Allmänna villkor Raidboxes Ltd

Innehållet i onlineerbjudandet

A. Allmänna bestämmelser

Scope 1. Tillämpningsområde, ändring av gtc

 1. Dessa allmännavillkor gäller för alla tjänster av Raidboxes Ltd Hafenstraße 32, 48153 Münster (nedan kallad Raidboxes).
  I den mån "kunder" avses i följande gäller detta både konsumenter i den mening som avses i § 13 BGB och företagare i den mening som avses i § 14 BGB.
 2. Raidboxes tillhandahåller alla tjänster uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor, även om det inte görs någon uttrycklig hänvisning till dem. Detta gäller särskilt om kunden använder sina egna allmänna villkor och dessa innehåller motstridiga eller avvikande villkor från de gtc som anges här. Dessutom är det bara de som Raidboxes villkor, om Raidboxes i kännedom om motstridiga eller avvikande förhållanden för kunden utför beställningen utan reservation.
 3. Utöver dessa allmänna villkor för Raidboxes gäller för enskilda produkter, särskilt för domäner, utöver särskilda villkor som kan kallas upp här. Dessa ytterligare villkor gäller även om motsvarande produkt endast ingår i ett paket som bokas av kunden, vilket även inkluderar andra tjänster.
 4. Raidboxes förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna problem med en rimlig uppsägningstid. Om kunden inte motsätter sig ändringen inom en av Raidboxes ska ändringen anses ha godkänts. Raidboxes påpekar för kunden i ändringsmeddelandet att ändringen träder i kraft om han inte invänder inom den ade perioden. Vid en läglig, formellt effektiv invändning ska den tidigare allmänna eller den europeiska allmänna kommissionen fortsätta att tillämpas i förhållandet mellan parterna. I detta fall kan både kunden och Raidboxes har rätt att säga upp avtalet utomordentligt inom två veckor efter anmälan av gtc inom ramen för en särskild rätt till uppsägning.

Föremålet för avtalet, kostnadsfria tjänster, ändringar i avtalet

 1. Raidboxes Software as a Service (SaaS) tillhandahåller tjänster för att göra innehåll tillgängligt via Internet. I detta syfte förses kunden med systemresurser på en server. Kunden kan lagra innehåll på den här servern i viss utsträckning. På servern hålls innehållet tillgängligt för hämtning via Internet under en Internetdomän som tilldelats kunden. Det exakta omfattningen är resultatet av tjänstebeskrivningen av Raidboxes erbjuds.
 2. Det specifika föremålet för avtalet är ett så kallat "Raidboxes-Konto" (nedan enhetlig används för kundmeny och övergripande kontrakt), där kunden en eller flera "lådor" (nedan också "Box"), kan skapa och hantera domäner och tillägg.
  Lådor är systemresurser som görs tillgängliga för kunden för att snabbt och enkelt skapa nya installationer av CMS (Open Source Content Management System). Det maximala antalet lådor per kontrakt är resultatet av servicebeskrivningen för Raidboxes erbjuds. Enligt respektive tjänstebeskrivning får kunden lagringsutrymme, datorkraft (i form av CPU och RAM) och typen av server samt andra erbjudandespecifika inställningsalternativ på Raidboxes ställa in de systemresurser som tillhandahålls. Erbjudandespecifika inställningsalternativ innebär funktioner som Raidboxes på servernivå. Detta inkluderar särskilt skrivbehörigheter till filer och mappar i WordPress kärnprogramvara, webbserverinställningar och säkerhetskopior samt Raidboxes Tilläggstjänster.
 3. Raidboxes Det är tillåtet att involvera underleverantörer i fördelningen av lagringsutrymme och serverresurser. Användningen av underleverantörer avlastar Raidboxes inte från sin enda skyldighet gentemot kunden för att avtalet ska fullgöras fullt ut.
 4. Innehållet i det lagringsutrymme som är avsett för kunden lagras av Raidboxes regelbundet säkerhetskopierad (säkerhetskopior). Information om frekvensen och procedurerna för säkerhetskopiering finns i tjänstbeskrivningen. Kunden har inget anspråk på att släppa ett av säkerhetskopieringsmediet, utan bara på att det säkerhetskopierade innehållet ska returneras till servern.
 5. Raidboxes förbehåller sig rätten att utöka tjänsterna och göra förbättringar om de tjänar den tekniska utvecklingen, verkar nödvändiga för att förhindra missbruk eller om leverantören är skyldig att göra det på grund av rättsliga bestämmelser. Andra ändringar av avtalets innehåll, inklusive dessa villkor, kan Raidboxes – med kundens samtycke – förutsatt att ändringen tar hänsyn till Raidboxes är rimligt för kunden. I synnerhet alla ändringar av avtalet som leder till en minskning av de viktigaste avtalstjänsterna för Raidboxes ==Referenser== Samtycke till ändringen av avtalet ska anses ha getts om kunden inte motsätter sig ändringen inom en månad efter mottagandet av meddelandet om ändring. Raidboxes åtar sig att informera kunden om konsekvenserna av underlåtenhet att invända i samband med anmälan om ändring.
 6. I den mån användningen av kunden eller skälen från Raidboxes göra det nödvändigt, förblir Raidboxes förbehåller sig rätten att överföra kundens data till en annan servermiljö (datamigrering). Syftet är alltid att förbättra prestandan när det gäller tillgänglighet, prestanda eller omfattning av tjänster. Genom att göra detta Raidboxes säkerställa att datamigreringen tar hänsyn till Raidboxes är rimligt för kunden.
 7. Frivilliga, obetalda tjänster och förmåner med Raidboxes, som uttryckligen betecknas som sådana och inte ingår i tjänstebeskrivningen, kan Raidboxes kan ställas in när som helst. Raidboxes kommer att ta hänsyn till kundens legitima intressen i händelse av ändringar och upphörande av kostnadsfria tjänster och tjänster.
 8. Registrering av domäner
  Om kunden beställer leverantören med registrering av en domän ingås avtalet uteslutande mellan kunden och respektive registrator. Raidboxes agerar för kunden inom ramen för en agenturrelation. Raidboxes har inget inflytande på registrets domäntilldelning. Raidboxes kontrollerar inte heller om registreringen kränker tredje parts rättigheter. Raidboxes har rätt att frigöra kundens domän efter uppsägning av avtalet.

