Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

Torben Simon Meier Ostatnia aktualizacja w dniu 22.09.2020 r.
8 Min.
status strony internetowej RAIDBOXES
Ostatnia aktualizacja w dniu 22.09.2020 r.

Jakie jest zużycie procesora i pamięci RAM w Twojej witrynie? Ile pamięci jest jeszcze wolne? Jakie zadania cronów są obecnie wykonywane i jak wyglądają twoje pliki dzienników? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczają ważnych informacji na temat stanu Państwa strony internetowej. Pokazujemy, co te wartości oznaczają i wprowadzamy monitoring naszej strony internetowej - BOX status.

Niezależnie od tego, czy jesteś agencją, czy freelancerem opiekującym się stronami internetowymi dla klientów, czy też "tylko" odpowiedzialnym za swoją własną stronę internetową - odpowiedni monitoring jest niezbędny. Dzięki przeglądowi najważniejszych informacji o stanie Twojej strony internetowej, możesz szybciej reagować w przypadku wystąpienia problemu. 

Po tym jak wielu naszych klientów poprosiło o monitorowanie strony internetowej, jest ona teraz tutaj: BOX status. Funkcja monitorowania jest w pełni uwzględniona we wszystkich naszych planach hostingowych. W tym artykule wyjaśnimy, jak pracować ze BOX statusem i prawidłowo interpretować wyświetlane dane. 

BOX Status w skrócie

Obszar statusu daje Ci wiele informacji na temat Twojej strony internetowej, jej zachowania i serwera. Dostęp do niego można uzyskać kilkoma kliknięciami za pomocą deski RAIDBOXES rozdzielczej - albo za pomocą widoku listy ZESTAWÓW, albo poprzez BOXprzegląd odpowiednich BOX.

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

W BOX statusie widoczne są następujące wartości i informacje o stanie Twojej strony internetowej. Za chwilę przejdziemy do niektórych z nich bardziej szczegółowo:

 • Użycie procesora: Ta wartość pokazuje, czy Twoja strona jest aktualnie przeciążona. Następnie możesz użyć swoich BOX dzienników, aby dokładnie określić, co jest przyczyną przeciążenia.
 • Wykorzystanie pamięci RAM: Wykorzystanie pamięci RAM pokazuje bieżące wykorzystanie pamięci serwera vServer. Wartość ta jest również ważnym wskaźnikiem przeciążenia Twojej strony internetowej.
 • Zadanie SSD: W naszym monitoringu strony internetowej można również zobaczyć, ile miejsca na dysku jest BOX obecnie używane lub jest jeszcze wolne. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat wykorzystania pamięci, polecamy nasz Plugin Disk Usage Sunburst"“ ”
 • Cronjobs: BOX Status daje Ci również przegląd cronjobs na Twojej stronie. Jeśli cronjob rozłączy się, można go usunąć bezpośrednio przez BOX status.
 • -BOXHistoria: Lista zmian (lub dziennik zmian) w statusie Twojej strony pokazuje wszystkie zmiany po stronie serwera, które zostały dokonane na Twojej BOX stronie do tej pory.
 • Logfiles: Poprzez BOX status masz również dostęp do wszystkich logów swojej strony: Dziennik błędów, Dziennik debugowania i Dziennik dostępu. Są one ważne przy debugowaniu błędów lub problemów na Twojej stronie.
 • WordPress -Wersja: Status naszej strony pokazuje, na której WordPress wersji jest BOX uruchomiona. Możesz również sprawdzić WordPress -Wersja Fixaby zapobiec automatycznym aktualizacjom WP.

Jak mogę odczytać wykresy w BOX Statusie?

Wykorzystanie procesora i pamięci RAM to dwie najważniejsze wartości w przeglądzie stanu twojego BOX. Wykresy pokazują, czy Twoja strona jest przeciążona i pomagają analizować błędy i problemy.

