unikać naruszania praw autorskich

Uwaga prawa autorskie: Jak uniknąć ostrzeżeń i kar pieniężnych

Prawa autorskie mogą być łatwo naruszone w Internecie, na przykład na Twojej stronie internetowej, w Twoim sklepie lub w mediach społecznościowych. Dlatego nie należy lekceważyć ryzyka naruszenia praw autorskich i ostrzeżeń. Firmy prawnicze od dawna specjalizują się w pismach ostrzegawczych dotyczących nielegalnego korzystania z chronionych utworów. Michael Schöffmann wyjaśnia, na czym polega prawo autorskie i jak prawidłowo reagować na upomnienia.

Zastrzeżenie

Ten artykuł nie zastępuje porady prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, aktualność i poprawność treści oraz zaleceń zawartych w artykule.

Ze względu na globalne sieci, naruszenia praw autorskich i innych własności intelektualnych są popełniane ponad granicami. Nawet jeśli faktyczny autor znajduje się w innym państwie członkowskim lub w innym kraju UE, jego prawa mogą być łatwiej egzekwowane przez prawnika w kraju pochodzenia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność. W tym artykule dowiesz się:

 • Czym są prawa autorskie
 • O czym należy pamiętać
 • Jak uniknąć naruszenia praw autorskich
 • Przykłady możliwych okoliczności na podstawie prywatnego bloga, strony firmowej i sklepu internetowego
 • Jak prawidłowo reagować na ostrzeżenia
 • Na co należy zwrócić uwagę w przypadku oferty ugody
 • Kwoty roszczeń odszkodowawczych są następujące
 • Co się stanie, jeśli zlekceważysz ostrzeżenie?
 • Czy warto kontaktować się z prawnikiem

Dlaczego prawa autorskie są dla ciebie ważne?

Prawa autorskie towarzyszą nam w codziennym życiu, a my świadomie ich nie zauważamy. Prawa do korzystania z utworów i inne prawa autorskie mogą być sprzedawane po wysokiej cenie. Należy jednak zauważyć, że bezprawne korzystanie z zasobów może spowodować wysokie koszty dla bezprawnego użytkownika.

Typowym naruszeniem praw autorskich w sektorze online jest bezprawne wykorzystywanie zdjęć, na przykład w sklepach internetowych i na różnych stronach internetowych. Powoduje to w konsekwencji szkody dla właściciela praw autorskich. Autor może później dochodzić roszczeń z tytułu szkody. Często dotyczy to naruszeń praw autorskich przez fotografów lub projektantów obrazów.

Po tym następuje ostrzeżenie dla często kilku użytkowników tych zdjęć, bez świadomości, że zrobili coś złego. Koszty mogą być bardzo wysokie, ponieważ z jednej strony odszkodowanie, a z drugiej strony honorarium adwokata są wliczone w kwotę faktury. Aby zapobiegawczo przeciwdziałać takim ostrzeżeniom, należy wziąć pod uwagę pewne środki ostrożności.

Co jest chronione prawem autorskim?

Dzieła literatury, nauki i sztuki są chronione prawem autorskim. Nawet jeśli opisy są różnie skonstruowane w różnych systemach prawnych państw członkowskich UE, te same prawa są w dużej mierze chronione. Szczególnie w przypadku fotografii i obrazów orzecznictwo jest w dużej mierze jednomyślne. Co więcej, prawo reguluje zakres, treść, wykonalność i zbywalność tych praw.

Przykładami utworów chronionych prawem autorskim są fotografie, obrazy, teksty piosenek i muzyka. Jeśli chcesz uzyskać dokładny przegląd, możesz zajrzeć do polscy Copyright and Related Rights Act lub austriackiej implementacjiustawy o prawie autorskim.

W sieci zazwyczaj naruszane są prawa do wizerunku i prawa moralne, ponieważ zdjęcia lub obrazy są często nadużywane. W prawie mówi się o utworach fotograficznych i obrazach fotograficznych: utwory fotograficzne charakteryzują się szczególną wartością twórczą (np. sesja zdjęciowa), natomiast obrazami fotograficznymi mogą być najprostsze zdjęcia (migawki). Inny efekt można zaobserwować w przypadku przedawnienia. Poza tym ma znaczenie, czy chronione utwory były wykorzystywane do celów prywatnych czy komercyjnych.

Unikanie naruszania praw autorskich

Nieważne, czy jesteś prywatnym blogerem prowadzącym stronę o suplementach diety, czy dużym sklepem internetowym z produktami naturalnymi: Przed wykorzystaniem dzieł osób trzecich (innych niż partnerzy umowni) należy zawsze sprawdzić prawa użytkowania.

