schending van het auteursrecht vermijden

Aandacht voor auteursrechten: zo vermijd je waarschuwingen en boetes

Auteursrechten kunnen gemakkelijk worden geschonden op het internet, bijvoorbeeld op uw website, uw winkel of sociale media. Onderschat daarom het risico van inbreuken op het auteursrecht niet en waarschuw voor waarschuwingen. Advocatenkantoren zijn reeds lang gespecialiseerd in waarschuwingsbrieven wegens illegaal gebruik van beschermde werken. Michael Schöffmann legt uit wat het auteursrecht inhoudt en hoe u correct kunt reageren op een aanmaning.

Disclaimer

Dit artikel vervangt geen juridisch advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van de inhoud en aanbevelingen van het artikel.

Door de wereldwijde netwerkvorming worden inbreuken op het auteursrecht en op andere intellectuele-eigendomsrechten over de grenzen heen gepleegd. Zelfs als de eigenlijke auteur zich in een andere lidstaat of in een ander EU-land bevindt, kunnen zijn rechten gemakkelijker worden afgedwongen door een advocaat in het thuisland. Daarom is bijzondere voorzichtigheid geboden. In dit artikel zul je leren:

 • Wat auteursrechten zijn
 • Wat je in gedachten moet houden
 • Hoe je schending van het auteursrecht kunt voorkomen
 • Voorbeelden van mogelijke omstandigheden op basis van een privéblog, een bedrijfswebsite en een webwinkel
 • Hoe juist te reageren op waarschuwingsbrieven
 • Waar u op moet letten bij een aanbod tot schikking
 • De bedragen van de schadeclaim zijn als volgt
 • Wat gebeurt er als u een aanmaning gewoon negeert?
 • Of contact opnemen met een advocaat de moeite waard is

Waarom zijn auteursrechten relevant voor jou?

Auteursrechten vergezellen ons in ons dagelijks leven zonder dat we ze bewust opmerken. Gebruiksrechten op werken en andere auteursrechten kunnen tegen een hoge prijs verkocht worden. Er moet echter ook worden opgemerkt dat onrechtmatig gebruik hoge kosten voor de onrechtmatige gebruiker kan veroorzaken.

Een typische inbreuk op het auteursrecht in de onlinesector is het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen, bijvoorbeeld in onlineshops en op diverse websites. Dit leidt bijgevolg tot schade voor de houder van het auteursrecht. De auteur kan dan achteraf de schade claimen. Vaak gaat het om inbreuken op het auteursrecht door fotografen of beeldontwerpers.

Daarna volgt een waarschuwing aan vaak verschillende gebruikers van deze beelden, zonder dat zij zich ervan bewust waren dat zij ook maar iets verkeerd hadden gedaan. De kosten kunnen zeer hoog oplopen, aangezien enerzijds de schadevergoeding en anderzijds de advocaatkosten in het factuurbedrag zijn begrepen. Om dergelijke waarschuwingen preventief tegen te gaan, moet met een aantal voorzorgsmaatregelen rekening worden gehouden.

Wat wordt beschermd door auteursrecht?

Werken van literatuur, wetenschap en kunst worden beschermd door het auteursrecht. Ook al zijn de beschrijvingen in de verschillende rechtsstelsels van de EU-lidstaten verschillend gestructureerd, toch worden grotendeels dezelfde rechten beschermd. Vooral bij foto's en afbeeldingen is de jurisprudentie grotendeels eensluidend. Verder regelt de wet de omvang, inhoud, afdwingbaarheid en overdraagbaarheid van deze rechten.

Voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn foto's, afbeeldingen, liedteksten en muziek. Voor een exact overzicht kunt u kijken naar de nederlandse Copyright and Related Rights Act of de Oostenrijkse implementatie van de Copyright Act.

Op het net worden beeld- en morele rechten meestal geschonden, aangezien foto's of afbeeldingen vaak worden misbruikt. De wet spreekt van fotografische werken en fotografische beelden: fotografische werken worden gekenmerkt door hun bijzondere creatieve waarde (bijv. een fotoshoot), terwijl fotografische beelden de eenvoudigste foto's kunnen zijn (snapshot). Een ander effect is merkbaar in de verjaringstermijn. Bovendien maakt het verschil of de beschermde werken voor privé-doeleinden dan wel voor commerciële doeleinden zijn gebruikt.

Vermijd inbreuk op het auteursrecht

Het maakt niet uit of u een particuliere blogger bent met een website voor voedingssupplementen of een grote webshop voor natuurlijke producten: U moet altijd de gebruiksrechten controleren voordat u de werken van derden (anderen die geen contractuele partners zijn) gebruikt.

