Felix Brodbeck

Felix, web tasarım ajansı Webographen'in kurucularındandır. Küçük ekibiyle Kobİ'lere danışmanlık yapar ve bu iş web siteleri için web siteleri ve içerik portalları uygular. Onun için nihai hedefi müşterileri için katma değer yaratmak ve onların darboğazları çözmektir.