydd: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutzGarantie: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss. Dessutom: Behandling som personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig sker på grundval av godkända bindande interna dataskyddsbestämmelser som säkerställer en nivå av dataskydd i enlighet med kraven i PUL ("Binding Corporate Rules", artikel 47 PUL): https: //www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code

10. Inkorg för e-post

Vi använder externa tjänster för att tillhandahålla och underhålla de extra e-postpostlådor som kan bokas mot en avgift. Dessa tjänster kan ha tillgång till personuppgifter som behandlas i samband med att de kontaktar oss. Mer information om de tjänster som används, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster finns nedan i den ytterligare informationen om de tjänster vi använder och under länkarna som tillhandahålls där:

Brevlåda.org

Leverantör: Heinlein Hosting GmbH, Tyskland

Webbplats: https://mailbox.org/

Ytterligare information och dataskydd: https: //mailbox.org/de/datenschutzerklaerung

11. Nyhetsbrev

Om vi har bett om ditt samtycke och du har gett det, kommer vi att behandla din e-postadress för att genomföra e-postmarknadsföring och, vid behov, andra personuppgifter för att kunna vända oss till dig personligen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR. Innehållet i e-postmarknadsföringen beskrivs specifikt när ditt samtycke erhålls. E-postmarknadsföringen innehåller även information om oss, våra varor och tjänster.

Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att förhindra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. För detta ändamål, efter att ha samlat in din e-postadress, skickar vi dig ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav, där vi ber dig bekräfta att du faktiskt vill ha e-postmarknadsföring. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att juridiskt följa genomförandet av e-postmarknadsföring.

Vi loggar tidpunkten för att ge ditt samtycke och tidpunkten för din bekräftelse samt din IP-adress och innehållet i din samtyckesförklaring för att kunna bevisa att ditt samtycke är juridiskt förenligt. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är en rättsligt kompatibel implementering av e-postmarknadsföring.

Vi använder externa tjänster för e-postmarknadsföring. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. För att återkalla ditt samtycke kan du använda länken som tillhandahålls för detta ändamål i e-postmeddelandena eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Om du har återkallat ditt samtycke förbehåller vi oss rätten att behandla dina personuppgifter i en så kallad svart lista för att säkerställa att ingen ytterligare e-postmarknadsföring sker i samband med dessa personuppgifter i framtiden. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att undvika oönskad e-postmarknadsföring.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med spårning eller prestationsmätning för att mäta räckvidden för vår e-postmarknadsföring, för att utforma den efter dina behov och intressen och därmed optimera vår e-postmarknadsföring. Detta kan även innefatta profilering (för reklamändamål, personlig information etc.). Profilering kan också ske mellan olika tjänster och enheter. Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vår e-postmarknadsföring. En separat återkallelse av ditt samtycke eller invändning i samband med spårning eller prestationsmätning är tyvärr inte möjlig. Du måste använda ovanstående alternativ för att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring i sin helhet.

ActiveCampaign

Leverantör: ActiveCampaign, LLC, Förenta staterna.

Webbplats: https://www.activecampaign.com/de/

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.activecampaign.com/de/legal och https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Mailgun

Leverantör: Mailgun Technologies, Inc, Förenta staterna.

Webbplats: https://www.mailgun.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.mailgun.com/gdpr/ och https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Hackspett

Leverantör: Woodpecker.co S.A., Polen.

Webbplats: https://woodpecker.co

Ytterligare information och dataskydd: https: //woodpecker.co/gdpr-compliance/ och https://woodpecker.co/privacy-policy/

12. Befintlig kundmarknadsföring – annonsering via e-post

Om vi har fått din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot detta, kommer vi att behandla din e-postadress för att kunna utföra e-postmarknadsföring för våra egna liknande varor eller tjänster och, om nödvändigt, andra personuppgifter för att adressera dig personligen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är direktreklam.