3. Ingående av avtalet

 • Den information som publicerats på webbplatsen för Raidboxes beskrivna tjänster utgör inte bindande erbjudanden från leverantörens sida, utan ligger till grund för att kunden lämnat in ett bindande erbjudande.
 • Kunden kan ladda ner erbjudandet som gjorts på webbplatsen för Raidboxes skicka in det angivna onlinebeställningsformuläret. För att ange ett erbjudande krävs en förhandsregistrering. För registrering kommer kunden att bli ombedd att ange sitt namn och e-postadress. Den resulterande Raidboxeskontot är kostnadsfritt för kunden.
  Om kunden vill använda våra tjänster måste ytterligare uppgifter som är nödvändiga för ingåendet av avtalet tillhandahållas inom beställningsprocessen efter att ha valt tariffen. Mer information finns i vår integritetspolicy . Efter att ha slutfört beställningsprocessen lämnar kunden ett bindande erbjudande i den mening som avses i §§ 145 f. BGB genom att klicka på knappen "Beställ mot en avgift" (= kundens avsiktsförklaring som syftar till att ingå avtalet).
  Detta erbjudande kan Raidboxes acceptera inom 2 dagar
 1. genom att skapa eller konvertera Box eller
 2. genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse via e-post.
 1. Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först uppstår. Tar Raidboxes kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
 2. Perioden för godkännande av erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar i slutet av den tredje dagen efter erbjudandets utskick.
 3. När du skickar ett erbjudande via onlinebeställningsformuläret för Raidboxes avtalstexten är Raidboxes och skickas till kunden i textform via e-post efter att ha skickat sin beställning. Avtalstexten kan dock inte längre skickas av kunden efter att ha skickat sin beställning via Raidboxes Hämta.
  Innan beställningen skickas in på ett bindande sätt via onlinebeställningsformuläret för Raidboxes kunden kan korrigera sina poster kontinuerligt. Dessutom visas alla transaktioner innan beställningen skickas in igen i ett bekräftelsefönster och kan också korrigeras där.
 4. Vid ingåendet av avtalet ska svensk , spanska och engelska.
 5. Orderbehandling och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderbehandling. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahåller för orderbehandling är korrekt, så att Raidboxes e-post kan tas emot. När kunden använder skräppostfilter måste kunden särskilt se till att alla Raidboxes eller e-postmeddelanden som skickas till tredje part på uppdrag av den senare med orderbehandlingen.

§4. Testfas (Demo Box)

 1. Innan avtalet ingås har kunden möjlighet att ge en gratis demo under en provperiod – varaktigheten följer av den valda tariffen Box för att skapa och använda. Denna testfas börjar med skapandet av den första Box i Raidboxeskonto. Redan under testfasen har kunden möjlighet att skapa den kostnadsfria demo som skapats av honom Box i en avgiftsbaserad Box och för att skapa och använda en eller flera betalda rutor utöver detta.
 2. Kunden måste säkerställa att uppgifterna för det gemensamma avtalet är korrekta. Så här får du gratis demo Box i en avgiftsbaserad Box eller en avgiftsbaserad tilläggs- Box måste kunden i Dashboard lämna en motsvarande förklaring och lämna de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalsförhållandet (namn, en kallelse till postadress (ingen postbox eller andra anonyma adresser), e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, bankuppgifter). Kunden försäkrar att alla Raidboxes överförda data är korrekta och fullständiga. Vid ändringar måste kunden omedelbart överföra uppgifterna via Dashboard eller genom att meddela Raidboxes per post, chatt eller e-post. I slutet av provperioden kommer den kostnadsfria demonstrationen att Box raderas, om kunden inte överför dem före testfasens slut till en debiterbar Box har konverterats. Om kunden också får gratis demo inom en vecka efter provperiodens slut Box ingår inte i en betald Box har konverterats, är detta Box från Raidboxes automatiskt oåterkalleligen borttagen.
 3. Har kunden inte demot Box i en avgiftsbaserad Box utöver detta bör en avgiftsbaserad tilläggs- Box upphör avtalet automatiskt en vecka efter testfasens slut, utan uppsägning från kundens eller kundens sida eller Raidboxes behov. Vid automatisk radering av Box kunden informeras före testfasens slut. Även efter testfasens slut kommer kunden att få ett meddelande om detta inom en vecka – med rimliga intervaller – två gånger till den e-postadress som han tillhandahåller.
 4. Mer information om demorutorna finns i avsnitt B.

5. Tjänsternas omfattning/tillgänglighet

 1. Raidboxes ger kunden en gratis "Raidboxes-Konto" i den aktuella versionen. Det nuvarande utbudet av funktioner och tjänster i "Raidboxes-Konton" resultat från den aktuella tjänstebeskrivningen på webbplatsen för Raidboxes.
 2. Onlinetjänsten för Raidboxes erbjuds i mån av tillgång. En tillgänglighet på 100 % är inte tekniskt genomförbar och kan därför Raidboxes inte garanteras. På grund av Internets decentraliserade struktur Raidboxes ansvarar för tillgänglighet endast i den mån den bristande hämtningen beror på den del av nätverket som drivs av honom, webbservern själv eller en av dess ställföreträdare. Servrarna som våra tjänster är baserade på drivs av Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. och dogado GmbH. Hetzner garanterar en tillgänglighet på 99.9% på ett årligt genomsnitt (punkt 3.2 i Hetzners VILLKOR), Digital Ocean en tillgänglighet på 99.99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) och dogado mellan 99%-99.99% beroende på komponenten. Raidboxes är mycket engagerad i att upprätthålla dessa värden.
 3. Om inget annat överenskommits, Raidboxes tillgång till sina tjänster som erbjuds via Internet på minst 99 % per år. Tillgänglighet ges när systemets resurser och tjänster i huvudsak är i drift. Tillgängligheten beräknas på grundval av den tid som kan hänföras till respektive kalendermånad under avtalsperioden, minus de underhållstider som definieras nedan. Raidboxes kommer att utföra underhållsarbetet, så långt det är möjligt, i tider med låg användning.
 4. Raidboxes eliminerar alla programvarufel omedelbart i enlighet med de tekniska möjligheterna. Det finns ett fel om Raidboxesinte uppfyller de funktioner som anges i servicebeskrivningen, ger felaktiga resultat eller på annat sätt inte fungerar korrekt, så att användningen av "Raidboxeskonton" är omöjligt eller begränsat. Raidboxes är beroende av infrastrukturer som drivs av tredje part (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) för tillhandahållandet av tjänsten och på vilken Raidboxes har inget inflytande. Det kan därför leda till störningar eller funktionsnedsättningar som orsakar deras orsak utanför påverkansområdet för Raidboxes särskilt störningar på Internet eller force majeure.
 5. Raidboxes är beroende av infrastrukturer som drivs av tredje part (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) för tillhandahållandet av tjänsten och på vilken Raidboxes har inget inflytande. Det kan därför leda till störningar eller funktionsnedsättningar som orsakar deras orsak utanför påverkansområdet för Raidboxes särskilt störningar på Internet eller force majeure.
  Följande omständigheter skall inte betraktas som driftstörningar:
 • Avbrott i tillgängligheten på grund av störningar i tredje parts område, där Raidboxes har inget inflytande
 • Avbrott på grund av force majeure
 • Kortvarig driftsavbrott, som är nödvändiga för att förhindra eller förhindra konkreta risker från eventuellt missbruk av tredje part (så kallade bedrifter) (e.B. genom uppdateringar)
 1. För att bibehålla prestandan hos den teknik som används leder Raidboxes regelbundet underhålls- och servicearbete. I den mån detta arbete är förknippat med fel i tjänsterna Raidboxes om möjligt, placera dem i tider med vanligtvis låg efterfrågan.
 2. För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå installeras programuppdateringar regelbundet. Detta kan avgöra omfattningen och utformningen av Raidboxes tjänster som utförts. Det kan inte uteslutas att detta också kan kräva ändringar av innehåll som lagras av kunden eller program som installeras av kunden. I möjligaste mån kan Raidboxes informera kunden om detta i förväg. Om en sådan systemuppdatering kräver orimliga ändringar för kunden kan kunden säga upp avtalet på ett utomordentligt sätt.
 3. Under avtalstiden är en ändring av en tariff med mer kraft (uppgradering) eller mindre ström (nedgradering) när som helst på kundens begäran. Eventuella avgifter som uppkommit för ändringen beror på Raidboxes för att fråga. Med den genomförda ändringen börjar ett nytt avtal på grundval av den tjänstebeskrivning och de villkor som gäller vid tidpunkten för ändringen och, i förekommande fall, med en ny minimiperiod. I händelse av en ändring av en högre taxa återbetalas outnyttjade betalningar från kunden för den gamla tariffen.
 4. Kunden har inte rätt att tilldelas samma IP-adress till servern under hela kontraktets löptid.