Om inbreuken op het auteursrecht te voorkomen, gelieve het volgende in acht te nemen:

 • Gratis afbeeldingen: gebruik afbeeldingen en foto's alleen als gratis commercieel gebruik expliciet wordt vermeld.
 • Ondanks vrij commercieel gebruik ben je vaak verplicht de auteur (bijv. de fotograaf) te vermelden; je moet dus de naam van de fotograaf of ontwerper onder de afbeelding vermelden, zodat het voor iedereen duidelijk is wie dit werk heeft gemaakt.
 • Sla de link op of maak een screenshot van de pagina waar het vrije commerciële gebruik van de afbeelding wordt toegestaan.
 • Koop afbeeldingen als er geen gratis commercieel gebruik wordt aangeboden (bijv. Adobe Stock) en bewaar de factuur als bewijs en in het beste geval nogmaals een screenshot voor documentatie.

Verder moet je jezelf altijd de volgende vragen stellen als je online een afbeelding of foto ziet die je zou willen gebruiken:

 • Wie is de auteur van het werk? (bijv. op een Instagram-pagina is dit vaak niet duidelijk).
 • Mag ik deze foto gebruiken voor mijn website? Leg de auteur uit of je een particuliere of commerciële beheerder van een website bent en geef duidelijk aan dat je zijn foto e.d. op je website wilt gebruiken (liefst ook op welke subpagina).

Tip

Zodra u toestemming voor gebruik hebt verkregen, moet u dit documenteren via een schermafdruk. Er kunnen altijd onvoorziene waarschuwingen zijn. Vaak verkopen fotografen hun beelden aan portaalsites, die vervolgens de gebruikslicenties doorgeven. Als u de advocaat vervolgens bewijs kunt leveren (bijvoorbeeld in de vorm van een screenshot), kan de waarschuwing worden ingetrokken.

Voorbeelden voor de juiste omgang met foto's

Om de mogelijke schending van het auteursrecht bij het gebruik van foto's beter te illustreren, heb ik twee voorbeelden voor u:

Voorbeeld 1: Privé blog

Laten we aannemen dat je een blog runt die je puur voor privédoeleinden gebruikt. Om je teksten wat aantrekkelijker te maken, overweeg je een afbeelding van Google te kopiëren en in je blog te plakken. Dit is een reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk en daarom illegaal, tenzij je (bij voorkeur schriftelijk) toestemming hebt gegeven.

Ook al is de boete voor commerciële exploitanten hoger en is de schadeclaim gewoonlijk hoger, toch moet u dergelijke situaties vermijden. Het beste is om platforms als Unsplash, Pixabay of Pexels te gebruiken. Hier kunt u afbeeldingen en foto's vinden voor gratis commercieel gebruik.

Voorbeeld 2: Online winkel

Laten we aannemen dat u een online winkel runt. U maakt de foto's voor uw producten niet zelf, maar gebruikt de foto's van de fabrikant of huurt externe fotografen in. Zelfs als de producten van de fabrikant komen, heb je hun toestemming nodig om de productfoto's te gebruiken.

Bij veel webwinkels wordt juist met deze beeldrechten helemaal geen rekening gehouden; de fabrikant spant echter zelden een rechtszaak aan, omdat er meestal een contractuele relatie bestaat tussen de auteursrechthebbende (fabrikant) en de distributeur (webwinkel) en een rechtszaak dit zou verzwakken.

Hoe reageer ik op waarschuwingen?

Vergeet niet dat u zeker niet de eerste bent die een waarschuwingsbrief ontvangt. Vooral waarschuwingen over inbreuken op het auteursrecht gebeuren elke dag. In de waarschuwingsbrieven worden natuurlijk verschillende paragrafen genoemd, die op de een of andere manier verwijzen naar auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; uiteindelijk gaat het altijd om geld. In zo'n situatie, raad ik het volgende aan:

 • rustig blijven
 • Laat u niet in verwarring brengen door verschillende paragrafen en wettelijke vreemde woorden
 • Onderteken geen geprefabriceerde staakt-het-vuren verklaringen
 • Doe een schikkingsvoorstel of neem contact op met een advocaat op het gebied van intellectueel eigendom

Ook al valt een aanmaning niet elke dag in de brievenbus, voor een advocaat in deze sector is het "dagelijkse kost". Eén ding is duidelijk: schending van het auteursrecht is strafbaar. Dit betekent dat als de houder van het auteursrecht met succes een rechtszaak aanspant, hij of zij een boete kan krijgen en soms zelfs gevangenisstraf. Tegelijkertijd heeft de auteur recht op schadevergoeding, die onder meer wordt berekend op basis van het eerdere misbruik van het werk. Op basis van het bedrag van het geschil berekent de advocaat zijn kosten voor de advisering van de cliënt en voegt hij er documentatiekosten aan toe. Daar komt nog de belasting over de toegevoegde waarde bij; in totaal leidt de waarschuwing vaak tot zeer hoge kosten.