Vi använder externa tjänster för e-postmarknadsföring. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring, utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifferna. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra e-post. För att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring kan du använda länken som tillhandahålls för detta ändamål i e-postmeddelandena eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring förbehåller vi oss rätten att behandla dina personuppgifter i en så kallad svart lista för att i framtiden kunna säkerställa att ingen ytterligare e-postmarknadsföring sker i samband med dessa personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att undvika oönskad e-postmarknadsföring.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med spårning eller prestationsmätning för att mäta räckvidden för vår e-postmarknadsföring, för att utforma den efter dina behov och intressen och därmed optimera vår e-postmarknadsföring. Detta kan även innefatta profilering (för reklamändamål, personlig information etc.). Profilering kan också ske mellan olika tjänster och enheter. Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vår e-postmarknadsföring. En separat återkallelse av ditt samtycke eller invändning i samband med spårning eller prestationsmätning är tyvärr inte möjlig. Du måste använda ovanstående alternativ för att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring i sin helhet.

ActiveCampaign

Leverantör: ActiveCampaign, LLC, Förenta staterna.

Webbplats: https://www.activecampaign.com/de/

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.activecampaign.com/de/legal och https://www.activecampaign.com/de/legal/privacy-policy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Leverantören har anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov) , som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Intercom Business Messenger 

Leverantörer: Intercom, Inc., USA och Intercom R&D Unlimited Company, Irland.

Hemsida: https://www.intercom.com/de

Ytterligare information &dataskydd: https://www.intercom.com/legal/privacy och https://www.intercom.com/legal/security-policy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Mailgun

Leverantör: Mailgun Technologies, Inc, Förenta staterna.

Webbplats: https://www.mailgun.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //www.mailgun.com/gdpr/ och https://www.mailgun.com/privacy-policy/

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

13. Andra marknadsföringsåtgärder

Hastighetstest

Om vi har fått din e-postadress i samband med att vi genomför ett hastighetstest och du inte har invänt mot detta kommer vi att behandla din e-postadress för att genomföra e-postmarknadsföring för våra egna liknande varor eller tjänster och, om det behövs, andra personuppgifter för att kunna rikta oss till dig personligen. Vi behandlar din e-postadress för våra egna liknande varor eller tjänster och, i förekommande fall, andra personuppgifter för att kunna rikta oss till dig personligen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är direktreklam.

E-böcker

Om vi har fått din e-postadress och ditt telefonnummer i samband med tillhandahållandet av våra e-böcker och du inte har invänt mot detta, kommer vi att behandla din e-postadress för att genomföra e-postmarknadsföring för våra egna liknande varor eller tjänster och, om nödvändigt, andra personuppgifter för att kunna vända oss till dig personligen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är direktreklam.

14. Analys & marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att mäta räckvidden för vårt onlineerbjudande, för att utforma dem efter behov och intressen och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring.

Om vi har bett om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Vi använder externa tjänster för analys och marknadsföring. Detta kan också leda till profilering (för reklam, personlig information etc.). Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Nedan finns länkar till typiska webbläsare där du kan hitta mer information om hur du hanterar cookie-inställningar:

- Firefox: https: //support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

- Internet Explorer / Edge: https: //windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari: https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https: //help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Ytterligare invändningsalternativ finns under följande länkar: https://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/en/tools, https://optout.aboutads.info och https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Om du förhindrar lagring av cookies kan detta försämra funktionen hos vårt online-erbjudande. Om du tar bort alla cookies kommer ovanstående inställningar också att gå förlorade och måste göras igen.

Du kan också aktivera funktionen "Do-Not-Track" i din webbläsare för att signalera att du inte vill bli spårad. Nedan ger vi dig typiska webbläsarlänkar där du kan hitta ytterligare information om inställningen "Do-Not-Track":

- Firefox: https: //support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

- Internet Explorer / Edge: https: //support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

- Opera: https: //help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/

- Safari har inte längre stöd för funktionen "Do-Not-Track" sedan februari 2019. Följande länk kan användas för att förhindra spårning över flera webbplatser i Safari: https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac

- Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/do-not-follow.html

Albacross Nordic AB

Leverantör: Albacross Nordic AB, Sverige.

