Uwaga prawa autorskie: Jak uniknąć ostrzeżeń i kar?

6 Min.
uniknąć naruszenia praw autorskich

Prawa autorskie mogą być łatwo naruszane w Internecie, na przykład na Twojej stronie internetowej, w sklepie lub w mediach społecznościowych. Nie należy zatem lekceważyć niebezpieczeństwa naruszenia praw autorskich i ostrzeżeń. Kancelarie prawne od dawna specjalizują się w ostrzeganiu przed nielegalnym korzystaniem z utworów chronionych. Michael Schöffmann wyjaśnia, z czym wiąże się prawo autorskie i jak należy właściwie reagować w przypadku otrzymania ostrzeżenia.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Artykuł ten nie zastępuje porady prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, aktualność i poprawność treści i zaleceń zawartych w artykule.

Poprzez globalną sieć kontaktów, naruszenia praw autorskich i inne naruszenia własności intelektualnej są popełniane ponad granicami. Nawet jeśli faktyczny autor ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w innym państwie UE, łatwiej jest egzekwować jego prawa za pośrednictwem krajowego prawnika. Dlatego też wymagana jest szczególna ostrożność. W tym artykule dowiesz się:

 • Jeśli chodzi o prawa autorskie
 • Co powinieneś rozważyć
 • Jak uniknąć naruszenia praw autorskich
 • Przykłady możliwych sytuacji z wykorzystaniem prywatnego bloga, strony firmowej i sklepu internetowego
 • Jak prawidłowo reagować na ostrzeżenia
 • Czego należy szukać w przypadku oferty ugodowej
 • Wysokość roszczenia o odszkodowanie
 • Co się stanie, jeśli po prostu zignorujesz ostrzeżenie
 • Czy warto kontaktować się z prawnikiem

Dlaczego prawa autorskie są dla ciebie istotne?

Prawa autorskie towarzyszą nam w naszym codziennym życiu, a my nie jesteśmy ich świadomi. Prawa do korzystania z utworów i inne prawa autorskie mogą być sprzedawane po wysokiej cenie. Należy jednak również wziąć pod uwagę, że nielegalne użytkowanie może spowodować wysokie koszty dla nielegalnego użytkownika.

Typowym naruszeniem praw autorskich w obszarze online jest nielegalne wykorzystywanie obrazów, na przykład w sklepach internetowych i na różnych stronach internetowych. W konsekwencji powoduje to szkody dla autora. Następnie autor może domagać się odszkodowania. Często dotyczy to naruszeń praw autorskich przez fotografów lub projektantów obrazów.

Po tym następuje ostrzeżenie dla często kilku użytkowników tych zdjęć, bez ich świadomości, że zrobili coś złego. Koszty mogą być bardzo wysokie, ponieważ z jednej strony odszkodowanie, a z drugiej strony honorarium adwokata jest wliczone w kwotę faktury. W celu zapobiegawczego przeciwdziałania takim ostrzeżeniom, należy podjąć pewne środki ostrożności.

FREE DEV Program RAIDBOXES

Co jest chronione prawem autorskim?

Dzieła literatury, nauki i sztuki są chronione prawem autorskim. Nawet jeśli opisy różnią się w poszczególnych systemach prawnych w państwach członkowskich UE, te same prawa są w dużej mierze chronione. Zwłaszcza w przypadku zdjęć i obrazów orzecznictwo jest w dużej mierze jednomyślne. Ponadto, prawo reguluje zakres, treść, wykonalność i zbywalność tych praw.

Przykładami utworów chronionych prawem autorskim są fotografie, obrazy, teksty piosenek i muzyka. Jeśli chcesz uzyskać dokładny przegląd, możesz pobrać aplikację polscy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub Austriacka implementacja prawa autorskiego Spójrzcie.

W sieci, obraz i prawa autorskie są zazwyczaj naruszane, ponieważ zdjęcia lub obrazy są często nadużywane. Prawo mówi o pracach fotograficznych i fotografiach: prace fotograficzne charakteryzują się szczególną wartością twórczą (np. sesja zdjęciowa), natomiast zdjęcia mogą być najprostszymi zdjęciami (snapshot). Inny efekt widoczny jest w przedawnieniu. Ma to również wpływ na to, czy chronione utwory były wykorzystywane do celów prywatnych czy komercyjnych.

Unikanie naruszeń praw autorskich

Nieważne, czy jesteś prywatnym blogerem prowadzącym stronę internetową poświęconą suplementom diety, czy dużym sklepem internetowym z produktami naturalnymi: Przed rozpoczęciem korzystania z utworów osób trzecich (innych, nie będących partnerami umownymi) należy zawsze sprawdzić prawa użytkowania.