De advocaat zal u een stakingsbrief sturen; u dient deze niet onmiddellijk te ondertekenen. Dergelijke verklaringen zijn gewoonlijk voorgefabriceerd en worden in het voordeel van de andere partij uitgelegd. Het is het beste contact op te nemen met een advocaat en juridisch advies in te winnen. Als u er zeker van bent dat u geen inbreuk hebt gepleegd, moet u de nodige bewijzen hebben om dat te bewijzen. Indien niet binnen een bepaalde termijn op de waarschuwing wordt gereageerd, zal de advocaat van de tegenpartij een rechtszaak aanspannen. Als u erkent dat u een inbreuk hebt gepleegd maar geen eigen advocaat wilt inhuren, probeer dan een aanbod tot schikking. 

Schikkingsvoorstel: schadevergoeding verminderen

De tegenpartij en hun advocaten zijn ook maar mensen. Vaak zullen zij u tegemoet komen als u berouw toont en uw fout toegeeft. In een aanbod tot schikking geeft u uw eigen standpunt weer en legt u uit waarom u de inbreuk op het auteursrecht heeft gepleegd:

 • Was u zich er niet van bewust dat u een overtreding beging?
 • Waarom was je er niet van op de hoogte?

Daarna kan een tegenbod worden gedaan, dat een schikkingsvoorstel wordt genoemd. Als u in financiële moeilijkheden verkeert of u zich de hoge eisen van de tegenpartij gewoon niet kunt veroorloven, moet u wijzen op uw financiële omstandigheden. Natuurlijk zal de advocaat van de tegenpartij hier bewijs van willen zien. Indien u hem dit bewijs kunt leveren, kan het zijn dat de advocaat met zijn cliënt overlegt en dat een tegemoetkoming van een bedrag X wordt overeengekomen.

Geef de andere partij het bewijs dat uw bedrijf door de hoge kosten wordt bedreigd.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij inbreuk op het auteursrecht?

Als gebruiker van mogelijk auteursrechtelijk beschermde werken, is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan of het gebruik legaal is. Als er een rechtszaak wordt aangespannen, moet u als gebruiker bewijs hebben om uw onschuld te staven. De rechtbanken zijn nogal streng bij de beoordeling van dit bewijs.

De benadeelde partij (bijvoorbeeld de fotograaf) heeft de mogelijkheid om zijn schade te begroten volgens verschillende varianten: gederfde winst, fictieve royalty's en gebruikelijke tarieven. Hieruit volgt dat de beoordeling van de schade afhangt van de individuele situatie. De gerechtskosten komen bovenop de schadevergoeding, die soms even hoog kan oplopen als de schade zelf. Bovendien moet rekening worden gehouden met de duur van het onwettige gebruik van het werk. Voor elke bijkomende dag van onwettig gebruik wordt in de meeste aanmaningen een vooraf bepaald bedrag gevraagd.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van het individuele geval.

En wat gebeurt er als je niet reageert op een waarschuwingsbrief? De gevolgen van niet reageren zullen waarschijnlijk een rechtszaak zijn. Het onrechtmatig gebruik van intellectuele eigendom is namelijk strafbaar. Als u dit risico niet wilt nemen, moet u zo snel mogelijk reageren op een waarschuwingsbrief.

Kortom: kan een advocaat mij helpen?

Ook deze vraag kan niet in het algemeen worden beantwoord. In principe moet u een advocaat in de arm nemen in geval van grote overtredingen en hoge claims. Zij kunnen u wellicht helpen om de schadeclaims te verminderen. Gespecialiseerde advocatenkantoren (intellectueel eigendomsrecht) worden vaak met dergelijke situaties geconfronteerd. Een van de bekendste advocatenkantoren is het in Keulen gevestigde media-advocatenkantoor WBS, dat zijn eigen YouTube-video's gebruikt om geïnteresseerden in het recht voor te lichten over een breed scala van onderwerpen. 

Wanneer u overweegt een advocaat in de arm te nemen, moet u er natuurlijk rekening mee houden dat advocatenkantoren ook een bepaald uurtarief in rekening brengen. Zij zullen kosten in rekening brengen voor overleg en documentatie, net zoals de advocaat van de tegenpartij dat zal doen. Een advocaat raadplegen is, ondanks de extra kosten, meestal de juiste oplossing. Dit komt omdat veel advocatenkantoren met dergelijke zaken vertrouwd zijn en de juiste procedure kennen die bij een waarschuwing moet worden gevolgd.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Eén reactie op"Auteursrechten opgelet: hoe je waarschuwingen en boetes kunt vermijden".

 1. Ich möchte für meine Medien-Arbeit gerne einige Bilder aus dem Internet verwenden. Es war echt hilfreich hier zu erfahren, dass man zur Sicherheit die Namensnennung des Urhebers einbinden sollte, selbst wenn das Werk freie kommerzielle Nutzung erlaubt. Ich werde mich zusätzlich mit einem Rechtsanwalt besprechen, um restliche Fragen zu klären.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.