Webbplats: https://albacross.com/

Ytterligare information och dataskydd: https: //albacross.com/privacy-policy/ och https://albacross.com/cookie-policy/

Facebook-pixel med anpassade målgrupper

Leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, Irland. Meta Platforms Ireland Limited är ett dotterbolag till Meta Platforms, Inc, Amerikas förenta stater. 

Website: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Weitere Informationen & Datenschutz: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224, https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp und https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Leverantören har anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Spårning av konvertering i Google Ads

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Information om gemensamt ansvar

Raidboxes använder Google Ads Remarketing i samarbete med andra företag som nämns nedan

team.blue-koncernen. Alla företag i koncernen agerar som gemensamma personuppgiftsansvariga för behandlingen. De

innebär att Raidboxes kan komma att ta emot personuppgifter som erhållits via denna tjänst från andra bolag inom koncernen.

för sina egna marknadsföringsändamål. Varje bolag i koncernen informerar sina egna

användare om behandlingen av personuppgifter inom ramen för det gemensamma ansvaret. Användarna kan informera sina

Utöva dataskyddsrättigheter via @{this_application} eller något annat företag i koncernen.

team.blue företag som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga:

team.blue N.V., Skaldenstraat 121, 9042 Gent, Belgien - Integritetspolicy.

iubenda s.r.l., via San Raffaele 1, 20121 Milano, Italien - Integritetspolicy.

LeadInfo B.V., Rivium Quadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederländerna - Integritetspolicy.

Hypernode B.V., Herenstraat 49 A, 3911JB Rhenen, Nederländerna - Integritetspolicy.

Google AdSense

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Google Analytics

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Ytterligare information och dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de och https://policies.google.com/?h l=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Google-optimera

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/optimize/

Ytterligare information och dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de och https://policies.google.com/?h l=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Google Remarketing

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Google Taggen chef

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Hemsida: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredjeländer beror på respektive Google-tjänst och gäller för de olika EU-standardavtalsklausulerna, förutsatt att de erbjuds av Google. Mer information om detta och Googles ansvar finns under följande länk: https://business.safety.google/gdpr/. En kopia av EU:s standardavtalsklausuler finns där.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Google Universal Analytics

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Ytterligare information och dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de och https://policies.google.com/?h l=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Fullständig historia

Leverantör: FullStory, Inc: FullStory, Inc. i USA.
Webbplats: https://www.fullstory.com/
Ytterligare information och dataskydd: https://help.fullstory.com/hc/en-us/articles/360020624254-Security-Overview och https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy/
Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.
Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

uppr GmbH
Leverantör: uppr GmbH, Tyskland
Webbplats: https://www.uppr.rocks/
Ytterligare information & dataskydd: https://netzwerk.uppr.de/privacy-policy.do och https://www.uppr.rocks/imprint-page-0

Optinmonster

Leverantör: Retyp, LLC, Förenta staterna.

Webbplats: https://optinmonster.com/

Ytterligare information och dataskydd: https: //optinmonster.com/privacy/ och https://optinmonster.com/gdpr/

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

RUMvision

Leverantör: RUMvision B.V, Nederländerna
Webbplats: https://www.rumvision.com/
Ytterligare information och dataskydd: https://www.rumvision.com/statements/terms-and-conditions/ och https://www.rumvision.com/statements/privacy-policy/

Microsofts reklam

Leverantör: Microsoft Corporation, Amerikas Förenta Stater.

Webbplats: https://about.ads.microsoft.com/de-de

Ytterligare information och dataskydd: https: //privacy.microsoft.com/de-de/ och https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss. Leverantören har anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework ( https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Rullstång 

Leverantör: Rollbar Inc, Förenta staterna.

Webbplats: https://rollbar.com/ 

Ytterligare information och dataskydd: https: //docs.rollbar.com/docs/privacy-policy och https://rollbar.com/compliance/gdpr/#

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss. Garanti: Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework ( https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Twitter-analys

Leverantör: Om du bor i Europeiska unionen, Eftastaterna eller Förenade kungariket är den personuppgiftsansvarige Twitter International Unlimited Company, Irland. Om du bor i Amerikas förenta stater eller i ett annat land utanför Europeiska unionen, Eftastaterna eller Förenade kungariket, är den personuppgiftsansvarige X Corp, Amerikas förenta stater. 

