Gutenberg Redacteur Fase 3

Voorproefje van fase 3 van de WordPress Editor Gutenberg

De modernisering van WordPress gaat de volgende fase in. "Samenwerking" staat nu op de agenda. In dit artikel geef ik je een eerste overzicht van de geplande nieuwe en verbeterde functies. Er staat ook een herontwerp van de backend gepland.

Het "Gutenberg" project van WordPress bestaat in totaal uit vier fasen, waarvan er twee als zo vergevorderd worden beschouwd dat de volgende nu van start gaat. Ter herinnering, fase 1 was getiteld "Eenvoudiger Bewerken" en bestond in wezen uit de Blok-editor, die als nieuwe standaard werd geïntroduceerd met WordPress 5.0. Het werk hieraan is natuurlijk nog niet klaar. Maar de tijd van massale veranderingen is voorlopig voorbij.

Dit geldt ook voor fase 2 ("Aanpassen"). Het begon met WordPress 5.8, waar het bewerken van sites een belangrijke vernieuwing was. Sindsdien kunnen blokken ook buiten de inhoud worden gebruikt om het ontwerp en de functies van een website aan te passen, zolang je eigen thema meespeelt. Blokpatronen, de blokkenmap en blokthema's behoren ook tot deze fase.

Nu blokken op veel plaatsen zijn ingevoerd, is de derde stap het verbeteren van werkprocessen. Deze fase 3 is getiteld "Samenwerking". Het gaat hierbij vooral om teams die hun toevlucht hebben moeten nemen tot plug-ins of diensten van derden om hun werk te organiseren en te coördineren. Dat werd tijd, want WordPress wordt al heel lang gebruikt voor grote websites waar talloze interne en externe helpers aan werken. Tot nu toe ontbraken er veel functies die een dergelijke samenwerking eenvoudiger of zelfs mogelijk maken.

Fase 3 brengt ook verbeteringen voor individuele gebruikers, zoals je zo meteen zult zien.

In een reeks berichten op de blog "Make WordPress Core" heeft het team gepresenteerd waar de reis naartoe zou moeten gaan en wil graag feedback van ontwikkelaars hierover. 

Hier volgt een overzicht van enkele belangrijke ideeën en concepten:

Samenwerking in realtime

Op dit moment werpt WordPress herhaaldelijk obstakels op als meer dan één persoon aan de inhoud van een pagina werkt. Een bericht wordt bijvoorbeeld vergrendeld en is dus niet toegankelijk voor anderen zodra iemand het bewerkt. Een andere persoon kan het alleen "overnemen" en dus ontgrendelen. Twee of meer mensen kunnen echter niet tegelijkertijd bewerken, zoals het geval is bij Google Docs en soortgelijke aanbiedingen. De derde fase van Gutenberg is nu bedoeld om dit punt te verhelpen.

Het verantwoordelijke team maakt duidelijk dat deze functies beschikbaar moeten zijn voor zoveel mogelijk gebruikers. Daarom zijn alle oplossingen die complexe serveropstellingen vereisen uitgesloten. Zoals Matias Ventura schrijft in de "Make WordPress Core" blog, willen ze open webstandaarden zoals WebRTC als basis gebruiken. 

Tegelijkertijd moet het systeem uiteindelijk flexibel genoeg zijn om aangevuld en aangepast te worden voor individuele oplossingen. Met plug-ins zouden bijvoorbeeld meer gebruikers tegelijkertijd aan dezelfde inhoud kunnen werken dan mogelijk is met de standaardimplementatie.

Een belangrijk punt voor deze functionaliteiten is conflictoplossing, d.w.z. omgaan met conflicterende, gelijktijdige wijzigingen van verschillende gebruikers. Of situaties waarin één persoon offline is terwijl hij verder werkt aan een stuk content. Dit is waarschijnlijk waar Yjs om de hoek komt kijken.

