Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

Torben Simon Meier Ostatnia aktualizacja 22.09.2020
8 Min.
status strony internetowej RAIDBOXES
Ostatnia aktualizacja 22.09.2020

Jakie jest zużycie CPU i RAM na Twojej stronie? Ile pamięci jest jeszcze wolne? Jakie zadania cron są obecnie uruchomione i jak wyglądają Twoje pliki logów? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczają ważnych informacji o stanie Twojej witryny. Pokazujemy co oznaczają te wartości i przedstawiamy nasz monitoring strony - status BOX .

Niezależnie od tego, czy jesteś agencją lub freelancerem opiekującym się stronami internetowymi dla klientów, czy też "tylko" odpowiedzialnym za własną stronę - właściwy monitoring jest wszystkim i wszystkim. Mając przegląd najważniejszych informacji o stanie witryny, możesz szybciej reagować w przypadku wystąpienia problemu. 

Po tym, jak wielu naszych klientów poprosiło o monitorowanie strony, teraz jest to możliwe: status BOX . Funkcja monitorowania jest w pełni uwzględniona we wszystkich naszych planach hostingowych. W tym artykule wyjaśniamy, jak pracować ze statusem BOX i jak poprawnie interpretować wyświetlane dane. 

Stan BOX na pierwszy rzut oka

Obszar statusu dostarcza wielu informacji na temat Twojej strony, jej zachowania i serwera. Możesz uzyskać do nich dostęp za pomocą kilku kliknięć na pulpicie nawigacyjnym RAIDBOXES - albo przez widok listy Twoich BOXES, albo przez BOX przegląd odpowiedniego BOX.

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

W statusie BOX możesz odczytać następujące wartości i informacje o stanie Twojej strony. Za chwilę zajmiemy się niektórymi z nich bardziej szczegółowo:

 • Obciążenie CPU: Ta wartość pokazuje, czy Twoja strona jest obecnie przeciążona. Za pomocą logów z BOX można dokładnie określić, co jest przyczyną ewentualnego przeciążenia.
 • Wykorzystanie pamięciRAM: Wykorzystanie pamięci RAM pokazuje aktualne wykorzystanie pamięci przez Twój vServer. Wartość ta jest również ważnym wskaźnikiem przeciążenia Twojej strony.
 • Wykorzystanie dysku SSD: W naszym Website Monitoring możesz również zobaczyć, ile miejsca na dysku BOX jest aktualnie używane lub ile jest jeszcze wolne. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat wykorzystania pamięci, polecamy naszą stronę Plugin "Disk Usage Sunburst".
 • Cronjobs: Status BOX daje ci również przegląd cronjobs na twojej stronie. Jeśli cronjob się zawiesi, możesz go usunąć bezpośrednio przez status BOX .
 • BOX -Historia: Katalog zmian (lub changelog) w statusie twojej strony pokazuje wszystkie zmiany po stronie serwera, które zostały dokonane na twojej BOX do dnia dzisiejszego.
 • Logfiles: Poprzez status BOX masz również dostęp do wszystkich logów swojej witryny: logu błędów, logu debugowania i logu dostępu. Są one ważne dla usuwania błędów lub problemów z twoją stroną.
 • WersjaWordPress : Status naszej strony pokazuje, na jakiej wersji WordPress działa Twoja strona BOX . Możesz również naprawićWordPress wersję tutaj, aby zapobiec automatycznym aktualizacjom WP.

Jak odczytywać wykresy w statusie BOX ?

Wykorzystanie procesora i pamięci RAM to dwie najważniejsze wartości w przeglądzie stanu Twojej witryny BOX. Wykresy pokażą Ci, czy Twoja strona jest przeciążona i pomogą Ci przeanalizować błędy i problemy.