Webbplats: https://analytics.twitter.com/about

Ytterligare information och dataskydd: https: //twitter.com/de/privacy 

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss. Garanti: Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework ( https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

Lead Info

Leverantör: Leadinfo B.V., Nederländerna

Webbplats: https://www.leadinfo.com/de/

Mer information och dataskydd: https://www.leadinfo.com/de/datenschutz/ och https://help.leadinfo.com/de/gdpr

15. Närvaro i sociala medier

Vi upprätthåller närvaro på sociala medier på externa tjänster för att kunna kommunicera med användare där och därmed optimera vårt onlineerbjudande och vår marknadsföring.

Denna integritetspolicy gäller även för följande sociala medier:

https://www.facebook.com/raidboxes
https://www.instagram.com/raidboxes/
https://www.linkedin.com/company/raidboxes/
https://twitter.com/Raidboxes
https://www.xing.com/pages/raidboxes
https://www.kununu.com/de/raidboxes1

Om vi har bett om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Facebook

Leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, Irland. Meta Platforms Ireland Limited är ett dotterbolag till Meta Platforms, Inc, Amerikas förenta stater.

Webbplats: https://www.facebook.com

Leverantören och vi är gemensamt ansvariga. Vi har ingått ett motsvarande avtal med leverantören. Du kan begära en kopia av avtalet från oss.

Mer information och dataskydd: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp och https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework ( https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen

Instagram

Leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, Irland. Meta Platforms Ireland Limited är ett dotterbolag till Meta Platforms, Inc, Amerikas förenta stater.

Webbplats: https://www.instagram.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //help.instagram.com/581066165581870 och https://help.instagram.com/519522125107875

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen

LinkedIn

Leverantör: Om du befinner dig i EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz tillhandahålls denna tjänst av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irland. Om du befinner dig utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz tillhandahålls denna tjänst av LinkedIn Corporation, USA.

Webbplats: https://www.linkedin.com

Ytterligare information och dataskydd: https://de. linkedin.com/legal/privacy-policy? trk=homepage-basic_footer-privacy-policy och https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

X Corp (tidigare: Twitter)

Leverantör: Om du bor i Europeiska unionen, Eftastaterna eller Förenade kungariket är den personuppgiftsansvarige Twitter International Company, Irland. Om du bor i Amerikas förenta stater eller i ett annat land utanför Europeiska unionen, Eftastaterna eller Förenade kungariket, är den personuppgiftsansvarige Twitter, Inc, Amerikas förenta stater.

Webbplats: https://www.twitter.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //twitter.com/de/privacy, https://help.twitter.com/de/rules-and-policies och https://help.twitter.com/de/safety-and-security

Garanti: EU:s standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Xing

Leverantör: New Work SE, Tyskland.

Webbplats: https://www.xing.de

Ytterligare information och dataskydd: https://privacy.xing.com/de och https://privacy.xing.com/de/datensch utzerklaerung

kununu

Kununu

Leverantör: New Work SE, Tyskland.

Webbplats: https://www.kununu.com

Ytterligare information och dataskydd: https: //privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

16. Ytterligare verktyg/plugin-program

Vi använder verktyg för att integrera de webbapplikationer vi använder och för att automatisera arbetsflöden i syfte att optimera vårt online-erbjudande.

Om vi har bett om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vårt online-erbjudande.

Mer information om de tjänster vi använder finns i slutet av detta avsnitt under de länkar som finns där.

Zapier
Leverantör: Zapier, Inc, United States of America
Webbplats: https://zapier.com
Ytterligare information och dataskydd: https://zapier.com/legal/terms-of-service och https://zapier.com/privacy
Garanti: Leverantören har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

17. Skript

Vi använder skript från externa tjänster för att kunna visa vårt online-erbjudande för dig och för att säkerställa att skripten alltid är uppdaterade.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att kunna visa vårt online-erbjudande på ett korrekt sätt och att kunna garantera aktuella teckensnitt och skript.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

jQuery

Leverantör: OpenJS Foundation, Amerikas förenta stater.