6. Prestandastörningar

 1. Störningar har Raidboxes inom ramen för tekniska och operativa möjligheter. Kunden är skyldig att: Raidboxes omedelbart meddela honom om eventuella fel som är igenkännliga för honom ("felrapport"). Om felet inte åtgärdas inom rimlig tid ska kunden: Raidboxes ange en rimlig respitperiod (vanligtvis en vecka). Respitperioden måste anges skriftligen. Om störningen inte åtgärdas inom denna respitperiod har kunden rätt till ersättning för skada som han ådragit sig. Detta påstående gäller inte Raidboxes erbjuds betafunktioner, frivilliga gratistjänster och demoboxar.
 2. Om boxarnas funktionalitet är begränsad på grund av icke-avtalsenligt innehåll eller på grund av användning utöver den avtalade användningen, kan kunden inte hävda några rättigheter med avseende på störningar baserade på detta. I händelse av force majeure Raidboxes undantagna från skyldigheten att utföra.
 3. Apparat Raidboxes med fullgörandeskyldigheter i obestånd har kunden endast rätt att frånträda avtalet om Raidboxes inte följer en rimlig respitperiod som fastställts av kunden. Respitperioden måste anges skriftligen. Den skriftliga blanketten kan ersättas med elektronisk form om kunden lägger till sitt namn i deklarationen och förser den elektroniska handlingen med en kvalificerad elektronisk signatur i enlighet med signaturlagen. Respitperioden måste vara minst två veckor.

7. Prestandaförändringar

 1. Raidboxes förbehåller sig rätten att ändra de tjänster som erbjuds eller att erbjuda olika tjänster, såvida detta inte är rimligt för kunden.
 2. Raidboxes förbehåller sig rätten att ändra de tjänster som erbjuds eller att erbjuda olika tjänster,
 • i den mån vi är skyldiga att göra det genom en förändring av rättsläget.
 • i den mån vi följer ett domslut mot appellationsdomstolen eller ett regeringsbeslut;
 • i den mån respektive förändring är nödvändig för att täppa till befintliga säkerhetsbrister,
 • om ändringen endast är till nytta för kunden; Eller
 • om ändringen är rent teknisk eller förfarandemässig utan någon betydande inverkan på kunden.
 1. Förändringar med endast ett försumbart inflytande på leverantörens tjänster utgör inte prestandaförändringar i den mening som avses i detta avsnitt. Detta gäller särskilt ändringar av rent grafisk karaktär och enbart ändring av funktionsarrangemanget.

8. Instruktioner för återkallelse

 1. Om kunden ska betraktas som konsument i den mening som avses i § 13 BGB kan det ingångna avtalet återkallas inom fjorton dagar (återkallelseperiod) utan att ange skäl. Enligt § 13 BGB är en konsument "varje fysisk person som slutför en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen kan hänföras varken till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet." Huruvida det finns en konsumentstatus bestäms av Raidboxes.
 2. För att utöva ångerrätten måste konsumenten Raidboxes genom en tydlig förklaring (e.B. ett brev som skickats per post eller e-post) om hans beslut att återkalla detta avtal.  För detta ändamål kan det bifogade modellutsättningsformuläret användas, men detta är inte obligatoriskt. För att följa återkallelseperioden är det tillräckligt om anmälan om utövandet av ångerrätten skickas före utgången av återkallelseperioden.
 3. Konsekvenser av återkallelse
  Efter att det har återkallats kommer de betalningar som betalats hittills att återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om ditt återkallande av detta avtal återkallades kl. Raidboxes har mottagits. Används för denna återbetalning Raidboxes Samma betalningsmedel som användes i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits. Under inga omständigheter kommer avgifter att tas ut för denna återbetalning.
 4. Exempel på uttagsformulär: (Ta bort felaktigt.)

--
Till Raidboxes GmbH
Hafenstraße 32
48153 Münster
support@raidboxes.io
Jag/vi (*) häver härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
Beställd den (*)/mottagen den (*)
Konsumentens/konsumenternas namn
Konsumentens/konsumenternas adress
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om uppsägningen sker på papper)
Datum(*)
--

9. Avtalstid, uppsägning

 1. Avtalsvillkoret bestäms av det betalningsintervall som kunden har valt. I slutet av avtalsperioden förlängs denna period automatiskt med perioden för det tidigare valda betalningsintervallet.
 2. Avtalet kan sägas upp när som helst, utan att en tidsfrist iakttas, vid avtalets.
 3. Uppsägning kan endast ske skriftligen via brev eller via det säkra administrationsområdet online (Raidboxes-Dashboard==Referenser== Uppsägning via e-post är tillåten om den e-postadress som avsändaren använder lagras för kundkontot. Uppsägningen måste ange de väsentliga komponenterna i kontraktet (efternamn, förnamn, kundnummer, kontraktsnummer, Boxnummer).
 4. Om en kund äger flera lådor är det absolut nödvändigt att uppsägningen specifikt visar vilka Box och vilket avtal som ska sägas upp.
 5. Om den dag då uppsägningen ska äga rum ska dagen för avtalets upphörande väljas.
 6. Vid uppsägning från kundens sida måste kunden ange vad som ska göras med domäner som är registrerade för honom. Om kunden också beviljar i detta avseende på begäran av Raidboxes inga instruktioner i rätt tid, är Raidboxes rätt att ta bort domänerna (Stäng). Om uppsägningen sker av Raidboxesskall ovanstående gälla i tillämpliga delar med förbehållet att Raidboxes måste begära att kunden utfärdar instruktioner med uppsägningen.
 7. Båda parters rätt att säga upp avtalsförhållandet utan föregående meddelande av goda skäl påverkas inte. En viktig orsak till att en uppsägning Raidboxes förekommer särskilt i följande fall:
 1. Kunden är i efterskott två på varandra följande datum med betalning av den överenskomna ersättningen eller en inte obetydlig del av ersättningen eller kunden har varit i efterskott med betalning av ersättningen till ett belopp motsvarande ersättningen under två månader under en period som sträcker sig över mer än två datum.
 2. Kunden är insolvent eller en insolvensansökan har lämnats in för insolvens över sina tillgångar eller ansökan om att inleda insolvensförfaranden har avslagits på grund av brist på medel.
 3. Kunden bryter mot väsentliga avtalsförpliktelser och verkställer denna överträdelse trots en varning eller anmälan om blockering av innehållet genom att Raidboxes inte omedelbart.

