pole pro soubory cookie

Borlabs Cookie: Nejoblíbenější cookie plugin pro WordPress

Přestože GDPR vstoupilo v platnost již v roce 2018, mnoho uživatelů WordPress má stále potíže s jeho implementací. Připravované a na ně navazující nařízení o ochraně osobních údajů v elektronické podobě (tzv. ePrivacy) je však pádným důvodem k tomu, abychom se touto problematikou nadále zabývali. Pro nás, jako provozovatele webových stránek, je skvělé, že u WordPress mezitím už existuje několik velmi užitečných pluginů, pomáhajících nám s implementací nařízení GDPR a ePrivacy. Jedním z nich - plugin Borlabs Cookie - bych vám dnes rád představil. Přeji pěkné počtení!

Dne 29. července 2019 prohlásil Evropský soudní dvůr, že souhlas s používáním souborů cookie je povinnost, kterou lze vymáhat. Jako provozovatelé webových stránek byste si proto již neměli klást otázku, zda používáte banner se soubory cookie, ale jak jej implementujete, abyste byli v bezpečí z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Pro webové stránky WordPress existuje řada pluginů, umožňujících implementaci specifického GDPR. Jeden z nich, konkrétně Borlabs Cookie, bych rád představil v následujícím článku. Další informace o rozsudku Soudního dvora Evropské unie poskytuje právník Dr. Thomas Schwenke v článku Blog s generátorem ochrany dat.

borlabs cookie 2.2

Plugin Borlabs Cookie je opt-in řešení pro WordPress, které vám pomůže splnit požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a následujícího nařízení o soukromí v elektronické komunikaci (ePrivacy), které je třeba provést. Pomocí tohoto nástroje můžete snadno kontrolovat soubory cookie první a třetí strany a nechat si je potvrdit návštěvníky svých webových stránek prostřednictvím takzvaného "cookie boxu" (nazývaného také "cookie banner").

Co tento nástroj pro GDPR může a dokáže, bych vám rád ukázal ve svém článku.

Statistiky souborů cookie společnosti Borlabs
Statistiky souborů cookie společnosti Borlabs

Na dashboardu jsou k vidění statistiky, které vás zaujmou. Protože zde můžete přesně vidět, jak často uživatelé souhlasili s nastavením vašich souborů cookie. 

Základní: Cookies umožňují základní funkci webových stránek

Statistiky: např. Google Analytics

Marketing: např. Facebook Pixel

Externí média: např. Google Maps

Ve statistice najdete průvodce rychlým startem, který vám usnadní práci s cookie pluginem. Kromě toho se na dashboardu vždy zobrazí stav systému, takže si kdykoli můžete zkontrolovat, jestli plugin funguje hladce. 

Obecná nastavení

V obecném nastavení může být plugin mimo jiné aktivován a některá další nastavení provedena právě v momentě, kdy začnou soubory cookie fungovat.  

Nastavení Borlabs Cookie
Nastavení pluginu Borlabs Cookie

Na této stránce máte navíc možnost nastavit tzv. “Cross Domain Cookies”. To znamená, že všechna nastavení souborů cookie, přijatá konkrétním způsobem, budou současně přenesena na všechny ostatní předem určené domény. To je zajímavé zejména v případě, že provozujete například několik webových stránek v podobě subdomén a přitom nechcete, aby museli uživatelé znovu a znovu nastavovat soubory cookie.

Obecná nastavení

Pomocí obecného nastavení pro cookie bannery můžete určit, zda se na vašich webových stránkách zobrazí nebo nikoliv, jakou formu by měly mít (HTML / JavaScript) nebo zda by měl být obsah tak dlouho blokován, dokud nebude nastavení souborů cookie akceptováno. 

Cookie banner

Zde také nastavíte stránku GDPR stejně jako své impresum, které se objeví v cookie banneru. 

Borlabs Cookie: Nejoblíbenější cookie plugin pro WordPress

Rozložení, animace, zobrazení a logo

V nastavení cookie banneru můžete také pozměnit, resp. upravit změny v rozložení, animaci, zobrazení nebo logu. Což vám umožní konkrétně určit, v jakém layoutu a jakých barevných akcentech se bude banner objevovat, jakou podobu bude mít jeho animace a které logo se má zobrazit.

Nastavení rozložení souborů cookie společnosti Borlabs

Používání Borlabs Cookie v souladu s ochranou osobních údajů

Poznámka: Nejnovější rozhodnutí Spolkového soudního dvora v Německu uvádí, že soubory cookie lze nastavit pouze, pokud s tím návštěvníci vašich webových stránek aktivně souhlasili. O nastaveních, která doporučuje Borlabs Cookie, se dočtete v tomto článku: https: //de.borlabs.io/neues-bgh-urteil-bestaetigt-eugh-aktive-einwilligung-fuer-cookies-notwendig.

Tlačítka a texty

Tuto nabídku můžete samozřejmě použít také k úpravě výstupu tlačítek i textů v cookie banneru. Kromě toho najdete v dolní části nastavení možnost provádění úprav pomocí CSS. 