Webbplats: https: //openjsf.org/WeitereInformation & dataskydd: https: //images.prismic.io/openjsf/ba00b254-685f-4e54-b1ca-17984b0f3e55_OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

18. Kort

Vi använder kartor från externa tjänster för att visa dig vår plats och för att möjliggöra användning av de andra funktionerna i dessa externa tjänster i samband med kartorna.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är en förenklad användning av kartor.

Som en del av användningen av externa tjänster kan profilering (för reklamändamål, personlig information etc.) också förekomma. Profilering kan också göras mellan tjänster och enheter. Ytterligare information om de tjänster som används, om omfattningen av databehandlingen och om de tekniker och förfaranden som används vid användningen av respektive tjänster samt om huruvida profilering äger rum när du använder respektive tjänster och, om tillämpligt, information om logiken som är inblandad samt betydelsen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig finns i ytterligare information om de tjänster vi använder i slutet av detta avsnitt och under länkar som finns där.

Google Maps

Leverantörer: I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz erbjuds Googles tjänster av Google Ireland Limited, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC, USA.

Webbplats: https://www.google.de/maps

Ytterligare information & dataskydd: https://policies.google.com/?hl=de

Överföringen av personuppgifter till tredje land beror på respektive Google-tjänst och omfattas av EU:s olika standardavtalsklausuler, i den mån dessa erbjuds av Google. Ytterligare information om detta och Googles ansvar finns på följande länk https://business.safety.google/gdpr/. Du kan begära en kopia av EU:s standardavtalsklausuler från oss.

Google har undertecknat EU-US Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov), som garanterar efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen.

19. Klassificeringsplattformar

Vi använder utvärderingsplattformar och behandlar dina personuppgifter för att få våra tjänster utvärderade och därmed optimera vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Om vi har bett om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att optimera vårt online-erbjudande och vår marknadsföring.

Om vi eller de granskningsplattformar vi använder har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, kommer vi eller de granskningsplattformar vi använder att behandla dina personuppgifter för att påminna dig om att skicka in en recension. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 lit. a GDPR.

Ytterligare information om de ratingplattformar vi använder, omfattningen av databehandlingen och de tekniker och förfaranden som används vid användning av respektive ratingplattform finns i den ytterligare information om de ratingplattformar vi använder som finns i slutet av detta avsnitt och under de länkar som finns där.

Trusted Shops
Leverantör: Trusted Shops AG, Tyskland.
Webbplats: https://www.trustedshops.de/bewertungen/
Ytterligare information och integritetspolicy: https: //www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

20. Applikationer

Om du ansöker hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra ansökningsprocessen och för att fatta beslut om att upprätta ett anställningsförhållande. Efter avslutad ansökningsprocess begränsar vi behandlingen av dina personuppgifter och raderar eller förstör dem senast 6 månader efter mottagandet av avslaget av dig eller returnerar ansökningsdokumenten till dig och raderar eller förstör eventuella kopior, såvida du inte har samtyckt till att vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är ett korrekt genomförande av ansökningsförfarandet och, om nödvändigt, försvaret mot krav som uppstår till följd av avslag på en ansökan. Om behandlingen är nödvändig för beslutet om att etablera ett anställningsförhållande, är den rättsliga grunden för behandlingen också § 26 (1) mening 1 BDSG.

21. Kommentarer

Om du lämnar kommentarer via de funktioner som tillhandahålls för detta ändamål (på blogginlägg, produkter etc.) behandlar vi dina personuppgifter för att kunna visa dina kommentarer och för att undvika missbruk.

Om vi har bett dig om ditt samtycke och du har gett det, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 a i GDPR. Om vi inte har bett om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att dina kommentarer visas på ett korrekt sätt och att missbruk förhindras.

22. Avtal om orderhantering

Om du avser att överföra personuppgifter till oss när du använder våra produkter kan du ingå ett avtal om orderbehandling (DPA) online med oss. Med detta avtal kan du juridiskt bekräfta säkerheten för data på våra servrar till dina kunder.