Avsnitt 10. Betalningsvillkor

 1. Beloppet för Raidboxes avgifter som ska betalas och respektive faktureringsperiod är ett resultat av tjänstebeskrivningen av den tariff som kunden har valt.
 2. I princip sker faktureringen online genom att fakturan sätts i Dashboard som en nedladdningsbar och utskrivbar fil.
  Onlinefakturan ska anses ha mottagits av kunden om den tas emot för honom i Dashboard och nådde sålunda sitt förfogandeområde. Detta gäller även om Raidboxes skicka fakturan som PDF-dokument till kunden via e-post.
 3. Raidboxes ger kunden möjlighet att betala eventuella belopp som uppstår med autogiro, faktura eller kreditkort. Den resulterande faktureringsperioden motsvarar kontraktets löptid. Betalningar förfaller alltid i förväg.
 1. Fakturabetalning: Om betalningsmetodsfakturan väljs, där de användningsrelaterade avgifterna förfaller i förväg för den valda avtalsvillkoret. Fakturor måste betalas inom 10 dagar.
 2. Betalning med SEPA autogiro: Vid betalningar med SEPA autogiro kommer kunden att debiteras från den användningsoberoende avgiften. På så sätt godkänner kunden Raidboxesför att samla in de betalningar som kunden ska göra på bekostnad av ett konto som anges av Kunden. För detta ändamål beviljar kunden Raidboxes ett autogiromandat (SEPA) som kan återkallas när som helst. Vi accepterar för närvarande autogiromandat från Tyskland, Österrike och Nederländerna. Om autogiro inte löses in på grund av brist på tillräckliga kontomedel eller på grund av indikation på ett felaktigt bankkonto eller om kunden invänder mot debiteringen, även om han inte har rätt att göra det, måste kunden bära de avgifter som uppstår vid återbetalningen av respektive bank om han är ansvarig för detta. Kunden ska ha rätt att bevisa att Raidboxes inga eller mycket mindre skador har uppstått. En påminnelse skickas till kunden för detta ändamål, som måste överföras. En automatisk ytterligare insamling av detta påstående äger inte rum.
 3. Betalning med kreditkort: Vid betalningar med kreditkort debiteras kunden avgiften oberoende av användning i förväg. För detta ändamål måste kunden i Dashboard sätt in dina kreditkortsuppgifter. Om debiteringar avvisas av respektive betaltjänstleverantör (t.B. på grund av inaktuella kreditkortsuppgifter) eller inte är möjligt på grund av tekniska förhållanden, rätten att Raidboxes innan du ändrar betalningsmetoden på konto (ovan bokstav a.) eller SEPA autogiro (ovan bokstav b.). Kunden informeras av Raidboxes i tid om problem med debiteringen och kommer att ges möjlighet att uppdatera dina kreditkortsuppgifter eller faktureringsinformation inom rimlig tid före övergången.
 1. Om kunden är betalningsförsummelse Raidboxes rätt att vägra tjänsterna efter det att en påminnelse har utfärdats. Detta görs vanligtvis genom att blockera Box. Kundens skyldighet att betala påverkas inte av detta. Rätten till extraordinär uppsägning utan föregående meddelande från Raidboxes förblir opåverkad.
 2. Om kunden har efterskott två månader i följd med betalning av en inte obetydlig del av ersättningen eller under en period på mer än två månader med ett belopp som motsvarar en månadsavgift, Raidboxes avsluta avtalsförhållandet utan föregående meddelande av goda skäl.
 3. Som med alla tjänster som tillhandahålls på permanent basis bör Raidboxes Tjänster som tillhandahålls förändrar kostnaderna genom förändringar i rättsliga och ekonomiska sammanhang (t.ex. genom att öka energi- och telekommunikationskostnaderna). Raidboxes förbehåller sig därför rätten att ändra priserna i början av en ny faktureringsperiod med en ändringsperiod på sex veckor. Kunden har rätt till extraordinär uppsägning vid den tidpunkt då prisändringen träder i kraft. Om kunden inte använder detta inom fyra veckor efter mottagandet av anmälan ska ändringen anses ha godkänts. på detta är Raidboxes uttryckligen påpeka kunden.
 4. Raidboxes har rätt att höja avgifterna på lämpligt sätt. I vilket fall som helst är en årlig ökning på högst 10 procent lämplig i detta avseende. Avgiftshöjningen kräver kundens samtycke. Samtycke ska anses ha getts om kunden inte motsätter sig ökningen inom en månad efter mottagandet av anmälan om ändring. Raidboxes är skyldig att informera kunden om konsekvenserna av underlåtenhet att invända mot anmälan om ändring.

