WP-News: Niebezpieczeństwo ostrzeżenia dla sklepów i dyskusja o nowym frameworku JS dla WP?

Torben Simon Meier Ostatnia aktualizacja 10/23/2020
3 Min.
WordPress  Newsletter #22

W ciągu ostatniego tygodnia w społeczności lokalnej zawrzało na temat potencjalnych kandydatów do nowy framework JavaScript zostały omówione. Ponadto, w ostatnim czasie rozszerzone wymogi dotyczące informacji dla operatorów sklepów internetowych. A my mamy wszystkie innowacje WordPress 4.8 na pierwszy rzut oka.

WP-News: Niebezpieczeństwo ostrzeżenia dla sklepów i dyskusja o nowym frameworku JS dla WP?

Nowy framework JavaScript dla WP

Na spotkaniu zespołu JavaScript core, dyskutowano o przejściu na nowy framework JavaScript dla rdzenia WordPress . Obecnie debata toczy się głównie wokół zalet i wad React.js i Vue.js. Zgodnie z Dziennik sesji Większość członków zespołu obecnie preferuje React, jako że framework ten jest już używany w Calypso, nowym edytorze Gutenberg i Jetpacku. Ponadto, WordPress współzałożyciel Matt Mullenweg jest zwolennikiem React. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta
.

Fakt, że React opracowany przez Facebook jest krytycznie postrzegany przez niektórych członków społeczności: WordPress jako projekt open source nie powinien uzależniać się od dużej firmy, takiej jak Facebook. Fani Vue.js również przysięgają na jego łatwość dla początkujących i możliwości rozbudowy.

RAIDBOXES WordPress   News 22 WordPress  Hosting_2

Nowy obowiązek informacyjny dla operatorów sklepów internetowych

Od pierwszego lutego 2017 r. na operatorów sklepów internetowych nałożone zostały nowe obowiązki informacyjne dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów (por. Ustawa o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich, §37). W związku z tym sprzedawcy internetowi muszą wyraźnie wskazać w swoich ogólnych warunkach i postanowieniach oraz na swoich stronach internetowych, czy i w jakim zakresie są zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów. Obowiązek uczestnictwa istnieje od wielkości przedsiębiorstwa wynoszącej 11 pracowników. Ważne jest, aby uczestnicząc w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów - czy to obowiązkowo, czy dobrowolnie - wskazać adres i stronę internetową właściwej izby arbitrażu konsumenckiego.

Rozporządzenie to stanowi rozszerzenie istniejącego obowiązku operatorów sklepów do informowania konsumentów o platformie rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Obowiązuje on już od początku stycznia 2016 r. Wielu operatorów sklepów internetowych, którzy nie przestrzegają tego obowiązku informacyjnego, otrzymało już ostrzeżenie.

WP-News: Niebezpieczeństwo ostrzeżenia dla sklepów i dyskusja o nowym frameworku JS dla WP?

Jest to nowość w WordPress 4.8

Koledzy z codeinwp pokazują w swoim najnowszym wpisie, jak najważniejsze nowe funkcje w WordPress 4.8 jak to wygląda w akcji. Kolejna duża aktualizacja ma się ukazać w okolicach ósmego czerwca i będzie "najlepszym WordPress roku 2017". Przynajmniej tak obiecuje zespół WP Core, a w ich Przewodnik terenowy wszystkie nadchodzące nowe funkcje. Zwłaszcza użytkownicy WordPress znajdą w aktualizacji łatwiejszą edycję i dostosowanie swoich stron.

Więcej wiadomości w skrócie

Gründerfonds III na rzecz zaawansowanych technologii z 300 mln euro zatwierdzony
High-Tech Gründerfonds, największy niemiecki inwestor wczesnych etapów rozwoju, ogłosił w drugim dniu Dzień Rodziny HTGF dano zielone światło dla kolejnego funduszu zalążkowego o docelowej wielkości 300 mln euro. Jako część rodziny HTGF jesteśmy oczywiście szczególnie zadowoleni z tego faktu.

Sesja WordCamp: WordPress w React
Zgodnie z toczącą się dyskusją na temat nowego frameworka JavaScript dla rdzenia WordPress , Konstantin Obenland demonstruje użycie React w swojej sesji z WordCamp Berlin.

WordPress .com vs. WordPress
Współzałożyciel WP Matt Mullenweg odpowiada na krytykę nowych reklam telewizyjnych Automattic obszernym komentarzem na blogu.

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe oznaczone są *.