Daniela Sprung

Daniela Sprung bir blogcu, içerik pazarlama ve sosyal medya yöneticisidir. Ile Blog4Business ve kurumsal blog Barcamp, o ilk kez Almanya'da kurumsal blogcular sadece yönelik iki etkinlik yarattı. Çalışmaları bloglar, kurumsal bloglar ve sosyal medya alanlarında danışmanlık üzerinde duruluyor. Fotoğrafçı Yazar görüntü: Anke Sundermeier.