11. Kundens skyldigheter och ansvar

 1. Kunden har möjlighet att säkerhetskopiera alla filer och programvaruinställningar manuellt via säkerhetskopieringsfunktionen. Motsvarande säkerhetskopieringsalternativ finns i Dashboard Tillgänglig. Utan att det påverkar skyldigheten att Raidboxes, för att göra säkerhetskopior är kunden skyldig att göra regelbundna säkerhetskopior på eget ansvar.
 2. Ansvaret för innehållet ligger hos kunden. För allt innehåll som kunden har i Box eller gör det tillgängligt för hämtning, är han ensam ansvarig. Inom ramen för sin skyldighet att följa de rättsliga och avtalsenliga bestämmelserna är kunden också ansvarig för beteendet hos tredje parter som agerar för hans räkning, särskilt ställföreträdare och ställföreträdare. Detta gäller även andra tredje parter som han medvetet tillhandahåller nödvändiga åtkomstuppgifter till. Raidboxes inte kan kontrollera innehållet på kundsidorna för eventuella överträdelser. Kunden ska också se till att program, skript etc. som installerats av honom säkerställer att driften av servern eller kommunikationsnätet för Raidboxes eller andras säkerhet och integritet på servrarna i Raidboxes inte äventyra lagrade data.
 3. Det innehåll som kunden lagrar på det lagringsutrymme som utsetts för honom kan skyddas av upphovsrätts- och dataskyddslagstiftningen. Kunden vacates Raidboxes Rätten att göra det innehåll som lagras av honom på servern tillgängligt via Internet vid frågor, särskilt att reproducera och överföra det för detta ändamål och att kunna reproducera det i syfte att säkerhetskopiera uppgifter. Kunden kontrollerar på eget ansvar om hans användning av personuppgifter uppfyller dataskyddskraven.
 4. En säker hantering av lösenord är kundens ansvar. Raidboxes uttryckligen påpekar att det bland annat på Internet finns ständiga försök att gissa åtkomstlösenord genom automatiserad testning. Det är kundens skyldighet att skydda sina lådor mot sådana attacker och att välja lösenord på ett sådant sätt att de inte äventyras av dessa skanningsförsök.
 5. Det är kundens ansvar att ändra sina lösenord med jämna mellanrum. Endast lösenord som anses vara mycket starka under verifieringen bör väljas. Kunden åtar sig att använda Raidboxes för att hålla lösenord som erhållits i syfte att få tillgång till strikt konfidentiella, och Raidboxes omedelbart så snart han blir medveten om att lösenordet är känt för obehöriga tredje parter. På samma sätt kommer kunden att Raidboxes omedelbart så snart han har indikationer på att tredje part använder sin server utan tillstånd.
 6. Kunden är skyldig att lämna sina personuppgifter korrekt och fullständigt vid registrering och Raidboxes Meddela oss om eventuella ändringar av dessa uppgifter utan onödigt dröjsmål.
 7. Kunden tillhandahåller Raidboxes gottgörelse mot alla påståenden från tredje part Raidboxes på grund av intrång i deras rättigheter på grund av innehåll som lagras på servern av kunden. Kunden ska bära kostnaderna för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla domstols- och advokatarvoden, till ett lämpligt belopp. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för överträdelsen. Kunden är skyldig att: Raidboxes i händelse av ett påstående från tredje part, att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt tillhandahålla all information som är nödvändig för prövningen av fordringarna och ett försvar.
 8. I händelse av ett överhängande hot eller en överträdelse av ovanstående skyldigheter samt i påståendet om inte uppenbart ogrundade påståenden från tredje part mot Raidboxes på grund av innehållet som lagras på servern, Raidboxes med beaktande av kundens legitima intressen också rätt att tillfälligt avbryta anslutningen av detta innehåll till Internet helt eller delvis med omedelbar verkan. Raidboxes kommer omedelbart att informera kunden om denna åtgärd.
 9. Äventyra eller försämra driften av servern eller kommunikationsnätverket för program, skript eller liknande som installerats av kunden Raidboxes eller andras säkerhet och integritet på servrarna i Raidboxes lagrade data, så kan Raidboxes inaktivera eller avinstallera dessa program, skript etc. Om undanröjandet av faran eller försämringen kräver det, ska Raidboxes har också rätt att avbryta anslutningen av innehållet som lagras på servern till Internet. Raidboxes kommer omedelbart att informera kunden om denna åtgärd.
 10. Kunden måste undvika att använda serversystemet för Raidboxes alltför belastad. En överdriven belastning kan särskilt orsakas av de skript som inte finns i programbiblioteket för Raidboxes ingår. Om kundens innehåll försämrar eller akut äventyrar serversystemets funktionalitet, säkerhet eller tillgänglighet, Raidboxes rätt att radera kundens konto

12. Överensstämmelse med rättsliga krav och förbjuden användning

 1. Kunden kan komma att Box anställda/ställföreträdare helt eller delvis för användning.
 2. Kunden är skyldig att följa alla rättsliga bestämmelser, särskilt att tillhandahålla den information som krävs av TMG och GDPR på en webbplats. I synnerhet får hämtningsbart innehåll, lagrade data, visade banners och nyckelord som används för registrering i sökmotorer inte bryta mot tredje parts lag eller rättigheter (särskilt varumärken, namn och upphovsrätt).
  Särskilt allvarliga överträdelser anses vara
 • Brott mot reglerna om skydd av minderåriga
 • Betydande intrång i upphovsrätten till följd av lagring och/eller hämtning av innehåll, särskilt musik, bilder, videor, programvara osv.
 • Brottslig spionage eller manipulering av uppgifter om Raidboxes och/eller andra kunder till Raidboxes.
 1. Kunden är avtalsenligt förbjuden
 1. erbjuda eller erbjuda vinstdrivande pornografiskt innehåll och tjänster som behandlar pornografiskt och / eller erotiskt innehåll (t.ex. .B. nakenbilder, peepshows, etc.),
 2. nätfiskewebbplatser,
 3. att delta i offentliga hasardspel som omfattas av det statliga spelavtalet eller att driva webbplatser som främjar eller jämför hasardspel;
 4. erbjuda innehåll som förhärligar eller bagatelliserar krig, terror och andra våldshandlingar mot människor eller djur,
 5. att erbjuda innehåll som kan utgöra en allvarligt fara för barn eller ungdomar,
 6. tillhandahålla innehåll som representerar människor på ett sätt som kränker den mänskliga värdigheten och/eller återspeglar en faktisk händelse utan vilken det finns ett övervägande legitimt intresse av just denna form av rapportering,
 7. Ovanstående skyldigheter gäller i enlighet med kundens referenser ("hyperlänkar") för sådant innehåll från tredje part som inrättats på webbplatsen.
 8. när du skickar e-post via Raidboxes SMTP-relä för att skicka icke-transaktionsinnehåll. I synnerhet är det strängt förbjudet att skicka nyhetsbrev, skräppost och skadlig programvara.
 1. Drift av nedladdningsportaler eller en jämförbar användning av lagringsutrymmet för massdistribution av filer som nedladdningar, liksom installation av programvara eller överdriven uppspelning av videor vars dataöverföring (trafik) inte mäts som standard (mätt som standard: WWW-trafik, e-posttrafik och FTP-trafik) är förbjuden. I händelse av en överträdelse Raidboxes rätt att radera kundens konto.
 2. Sändning av skräppost via Box installerad programvara är otillåtlig i den mån det handlar om att skicka e-post till mottagare utan deras samtycke, vilket inte bara utförs i enskilda fall, och det finns inget samtycke från respektive mottagare, även om detta är nödvändigt ("spam"). Bevis på samtycke (se § 7.2 UWG) för respektive mottagare är inte Raidboxes, men kunden. Kunden är också förbjuden att annonsera innehållet i lådorna med hjälp av skräppost som skickas via andra leverantörer. Kunden är också förbjuden att skicka så kallade "betalda e-postmeddelanden" eller e-postmeddelanden med vilka ett "remisssystem" annonseras.
 3. I den mån kunden inte agerar som konsument, Raidboxes i händelse av brott mot skyldigheterna för dessa allmänna bestämmelser som kunden är ansvarig för, kräva betalning av en avtalsenlig straffavgift på upp till 5 000,00 EUR, vars belopp ska Raidboxes ska fastställas från fall till fall och vars belopp kunden kan få rättslig prövning. Grunden för en fortsättning är utesluten. Vid ihållande lagöverträdelser ska minst varje månad anses vara en oberoende överträdelse. Påståendet om ytterligare skada påverkas inte av den avtalsenliga påföljden.
 4. Av skador som Raidboxes till följd av brott mot tredje parts lagstadgade bestämmelser eller rättigheter ska kunden: Raidboxes fri, i den mån det är hans fel. Om gottgörelse inte är möjlig är kunden skyldig ersättning för skadorna. Skadeståndet täcker också de rimliga kostnaderna för ett nödvändigt rättsligt försvar från Raidboxes. Raidboxes informerar kunden omedelbart om anspråk hävdas av tredje part och ger kunden möjlighet att kommentera.