Een ander punt op het verlanglijstje van het team is dat alle betrokkenen moeten kunnen zien wie er op dat moment actief is en een stuk inhoud bewerkt ("aanwezigheid"). Dit is ook bekend van diensten als Google Docs, die visueel weergeven wie een stuk content bekijkt of bewerkt.

Dat gezegd hebbende, wil het team deze nieuwe functies realiseren via de bestaande blok-API. Op deze manier willen ze ervoor zorgen dat het werkt zonder verdere aanpassingen aan de blokken. 

Betere samenwerking

Een andere focus ligt op het verbeteren van workflows en publicatieprocessen. Het doel is om de hele redactionele workflow naadloos te ondersteunen, van de eerste opzet tot publicatie. Gebruikers moeten opmerkingen, suggesties voor wijzigingen en feedback direct in de editor kunnen toevoegen. Het moet ook mogelijk zijn om een andere persoon te markeren, bijvoorbeeld om een collega op een taak te attenderen.

Aanpasbare beoordelingsprocessen kunnen dan ook worden gebruikt om te definiëren welke stappen moeten worden uitgevoerd voordat een bijdrage zelfs maar kan worden gepubliceerd. Eén persoon kan bijvoorbeeld nog openstaande mediablokken markeren die een ander teamlid moet voltooien. Dit is enorm handig als tekst en afbeeldingen van verschillende medewerkers of zelfs afdelingen komen, zoals vaak het geval is bij grotere projecten. Daarnaast is het denkbaar om verdere voorwaarden te stellen voordat inhoud kan worden gepubliceerd. De officiële post vermeldt bijvoorbeeld een bepaald aantal woorden of velden die moeten worden ingevuld. Door deze functionaliteit direct in het systeem te integreren, kunnen coördinatieprocessen worden vereenvoudigd en kan ervoor worden gezorgd dat medewerkers geen belangrijke informatie vergeten.

Het delen van conceptcontent of ontwerpwijzigingen zou ook gemakkelijker moeten worden, met gedetailleerde toegangscontrole en instelbare rechten. Persoonlijk hoop ik dat het gemakkelijk wordt om ontwerpen te delen met externe mensen die geen toegang hebben tot de WordPress backend. 

Het idee om de previewfunctie uit te breiden, zodat plug-ins deze meer divers kunnen gebruiken, klinkt interessant. Een ledenplugin zou bijvoorbeeld kunnen laten zien hoe inhoud eruitziet voor leden en niet-leden. Andere voorbeelden zijn previews met advertenties in de post en zonder, of hoe een post eruit ziet in de RSS feed of nieuwsbrief.

En last but not least: Als er meerdere mensen aan een stuk content werken, zou het idealiter mogelijk moeten zijn om dit aan de buitenwereld te tonen. Zoals bekend kan WordPress tegenwoordig maar één auteur per inhoud weergeven zonder extra plugins.

Ondanks deze nieuwe functies moet de gebruikersinterface duidelijk blijven voor schrijvers en redacteuren. Dit zal waarschijnlijk een hele uitdaging zijn.

Meer functies voor versiebeheer

Een ander belangrijk onderdeel voor de samenwerkingsworkflows zijn de versies en de versiegeschiedenis van de inhoud. Hier zijn uitgebreide verbeteringen gepland om wijzigingen beter zichtbaar te maken.

Tot nu toe liet WordPress het verschil zien tussen twee versies. Dit is echter vaak niet zinvol genoeg voor de inhoud van blokken en moeilijk te begrijpen voor leken. Het team wil een betere visuele weergave van de wijzigingen ontwikkelen die gemakkelijker te begrijpen is.

Een andere nieuwe functie is dat in de toekomst niet alleen complete inhoud in versie wordt gebracht, maar zelfs afzonderlijke blokken. De eerdere versie van een afbeeldingsblok kan bijvoorbeeld worden hersteld zonder de rest van de inhoud te wijzigen.

