Fördelar med WordPress Multisites: Snabbare, billigare, mer hållbart?

Du har säkert redan hört en hel del om WordPress multisites. Det finns mycket information och utvärderingar av denna funktion som cirkulerar på internet, vilket inte alltid gör det lätt att göra en korrekt och kvalitativ bedömning. Vad kan WordPress multisite-funktionen egentligen göra? Denna artikel rensar upp rykten och fördomar, kastar ljus över möjligheterna till ekologisk och ekonomisk hållbarhet, visar en ... Fördelar med WordPress Multisites:Snabbare, billigare, mer hållbart? Läs mer