§13 Ansvar för Raidboxes

 1. Ansvarig för skador Raidboxes, oavsett de rättsliga grunderna, inom ramen för felansvar för uppsåt och grov oaktsamhet. Ansvar för enkel oaktsamhet Raidboxes, med förbehåll för lagstadgade ansvarsbegränsningar (t.B. omsorg i egna angelägenheter, obetydligt brott mot plikten osv.), endast
 1. för skador till följd av skador på liv, kropp eller hälsa, och
 2. för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (vars fullgörande gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt i första hand och på vilken avtalsparten regelbundet förlitar sig på och kan åberopa). I detta fall är Raidboxes dock begränsat till ersättning för förutsebara, vanligtvis förekommande skador. I händelse av dataförlust ska ansvaret för Raidboxes begränsad till kostnaden för att duplicera data från de säkerhetskopior som ska göras av kunden och för återställning av de data som skulle ha gått förlorade även om uppgifterna hade säkerhetskopierats korrekt.

2. De ansvarsbegränsningar som följer av punkt 1 skall också gälla överträdelser av tullen av eller till förmån för personer vars fel Raidboxes ansvarar för detta i enlighet med lagstadgade bestämmelser. De gäller inte om Raidboxes bedrägligt dolt en defekt eller har tagit på sig en garanti och för anspråk enligt produktansvarslagen.

§14 Begränsningar av användningen (blockering av Box, e-postutskick)

 1. Raidboxes har rätt att utan förvarning blockera lådorna om objektiva omständigheter ger upphov till misstanken att en Box missbrukas i stor utsträckning av tredje part (t.B. hackerattack). Likaledes Raidboxes rätt att blockera utan förvarning om en Box andra betydande och uppenbara (uppenbara) överträdelser av tredje parts lagar eller rättigheter.
 2. Blockering Raidboxes informera kunden omedelbart. Raidboxes uppfyller sin skyldighet att meddela om han skickar meddelandet via e-post till den e-postadress som kunden tillhandahåller.
 3. Om blockeringen sker på grund av en stat som strider mot lag och/eller avtal, Raidboxes göra upphävandet av blockeringen beroende av att kunden åtgärdar det olagliga villkoret och, för att utesluta en risk för återfall, en upphörandeförklaring med en avtalsenlig sanktion mot Raidboxes och ger tillräcklig säkerhet. Beloppet för det avtalsenliga strafflöftet samt säkerheten baseras på överträdelsens betydelse. För att avhjälpa en överträdelse kan det vara nödvändigt att Raidboxes tillfälligt lyfta blocket. Som regel, Raidboxes hantera detta på följande sätt: Kunden måste först göra en skriftlig förklaring om att han vill åtgärda överträdelsen. Därefter lyfter Raidboxes tillfälligt avbryta blockeringen för borttagning och informera kunden om detta.
 4. Raidboxes har också rätt att spärra lådor om kunden är i efterskott med sin betalning. Så snart kunden har följt sin sena betalning ska hans Box Återaktiveras.
 5. Nya rutor kan också blockeras för valideringsändamål. När den nya kunden har bekräftat sin identitet ska Box Olåst.
 6. I händelse av angrepp av skadlig kod av Box vara Raidboxes rätt att använda de smittade Box genast. Detta görs för systemsäkerhet och även som skydd för Boxägaren, eftersom han inte får någon straffavgift från sökmotorer och besökarna i hans BOX inte utsätter den för fara.
 7. Likaledes Raidboxes rätt till, över Raidboxes SMTP-relä, skicka e-post, om Raidboxes ombeds att göra detta av den tjänsteleverantör som tjänsten är baserad på.

Avsnitt 15. Dataskydd

 1. Raidboxes samlar in, behandlar och använder kundens personuppgifter. Mer information om databehandling och dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration.
 2. Raidboxes Parlamentet påpekar uttryckligen för kunden att dataskyddet för dataöverföringar i öppna nätverk, såsom Internet, inte kan garanteras på ett heltäckande sätt i enlighet med den senaste tekniken. Kunden vet att leverantören kan se siderbjudandet som lagras på webbservern och eventuellt även andra uppgifter om kunden som lagras där när som helst ur teknisk synvinkel. Andra deltagare på Internet kan också tekniskt sett ingripa i nätverkssäkerhet och kontrollera meddelandetrafik utan tillstånd. Kunden ska ta full hand om säkerheten och säkerheten för de uppgifter som han överför till Internet och lagras på webbservrar.

16. Jurisdiktionsplats, tillämplig lag

 1. Platsen för jurisdiktion för alla fordringar som härrör från avtalsförbindelserna mellan de avtalsslutande parterna, särskilt när det gäller ingående, behandling eller uppsägning av avtalet, är – i den mån kunden är en registrerad näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt – Münster i Westfalen, Münster-distriktet. Raidboxes kan också stämma kunden på hans allmänna jurisdiktionsplats.
 2. För Raidboxes Avtal som ingås på grundval av dessa villkor och för de krav som följer av detta, oavsett form, skall Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning tillämpas uteslutande på uteslutandet av bestämmelserna i FN:s enhetliga konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG).

Avsnitt 17. Andra bestämmelser

 1. Med krav från Raidboxes kunden kan endast kvitta om dessa är obestridda eller juridiskt etablerade. Kunden har endast rätt att hävda en rätt till kvarhållning på grund av motkrav som följer av avtalsförhållandet med leverantören.
 2. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är ineffektiva ska detta inte påverka avtalets giltighet som helhet.

