Typografie Basics in Web Design: op deze dingen moet je letten

Mark Max Henckel Laatst bijgewerkt op 21.10.2020
14 Min.
typografie basisbeginselen webdesign
Laatst bijgewerkt op 21.10.2020

Makkelijk is moeilijk. Dat is mijn uitgangspunt. En zo is het ook met het gebruik van typografie in webdesign, van lettertypes op de website - eigenlijk vrij eenvoudig en toch ingewikkeld. Daarom wil ik je vandaag laten zien welke basisregels voor typografie je moet volgen om de tekst op jouw website zo goed mogelijk weer te geven.

Het is geen geheim dat het voor veel mensen moeilijk is om zichzelf duidelijk en begrijpelijk uit te drukken. Waarom zou dit gemakkelijker zijn via de media? Om dit te vergemakkelijken - communicatie - is er typografie. Enerzijds is het de leer van de lettertypes, anderzijds is het een vormgevingselement om teksten of inhoud op een slimme, passende of "esthetisch aantrekkelijke" manier te presenteren. Het onderscheid tussen microtypografie en macrotypografie is op deze plek niet relevant.

Typografie in webdesign - waarom is het zo belangrijk?

basisprincipes typografie webfonts

Het staat buiten kijf dat lettertypes een website kunnen verlevendigen en visueel kunnen verrijken. Typografie - lettertypes - zijn belangrijke elementen van elk goed ontwerp. Op het het internet, dat wil zeggen in webdesign, is de typografie onderworpen aan speciale voorwaarden, die ik hier wil toelichten en die je moeten helpen om het ding met lettertypes op websites beter te begrijpen.

"Goede typografie zoekt niet naar alles wat nog mogelijk is, maar vraagt naar wat noodzakelijk is."
- – Kurt Weidemann

Websites worden vaak niet gemaakt door opgeleide grafische ontwerpers of media-ontwerpers, maar ontworpen en uitgevoerd door zij-instromers. Dit kan verklaren waarom op veel pagina's zelfs de eenvoudigste grafische regels worden genegeerd. Dit wordt vooral duidelijk als het gaat om de typografie. Het onstuitbare gebruik van slecht leesbare KAPITALEN, het gebrek aan contrast tussen letterkleur en achtergrond, en de verwarrende structuur van de teksten maken het lezen moeilijk voor de gebruikers.

Maar dat is waar het bij typografie om gaat: de leesbaarheid van de teksten. Waarom zou je anders teksten op je website hebben als ze niet goed en prettig te lezen zijn? Vermoedelijk lopen de meningen uiteen over hoe goed leesbare teksten er uiteindelijk uit moeten zien. Ik kan het niet begrijpen, want we hebben in de grafiek eenvoudig, bewezen en zeer verstandige typografische regelsom goed leesbare teksten te maken. Typografie gewoon.

Een daarvan is het contrast - de kleurrelatie tussen de letterkleur en de achtergrond. In een forum bekritiseerde ik ooit eens een trots gepresenteerde web-lay-out precies om deze reden. In de prentkunst noemen we het fenomeen dat de vermeende webdesigner hier wilde verkopen "witte adelaar op witte achtergrond". In dit geval had het een donkergrijze tekst op een lichtgrijze achtergrond, dus het contrast was erg slecht.

Dit ziet er misschien leuk uit - een kwestie van smaak, veronderstel ik - maar het is uiterst moeilijk te lezen. Ik meldde dit terug en vond dat het voor mij geen goed ontwerp was, als ik de tekst maar met moeite kan lezen. En ik heb nog steeds gezonde ogen. Wat doen degenen die een beperkt gezichtsvermogen hebben? Ook een vaak onderschat probleem - sleutelwoord toegankelijkheid. In ieder geval nam de ontwerper het standpunt in dat dit zijn ontwerp nou eenmal was en dat hij het op die manier zou doen. We hebben het al eerder gehoord: "Je kunt dat doen, maar dan is het shit."

Voor mij is dit nog een bewijs voor hoe weinig kennis er is over de leesbaarheid van teksten, dus over goede typografie. Tijdens mijn opleiding tot media-ontwerper (drukwerk) jaren geleden had ik een ervaren grafisch ontwerper en typograaf van wie ik veel heb geleerd.

