Green Marketing: Betere Google rankings en concurrentievoordelen

Green Marketing: Betere Google rankings en concurrentievoordelen

Of we het nu Groene Marketing, Ecomarketing of Duurzame Marketing noemen - alle drie de termen streven hetzelfde doel na: een ecologisch georiënteerde planning en uitvoering van marketingactiviteiten. In dit artikel duiken we diep in de wereld van groene marketing en bekijken we de voordelen en uitdagingen ervan.

Het is belangrijk om van meet af aan op te merken dat green marketing niet beperkt is tot duurzame producten of bedrijven. Er is een breder bereik hier. Het is echter van essentieel belang de milieuvriendelijkheid van de producten en vooral de duurzaamheid van de productieketen zelf te bevorderen.

Groene marketing – Meer dan zelf- en klant geruststelling?

Het thema milieubescherming is nog nooit zo actueel geweest als vandaag. Dit blijkt ook uit de volgende cijfers van de EY Future Consumer Index 2021:

 • 53 procent van de Duitse bevolking ziet klimaatverandering als een fundamenteel probleem (15 procent meer dan in de VS en 8 procent meer dan in de wereldwijde vergelijking)
 • 68% let bij de aankoop van een product ten minste af en toe op het milieueffect ervan
 • 30 procent van de Duitse consumenten noemt de verantwoorde productie en consumptie van producten en diensten als een van de belangrijkste duurzaamheidsaspecten (7 procent meer dan in de wereldwijde vergelijking)
Priorities Sustainability Germany
Vergelijking van duurzaamheidsprioriteiten van mensen in Duitsland vs. wereldwijd

Duurzaamheid en milieuvriendelijke producten spelen een steeds belangrijkere rol voor Nederlandse consumenten. Om op dit gebied concurrerend te blijven, moeten bedrijven zich openstellen voor duurzame marketing. En niet alleen in de toekomst, maar het liefst nu al.

Economisch succes moet daarom worden gecombineerd met economische en sociale toegevoegde waarde. De nadruk ligt hier op authenticiteit en eerlijkheid. Maar wees voorzichtig: er zit een dunne lijn tussen pure beloften, het zogenoemde greenwashing, en het daadwerkelijk naleven van duurzaamheidsideeën.

Maar hoe kunnen bedrijven door duurzaamheid een prijsvoordeel behalen? Hier is een korte uitleg: Klanten...

 • ... vertrouwen een merk meer als duurzaamheid groot geschreven staat
 • ... verwachten hogere kosten door milieuaspecten
 • ... tonen een hogere bereidheid om meer te betalen

Onlinemiddelen delen

De term "sharing economy" verwijst naar een "economie van delen". Bij het delen van onlinemiddelen gaat het in de eerste plaats om het delen van informatie, diensten en software. Hier is een lijst van bestaande uitwisselingsdiensten per categorie en type:

CategorieTypeVoorbeelden
GoederenHuren, lenen of cadeau gevenMobiele goederen (auto's, tuin- en sportuitrusting, gereedschap en kleding)
Onroerende goederen (huizen, flats, garages, tuinen of parkeerplaatsen)
DienstenBemiddelingRij-, reparatie- en reinigingsdiensten
InformatieDelenOnline encyclopedie
Software en toepassingenDelenOnline kantoortoepassingen (teksten, tabellen, presentaties, agenda, formulieren en tekeningen, chatfunctie)

De voordelen van gedeeld gebruik:

 • Capaciteiten en licenties worden efficiënter benut
 • Het verbruik van hulpbronnen wordt verminderd
 • De sociale contacten en de maatschappelijke cohesie worden versterkt
 • Toegang tot een grotere hoeveelheid diensten, goederen en informatie
 • Goedkoper dan conventionele aankoopkanalen
 • Aanbieders nemen tegen lage kosten een deel van een trend voor hun rekening en winnen aan bereik door het gedeelde aanbod uit te breiden

De nadelen:

 • Diensten met een lage vergoeding worden gecompenseerd door relatief hoge vergoedingen voor bemiddeling
 • Deelnemende dienstverleners zijn meestal zelfstandigen, dragen zelf kosten en risico's en zijn vaak slechter af dan werknemers
 • Reguliere banen komen in gevaar

Is milieubewuste zoekmachine-optimalisatie succesvoller?

