nieuwsbrief AVG

Wat de AVG voor je e-mailmarketing betekent

De enige inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU op 25 mei bracht enkele veranderingen met zich mee. Vivien Beischau van Newsletter2Go heeft 6 tips voor u op een rijtje gezet, zodat u weet aan welke eisen u voortaan moet voldoen voor uw e-mailmarketing.

Disclaimer

Er zij op gewezen dat dit artikel louter informatief is en uitdrukkelijk niet als juridisch advies mag worden beschouwd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde informatie.

Implementeer de vereisten van AVG in 6 stappen:

1. verzending alleen met Double-Opt-In

Als u persoonsgegevens wilt verzamelen, hebt u altijd de toestemming van de betrokkene of een wettelijke toestemming nodig. Deze toestemming moet worden geregistreerd en er moet worden vermeld dat zij te allen tijde kan worden herroepen. Voor uw e-mailmarketing betekent dit dat u vooraf de toestemming van alle ontvangers nodig hebt om hen uw mailing te sturen. Als er geen toestemming is, mag u hen geen nieuwsbrieven sturen.

Het is belangrijk dat u in de toestemmingsmail en in het registratieformulier een verwijzing naar het privacybeleid hebt opgenomen. Zorg ervoor dat de betrokkene dit te allen tijde kan inzien.

Opgelet: Dit geldt ook voor klanten die al nieuwsbrieven van u ontvangen. Zorg ervoor dat zij hebben ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld via een dubbel opt-in proces. Indien u reeds duidelijke toestemming van uw ontvangers kunt bewijzen, is geen verdere toestemming vereist.

De dubbele opt-in: Een juridisch veilige nieuwsbriefregistratie is de dubbele opt-in procedure. De geïnteresseerde vult zijn of haar e-mailadres in op het registratieformulier en wordt daardoor toegevoegd aan een distributielijst. De gebruiker krijgt dan een bevestigingsmail en daarmee de mogelijkheid om de registratie op een juridisch veilige manier te bevestigen. Het DOI-proces is voltooid als de ontvanger deze e-mail heeft bevestigd.

e-mailverzending AVG

2. wettelijk toegestane verzendsoftware gebruiken

Er zijn enkele vereisten voor een wettelijk conforme verzendsoftware die u moet overwegen. Een van de kenmerken van een wettelijk conforme mailingsoftware is dat de servers voor het versturen van de mailings zich in Europa bevinden. De dienstverleners worden getest en beschikken over de juiste certificaten voor gegevensbescherming.

Er moet altijd een overeenkomst voor opdrachtverwerking worden gesloten.

3. gegarandeerde gegevensbeveiliging

U moet zich ervan bewust zijn dat u ervoor moet zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gevoelige gegevens van uw klanten. Bij de verwerking van gegevens moeten passende technische en organisatorische maatregelen (wachtwoorden, encryptie, enz.) worden genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw klanten veilig zijn.

4. besteed aandacht aan gegevenseconomie

In het kader van de gegevensverzameling moet u aandacht besteden aan de zuinigheid van de gegevens. Dit betekent dat gegevens alleen voor een specifiek doel worden verzameld en alleen voor dat doel mogen worden gebruikt. Laat uw betrokkenen precies zien waarvoor zij hun gegevens geven. Bovendien mag u geen gegevens verzamelen die niet geschikt zijn voor het doel.

Voorbeeld: Voor een nieuwsbriefregistratie is alleen het e-mailadres nodig. Natuurlijk kunt u ook om aanvullende gegevens vragen, maar deze informatie is vrijwillig en moet als zodanig worden aangegeven.

5. voltooi je aanmeldingsproces

Transparantie is belangrijk en schept vertrouwen. In e-mailmarketing verwijst dit bijvoorbeeld naar je inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief. Communiceer duidelijk wat je ontvangers ontvangen en waar ze hun gegevens voor geven. En merk op dat je alleen de e-mail adres vraag als verplicht mag markeren. Alle andere informatie moet niet verplicht zijn voor de gebruiker om de registratie van de nieuwsbrief effectief te maken.

Nog een tip voor het inschrijvingsformulier: Wijs erop dat het mogelijk is zich op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Het is ook raadzaam een link op te nemen naar het privacybeleid, dat de klant met een vinkje moet accepteren.

6. goodies zijn niet gratis

U kunt uw klanten nog steeds motiveren om zich in te schrijven voor uw nieuwsbrief met coupons of promoties. Alleen in het geval van goodies of freebies, zoals whitepapers, infographics, e-books, enz., die gecombineerd worden met een nieuwsbriefabonnement, moet je aan je klanten uitleggen wat deze ruildeal precies inhoudt. Aangezien de prospect betaalt met zijn gegevens, kunt u de deal niet "gratis" noemen en moet u duidelijk maken dat hij zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Het blijft te zeggen ...

... dat met de inwerkingtreding van AVG de bescherming van persoonsgegevens de hoogste plaats inneemt. Als aan deze eisen is voldaan, bent u goed op weg om uw e-mailmarketing in overeenstemming te brengen met AVG en afschuwelijke boetes te voorkomen. In onze Whitepaper over de algemene verordening gegevensbescherming van de EU hebben we alle belangrijke feiten verzameld, u kunt het gewoon downloaden.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.