Webdesign & typografie: de bijzondere eisen

basisprincipes typografie webfonts

Bij webdesign stellen we nog andere eisen aan de typografie dan alleen de leesbaarheid, namelijk technische eisen. Een goede leesbaarheid op het internet betekent ook dat de pagina snel laadt. Als het gaat om lettertype-integratie hebben we dus te maken met websiteprestaties.

Bovendien moet gewaarborgd zijn dat de teksten op zoveel mogelijk uitvoerapparaten even goed leesbaar zijn, wat een verdere uitdaging is. Uiteindelijk heb je met de mogelijkheden van de opmaaktaal CSS zoveel manieren om in de typografie van een website in te grijpen dat de dingen snel complexer worden dan je dacht.

En natuurlijk willen we een goed gestructureerde tekst hebben die ook de leesbaarheid verhoogt, vermoeidheid vermijdt en op Google, dus op de ranking in de zoekmachine, invloed heeft. Als voorbeeld zijn de headline-tags H1, H2, H3 etc. genoemd, het gebruik van lijsten en accenten zoals bold/strong en em/i, evenals de alineamarkeringen en andere nuttige HTML-elementen.

Ik ben een vriend van standaardlettertypes. Dat even vooraf. Ik bedoel, het is niet echt nodig om zelf speciale lettertypes op te nemen op een website. Als voorbeeld van waarom men het eigen lettertype integreert, wordt hier het CI-lettertype genoemd. Dat is dus een speciaal voor het bedrijf ontwikkeld lettertype, dat een belangrijke functie heeft bij de Corporate Identity. Of je bent echt een goede ontwerper, kunstenaar of fotograaf en hecht veel belang aan een extravagante of zeer individuele designgerichte uitstraling. Maar dan gaat het niet per se om grote stukken tekst of geschreven informatie.

Een eigen CI-lettertype wordt meestal door grotere bedrijven gebruikt die met een eigen IT-afdeling en een eigen serverpark werken. Er zijn dan geen prestatieproblemen en de inbedding van de CI-lettertypen wordt technisch gemonitord.

Als u een ontwerper bent en wilt laten zien wat u kunt, is het raadzaam om bestaande diensten voor typografie te gebruiken - op bewezen web lettertypen - om het gewenste lettertype veilig en efficiënt in uw eigen website te integreren.

Soms lijkt het ook een gegeven om de gewenste letterstijl om te zetten in formaten die geschikt zijn voor het web en deze afzonderlijk te integreren. Of dit dan altijd en op lange termijn perfect werkt, is een andere zaak. Daarom geef ik er in zulke gevallen de voorkeur aan Google lettertypenomdat het snel, veilig en makkelijk te gebruiken is. Maar dit is misschien ook een kwestie van smaak.

Deze 10 typografische regels helpen je verder

basisprincipes typografie webfonts

Belangrijke en zeer eenvoudige regels: minder is meer. Denk aan de leesgewoonten van de mensen. Oriënteer je op websites die uitgebreide redactionele teksten presenteren en leer daarvan.

De leesbaarheid van de teksten is onderworpen aan bepaalde, wetenschappelijk onderbouwde regels. Ze hebben niet alleen betrekking op het lettertype zelf, maar ook op de omgeving, het contrast, de overzichtelijkheid en de structuur van de teksten en de scherpte van hun randen.

1. lettergrootte

Het hangt af van het lettertype en is gebaseerd op het basisontwerp van de website. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om de lettergrootte in zijn browser of smartphone te wijzigen. Probeer relatieve lettergroottes te nemen, d.w.z. %, EM/REM of klein/normaal/gemiddeld/groot.

2. lijndikte

Dit wordt duidelijk onderschat. Er werd bepaald welke tekstbreedte nog graag door mensen wordt gelezen: het is een breedte tot maximaal ongeveer 70 tekens, dus een standaard A4-tekstbreedte van een Word-document. Kijk maar eens naar NOS en anderen om te zien hoe breed hun tekstblokken zijn.

3. regelafstand

Voor een optimale leesbaarheid is de zogenaamde "interlinie", d.w.z. de ruimte tussen de regels in een tekst - ook de hoogte van een alinea - van groot belang. Afhankelijk van het lettertype heeft een 140-150% "lijnhoogte" zich op het internet bewezen.

Breedte 4e vat

Dit is de afstand tussen de letters, die wordt gemanipuleerd door de letterafstand. Men moet hier heel voorzichtig zijn en deze ontwerpoptie alleen met zorgvuldigheid gebruiken - bijvoorbeeld met bepaalde koppen. In geval van twijfel niet doen.