Laten we ons eerst nogmaals bewust zijn van de missie van Google:

"Onze missie is om de informatie van de wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken."

Google richt zich op de gebruikers van de zoekmachine en hun behoeften. De beste gebruikerservaring wordt geboden wanneer de gebruiker een probleem kan oplossen of zijn/haar vraag al bij het eerste zoekresultaat kan beantwoorden. Dit betekent dat alleen relevante en gemakkelijk te consumeren inhoud bovenaan de zoekresultaten komt te staan.

 • Belangrijk: Blijf niet alleen nieuwe content plaatsen, maar sorteer ook regelmatig content uit, update en bouw het op.
 • Waarom? Elke website krijgt van Google een beperkt crawlbudget (de tijd die een bot besteedt aan het indexeren van nieuwe of gewijzigde inhoud op de website).
 • De optimalisatie van het crawlbudget resulteert in een win-win situatie:
  • Google krijgt betere zoekresultaten voor dezelfde hoeveelheid energie.
  • Wijzigingen of nieuwe inhoud door websitebeheerders landen sneller in de zoekindex en krijgen betere rankings.

Met behulp van de cijfers uit de Google Search Console kunnen we het effect van milieubewuste zoekmachine-optimalisatie illustreren. Nadat we de laadtijd van de website hebben verbeterd en de inhoud hebben geoptimaliseerd, neemt het aantal gecrawlde pagina's met 35 tot 40 procent toe voor hetzelfde budget (punt A). Dit betekent dat nieuwe inhoud niet alleen sneller in de Google-index wordt opgenomen, maar ook hoger wordt gerankt.

Duurzaamheid als concurrentievoordeel juist omzetten

Groene marketing als louter reclamemiddel gebruiken is vanuit ondernemersoogpunt nutteloos. In plaats daarvan profiteren degenen die duurzaamheid integreren in het waardecreatieproces en in het product zelf. Er is ook een kans om zich te onderscheiden van grotere, gevestigde concurrenten.

Hoe? Door over te schakelen van een lineaire naar een circulaire procesdefinitie. Dit betekent dat de producten na hun eerste nuttige levensduur nog een gebruikscyclus ondergaan. Het doel is de waarde van de producten zo lang als kwalitatief en economisch mogelijk is, te behouden.

Hier is een vergelijking van de drie circulaire bouwstenen voor verschillende bedrijfsmodellen:

Circulaire bouwstenenProduct as a ServiceSharing Economy
ProductontwerpApparaten gemaakt van recycleerbare materialen en vervangbare slijtageonderdelen (bijv. oplaadbare batterijen)Huur van hoogwaardige apparatuur met bestendige materialen (bijv. bouwmachines, keukenapparatuur of meubilair).
Sleuteltechnologie
zoals analyse van massagegevens
Objectherkenning in afbeeldingen (bijv. automaat voor het terugnemen van gebruikte smartphones)Online diensten voor het delen van een methodologie (bijv. zoekmachineoptimalisatie).
Omgekeerde logistiekTerugnamecontainers (bijv. voor defecte kleine elektrische apparaten)Partnerschappen voor grondstofwinning en -recycling (bijv. gebruik van gebruikte afvalstoffen of afvalstoffen die als grondstof moeten worden verwijderd).

Een bewuste en eerlijke benadering van het milieu past niet alleen in deze tijd, maar vergroot ook de verkoopkansen. Ecologische USP's kunnen een effectieve differentiator blijken te zijn ten opzichte van gevestigde bedrijven, vooral voor startende of kleine bedrijven.

Dit vereist echter ook doeltreffende marketingmaatregelen die inspelen op het verlangen van de consument naar bedrijven die hun sociale en milieuverantwoordelijkheid opnemen.

Duurzaam ondernemen – verplichting of vrije keuze?

Duurzaam ondernemingsbestuur is een alomvattende benadering die de economische, de ecologische en de sociale dimensie omvat.