B. Särskilda villkor

Avsnitt 1. Särskilda villkor för säkerhetskopior

 1. Vi erbjuder våra kunder automatiska säkerhetskopior som en del av vårt erbjudande. Dessa skapas automatiskt dagligen från 03:00 MEST, beroende på storleken på säkerhetskopian kan skapandet ta några timmar. Våra säkerhetskopior lagras i datacenter i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA eller AWS för kort. Vi valde Frankfurt som serverplats. Om en säkerhetskopia skapas Box speglas i sin faktiska version på servern klockan 03:00 a.m. Ett innehåll och funktionell kontroll av webbplatsen från vår sida utförs inte.
 2. Varje automatiskt skapad säkerhetskopia sparas i 30 dagar. När de 30 dagarna har gått kommer respektive säkerhetskopia att raderas permanent.
 3. Om en Raidboxes oberoende backup plugin, kan Raidboxes garantera inte fullständigheten och funktionaliteten hos den säkerhetskopia vi skapar.
 4. Raidboxes ger kunden möjlighet till en manuell säkerhetskopiering. En manuellt skapad säkerhetskopia tas bort så snart kunden har sin Box avbryter och tar bort. Antalet möjliga säkerhetskopior beror på tariffen och finns i produktbeskrivningen.
 5. Mellanlagringsmiljön (databas och filsystem) ingår inte i säkerhetskopian vid Raidboxes.

§2. Särskilda villkor för gratis lådor (demoboxar)

De särskilda villkor som beskrivs här kompletterar och specificerar de föreskrifter som anges i avsnitt A §4.
1. Avvikande reglering
För gratisboxar under testfasen gäller inte de tjänster som anges i avsnitt A § 5 i sin helhet.
2. Serviceinnehåll

 1. Raidboxes Erbjuder demoboxar för varje valbar taxa. Mini och Starter kan testas gratis i 14 dagar, högtrafiklådor i 4 dagar. De exakta demotiderna visas när du väljer demo Box Visas.
 2. För gratis lådor under testfasen har kunden inte rätt att tillhandahålla hela den vanliga produktens funktioner.

3. Radering av uppgifter

 1. Om kunden inte har den kostnadsfria Box i en betald omräknad stillbild utöver detta en betald ytterligare Box upphör avtalet automatiskt utan uppsägning från kundens eller kundens sida eller Raidboxes i slutet av provningsfasen. Den kostnadsfria Raidboxeskontot kommer att fortsätta att existera.

§3. Särskilda villkor för tariffen "Fully Managed"

 1. I tariffen Fully Managed Vi erbjuder automatiska plugin (stödja WordPress programvara) och tema (WordPress designmallar) uppdateringar för CMS WordPress.

1. Förfarande för uppdatering Plugins Och Themes

 1. En uppdateringsprocess kräver alltid en daglig säkerhetskopiering. Efter uppdateringsprocessen kontrolleras webbplatsen för tillgänglighet. En fullständig kontroll av webbplatsen för funktionalitet och design utförs inte. På grund av många Plugin uppdateringar kommer kunden inte att kunna använda Plugin Uppdateringar. Kunden är därför skyldig att kontrollera sin webbplats minst en gång i veckan.
 2. Undantagna från detta är sidor som varken är tillgängliga eller korrekt länkade. Det finns ingen automatisk uppdatering här. I detta fall kommer kunden att informeras av Raidboxes via sin insatta e-postadress.

2. Hur man hanterar problem

 1. Om en sida inte längre är tillgänglig efter att en uppdatering har utförts ska Raidboxes försöker återställa den tidigare skapade säkerhetskopian.
 2. Om kunden märker problem på sin webbplats kan webbplatsen återställas till den tidigare skapade säkerhetskopian när som helst. Om ett fel på webbplatsen orsakas av ett plugin- eller temauppdatering av Raidboxes , den tidigare skapade säkerhetskopian på Box och kunden meddelas. Tillsammans kan man sedan komma överens om en uppdatering ska avbrytas inledningsvis eller om en extra avgiftsbaserad supporttjänst ska användas.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Raidboxes ansvarar inte för skador som orsakas av plugin- eller temauppdateringar. I synnerhet har kunden inget anspråk på problem med plugin- och temauppdateringar på grund av Raidboxes kan åtgärdas.

Avsnitt 4. Särskilda villkor för domänkontrakt

 1. Används via Raidboxes en domän ingås avtalet direkt mellan kunden och respektive registrator. Raidboxes agerar i förhållande till kunden som mellanhand, Internetleverantör, inom ramen för ett avtal med betalt agentur (§675 BGB). Därför gäller registreringsvillkoren och riktlinjerna för respektive upphandlande myndighet eller register. I den mån dessa strider mot den nuvarande allmänna 200-200-2002 Raidboxes har respektive registreringsvillkor och riktlinjer företräde framför villkoren för Raidboxes. En översikt över policyer och registreringsvillkor hittar du här .
 2. Registreringen av domäner sker i en automatiserad process. Raidboxes har inget inflytande på domäntilldelningen. Raidboxes Förutsätter därför ingen garanti för att de domäner som begärs för kunden kan tilldelas (delegeras), har en långsiktig existens och är fria från tredje parts rättigheter.
 3. Kunden är skyldig att samarbeta vid registrering, överföring och radering av domäner samt vid ändring av poster i de upphandlande myndigheternas databaser på ett rimligt sätt.
 4. Kunden garanterar att hans domäner och innehållet som är tillgängligt nedan inte bryter mot rättsliga bestämmelser eller kränker tredje parts rättigheter. Beroende på typen av domän eller riktningen för det associerade innehållet måste andra nationella rättssystem följas så att säga.
 5. Om en tredje part på ett trovärdigt sätt visar att domäner eller innehåll kränker deras rättigheter, eller om en rättslig överträdelse gäller för fällande dom för Raidboxes På grund av objektiva omständigheter som sannolika kan vi tillfälligt blockera innehållet och vidta åtgärder för att göra domänen i fråga oåtkomlig.
 6. För krav på ersättning från tredje part baserat på otillåten användning av en Internetdomän eller tillhörande innehåll har kunden Raidboxes undantas.
 7. Om kunden avstår från en domän gentemot respektive register eller register, kommer han att informeras om detta Raidboxes genast.
 8. Uppsägningen av avtalsförhållandet med Raidboxes påverkar inte registreringsavtalet för en domän som finns mellan kunden och registret eller.dem registrator. Uppsägningsorder avseende registreringsförhållandet ska dock Raidboxes eftersom domäninnehavaren hanterar domänen för domäninnehavaren och meddelanden från domäninnehavaren, inklusive uppsägningar av avtal, måste regelbundet vidarebefordras via leverantören till respektive register eller register.
 9. Uppsägning av kunden avseende avtalsförhållandet med Raidboxes För att avsluta registreringsförhållandet via en domän samtidigt effektivt, den uttryckliga skriftliga förklaringen från kunden att domänen kommer att avslutas (sam)och kan raderas. Om kunden inte också är domänägare kräver uppsägnings- eller raderingsordern skriftligt medgivande från domänägaren eller administratören.
 10. Tidsfristen för utfärdande av domänavslutningsorder till Raidboxes för alla domäner i samband med toppdomänerna .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu är fyra veckor i slutet av registreringsrelationens löptid, för alla andra domäner tre månader.
 11. Försenade order om domänavbokning kommer att Raidboxes omedelbart vidarebefordras till registreringsmyndigheten. Det klargörs dock att om en uppsägningsorder avseende domänregistreringsavtalet inte utfärdas av kunden i tid och därför förlängs domänregistreringstiden till registret eller registratorn.dem kvarstår kundens skyldighet att betala ersättning för förlängningsperioden.
 12. Om kunden avslutar avtalsförhållandet med Raidboxesfattar dock inget uttryckligt beslut som är relaterat till Raidboxes tidigare registrerade domäner kommer även ersättningsskyldigheten för domänerna att finnas kvar tills vidare. Efter en misslyckad begäran till kunden, som skickas till den e-postadress som kunden tillhandahåller, att skriftligen deklarera sig om domänerna, Raidboxes rätt att överföra domänerna till den direkta administrationen av respektive register eller att släppa domänerna för kundens räkning. Detsamma gäller vid uppsägning av avtalsförhållandet med kunden genom att Raidboxes.
 13. Om domäner inte används av kunden senast på uppsägningsdagen för agenturavtalet för administrationen av domänen mellan kunden och Raidboxes vid administrationen av en annan leverantör, är Raidboxes rätt att överföra domänerna till den direkta administrationen av respektive register eller att släppa domänerna för kundens räkning. Detta gäller särskilt om kunden har utfärdat en instruktion om överföring av domänen till en ny leverantör, men detta genomförs inte i tid.