5. contrast

De relatie tussen kleur en achtergrondkleur wordt contrast genoemd. Dit moet bij doorlopende tekst heel hoog zijn. Het maximale contrast is natuurlijk zwarte tekst op witte achtergrond. Het is gemakkelijk te lezen.

6. structuur

Dit betekent: goed en semantisch correct gestructureerde teksten! In HTML betekent dit bijvoorbeeld de heading-tags H1/H2/H3, de paragraaftekens, lijstmarkeringen, het intelligent gebruik van highlighting door middel van vet, cursief en kleur, en nog veel meer. Dit heeft een direct effect op de leesbaarheid en ook op de Google ranking.

7. maximaal twee lettertypes

Vaak is één lettertype per webpagina, boek of document voldoende. In speciale gevallen kan het meer zijn, maar je moet voorzichtig zijn met het gebruik van meer dan 2 lettertypes per document.

8. hoofdletters

Gebruik geen hoofdletters in koppen en in het menu. Ze zijn erg moeilijk te lezen. Maar als het om losse woorden gaat, bijvoorbeeld in de NAVIGATIE, kunt u hoofdletters gebruiken. Maar schrijf ze niet in hoofdletters, maar gebruik CSS met "text-transform:uppercase".

9. standaard lettertypen

In geval van twijfel en als noodoplossing dient u te kiezen voor beproefde systeemlettertypes. Arial, Verdana, Georgia zijn zulke zeer leesbare systeemlettertypen, die bijna alle uitvoerapparaten hebben en altijd goed worden weergegeven.

Een fallback is in de CSS van het opvolgende lettertype, zoals BMW: "bmwTypeWebBoldAll", "Arial", "Helvetica", sans-serif; Hier zijn Arial, Helvetica en Sans-Serif (het eerste lettertype onder Sans-Serif) de fallbacks die worden weergegeven als het lettertype ervoor ("bmwTypeWebBoldAll") niet beschikbaar is.

10. opleiding

Mijn tip: verdiep je in typografie via workshops, boeken en tijdschriften, of zelfs door een YouTube-video over het onderwerp te bekijken. Ik kan bijv. deze video aanbevolen. Hoewel Sven Wolfermann in zijn presentatie op de "MobileTechCon" - in tegenstelling tot mij - systeemfonts afraadt, geeft hij hier veel waardevolle informatie over het onderwerp!

Lettertype ontwerp met CSS: Slaat het ergens op?

Een woord over lettertype ontwerp of instelling met CSS: Niet in het minst sinds de invoering van CSS3 ontwikkelaars hebben subtiele instellingen voor de lettertypen van een pagina tot hun beschikking. Maar zijn ze echt altijd zinvol? Waar gebruik ik ze voor en wanneer? Wat wil ik bereiken? Leesbaarheid? Mooi ontwerp? Niet alle programmeurs - of hun klanten - lijken daar aan te denken. Soms doen ze al het mogelijke. Ze veranderen niet alleen de regelhoogte, wat soms problemen veroorzaakt met hoogtes, spatiëring en positionering, maar ze veranderen ook de letterspatie of zet schaduwen rond de tekst ("tekst-schaduw“). Slecht, wat soms te zien is.

Ik raad je daarom aan om heel voorzichtig te zijn met deze instellingen en deze technieken met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. Ze werken niet overal en op kleine beeldschermen blokkeren ze zelfs de weergave. Vervolgens moet je de instructies voor het bureaublad ongedaan maken via "Media Queries", wat weer tijd en code kost. Is dat echt zinvol? Het antwoord moet heel duidelijk en precies zijn.

Typefaces voor het web: de webtypografie

basisprincipes typografie webfonts

Tussen haakjes: BMW gebruikt dit op zijn website, zoals u zojuist hebt gezien: font-family: "bmwTypeWebBoldAll", "Arial", "Helvetica",sans-serif;font-weight: normal; - in de body tekst heel normaal Arial. Amazon gebruikt ook Arial op de winkelpagina. Apple, aan de andere kant, gebruikt zijn eigen eigen lettertype als webfont. De oliemaatschappij TEXACO gebruikt Adobe fonts. Gewoon als kleine voorbeelden.

Gelukkig zijn er nu veel aanbieders van webfonts die goed werken en meestal gemakkelijk te integreren zijn. Helaas zijn deze "web fonts" meestal betalend, met sterk variërende prijzen. Als voorbeelden, naast Google lettertypenzijn de volgende: Adobe lettertypen (Typekit), Webtype, Adobe Rand Web lettertypen en nog veel meer - kwestie van smaak.