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

Obydwa wykresy - wykorzystania CPU i RAM - możesz filtrować i dostosowywać do swoich potrzeb na stronie BOX . Działają one dokładnie w ten sam sposób:

 • Wykresy przedstawiają wartości pomiarowe z ostatnich 24 godzin.
 • Punkty pomiarowe znajdują się w odstępie jednej minuty i są wartościami średnimi.
 • Żądany okres można wyświetlić w sposób bardziej szczegółowy, przeciągając ramkę wokół żądanego okresu na wykresie. Widok zostanie wtedy odpowiednio powiększony.
 • Dla jasności, czas o godzinie 00:00 jest zaznaczony cienką szarą linią (pionową) na osi czasu.
 • Dodatkowo występują dwa kolorowe (pomarańczowy i czerwony) oznaczenia poziome. To są tylko pomoce do czytania. Obecność samych linii nie świadczy o potencjalnym przeciążeniu strony.
 • Jeśli klikniesz na symbol strzałki w prawym górnym rogu, a następnie na wykres, możesz przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć widok w lewo lub w prawo.

Wykorzystanie procesora - co to znaczy? 

Liczba vCores Twojego BOX zawsze zależy od wybranej taryfy. A STARTER BOX na przykład ma jeden vCore, BOX w taryfie PRO XL ma ich cztery. 

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

Oś y (oś pionowa) pokazuje wykorzystanie procesora w procentach. Oś x (oś pozioma) pokazuje przebieg czasu. Linią pomarańczową zaznaczono limit 100% wykorzystania w każdym punkcie czasowym, linią czerwoną limit 200% wykorzystania.

Ważny jest niebieski wykres

Czerwone i pomarańczowe linie są pomocne przy czytaniu. Nie oznaczają one, że Twój BOX był kiedykolwiek w przeszłości zajęty. Niebieski wykres przedstawia rzeczywiste wartości wykorzystania procesora.

Jak poprawnie zinterpretować wartość CPU? 

Wartość CPU opisuje wykorzystanie wirtualnych rdzeni procesora na stronie BOX w procentach. Wysoka wartość oznacza, że na stronie BOX trzeba dużo kalkulować, niska wartość oznacza, że trzeba mało kalkulować. Wartość ta wynika z wszystkich procesów, które muszą być obliczone przez CPU.

Zbyt duże użycie CPU może spowodować, że Twoja strona przestanie działać poprawnie. Najczęstszym błędem, który pojawia się w tym kontekście jest 504 timeout.

Obciążenie procesora w witrynie BOX może znacznie przekroczyć próg 100 procent. Nie jest to koniecznie znak, że na stronie BOX występuje błąd, ale z pewnością wskazuje, że zdarzenie na stronie BOX wygenerowało bardzo duże obciążenie obliczeniowe.

Jeśli chcesz zobaczyć dokładną wartość w określonym momencie, po prostu przesuń kursor nad wykres w wybranym punkcie czasu. Jak tylko przesuniesz kursor wewnątrz wykresu, na obu osiach pojawią się równoległe linie, które podadzą Ci dokładne wartości osi (czas i użycie CPU) dla danego punktu.  

Moje obciążenie procesora jest wysokie - co jest tego przyczyną i co mogę zrobić?

Fakt, że wykres Twojego procesora wskazuje na wysokie obciążenie może mieć różne przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to oznaką, że strona nie jest dostępna lub nie działa poprawnie. Oznacza to po prostu, że Twój procesor musi pracować szczególnie intensywnie w pewnych okresach czasu. Powodem tego może być np. wiele wejść na stronę lub cronjobs. 

Co to jest przeciążenie?

Odosobnione skoki obciążenia nie oznaczają, że procesor jest przeciążony. O przeciążeniu można mówić dopiero wtedy, gdy obciążenie procesora przez dłuższy czas znacznie przekracza 100 procent. 

Jeśli obciążenie CPU jest powyżej zakresu wysokiego lub bardzo wysokiego wykorzystania przez dłuższy okres czasu, jest to nazywane wysokim obciążeniem CPU. Nawet wysokie obciążenie CPU nie musi być powodem do niepokoju, a jedynie wskazuje, że Twoja strona musi dużo obliczać. W okresach wzmożonego ruchu należy się więc spodziewać dużego obciążenia.

Moja strona jest przeciążona, co mogę z tym zrobić?

Jeśli Twoja witryna jest przeciążona, tzn. wykazuje obciążenie procesora znacznie powyżej 100 procent przez dłuższy okres czasu, wówczas na Twojej stronie mogą wystąpić błędy i awarie.