Er zijn vergelijkingsweergaven gepland voor wereldwijd gebruikte stijlen en herbruikbare patronen, waarbij twee versies naast elkaar of met een overlay kunnen worden weergegeven, afhankelijk van het gebruik. Hierdoor zouden verschillen in het ontwerp makkelijker te herkennen moeten zijn.

Het doel van de verbeteringen is dat veranderingen in één oogopslag herkenbaar zijn - of het nu gaat om inhoud, stijlen of patronen. Dit zou het samenwerken aanzienlijk vereenvoudigen en er tegelijkertijd voor zorgen dat individuele fouten snel kunnen worden gecorrigeerd.

Natuurlijk moeten deze functies goed samenwerken met de andere vernieuwingen die ik hierboven heb gepresenteerd. Daarnaast denkt het team al na over fase 4 van Gutenberg als het gaat om internationalisatie, dus websites met meerdere taalversies. Ook dit zal uiteindelijk deel gaan uitmaken van de WordPress Core.

Je kunt meer hints en voorbeelden vinden in de "Revisies" posts.

Modernere mediabibliotheek

De mediatheek veranderde slechts in kleine stapjes tijdens de eerste Gutenberg fases. De teams hadden echter ook genoeg andere bouwplaatsen. In fase 3 staat nu een uitgebreide modernisering op de agenda.

Er zijn bijvoorbeeld uitgebreide beheerfuncties gepland, zoals categorieën en tags voor media. Views en filters staan ook op de to-do lijst: Dit moet het gemakkelijker maken om de juiste bestanden te vinden. Voor grote en langdurige projecten met duizenden afbeeldingen is dit tegenwoordig een enorme uitdaging en daarom worden er vaak gespecialiseerde plug-ins gebruikt.

Een ander doel is om het bewerken van media in de Blok-editor en de afzonderlijke weergaven voor media beter samen te voegen. Het officiële bericht noemt verenigde bijsnijfuncties als voorbeeld.

Het team zou ook het invoegen van media willen veranderen, zodat gebruikers niet altijd de hele mediabibliotheek hoeven te openen. Als er bijvoorbeeld al afbeeldingen zijn geüpload, maar nog niet aan een bericht zijn toegewezen, zou WordPress deze direct kunnen weergeven bij het invoegen van een afbeeldingsblok. 

Op de to-do lijst staan ook de workflows rond gepubliceerde media en bijdrageformaten die alleen uit een mediablok bestaan. Er komen niet alleen verbeteringen voor afbeeldingen, maar ook voor audio, video en andere bestandsformaten, zoals Matias Ventura schrijft in zijn bericht over dit onderwerp.

Als je bedenkt hoe belangrijk multimedia-inhoud tegenwoordig vaak is, zijn deze vernieuwingen en verbeteringen zeker zeer welkom. Het vinden van een bepaald bestand is tegenwoordig niet altijd meer zo eenvoudig, tenzij iedereen in het team gedisciplineerd is en alles op een verstandige manier benoemt. Tegelijkertijd zal het interessant zijn om te zien hoe goed de nieuwe mediabibliotheek samenwerkt met andere nieuwe functies zoals teamworkflows.

"*" geeft verplichte velden aan

Ik wil me abonneren op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe blogartikelen, ebooks, features en nieuws over WordPress. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken. Bekijk ons Privacybeleid.
Dit veld dient ter validatie en mag niet worden gewijzigd.

Betere afhandeling voor blokken

Omdat blokken nu zo'n belangrijke rol spelen, is fase 3 van het Gutenberg project gericht op het verbeteren van het beheer van de blokkenbibliotheek.

Het plan is om de bestaande Block Manager uit te breiden tot een centrale administratie voor blokken, vergelijkbaar met de omgeving voor plugins. WordPress beheerders zullen dan in staat zijn om individuele bloktypes globaal voor de hele site te activeren of deactiveren. Het moet ook mogelijk zijn om nauwkeuriger te definiëren welke blokken beschikbaar zijn voor welke gebruikersrollen via uitgebreide autorisatiecontroles. Volgens de officiële plannen kunnen individuele functies van een blok dan ook specifiek worden ingeschakeld.