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

Możesz filtrować i dostosowywać oba wykresy - wykorzystanie procesora i pamięci RAM - w BOX zależności od potrzeb. Działają dokładnie tak samo:

 • Wykresy pokazują zmierzone wartości z ostatnich 24 godzin.
 • Punkty pomiarowe są oddalone od siebie o jedną minutę i są to wartości średnie
 • Możesz wyświetlić żądany okres w sposób bardziej szczegółowy, rysując ramkę wokół żądanego okresu na wykresie. Następnie widok zostanie odpowiednio powiększony.
 • Dla jasności, czas o godzinie 00:00 jest oznaczony cienką szarą linią (pionową) na osi czasu.
 • Dodatkowo, istnieją dwa kolorowe (pomarańczowy i czerwony) oznaczenia poziome. Są to wyłącznie pomoce do czytania. Obecność samych linii nie wskazuje na potencjalne przeciążenie twojej strony.
 • Po kliknięciu na symbol strzałki w prawym górnym rogu, a następnie na wykres, można przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć widok w lewo lub w prawo.

Wykorzystanie procesora - Co to oznacza? 

Liczba twoich BOX vCores zawsze zależy od wybranej taryfy. A STARTER BOX na przykład ma jeden vCore, jeden w BOX taryfie PRO XL ma cztery. 

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

Oś y (oś pionowa) pokazuje zużycie procesora w procentach. Oś x (oś pozioma) pokazuje historię czasu. Pomarańczowa linia oznacza 100% limit wykorzystania w danym momencie, czerwona linia 200% limit wykorzystania.

Ważny jest niebieski wykres

Czerwona i pomarańczowa linia to pomoc w czytaniu. Nie oznaczają, że twoja BOX była w przeszłości. Niebieski wykres pokazuje rzeczywiste wartości zużycia procesora.

Jak prawidłowo zinterpretować wartość procesora? 

Wartość CPU opisuje obciążenie rdzeni procesora BOX wirtualnego w procentach. Wysoka wartość oznacza, że wymagana jest BOX duża ilość obliczeń, niska wartość oznacza, że wymagana jest niewielka ilość obliczeń. Wartość ta wynika ze wszystkich procesów, które muszą być obliczone przez procesor.

Zbyt duże zużycie procesora może spowodować, że Twoja witryna przestanie działać poprawnie. Najczęstszym błędem, który występuje w tym kontekście, jest timeout 504.

Zużycie twojego BOX procesora może znacznie przekroczyć stuprocentową przeszkodę. Nie jest to koniecznie znak, że w twoim przypadku BOX wystąpił błąd, ale oznacza to, że zdarzenie w twoim BOX przypadku spowodowało bardzo duże obciążenie procesora.

Jeśli chcesz zobaczyć dokładną wartość w danym momencie, po prostu przesuń kursor nad wykresem w wybranym momencie. Gdy tylko znajdziesz się wewnątrz wykresu z kursorem, pojawią się linie równoległe do obu osi, pokazujące dokładne wartości osi (czas i zużycie procesora) dla danego punktu.  

Moje obciążenie procesora jest wysokie - co jest powodem i co mogę zrobić?

Istnieje kilka powodów, dla których wykres Twojego procesora pokazuje duże obciążenie pracą. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to oznaką, że Twoja strona jest niedostępna lub że nie działa prawidłowo. Oznacza to po prostu, że Twój procesor pracuje bardzo ciężko w pewnych momentach. Powodem tego może być na przykład wiele wejść na Twoją stronę lub pracy crona. 

Co to jest przeciążenie?

Izolowane szczyty obciążenia nie oznaczają, że procesor jest przeciążony. O przeciążeniu można mówić tylko wtedy, gdy obciążenie procesora jest znacznie powyżej 100 procent w długim okresie czasu. 

Jeśli obciążenie CPU jest powyżej zakresu wysokiego lub bardzo wysokiego wykorzystania przez dłuższy okres czasu, jest to nazywane wysokim obciążeniem CPU. Nawet duże obciążenie procesora nie musi być powodem do obaw, ale po prostu wskazuje na to, że wiele obliczeń musi być wykonanych po twojej stronie. W okresach dużego natężenia ruchu należy spodziewać się nawet dużego obciążenia.