Aby zapobiec naruszeniom praw autorskich, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wolne obrazy: używaj obrazów i zdjęć tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczono, że są one wolne do użytku komercyjnego.
 • Pomimo swobodnego wykorzystania do celów komercyjnych, często wymagane jest podanie autora (np. fotografa); dlatego pod zdjęciem należy umieścić nazwisko fotografa lub projektanta, aby było jasne dla każdego, kto stworzył to dzieło.
 • Zapisz link lub zrób zrzut ekranu strony, na której udzielona jest zgoda na bezpłatne wykorzystanie zdjęcia w celach komercyjnych.
 • Kupuj zdjęcia, jeśli nie są oferowane do bezpłatnego użytku komercyjnego (np. Adobe Stock) i zachowaj fakturę jako dowód, a w najlepszym wypadku zrzut ekranu dla dokumentacji.

Ponadto, zawsze powinieneś zadawać sobie następujące pytania, gdy widzisz w sieci obraz lub zdjęcie, które chciałbyś wykorzystać:

 • Kto jest autorem pracy? (np. na stronie na Instagramie często nie jest to jasne).
 • Czy mogę użyć tego zdjęcia na mojej stronie internetowej? Wyjaśnij autorowi, czy jesteś prywatnym czy komercyjnym operatorem strony internetowej i wyraźnie zaznacz, że chcesz wykorzystać jego zdjęcie itp. na swojej stronie (najlepiej również na jakiej podstronie).

Wskazówka

Jak tylko uzyskasz zgodę na użycie, powinieneś udokumentować to za pomocą zrzutu ekranu. Zawsze mogą pojawić się nieprzewidziane ostrzeżenia. Często fotografowie sprzedają swoje zdjęcia portalom, które następnie przekazują im licencje na ich wykorzystanie. Jeśli następnie dostarczysz prawnikowi dowody (np. w postaci zrzutu ekranu), ostrzeżenie może zostać wycofane.

Przykłady prawidłowego postępowania z fotografiami

Aby lepiej zobrazować potencjalne naruszenie praw autorskich przy korzystaniu ze zdjęć, mam dla Ciebie dwa przykłady:

Przykład 1: Blog prywatny

Załóżmy, że prowadzisz bloga, którego używasz wyłącznie do celów prywatnych. Aby uatrakcyjnić swoje teksty, możesz skopiować obrazek z Google i wkleić go do swojego bloga. Jest to reprodukcja dzieła chronionego prawem autorskim i dlatego jest nielegalna, chyba że wyrażono na to zgodę (najlepiej na piśmie).

Nawet jeśli kara jest wyższa dla podmiotów gospodarczych i roszczenie o odszkodowanie jest zazwyczaj wyższe, należy unikać takich sytuacji. Najlepiej korzystać z platform takich jak Unsplash, Pixabay czy Pexels. Tutaj można znaleźć obrazy i zdjęcia do bezpłatnego użytku komercyjnego.

Przykład 2: Sklep internetowy

Załóżmy, że prowadzisz sklep internetowy. Nie robisz zdjęć dla swoich produktów samodzielnie, ale korzystasz ze zdjęć od producenta lub zatrudniasz zewnętrznych fotografów. Nawet jeśli produkty pochodzą od producenta, potrzebujesz jego zgody na wykorzystanie zdjęć produktów.

W wielu sklepach internetowych właśnie te prawa do wizerunku nie są w ogóle brane pod uwagę; producent jednak rzadko składa pozew, ponieważ między właścicielem praw autorskich (producentem) a dystrybutorem (sklepem internetowym) istnieje zazwyczaj stosunek umowny, który zostałby osłabiony przez pozew.

Jak reagować na ostrzeżenia?

Nie zapominaj, że nie jesteś pierwszą osobą, która otrzymała list ostrzegawczy. Przede wszystkim, ostrzeżenia o naruszeniach praw autorskich zdarzają się codziennie. W pismach z ostrzeżeniami wspomina się oczywiście o różnych paragrafach, które w jakiś sposób odnoszą się do praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej; ostatecznie zawsze chodzi o pieniądze. W takiej sytuacji zalecam następujące postępowanie:

 • Zachować spokój
 • Nie daj się zmylić kilku akapitom i prawniczym słowom obcym
 • Nie podpisuj gotowych deklaracji o wstrzymaniu działalności
 • Złóż propozycję ugody lub skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się we własności intelektualnej

Nawet jeśli ostrzeżenie nie znajduje się codziennie w skrzynce pocztowej, dla prawnika z tej branży jest to "codzienna sprawa". Jedno jest pewne: naruszenie praw autorskich jest karalne. Oznacza to, że jeśli właściciel praw autorskich zostanie skutecznie pozwany, może zostać ukarany grzywną, a czasem nawet więzieniem. Jednocześnie twórca ma prawo do odszkodowania, które obliczane jest m.in. w zależności od wcześniejszego niewłaściwego wykorzystania utworu. Na podstawie kwoty będącej przedmiotem sporu adwokat oblicza swoje koszty za doradztwo na rzecz klienta i dolicza koszty dokumentacji. Do tego dochodzi jeszcze podatek od towarów i usług, co w sumie powoduje, że ostrzeżenie często wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.