Aby przeciwdziałać zapobiegawczo naruszeniom praw autorskich, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Darmowe obrazy: używaj obrazów i zdjęć tylko w przypadku wyraźnego odniesienia do bezpłatnego użytku komercyjnego.
 • Pomimo bezpłatnego komercyjnego wykorzystania, często wymagane jest podanie nazwiska autora (np. fotografa), dlatego pod zdjęciem należy umieścić nazwisko fotografa lub projektanta, aby każdy mógł zobaczyć, kto stworzył dzieło.
 • Zapisz link lub wykonaj zrzut ekranu strony, na której przyznano darmowe komercyjne wykorzystanie obrazu.
 • Kupuj obrazy, jeśli nie jest oferowane bezpłatne wykorzystanie komercyjne (np. Adobe Stock) i zachowaj fakturę jako dowód, a w najlepszym razie ponownie zrzut ekranu do dokumentacji.
Uwaga prawa autorskie: Jak uniknąć ostrzeżeń i kar?

Ponadto, zawsze należy zadać sobie następujące pytania, gdy widzisz zdjęcie lub zdjęcie online, które chcesz wykorzystać:

 • Kto jest autorem tej pracy? (np. na stronie Instagram często nie jest to jasne)
 • Czy mogę użyć tego zdjęcia na swojej stronie internetowej? Wyjaśnij z autorem, czy jesteś prywatnym czy komercyjnym operatorem strony internetowej i wyraźnie zaznacz, że chcesz wykorzystać jego zdjęcie itp. na swojej stronie internetowej (w najlepszym przypadku również na której podstronie).
Wskazówka

Jak tylko uzyskasz zgodę na korzystanie z niego, powinieneś udokumentować to poprzez wykonanie zrzutu ekranu. Zawsze mogą pojawić się nieprzewidywalne ostrzeżenia. Często fotografowie sprzedają swoje zdjęcia portaliom, które następnie przekazują licencje na użytkowanie. Jeśli można wtedy dostarczyć prawnikowi dowody (np. w formie zrzutu ekranu), ostrzeżenie może zostać wycofane.

Przykłady prawidłowego obchodzenia się ze zdjęciami

Aby pomóc ci lepiej zrozumieć potencjalne naruszenie praw autorskich podczas korzystania ze zdjęć, mam dla ciebie dwa przykłady:

Przykład 1: Prywatny Blog

Załóżmy, że prowadzisz blog, którego używasz do celów czysto prywatnych. Aby uatrakcyjnić swoje teksty, rozważ skopiowanie zdjęcia z Google i wklejenie go na swojego bloga. Jest to powielanie dzieła chronionego prawem autorskim i dlatego jest nielegalne, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę (najlepiej na piśmie).

Mimo że kara dla operatorów komercyjnych jest wyższa, a roszczenie o odszkodowanie jest zazwyczaj wyższe, należy unikać takich sytuacji. Najlepiej jest używać takich platform jak Uwolnij się, Pixabay czy Pexele. Tutaj można znaleźć zdjęcia i fotografie do bezpłatnego użytku komercyjnego.

Przykład 2: Sklep internetowy

Załóżmy, że prowadzisz sklep internetowy. Nie robisz zdjęć do swoich produktów samodzielnie, ale korzystasz ze zdjęć od producenta lub zatrudniasz zewnętrznych fotografów. Nawet jeśli produkty pochodzą od producenta, potrzebna jest jego zgoda na wykorzystanie zdjęć produktów.

W wielu sklepach internetowych tylko te prawa do wizerunku nie są w ogóle brane pod uwagę, jednak producent rzadko składa skargę, ponieważ pomiędzy autorem (producentem) a dystrybutorem (sklepem internetowym) istnieje zazwyczaj obowiązek umowny i pozew osłabia te słabości.

Jak reagować na ostrzeżenia?

Pamiętaj, że w żadnym wypadku nie jesteś pierwszym, który otrzyma list ostrzegawczy. Szczególnie ostrzeżenia związane z naruszeniami praw autorskich zdarzają się każdego dnia. Oczywiście, w listach ostrzegawczych znajdują się różne paragrafy, które w jakiś sposób odnoszą się do praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej; w końcu zawsze chodzi o pieniądze. W takiej sytuacji zalecam, co następuje:

 • utrzymywać chłód
 • Nie pozwól, aby kilka paragrafów i prawniczych słów obcych Cię zaniepokoiło
 • Nie podpisujcie żadnych gotowych deklaracji zaprzestania i zaniechania.
 • Złożyć ofertę ugody lub skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej

Nawet jeśli ostrzeżenie nie znajduje się na co dzień w skrzynce pocztowej, dla prawnika w tej branży jest to "Daily Business". Jedno jest jasne: naruszenie praw autorskich jest karane przez prawo. Oznacza to, że pomyślne rozpatrzenie wniosku przez autora może skutkować grzywną, a czasem karą więzienia. Jednocześnie autorowi przysługuje prawo do odszkodowania, które jest obliczane m.in. na podstawie wcześniejszego niewłaściwego wykorzystania utworu. Na podstawie spornej kwoty, adwokat oblicza swoje koszty doradztwa dla klienta i dodaje dodatkowe koszty dokumentacji. Podatek od wartości dodanej jest również dodawany; w sumie zawiadomienie ostrzegawcze często powoduje bardzo wysokie koszty.