Moja strona jest przeciążona, co mogę zrobić?

Jeśli Twoja strona jest przeciążona, tzn. wykazuje obciążenie CPU znacznie przekraczające 100 procent w długim okresie czasu, to Twoja strona może doświadczyć błędów i awarii.

W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć, co następuje: Przeciążenie strony nigdy nie jest prawdziwym problemem, a jedynie symptomem prawdziwego problemu, na przykład zbyt dużego ruchu.

Więc jeśli Twoja strona jest przeciążona, ważne jest, abyś od razu zaczął szukać źródła zaistniałego problemu. Typowymi błędami są na przykład:

 • duży ruch (może być analizowany za pomocą dziennika logowania)
 • duży ruch niepożądanych botów (może być analizowany za pomocą dziennika logowania)
 • duża operacja arytmetycznaBOX, np. eksport danych
 • Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem/zawieszenie plików Cronjob

Więcej rdzeni procesora = więcej mocy?

Możliwym środkiem optymalizacji w przypadku (oczekiwanego) dużego obciążenia w związku z dużym natężeniem ruchu - np. w związku z wystąpieniem w telewizji lub dużą kampanią reklamową - jest zwiększenie liczby rdzeni procesora. W końcu serwer musi być w stanie obsłużyć większe obciążenie przy dużej liczbie odwiedzających i odpowiadających im zapytaniach do bazy danych (np. wyświetlanie produktów według różnych filtrów). Lubimy używać przykładu sklepu z chipami do wyjaśnienia zasady:

Wyobraź sobie, że serwer Twojej WordPress strony jest sklepem z chipami. Każdy pracownik sklepu z chipami reprezentuje rdzeń procesora. Jeśli za ladą znajduje się tylko jeden sprzedawca, w danym momencie może zostać rozpatrzony tylko jeden wniosek. Przy niewielu gościach na początku nie jest to żaden problem.

Jeśli jednak liczba odwiedzających staje się tak duża, że sprzedawca frytek jest przytłoczony żądaniami, potrzeba więcej pracowników (tzn. więcej rdzeni procesora). Im więcej pracowników jest w sklepie z frytkami, tym więcej zamówień może być zrealizowanych w tym samym czasie. Innymi słowy: Jeśli pojemność procesora jest zbyt mała i zwiększa się ruch, system może być przeciążony. Widać to w BOX statusie.

W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć, że więcej rdzeni procesora nie poprawia automatycznie czasu ładowania Twojej strony - w końcu poszczególne rdzenie pracują równie szybko. Raczej zwiększenie liczby rdzeni gwarantuje, że więcej zgłoszeń może być przetwarzanych jednocześnie i nie obciąża nadmiernie Twojego sklepu.

Spodziewasz się dużego ruchu?

Nasz szef ds. rozwoju Matthias wyjaśnia, jak przygotować Twoją WordPress stronę internetową do dużego ruchu. w tym artykule.

Wykorzystanie pamięci RAM

Ile pamięci RAM masz do dyspozycji, zależy również od Twojej BOX taryfy. Na przykład jeden STARTER BOX ma 2 gigabajty pamięci RAM, podczas gdy jeden w BOX taryfie PRO XL ma 8 gigabajtów. 

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

Oś x (oś pozioma) wykresu RAM pokazuje wybrany okres czasu. Oś y (oś pionowa) pokazuje wartość wykorzystania pamięci RAM w GB. Oznaczenia dla 70% i 85% wykorzystania są tylko pomocami do czytania. Nie wskazują one na to, że Twoja pamięć RAM była obecnie lub w przeszłości używana na pewnym poziomie. W przeciwnym razie, ten wykres działa dokładnie tak samo jak ten dla CPU. 

Moje wykorzystanie pamięci RAM jest wysokie - jaki jest tego powód i co mogę zrobić?