W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć, co następuje: Zatłoczenie terenu nigdy nie jest rzeczywistym problemem, a jedynie symptomem rzeczywistego problemu, na przykład zbyt dużego natężenia ruchu.

Więc jeśli Twoja strona jest przeciążona, ważne jest, abyś od razu zaczął/a szukać źródła zaistniałego problemu. Typowymi błędami są na przykład:

 • wzmożony ruch (może być analizowany za pomocą dziennika logowania)
 • duży ruch niepożądanych botów (może być analizowany za pomocą dziennika logowania)
 • duża operacja arytmetyczna na stronie BOX, np. eksport danych
 • Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem/zawieszenie plików Cronjob

Więcej rdzeni CPU = więcej mocy?

Jednym z możliwych środków optymalizacji w przypadku (spodziewanego) dużego obciążenia spowodowanego dużym ruchem - np. z powodu występu w telewizji lub dużej kampanii reklamowej - jest zwiększenie liczby rdzeni CPU. W końcu przy dużej ilości odwiedzających i odpowiadających im zapytaniach do bazy danych (np. wyświetlanie produktów według różnych filtrów) serwer musi być w stanie poradzić sobie z większym obciążeniem. Lubimy posługiwać się przykładem sklepu z chipsami, aby wyjaśnić tę zasadę:

Wyobraź sobie, że serwer Twojej WordPress strony jest sklepem z chipami. Każdy pracownik sklepu z chipami reprezentuje rdzeń procesora. Jeśli za ladą znajduje się tylko jeden sprzedawca, w danym momencie może zostać rozpatrzony tylko jeden wniosek. Przy niewielu gościach na początku nie jest to żaden problem.

Jeśli jednak liczba odwiedzających staje się tak duża, że sprzedawca frytek jest przytłoczony żądaniami, potrzeba więcej pracowników (tj. więcej rdzeni CPU). Im więcej pracowników zatrudnionych jest w sklepie z chipsami, tym więcej zamówień może być realizowanych w tym samym czasie. Innymi słowy, jeśli nie ma wystarczającej przepustowości CPU, a ruch jest zwiększony, może dojść do przeciążenia. Można to zobaczyć w statusie BOX .

W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć, że większa ilość rdzeni CPU nie poprawia automatycznie czasu ładowania strony - w końcu poszczególne rdzenie pracują równie szybko. Raczej zwiększenie liczby rdzeni zapewnia, że więcej żądań może być przetwarzanych jednocześnie, a Twój sklep nie jest przeciążony.

Spodziewasz się dużego ruchu?

Jak przygotować stronę WordPress na duży ruch, wyjaśnia w tym artykule nasz szef działu rozwoju Matthias.

Wykorzystanie pamięci RAM

Ilość dostępnej dla Ciebie pamięci RAM zależy również od taryfy Twojej strony BOX . Na przykład, STARTER BOX ma 2 gigabajty pamięci RAM, podczas gdy BOX z taryfą PRO XL ma 8 gigabajtów. 

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

Oś x (oś pozioma) wykresu RAM pokazuje wybrany okres czasu. Oś y (oś pionowa) pokazuje wartość wykorzystania pamięci RAM w GB. Znaczniki dla 70 procent i 85 procent wykorzystania są tylko wskazówkami do czytania. Nie wskazują one, że Twoja pamięć RAM jest obecnie lub była w przeszłości odpowiednio wykorzystywana. W przeciwnym razie, wykres ten działa tak samo jak ten dotyczący wykorzystania procesora. 

Moje zużycie pamięci RAM jest wysokie - co jest tego przyczyną i co mogę zrobić?

Fakt, że wykres wykorzystania pamięci RAM pokazuje wysoką wartość może mieć różne przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, wysokie obciążenie RAM nie jest oznaką, że strona nie jest dostępna lub nie działa poprawnie. Oznacza to po prostu, że Twoja pamięć RAM musi pracować wyjątkowo intensywnie w pewnych okresach. Powodem tego mogą być np. serwisy Plugins i Themes , które potrzebują dużo pamięci RAM do pracy.