Avsnitt 5. Särskilda villkor för tillägg

1. Specifikationer för tjänster

 1. Inom sitt kontrakt har kunden möjlighet att lägga till ytterligare tillägg.
 2. Omfattningen av tjänsterna för de tillägg som erbjuds av oss finns i respektive tjänstebeskrivning.

2. Uppsägning av avtalet, avtalsbehandling, uppsägning

 1. Till varje Box ett eller flera tillägg kan läggas till. Tillägget kopplas automatiskt till det kontrakt där Box Ligger.
 2. Kommer Box avslutas avslutas motsvarande tillägg automatiskt.
 3. Varje tillägg kan sägas upp med en uppsägningstid på en månad till avtalets slut, oavsett Box och sägas upp i avtalet.

3. Betalningsvillkor

 1. Varje tillägg faktureras tillsammans med det kontrakt där Box Ligger. Synkroniseringen av betalningsmetoden och betalningsintervallet körs automatiskt.
 2. Betalningstypen motsvarar den som valts i det avtal som tidigare ingåtts.
 3. Om tilläggets början sammanfaller med att avtalet för Box det tillhörande kontraktet kommer tillägget att faktureras oberoende pro rata för motsvarande period.

§6. Särskilda villkor för programmet "Free Dev"

 1. Raidboxes erbjuder sina kunder en fri utvecklingsmiljö. Inom dessa kan utvecklare skapa webbplatser i 90 dagar på 3 demolådor gratis till starttarifftjänster. Efter slutförandet av webbplatsen kommer den att vidarebefordras till kundens kund inom ett ägarbyte och först då i en avgiftsbelagt Box förvandlad. Överföringen till kunden kan utföras inom affiliate-systemet för Raidboxes dessutom belönas. Mer information om vårt affiliate-program hittar du här .
 2. Detta erbjudande riktar sig uteslutande till webbutvecklare. För att aktiveras för Free Dev-programmet krävs en förhandsregistrering. Detta kan göras genom att fylla i ett formulär som en del av onboarding. Alternativt kan en aktivering göras genom att kontakta vår chattsupport.
 3. Efter framgångsrikt tillträde till Free Dev-programmet, Raidboxes upp till 3 demoboxar är tillgängliga för kunden utan kostnad i 90 dagar vardera. I slutet av de 90 dagarna Box tas bort automatiskt.
 4. När du har skickat in formuläret kan du Raidboxes aktivera kunden för Free Dev-programmet inom en period av 3 dagar eller avvisa det utan att ange skäl.
 5. Raidboxes har rätt att utesluta kunden från att delta i Free Dev-programmet när som helst om fakta motiverar godkännande av missbruk av programmet eller om det finns andra överträdelser i enlighet med § 12 i de allmänna bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

Avsnitt 7. Särskilda villkor för e-posttjänster

 1. Kunder till Raidboxes har möjlighet att boka e-postpostlådor inom sitt avtal. För att kunna erbjuda e-posttjänster Raidboxes inom ett återförsäljaravtal med mailbox.org.
 2. Tjänsternas omfattning bestäms av tjänstbeskrivningen för det valda paketet.
 3. En e-postlåda kan bara skapas om en domän är tillgänglig. Detta måste vara länkat inom beställningsprocessen.
 4. Det är kundens ansvar att se till att viktiga e-postbackups görs.

5. Avtalstermin/uppsägning

 1. Avtalsperioden för e-postlådan är densamma som för det associerade kontraktet.
 2. E-postinkorgen kan sägas upp när som helst, utan att en tidsfrist iakttas, oavsett kontraktet vid kontraktets vid kontraktets vid kontraktets.
 3. Om det kontrakt som e-postpostlådan är kopplad till sägs upp avslutas e-postlådan automatiskt med och tas bort i slutet av avtalsperioden.

6. Betalningsvillkor

 1. Varje e-postpostlåda faktureras med det associerade kontraktet.
 2. Betalningstypen motsvarar den som valts i det avtal som tidigare ingåtts.
 3. Om starten av po-boxens kontrakt sammanfaller med början av kontraktet för Box motsvarande avtal kommer brevlådan att faktureras proportionellt för motsvarande period självständigt.

§8. Särskilda villkor för alternativet "Content Delivery Network" (CDN-alternativ)

 1.  Kunder till Raidboxes ha möjlighet att öka den globala tillgängligheten för din webbplats via CDN-alternativet genom att använda ett innehållsdistributionsnätverk. För att kunna tillhandahålla denna tjänst, Raidboxes inom ett återförsäljaravtal med proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Tjänsternas omfattning är resultatet av tjänstebeskrivningen.
 2. CDN-alternativet kan läggas till eller avregistreras till ett befintligt kontrakt när som helst. Uppsägning av det associerade avtalet leder automatiskt till att CDN-optionen sägs upp. Fakturering görs på villkoren i det associerade kontraktet.
 3. För tillhandahållande av CDN-alternativet, våra allmänna villkor för tillgänglighet (se § 5 ovan) och för Raidboxes (se ovan § 13) i enlighet därmed.

§9 Särskilda villkor för alternativet Multisite

 1. Kunder till Raidboxes har möjlighet att driva flera WordPress-underkataloger eller WordPress-webbplatser via multisite på en WordPress-instans. Tjänsternas omfattning är resultatet av tjänstebeskrivningen.
 2. Jämfört med WordPress Single Sites, inte hela omfattningen av tjänster av Raidboxes kan användas. Den aktuella servicenivån finns när som helst i tjänstebeskrivningen "Multisite" på Raidboxeswebbplats.

Gäller från 20 november 2019