Het voordeel van deze diensten ligt voor de hand: je hebt geen licentiezorgen (zie hieronder "Let op: licenties!"), de lettertypes werken en er is hulp of er zijn instructies voor het integreren van de lettertypes op je eigen website (dus zonder ondersteuning of forums). De tarieven zijn vaak uitbreidbaar en je hebt een bepaalde keuze uit toffe lettertypes.

Het misverstand met Google Fonts

Toen in mei 2018 de zogeheten AVG voor iedereen verplicht werd gesteld, schrok de netgemeenschap terug voor het gebruik van Google lettertypen in paniek. Men was bang dat het gebruik van de Google web lettertypen - – Google als de "gegevensoctopus" waartegen deze wetgeving was gericht - de gegevensbeschermingswetgeving niet zou naleven en bijgevolg het risico zou lopen op dure waarschuwingen.

Deze nog steeds wijdverbreide angst belicht de helaas nog steeds voortdurende grote verwarring rond de AVG. Ten voordele van advocaten en advocatenkantoren, natuurlijk. Als je bezorgd bent over het gebruik van Google Analytics met Google voor het gebruik van Google Analytics en verwijzen naar het gebruik van de lettertypes - en in geval van twijfel naar cookies - in het privacybeleid, is het probleem van de baan.

Als je nog steeds bang bent, kun je alle Google Fonts ook lokaaldownload de Google Web Fonts en sla ze op uw eigen webruimte op.

Bovendien werd herhaaldelijk de prestatie aan de kaak gesteld, die zo slecht zou zijn wanneer de lettertypes via Google ladingen. Het blijft onvermeld dat Google een snelle en uiterst stabiele serverarchitectuur heeft en dat er nog steeds fallbacks zijn (zie hierboven). Ook laadt u de lettertypen vanaf een andere URL, wat tegelijkertijd kan gebeuren met het laden van de bestanden vanaf uw eigen server. Maar je bent weer afhankelijk van Google.

Attentie! Laadtijden!

Het is heel eenvoudig. Extern geïntegreerde webfonts kunnen de laadtijd van de pagina verlengen. De benodige code om je eigen lettertypes in de pagina te integreren ook. Alleen de standaardlettertypes, de systeemfonts op de computers en smartphones van de gebruikers hebben geen laadtijd nodig, omdat ze niet via een server en niet via het internet geladen worden.

Of anders gezegd: Als je site snelle laadtijden nodig heeft, je misschien niet de juiste hosting achter de hand hebt en het bedrijf geen CI font heeft dat absoluut geïntegreerd moet worden, zou ik altijd voor standaard gaan. Dus op systeemlettertypes, zoals Amazon doet met Arial doet. Dat is logisch.

Natuurlijk gaat het niet om de kilobytes van de te laden lettertypes. Het gaat daarom dat deze bovenaan komen, dus nog extra gedownload moeten worden en dat de server, die ze moet leveren, eventueel zwak kan zijn. Dat ziet er niet goed uit en is ... te vermijden.

Attentie! Vergunningen!

Waar je in elk geval rekening mee moet houden zijn de licenties voor de gebruikte lettertypes. Als u Google lettertypen of systeemlettertypen, die worden geladen vanaf de computer van de gebruiker, bent u aan de veilige kant. Voor alle andere lettertypes die u op uw website gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u ofwel de licentie ervoor bezit - en dat kan al snel vrij duur worden - om ze op uw eigen website te gebruiken, of dat het een gratis lettertype wat soms andere problemen veroorzaakt, zoals de Duitse umlauten en de Eszett (ß).

Om al deze problemen te vermijden, gebruik ik gewoon systeemlettertypes of Google lettertypen. Als de klant absoluut zijn eigen lettertype wil, moet u de inspanning daarvoor royaal in de berekening opnemen, omdat de integratie van externe lettertypen in de website soms problemen kan opleveren. Bijvoorbeeld, met de CSS instructies en hier, bijvoorbeeld, wat ik altijd erg slecht vind, bij het zoeken naar de juiste lettertype naam, om het lettertype correct te kunnen regelen voor de weergave van de HTML tags.