Nastavení tlačítka Borlabs Cookie
Nastavení tlačítek u Borlabs Cookie
Borlabs Nastavení textu souborů cookie
Borlabs Nastavení souborů cookie textů

Takzvané skupiny souborů cookie jsou jednotlivá uskupení, do nichž jsou rozřazeny všechny cookies, které používáte. Ve výchozím nastavení ukládá Borlabs Cookie tyto skupiny: základní, externí média, marketing a statistiky. 

Skupiny souborů cookie společnosti Borlabs
Nastavení skupiny souborů cookie

Do těchto skupin patří třeba Facebook Pixel, Google Analytics, Google Maps, Vimeo, Google AdSense a mnoho dalších. Ukážu vám, jak přesně to vypadá v nabídce "Cookies". Tady totiž nastavíte jednotlivé soubory cookie a jejich seskupení. 

Můžete upravovat jednotlivé skupiny cookie, určovat jejich pozici v cookie banneru a mimo jiné je aktivovat nebo deaktivovat. Ale kdykoli můžete přidat i nové soubory.

Cookies

Jak už bylo řečeno u nabídky "Skupiny cookie", používané soubory cookie si můžete přehledně rozdělit do několika skupin. Takže uživatel má možnost přijmout cookies určité skupiny až později. Protože jsou také zobrazeny v cookie banneru. 

V nabídce "Cookies" najdete všechny skupiny, které používáte. 

Borlabs Cookie - nastavení souborů cookie

Do každé z těchto skupin můžete přidat nový soubor cookie pomocí tlačítka "Přidat nový". 

Krok 1: Výběr služby

Nastavení Borlabs Cookie

Krok 2: Nastavení služby

V nastavení služby uložíte všechny informace pro cookie. Plugin Borlabs Cookie vám už poskytne nejdůležitější informace, které můžete teoreticky přímo převzít. 

Nicméně tu můžete změnit například ID, stav nebo informace o souborech cookie. Samozřejmě musíte uložit příslušné Tracking-ID, Pixel-ID nebo URL pro každou službu zvlášť, aby je bylo možné ovládat prostřednictvím pluginu Borlabs Cookie. 

Nastavení Borlabs Cookie

Co je super, že také zde máte k dispozici kódové řádky pro další HTML nebo JavaScript. 

Borlabs Cookie HTML & JavaScript

Content Blocker

Takzvané blokátory obsahu lze použít k blokování iframů ve videích nebo vloženém obsahu. Zobrazení blokující zprávy však můžete upravit dle potřeby. 

Blokování obsahu souborů cookie společnosti Borlabs

Ke standardním obsahům blokovaným hned od samého počátku pluginem Borlabs Cookie patří: 

  • Facebook
  • Google Maps
  • Instagram
  • OpenStreetMap
  • Standardní (veškeré externí obsahy)
  • Twitter
  • Vimeo
  • Youtube

Samozřejmě můžete upravit nebo změnit kterýkoliv z blokátorů obsahu, které už máte uložené, a to např. nastavením stavu "zapnuto" nebo "vypnuto". Můžete klidně přidat i nové content blockery.

V nastavení lze provést mimo jiné změny v názvu, v adrese URL pro zásady ochrany osobních údajů a hostitelů. 

Nastavení blokování obsahu Borlabs

Najdete tu taky shortcode, s nímž se nechá blokovat obsah poskytovatele na vašich stránkách. Další nastavení vám umožní v případě nutnosti uložit příslušné API klíče. 

Samozřejmě můžete přidat i vlastní kód HTML, JavaScript nebo CSS:

Obsah blokovaný soubory cookie společnosti Borlabs

Příklad: Live zobrazení blokátoru obsahu

Google Maps / Otevřená mapa ulic

Borlabs Cookie Mapy Google

YouTube / Vimeo

Borlabs Cookie YouTube Vimeo

Facebook / Instagram

Borlabs Cookie Facebook Instagram

Content Blocker: Obecná nastavení

Zde můžete vytvořit například seznam povolených hostitelů, ve kterém by blokátory obsahu neměly být aktivní. 

Borlabs Seznam povolených hostitelů cookie

Znázornění

Zde můžete také provést nastavení pro zobrazení zprávy bloku. To znamená: nastavit písmo a jeho velikost, určit barvu textu, barvu tlačítka nebo odkazu a mnoho dalšího. 

Nastavení vzhledu souborů cookie společnosti Borlabs

Script Blocker

Pomocí integrovaného blokátoru skriptů v Borlabs Cookie lze blokovat a spouštět jednotlivé JavaScripty. To je výhodné zejména v případě, že třeba používáte plugin poskytovatele třetí strany, který nastavuje soubory cookie, k čemuž je podle GDPR nutný váš souhlas.

Borlabs Blokování skriptů cookie

To znamená, že Script Blocker vám umožňuje blokovat cookie od pluginů poskytovatelů třetích stran nebo příslušné skripty a uvolňovat je pouze s vaším souhlasem (Opt-In). 

Nastavení blokování skriptů Borlabs

Import a export

Funkce importu a exportu umožňuje snadno importovat a exportovat obecná nastavení, nastavení souborů cookie a blokátory obsahu. 