Prawnik prześle Ci oświadczenie o zaprzestaniu działalności, nie powinieneś go natychmiast podpisywać. Zazwyczaj takie deklaracje są prefabrykowane i projektowane na rzecz drugiej strony. Najlepiej skontaktować się z prawnikiem i uzyskać poradę prawną. Jeśli jesteś pewien, że nie popełniłeś żadnego naruszenia, powinieneś mieć niezbędne dowody na to. W przypadku braku odpowiedzi na ostrzeżenie w określonym terminie, adwokat drugiej strony wniesie pozew. Jeśli przyznasz, że popełniłeś naruszenie, ale nie chcesz zatrudnić własnego prawnika, spróbuj skorzystać z oferty ugody. 

Oferta rozliczeniowa: redukcja szkód

Druga strona i ich prawnicy są tylko ludźmi. Często mogą się z tobą spotkać w połowie drogi, jeśli będziesz żałować i przyznasz się do błędu. W ofercie ugodowej prezentują Państwo swój własny punkt widzenia i wyjaśniają, dlaczego dopuścili się Państwo naruszenia praw autorskich:

 • Nie wiedziałeś, że robisz sobie krzywdę?
 • Dlaczego nie wiedziałeś o tym?

Następnie można złożyć kontrpropozycję, która nazywa się ofertą ugody. Jeśli masz problemy finansowe lub po prostu nie możesz sobie pozwolić na wysokie wymagania drugiej strony, powinieneś zwrócić uwagę na swoją sytuację finansową. Oczywiście, adwokat strony przeciwnej może chcieć zobaczyć na to dowody. Jeśli możesz dostarczyć mu ten dowód, prawnik może skonsultować się ze swoim klientem i uzgodnić ustępstwo w wysokości kwoty X.

Udowodnij drugiej stronie, że Twoja firma jest zagrożona przez wysokie koszty.

Jaka jest wysokość odszkodowania w przypadku naruszenia praw autorskich?

Jako użytkownik utworów potencjalnie chronionych prawem autorskim, użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ich wykorzystanie jest zgodne z prawem. Jeśli zostanie złożony pozew, użytkownik musi mieć dowody potwierdzające jego niewinność. Sądy są dość rygorystyczne w ocenie tych dowodów.

Poszkodowany (np. fotograf) ma możliwość oszacowania swojej szkody według różnych wariantów: utraconego zysku, fikcyjnych opłat licencyjnych i zwykłych stawek taryfowych. W związku z tym ocena szkód zależy od indywidualnej sytuacji. Do odszkodowania doliczane są opłaty prawne, które mogą być tak wysokie jak same szkody. W tym celu należy wziąć pod uwagę, jak długo praca była wykorzystywana nielegalnie. Za każdy dodatkowy dzień bezprawnego użycia większość listów ostrzegawczych żąda z góry określonej sumy.

Wysokość odszkodowania zależy od indywidualnego przypadku.

A co się stanie, jeśli nie odpowiesz na list ostrzegawczy? Konsekwencje braku odpowiedzi są prawdopodobnie pozwem sądowym. Ponieważ bezprawne korzystanie z własności intelektualnej jest przestępstwem. Jeśli nie chcesz podjąć tego ryzyka, powinieneś jak najszybciej odpowiedzieć na list ostrzegawczy.

Wniosek: Czy prawnik może mi pomóc?

Na to pytanie nie można też odpowiedzieć w sposób ogólny. Co do zasady, w przypadku poważnych naruszeń i wysokich roszczeń, należy zapewnić sobie adwokata na pokładzie. Ten prawnik może ewentualnie pomóc w ograniczeniu roszczeń odszkodowawczych. Wyspecjalizowane firmy prawnicze (prawo własności intelektualnej) często mają do czynienia z takimi sytuacjami. Jedną z najbardziej znanych kancelarii jest kancelaria prawna WBS z siedzibą w Kolonii, która posiada własne filmy na YouTube oświeca osoby zainteresowane prawem o szerokim spektrum problemów. 

YouTube

Pobierając film, akceptują Państwo politykę prywatności YouTube.
Dowiedz się więcej

Załaduj video

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9hT1V2OENFUUh0TSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhY2NlbGVyb21ldGVyOyBhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBneXJvc2NvcGU7IHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==

Zastanawiając się nad zaangażowaniem prawnika, należy oczywiście wziąć pod uwagę, że kancelarie prawne pobierają również określoną opłatę godzinową. Będą oni - podobnie jak prawnik drugiej strony - obciążać kosztami konsultacji i dokumentacji. Konsultacja z prawnikiem jest zazwyczaj właściwym rozwiązaniem, pomimo dodatkowych kosztów. Dzieje się tak dlatego, że wiele firm prawniczych zna takie przypadki i zna właściwą procedurę w przypadku ostrzeżenia.

Michael Schöffmann z Innsbrucka żyje dla SEO i optymalizacji prędkości. Ze swoją małą agencją FUXIG w centrum Innsbrucku, zajmuje się teraz swoją pasją SEO i różnymi nowymi strategiami w mediach społecznościowych. Od kilku miesięcy poświęca się również wideo-marketingowi, ponieważ w przyszłości wiele będzie o wideo i Voice Search zabawie.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.