Eigen lettertypes integreren

basisprincipes typografie webfonts

Met webfonts en/of je eigen fonts, die je via een tool voor je site bruikbaar hebt gemaakt, kun je snel een aantal problemen voor je site voor elkaar krijgen. De volgende fenomenen komen vaak voor:

 • Flikkerend lettertype bij het laden van de pagina (niet ongewoon, soms zie je een ander lettertype totdat de CSS het overschrijft met het webfont.
 • Langere laadtijden als gevolg van zeer complexe lettertypen (vrij zeldzaam).
 • Meer voorkomend zijn Vervaging van het lettertypevervorming als gevolg van foutieve rendering (op bepaalde systemen).

Om het gewenste lettertype op zoveel mogelijk uitvoerapparaten te kunnen weergeven, hebt u verschillende varianten ervan nodig. "TTF" is duidelijk en bekend, maar u hebt ook "EOT" en de twee "WOFF"-varianten nodig. Dit is essentieel als u uw eigen lettertypes in uw pagina wilt opnemen. U kunt deze formaten gratis krijgen met de Webfont Generator om ze gratis te genereren. Daarna laad je alle formaten van je lettertype in een directory van je server en neem je ze op in je stylesheet (CSS bestand) met het volgende pad:

@font-face {
font-family: 'Dein Font';
font-style: normal;
font-weight: normal;
src: local('Dein Font'),
   url('/deinfont.woff2') format('woff2'),
   url('/deinfont.woff') format('woff'),
   url('/deinfont.ttf') format('ttf'),
   url('/deinfont.eot') format('eot');
}

@font-face {
font-family: 'Dein Font';
font-style: italic;
font-weight: normal;
src: local('Dein Font Italic'), vbx
   url('/deinfont-italic.woff2') format('woff2'),
   url('/deinfont-italic.woff') format('woff'),
   url('/deinfont-italic.ttf') format('ttf'),
   url('/deinfont-italic.eot') format('eot');
}

Hieraan kun je zien @font-face codedie je lettertype integreert, hoe complex dit ding is - en dus hoe foutgevoelig.

Dan kunt u ze gebruiken in uw CSS code en ze toewijzen aan klassen en ID's. Er kunnen onderweg fouten gemaakt zijn, die ik hier niet zal behandelen. Zoals ik al zei, adviseer ik standaard of systeem lettertypes of Google lettertypendie u gewoon kunt toevoegen aan het gelinkte bestand in de header van uw website:

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,400i,700,700i' rel='stylesheet' type='text/css'>

Typografie en mobiele weergave

basisprincipes typografie webfonts

Dit aspect is in feite verwaarloosd. Naar mijn mening is het absoluut niet nodig om een speciaal lettertype te laden op een klein scherm of een smartphone. Hoe zit het met fallbacks, de systeemlettertypes van mobiele telefoons? Wanneer ik een mobiele site maak of mobiel moet optimaliseren, is het eerste wat ik bespaar vanwege de laadtijd natuurlijk het downloaden van een webfont of een aangepast font.

Dat is weliswaar een strategische beslissing, die vanzelfsprekend met de klant moet worden besproken, maar ik zie geen enkel argument voor een weblettertype of een eigen lettertype in de mobiele weergave.

Natuurlijk zitten niet alle systeemlettertypen op de smartphone, die wel voor een computer beschikbaar zijn. Maar vanuit mijn oogpunt is het hier niet van belang of je het ene of de andere lettertype voor Androidsysteem op het oog hebt. Het gaat om snelle informatie en goede leesbaarheid. Dit wordt zeker op Android en Apple met hun webzekere fonts in elk geval gegarandeerd.

Als we de zaak vanuit twee wezenlijke oogpunten bekijken, namelijk de laadsnelheid en het ontwerp, moeten we concluderen dat een eigen lettertype voor mobiele weergave overbodig is. Enerzijds belemmert het lettertype de laadsnelheid van de mobiele pagina, wat vooral belangrijk is als je op de bus of trein moet halen. Anderzijds hebben we de inhoud en het design van de mobiele versie van de website (hopelijk) juist om deze redenen tot de essentie gereduceerd. Waarom dan een geavanceerd weblettertype laden?

Het belangrijkste is altijd de leesbaarheid of wat we willen bereiken: het overbrengen van kennis, literair vermaak, het kopen van een product, een contactopname, het bestellen van een nieuwsbrief of het bekijken van het adres. En daarvoor, denk ik, is er geen speciaal lettertype of webfont nodig.