Fakt, że wykres wykorzystania pamięci RAM pokazuje wysoką wartość, może mieć kilka powodów. Ogólnie rzecz biorąc, wysokie wykorzystanie pamięci RAM nie oznacza, że Twoja strona nie jest dostępna lub że nie działa prawidłowo. Oznacza to po prostu, że twoja pamięć pracuje bardzo ciężko w pewnych momentach. Powodem tego może Themes być Plugins na przykład to, że do pracy potrzeba dużo pamięci.

Co to jest przeciążenie?

Izolowane szczyty zużycia nie oznaczają, że Twoja strona jest przeciążona. O przeciążeniu można mówić tylko wtedy, gdy obciążenie RAM jest na poziomie 100 procent w dłuższym okresie czasu. Przeciążenie może być spowodowane np. równoległą pracą w WordPress Admin Dashboard - szczególnie przy pracy z budowa strony jest obrabiany - lub w przypadku większego importu.

Co to jest wysokie wykorzystanie?

Jeśli wykorzystanie pamięci RAM jest w zakresie wysokim lub bardzo wysokim przez dłuższy okres czasu, jest to nazywane wysokim wykorzystaniem pamięci RAM. Nawet wysokie wykorzystanie pamięci RAM nie musi być powodem do obaw, a jedynie wskazuje, że wiele procesów musi być przetwarzanych na Twojej stronie. Może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli pracujesz z Plugins lub Themes na stronie, która wymaga dużej ilości pamięci PHP.

Jeśli pamięć RAM Twojej strony jest wykorzystywana w pełnym zakresie, tzn. jest w 100% przez długi okres czasu, to Twoja strona może doświadczyć błędów i awarii.

Duże obciążenie pracą jest tylko objawem

W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć: Wysokie zużycie pamięci RAM nigdy nie jest prawdziwym problemem, a jedynie symptomem rzeczywistego problemu, na przykład importu ze zbyt dużymi plikami importowymi.

WordPress Miejsca pracy Crona

W twoim BOX statusie wyświetlane są również wszystkie twoje BOX zadania. Więc możesz sprawdzić bezpośrednio, czy problemy z Twoją stroną mogą być związane z cronjobs. Lista nie tylko pokazuje wszystkie uruchomione cron jobs, ale również możesz zrezygnować bezpośrednio z pojedynczych cron jobs. 

Jeśli nie jesteś pewien, czym są cronjobs, jak działają lub jak dowiedzieć się, czy cronjobs powoduje problemy na Twojej stronie, możesz przeczytać nasz Wstępny artykuł na temat pracy crona autorstwa i poprosić o pomoc specjalistę od projektowania stron internetowych.

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

Zmień dziennik swojego BOX

Dziennik zmian to nowa funkcja, którą można przeglądać tylko w swoim BOX statusie. Pokazuje on, w którym czasie który użytkownik BOX wykonał jaką akcję na nim. 

Ważne: Te logi pokazują zmiany tylko na poziomie serwera lub w RAIDBOXES pulpicie, a nie zmiany dokonane w WordPress .

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

W powyższym przykładzie włączyliśmy SSL na testBOX i wyłączyliśmy go ponownie około pięciu minut później.

Jeśli wprowadzisz zmiany od użytkownika RAIDBOXES w twoim BOX-Change Log, te zmiany zostały dokonane przez RAIDBOXES Super Admina. Wpisy w SYSTEMIE UŻYTKOWNIKÓW są automatycznymi zmianami w naszym systemie.

pliki dziennika

BOX Status daje bezpośredni dostęp do Dziennika Dostępu, Błędów i Debugów WP twojej strony. Ważne: Aby użyć Dziennika Debugowania WP, musisz go najpierw aktywować.

Monitorowanie statusu strony internetowej ze RAIDBOXES BOX statusem

Doceniamy Twój wkład!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące statusu naszej strony internetowej lub danych z monitoringu, prosimy o pozostawienie komentarza. Jeśli masz konkretne pytania na swój BOXtemat, skontaktuj się z kolegami na czacie wsparcia lub w zakładce support@raidboxes.io.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.