Co to jest przeciążenie?

Sporadyczne szczyty konsumpcji nie oznaczają, że Twoja strona jest przeciążona. O przeciążeniu można mówić dopiero wtedy, gdy obciążenie pamięci RAM przez dłuższy czas wynosi 100 procent. Przeciążenie może być spowodowane na przykład przez równoległą pracę w panelu administracyjnym WordPress - szczególnie podczas pracy z kreatorami stron - lub przez duże importy.

Co to jest wysokie wykorzystanie?

Jeśli użycie pamięci RAM jest w wysokim lub bardzo wysokim zakresie przez dłuższy okres czasu, wtedy jest to określane jako wysokie użycie pamięci RAM. Nawet wysokie zużycie pamięci RAM nie musi być powodem do niepokoju, a jedynie wskazuje, że wiele procesów musi być przetwarzanych na Twojej stronie. Może się to zdarzyć, na przykład, jeśli pracujesz z Plugins lub Themes , które wymagają dużo pamięci PHP.

Jednakże, jeśli pamięć RAM witryny jest na pojemność, tj. na 100 procent przez dłuższy okres czasu, to witryna może doświadczyć błędów i awarii.

Wysokie wykorzystanie jest tylko symptomem

W tym kontekście ważne jest, aby zrozumieć: Wysokie użycie pamięci RAM nigdy nie jest faktycznym problemem, a jedynie symptomem faktycznego problemu, na przykład z powodu importu ze zbyt dużymi plikami importowymi.

WordPress Cronjobs

W twoim statusie BOX , wszystkie cronjobs twojego BOX są również wyświetlane. W ten sposób możesz bezpośrednio sprawdzić, czy problemy z twoją witryną są prawdopodobnie związane z cronjobs. Lista nie tylko pokazuje wszystkie uruchomione cronjoby, ale możesz również zatrzymać poszczególne cronjoby bezpośrednio. 

Jeśli nie jesteś pewien czym są cronjobs, jak działają, lub jak się dowiedzieć czy cronjobs powodują problemy na twojej stronie, najlepiej przeczytaj nasz artykuł o cronjobs i poproś o pomoc profesjonalistę zajmującego się projektowaniem stron internetowych.

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

Dziennik zmian BOX

Dziennik zmian to nowa funkcja, którą można wyświetlić tylko w statusie BOX . Pokazuje, w jakim czasie który użytkownik wykonał daną czynność na stronie BOX . 

Ważne: Te logi pokazują tylko zmiany dokonane na poziomie serwera lub w pulpicie nawigacyjnym RAIDBOXES, a nie zmiany dokonane w WordPress .

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

W powyższym przykładzie, włączyliśmy SSL dla testuBOX i wyłączyliśmy go ponownie około pięć minut później.

Jeśli znajdziesz zmiany wprowadzone przez użytkownika RAIDBOXES w dzienniku zmian BOX, zmiany te zostały dokonane przez super administratora RAIDBOXES . Wpisy z użytkownikiem SYSTEM są automatycznymi zmianami naszego systemu.

Pliki Log

Poprzez status BOX możesz mieć bezpośredni dostęp do dziennika dostępu, błędów i debugowania WP swojej witryny. Ważne: Aby móc korzystać z WP Debug Log, musisz go najpierw aktywować.

Monitorowanie stanu strony internetowej na RAIDBOXES za pomocą statusu BOX

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub opinie na temat stanu naszej witryny lub danych z monitoringu, prosimy o pozostawienie nam komentarza. W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi BOX, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszymi współpracownikami na czacie lub pod adresem support@raidboxes.io.

Torben jest założycielem i dyrektorem generalnym firmy RAIDBOXES. Jako wyszkolony projektant mediów zawsze ma oko do produktu i projektowania stron internetowych i jest naszym guru w zakresie marketingu, SEO i działań reklamowych. Oryginalnie pochodzi z serca Zagłębia Ruhry. Od ponad dziesięciu lat mieszka w Münster jako przedsiębiorca swojego czwartego już start-upu.

Powiązane artykuły

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe oznaczone są *.