Er is ook een verborgen functie om berichttypes te koppelen aan blokken. Een bepaald type kan bijvoorbeeld altijd een afbeeldingsblok hebben in plaats van een leeg tekstblok. Deze functie moet in de toekomst gemakkelijker te vinden en te gebruiken zijn.

Het installeren van blokken uit de map zou ook handiger moeten zijn dan voorheen. Het zou bijvoorbeeld makkelijker moeten zijn om te zien welke blokken een plug-in toevoegt.

Deze uitgebreide wensenlijst zou zowel beheerders als gebruikers van WordPress moeten aanspreken. Het adresseert veel punten die nu niet optimaal zijn opgelost omdat ze extra klikken vereisen. En vooral het punt over het uitschakelen van bepaalde blokken en blokkeerfuncties voor hele gebruikersgroepen zou menig hoofdpijnpunt voor websitebeheerders moeten verminderen.

Ontwerp en navigatie van de achterkant

Last but not least is een belangrijk project in fase 3 de modernisering en herziening van de backend. Na vele jaren wordt er nu gewerkt aan een uitgebreid herontwerp. De Site Editor moet hierbij als uitgangspunt en inspiratie dienen.

Eén aspect is om de navigatie flexibeler en modulair te maken. De belangrijkste menu-items zouden dan vrij geplaatst en gerangschikt kunnen worden, vergelijkbaar met widgets. Een onderscheid tussen kernfuncties en plug-in gebieden is ook denkbaar.

In het geval van een bijzonder groot aantal menu-items is een "drilldown" navigatie bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen. Gebieden en instellingen worden stap voor stap geopend in plaats van alles op één niveau weer te geven. De backend moet ook beter kunnen worden aangepast aan individuele behoeften. Het team onderzoekt hoe delen van het beheergebied optioneel getoond en verborgen kunnen worden.

Een ander doel op dit punt is het verenigen van de backend en de blokkeneditor. Componenten en ontwerpsystemen uit de editor moeten daarom hun weg vinden naar het admingebied. Voor plug-in ontwikkelaars zal er in de loop hiervan een bibliotheek met herbruikbare UI componenten worden gemaakt. Dit moet plug-ins helpen om harmonieus in de omgeving te passen.

Last but not least wil het Fase 3-team nauw samenwerken met de collega's van WP Feature Notifications, zodat notificaties in de toekomst een aparte en compacte plek krijgen. Dit zou de huidige wildgroei aan de bovenkant van de backend vervangen.

Conclusie over Gutenberg Fase 3

Persoonlijk kan ik veel punten op de wensenlijst voor fase 3 alleen maar toejuichen. De functies voor samenwerking en workflows in het algemeen komen wat mij betreft te laat. Als ik samen met anderen een WordPress website onderhoud, vind ik het altijd verrassend omslachtig om alles extern te organiseren en te coördineren.

Tegelijkertijd hoop ik dat al deze functies het werk ondersteunen zonder de visuele en cognitieve complexiteit van WordPress te ver op te drijven. De overstap van de eenvoudige Rich Text Editor naar de Block Editor was een waarschuwend verhaal: de nieuwe interface en extra functies waren welkom, maar de bruikbaarheid van de editor leed er tegelijkertijd onder. Het kost vaak aanzienlijk meer klikken om hetzelfde effect te bereiken.

Wat dat betreft hoop ik dat het team niet alleen veel nieuwe functies toevoegt zoals beschreven, maar ook fundamenteel opnieuw nadenkt over hoe de verschillende gebruikers van WordPress ermee om zullen gaan.

Jouw vragen over Gutenberg Fase 3

Wat is je mening over de innovaties in fase 3? Welke vragen staan nog open? Vertel het ons gerust in de reacties. Wil je op de hoogte blijven van verdere berichten over het onderwerp WordPress en WooCommerce ? Volg ons dan op LinkedInFacebook, Twitter of via onze nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.