Prawnik wyśle Ci list z żądaniem zaprzestania działalności; nie powinieneś go od razu podpisywać. Takie deklaracje są zwykle prefabrykowane i interpretowane na korzyść drugiej strony. Najlepiej jest skontaktować się z prawnikiem i uzyskać poradę prawną. Jeśli jesteś pewien, że nie popełniłeś naruszenia, powinieneś mieć niezbędne dowody, aby to udowodnić. Jeśli ostrzeżenie nie zostanie rozpatrzone w określonym czasie, prawnik drugiej strony złoży pozew do sądu. Jeśli przyznajesz, że popełniłeś naruszenie, ale nie chcesz zatrudniać własnego prawnika, spróbuj zaproponować ugodę. 

Propozycja ugody: zmniejszenie odszkodowania

Druga strona i jej prawnicy są tylko ludźmi. Często mogą cię przyjąć, jeśli masz wyrzuty sumienia i przyznasz się do błędu. W ofercie ugody przedstawiasz swoje stanowisko i wyjaśniasz, dlaczego doszło do naruszenia praw autorskich:

 • Czy nie byłeś świadomy, że popełniasz wykroczenie?
 • Dlaczego nie wiedziałeś o tym?

Następnie może zostać złożona kontroferta, która jest nazywana ofertą ugodową. Jeśli masz problemy finansowe lub po prostu nie stać Cię na wysokie wymagania drugiej strony, powinieneś wskazać na swoją sytuację finansową. Oczywiście, prawnik drugiej strony może chcieć zobaczyć na to dowód. Jeśli przedstawisz mu ten dowód, może się zdarzyć, że prawnik skonsultuje się z klientem i uzgodni ustępstwo w wysokości kwoty X.

Przedstaw drugiej stronie dowody na to, że wysokie koszty zagrażają Twojej działalności.

Jaka jest wysokość odszkodowania za naruszenie praw autorskich?

Jako użytkownik utworów potencjalnie chronionych prawem autorskim, użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ich wykorzystanie jest zgodne z prawem. W przypadku wniesienia pozwu, użytkownik musi mieć dowody na swoją niewinność. Sądy dość surowo oceniają te dowody.

Poszkodowany (na przykład fotograf) ma możliwość oszacowania swojego odszkodowania według różnych wariantów: utraconego zysku, fikcyjnych opłat licencyjnych i zwyczajowych stawek taryfowych. Wynika z tego, że ocena szkody zależy od indywidualnej sytuacji. Koszty prawne powiększają odszkodowanie, które czasami może być tak wysokie jak samo odszkodowanie. Ponadto należy wziąć pod uwagę, jak długo utwór był wykorzystywany niezgodnie z prawem. Za każdy kolejny dzień niezgodnego z prawem użytkowania większość ostrzeżeń żąda określonej z góry kwoty.

Wysokość odszkodowania zależy od indywidualnego przypadku.

A co się stanie, jeśli nie odpowiesz na list ostrzegawczy? Konsekwencją braku odpowiedzi może być pozew sądowy. Dzieje się tak dlatego, że bezprawne korzystanie z własności intelektualnej jest przestępstwem. Jeśli nie chcesz podejmować takiego ryzyka, powinieneś jak najszybciej odpowiedzieć na list ostrzegawczy.

Podsumowując: czy prawnik może mi pomóc?

Na to pytanie również nie można odpowiedzieć w sposób ogólny. Zasadniczo, powinieneś mieć prawnika na pokładzie w przypadku poważnych naruszeń i wysokich roszczeń. Mogą oni być w stanie pomóc w zmniejszeniu roszczeń o odszkodowanie. Z takimi sytuacjami często spotykają się wyspecjalizowane kancelarie prawne (prawo własności intelektualnej). Jedną z najbardziej znanych kancelarii jest kolońska kancelaria prawa medialnego WBS, która za pomocą własnych filmów wideo na YouTube edukuje zainteresowanych prawem w szerokim zakresie zagadnień. 

Zastanawiając się nad tym, czy zatrudnić prawnika, należy oczywiście pamiętać, że kancelarie prawne pobierają również określoną stawkę godzinową. Będą oni pobierać opłaty za konsultacje i koszty dokumentacji, tak samo jak prawnik drugiej strony. Konsultacja z prawnikiem, pomimo dodatkowych kosztów, jest zazwyczaj właściwym rozwiązaniem. To dlatego, że wiele kancelarii prawnych są zaznajomieni z takimi przypadkami i znają właściwą procedurę, aby postępować w przypadku ostrzeżenia.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Komentarz do: "Uwaga na prawa autorskie: Jak uniknąć ostrzeżeń i kar".

 1. Ich möchte für meine Medien-Arbeit gerne einige Bilder aus dem Internet verwenden. Es war echt hilfreich hier zu erfahren, dass man zur Sicherheit die Namensnennung des Urhebers einbinden sollte, selbst wenn das Werk freie kommerzielle Nutzung erlaubt. Ich werde mich zusätzlich mit einem Rechtsanwalt besprechen, um restliche Fragen zu klären.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.