 1. De eerste stap bestaat erin de effecten van ondernemerschap te begrijpen. Dit omvat bijvoorbeeld levenscyclusbeoordeling, productevaluaties, holistisch risicobeheer en risicobeoordeling.
 2. Ook moet worden toegezien op de naleving van de mensenrechten en de milieueisen. In navolging van de gelijknamige catalogus van het Bundes Umweltbundesamt (voor Duitsland) moeten ondernemers bij de keuze van leveranciers en zakenpartners bijvoorbeeld rekening houden met duurzaamheidscriteria.
 3. Bovendien moeten geschikte processen voor de uitvoering worden ingevoerd en vastgesteld. Het is raadzaam om doelstellingen te formuleren, de beschikbare wegwijzers te gebruiken om maatregelen te definiëren en uit te voeren en, indien nodig, gestandaardiseerde systeemoplossingen te gebruiken.

Vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen is het raadzaam middelen te bundelen en gezamenlijke oplossingen te zoeken. De gids van het Öko-Institut (PDF, Duits) bevat verdere benaderingen en tips. Voorbeelden van ecologische maatregelen zijn:

Ecologische maatregelVoorbeeld
Energieverbruik verminderenOmschakeling op energiebesparende technologieën (bijv. verlichting, IT),
aankoop of opwekking van hernieuwbare elektriciteit of warmte
Gebruik alternatieve materialen Gebruik van gerecycleerd materiaal (bijv. enveloppen of papier),
Toename van materiaalefficiëntie (bijv. dubbelzijdig printen met printers)
Duurzame inkoop Selectie van leveranciers aan de hand van ecologische criteria,
aankoop van ecologische en/of regionale producten en diensten
Biodiversiteit stimulerenVoorlichting en bewustmaking in het bedrijfsnetwerk
Heroverweging van productgebruik Langere levensduur, meerdere levenscycli door verbeterde repareerbaarheid en recycleerbaarheid
Toon betrokkenheid bij het milieuMedewerking aan milieu-initiatieven, donaties in natura en geld 
Hulpbronnen op het internet sparenE-mail-antwoorden zonder geschiedenis en met kleine bestandsbijlagen,
Bestanden alleen delen via links naar het originele bestand,
Minimaliseren van geheugenvereisten van webpagina's (betere laadtijd),
Lokale back-ups in plaats van online back-ups

In de EU is de richtlijn inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sinds december 2014 van kracht voor kapitaalmarktgerichte ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen met 500 of meer werknemers. Het schrijft "niet-financiële" rapportage en bewijs van sociaal verantwoordelijke en duurzame acties voor.

"Niet-financieel" verwijst onder meer naar activiteiten op het gebied van milieu en gezondheid, of waardecreatieprocessen, materiaal- en informatiestromen. Naast de verplichting is duurzaamheid ook een uiterst nuttige vrijetijdsbesteding – en niet alleen voor startende ondernemingen. Als ondernemer profiteert het merk op de arbeidsmarkt van een duurzame positionering.

Volgens een wereldwijd duurzaamheidsonderzoek dat in 2021 werd uitgevoerd door het adviesbureau voor strategie en marketing Simon, Kucher & Partners, beschouwt 58 procent van de ondervraagde Duitsers duurzaamheid als een relatief tot zeer belangrijk aankoopcriterium.

Mijn conclusie

Aangezien het thema van de milieu-impact een sterke emotionele impact heeft op klanten, dient groene marketing als een doeltreffend instrument voor differentiatie. Emoties en ervaringen kunnen uitstekend in reclameboodschappen worden verpakt, maar waar het vooral op aankomt is een overtuigende implementatie: de reclameboodschap moet niet rechtstreeks naar het product verwijzen, maar ingebed zijn in een echt en authentiek verhaal. Neem niet de voor de hand liggende weg, maar de geloofwaardige!

Green marketing: jouw vragen

Welke vragen heb je voor Jan? Voel je vrij om de commentaarfunctie te gebruiken. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over duurzaamheid en WordPress? Volg ons dan op Twitter, Facebook, LinkedIn of via onze nieuwsbrief.

Afbeelding: Pop Zebra

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.