Fördelar med WordPress Multisites: Snabbare, billigare, mer hållbart?

Du har förmodligen hört mycket om WordPress multisites. Det finns mycket information och recensioner av den här funktionen som cirkulerar på Internet, vilket inte alltid gör en korrekt och kvalitativ bedömning lätt. Vad kan WordPress multisite-funktion faktiskt göra? Denna artikel rensar upp rykten och fördomar, belyser möjligheterna till ekologisk och ekonomisk hållbarhet, visar en ... Fördelar med WordPress Multisites: Snabbare, billigare, mer hållbart?