Webbeveiligde lettertypes

U moet zeker nagaan of een van de systeemlettertypen geschikt is voor uw project. Een volledige verzameling van zogenaamde webveilige CSS-instructies voor systeemlettertypen of webveilige lettertypen is te vinden op www.cssfontstack.com.

Wat zijn web-veilige lettertypes? Webveilige lettertypen zijn lettertypen die op veel besturingssystemen vooraf zijn geïnstalleerd. Hoewel niet op alle systemen dezelfde lettertypes geïnstalleerd zijn, kunt u een web-safe blok CSS-instellingen gebruiken om meerdere lettertypes te selecteren die er gelijkaardig uitzien en geïnstalleerd zijn op de verschillende systemen die u wilt ondersteunen. Als u andere lettertypen wilt gebruiken dan de voorgeïnstalleerde vanaf CSS3, kunt u gebruik maken van de Instellingen voor deze weblettertypen instellingen.

Conclusie

U moet goed overwegen of een systeemlettertype het even goed of zelfs beter zal doen dan een weblettertype of een aangepast lettertype. Beproefde lettertypes zoals Verdana, Arial, Trebuchet, Georgia, Times New Roman, enz. en andere kunnen zonder aarzeling worden gebruikt, omdat ze altijd goed leesbaar zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de inhoudelijke kwaliteit van de teksten, die natuurlijk een doorslaggevende rol speelt. Maar dat is een ander onderwerp. Onderschat de kwestie van typografie op websites niet. Houd rekening met de technische aspecten, zoals laadtijd of umlauten van de lettertypes, maar ook met de gebruiksvriendelijkheid van uw typografisch ontwerp, d.w.z. leesbaarheid, contrast en regelhoogte.

Denk goed na of u uw eigen lettertype of een extern lettertype wilt gebruiken, en of u standaardlettertypes of systeemlettertypes wilt gebruiken. Als u besluit een eigen lettertype te gebruiken, vraag uzelf dan af of u dit lettertype wilt gebruiken of een soortgelijke variant met Google lettertypen kan worden gebruikt. Of als je de lettertypes echt met de hand wilt insluiten via CSS en ze van tevoren in alle formaten op de server wilt laden. De standaardlettertypes die de gebruiker op de computer of smartphone heeft staan en die van daaruit worden geladen, zijn beproefd en hoeven niet te worden geladen. Dit geldt nog meer voor mobiel laden, wanneer uw pagina op smartphones wordt weergegeven.

Voor mij persoonlijk is er niet veel te zeggen voor het gebruik van een extern lettertype of een eigen webfont. Als een WordPress-theme Google Fonts al aan boord heeft, gebruik ik die natuurlijk. Omdat ik anders de hele zaak los moet halen of over moet schrijven. Dit is niet echt nuttig.

Als het niet duidelijk is voor de bedrijfsidentiteit van een bedrijf, een eigen lettertype is gimmicky. En de meeste klanten hebben daar geen tijd of geld voor. Vele wegen leiden naar Rome - maar het verkeerde gebruik van typografie op een website en in webdesign waarschijnlijk niet. Met systeemlettertypen, met standaardlettertypen, kunnen prachtige ontwerpen en geweldige websites worden gemaakt en gevuld. Het gebruik ervan is de veiligste weg, en dat zal nog wel even zo blijven. Misschien is het een kwestie van smaak, maar misschien is dit wel de meest verstandige benadering van het onderwerp lettertypen op websites.

Foto bijgedragen: Ksenia Makagonova [Unsplash]
Andere beelden: Alexander Andrews [Unsplash], rawpixel [Pexels], Magda Ehlers [Pexels], Kristian Strand [Unsplash], Aaron Burden [Unsplash], RAIDBOXES

Mark Max Henckel - Webdesigner uit Hamburg. Opgeleid media-ontwerper (print), sinds 2000 werkzaam als webdesigner. Eerst bij mobile.de, sinds 2003 als zelfstandige. Vanaf 2005 blogger over verschillende onderwerpen op verschillende eigen blogs. Als freelancer was hij van 2007 en 2008 bij SPIEGEL ONLINE betrokken bij de lancering van eintages.de op het raakvlak tussen programmering en redactie. Later bij de SPIEGEL marketeer Quality Channel (Spiegel QC/Spiegel Media). Freelancer voor libri.de en diverse grafische & IT-bureaus. Sinds 2008 gespecialiseerd in WordPress.

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.