nyhetsbrev PUL

Vad PUL innebär för din e-postmarknadsföring

Mai När EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 juli 2018 medförde det en rad förändringar. Vivien Beischau från Newsletter2Go har sammanställt 6 tips för dig så att du vet vilka krav du måste uppfylla för din e-postmarknadsföring sedan dess.

Ansvarsfriskrivning

Observera att detta bidrag endast är i informationssyfte och uttryckligen inte ska förstås som juridisk rådgivning. Vi tar inget ansvar för riktigheten och fullständigheten i den information som presenteras.

Implementera kraven i PUL i 6 steg

1. Frakt endast med dubbel opt-in

Om du vill samla in personuppgifter behöver du under alla omständigheter den registrerades samtycke eller ett rättsligt tillstånd. Detta samtycke måste loggas och ange möjligheten till återkallelse när som helst. För din e-postmarknadsföring innebär det att du behöver alla mottagares tillstånd i förväg för att skicka dem din utskick. Om du inte har samtycke får du inte skicka nyhetsbrev till dem.

Det är viktigt att du inkluderar en hänvisning till integritetspolicyn i e-postmeddelandet om samtycke och i registreringsformuläret. Se till att den berörda personen när som helst kan ta del av den.

Observera: Detta gäller även kunder som redan får nyhetsbrev från dig. Se till att de har samtyckt till att få nyhetsbrevet, till exempel genom att använda en dubbel opt-in-procedur. Om du redan kan bevisa ett tydligt samtycke från dina mottagare krävs inget ytterligare samtycke.

Dubbel opt-in: En rättssäker registrering av nyhetsbrev är förfarandet med dubbel opt-in. Den intresserade anger sin e-postadress i registreringsformuläret och läggs därmed till i en distributionslista. Användaren får sedan ett bekräftelsemail och därmed möjlighet att bekräfta registreringen på ett rättssäkert sätt. DOI-processen är slutförd när mottagaren har bekräftat detta e-postmeddelande.

2. använda programvara för frakt som uppfyller lagliga krav

Det finns vissa krav på en juridiskt säker fraktprogramvara som du bör överväga. En rättssäker fraktprogramvara kännetecknas bland annat av att servrarna ansvarar för att skicka utskick i Tyskland. Tjänsteleverantörerna är certifierade och utrustade med lämpliga dataskyddscertifikat.

Ett avtal om orderbehandling måste alltid ingås.

3. Säkerställa datasäkerhet

Du bör vara medveten om att du måste se till att inga obehöriga personer har tillgång till dina kunders känsliga uppgifter. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (lösenord, kryptering etc.) måste vidtas vid behandling av data för att hålla dina kunders data säkra.

4. Var uppmärksam på dataekonomin

Som en del av datainsamlingen bör du vara uppmärksam på dataekonomin. Detta innebär att uppgifter endast samlas in för ett visst ändamål och endast får användas för detta ändamål. Visa dina drabbade exakt vad de ger sina data för. Dessutom får du inte samla in data som inte är lämpliga för ändamålet.

Till exempel: För en nyhetsbrevsregistrering krävs endast e-postadressen. Naturligtvis kan du också begära andra uppgifter, men denna information är frivillig och måste också markeras som sådan.

5. Slutför din registreringsprocess

Öppenhet är viktigt och säkerställer förtroende. Det gäller till exempel ditt registreringsformulär för nyhetsbrevet i e-postmarknadsföring. Kommunicera tydligt vad din mottagare får och vad han / hon ger sina data för. Och observera att du bara kan markera frågan om e-postadressen som ett obligatoriskt fält. All annan information kanske inte är obligatorisk för användaren att göra registreringen för nyhetsbrevet effektiv.

Ett annat tips för registreringsformuläret: För att påpeka att du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst. Dessutom rekommenderas att integrera en länkreferens till sekretesspolicyn, som kunden måste acceptera med en bock.

6. Godsaker är inte gratis

Du kan fortsätta att motivera dina kunder att registrera sig för ditt nyhetsbrev med kuponger eller kampanjer. Endast med godsaker eller freebies, såsom vitböcker, infographics, e-böcker etc., som kombineras med en nyhetsbrevsregistrering, måste du informera dina kunder exakt om denna utbytesverksamhet. Eftersom den presumtiva köparen betalar med sina uppgifter får du inte kalla verksamheten "gratis" och måste klargöra att han / hon registrerar sig för nyhetsbrevet.

Det återstår att säga...

... att, i och med ikraftträdandet av PUL skyddet av personuppgifter är högsta prioritet. När dessa krav implementeras är du på ett mycket bra sätt att marknadsföra din e-post PUL och undvika fruktansvärda böter. I vår vitbok om EU:s allmänna dataskyddsförordning har vi återigen sammanställt alla viktiga fakta, du kan enkelt ladda ner den.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.