Nastavení exportu souborů cookie společnosti Borlabs

K tomu stačí zkopírovat nastavení z příslušného pole pro export a vložit je do příslušného pole pro import například v jiné instalaci WordPress. 

Borlabs Export souborů cookie

Licence

V nastavení u licence si můžete kdykoli zobrazit aktuální informace o licenci - například její aktuální stav, typ a také dobu trvání aktualizací a podpory. 

Licence Borlabs Cookie

Pokud chcete odstranit licenci z aktuálně používané domény, protože ji budete chtít nejspíš použít v jiné doméně, můžete tak učinit prostřednictvím této položky nabídky. 

Kromě toho tu můžete používat plugin v rámci testovacího prostředí, a to bez nutnosti licence.

Test Borlabs Cookie

Užitečné shortcody pro zásady ochrany osobních údajů

Borlabs Cookie vám nabízí možnost přidat shortcody do vašich zásad ochrany osobních údajů, aby vaši návštěvníci vždy uviděli, které soubory cookie přijali.

Jednak existuje tzv. seznam souborů cookie, ve kterém jsou uvedeny všechny soubory přijaté uživatelem: 

Borlabs Seznam souborů cookie

Jednak je k dispozici tlačítko, které uživatelům umožňuje změnit souhlas s jednotlivými skupinami souborů cookie:

Borlabs Cookie změnit výběr souborů cookie

Přehled dalších užitečných funkcí

CMP v rámci Transparency and Consent Framework od IAB Europe

Borlabs Cookie podporuje od roku 2020 oficiální rámec od IAB, který byl představen již v roce 2018. Pomocí tohoto rámce (TCF) mají spotřebitelé na výběr, jaké údaje mohou velké reklamní sítě zpracovávat a jaké nikoli. 

Cílem TCF (Transparency and Consent Framework) od společnosti IAB Europe je vytvořit jednotný standard pro řešení v oblasti digitální reklamy, který bude v souladu s GDPR. Právě proto poskytuje Borlabs při zakoupení licence plně funkční beta verzi ke stažení.

Bezbariérovost

Ke všem možnostem výběru v cookie banneru mají pomocí klávesnice přístup zrakově postižení nebo nevidomí. 

Režim nastavení priorit

Opt-In Codes können bei Bedarf direkt im <head>, also priorisiert, ausgeführt werden. Das kannst du ganz einfach in jedem Cookie selbst festlegen. 

Vícejazyčnost

Borlabs Cookie lze bez problémů používat ve více jazycích. Pro implementaci vícejazyčnosti v souvislosti s pluginem doporučuje Borlabs Cookie zejména WPML a Polylang: více v tomto článku. Borlabs Cookie však lze použít i s jinými pluginy, například Multilingual Press nebo Weglot.

Google Tag Manager

Pokud používáte Google Tag Manager pro své sledovací nástroje, jako je Google Analytics, Facebook Pixel atd., můžete ho za pomocí určitých změn v nastavení využívat i ve spojení s Borlabs Cookie, neboť také podporuje GDPR. Více informací najdete v tomto článku.

V následujícím přehledu bych vám rád představil další dva pluginy jako možné alternativy k Borlabs Cookie, které vás taky přesvědčí. 

Alternativa k Borlabs Cookie: WP GDPR Tools

WP GDPRNástroje (legalweb.io)

Plugin WP GDPR Tools (legalweb.io) je také Consent nástroj pro WordPress (s placenou prémiovou verzí), který opět nabízí integrovaný generátor ochrany dat a impresa. Stejně jako Borlabs Cookie umožňuje embedding například pro YouTube, Vimeo, Google Maps nebo Instagram. Rozsah funkcí je dosti podobný a liší se pouze v několika bodech.

Další alternativa k Borlabs Cookie: Pixelmate

Pixelmate

Pixelmate je jedním z prvních pluginů podporujících GDPR, který byl na WordPress k dispozici. Zpočátku byly zdejší funkce omezeny výhradně na Facebook Pixel a Google Analytics. Mezitím nabízí Pixelmate - stejně jako ostatní nástroje Premium Consent Tools - řadu dalších integrací, např. pro YouTube, Vimeo, Google Maps a mnoho dalších. 

Kromě toho má WordPress plugin i Script Blocker - stejně jako Borlabs Cookie. To znamená, že pomocí tohoto nástroje lze v případě potřeby skripty blokovat, dokud není udělen souhlas.

Porovnání Borlabs a dalších alternativ

borlabs cookieWp nástroje pro GDPRPixelmate
VloženíYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram a dynamické rozpoznání iFramů + Script BlockerYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram a dynamické rozpoznání iFramůYouTube, Vimeo, Mapy Google, Instagram a dynamická detekce iFrames + Script Blocker
Správce značekGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerX
Skener souborů cookieXX
Google FontsX
Rozložení / návrhy
Vícejazyčnost
BezbariérovostX
JazykyFR, DE, EN, IT, NL, PL, ESAT, DE, EN, ES, IT, FR, HUDE, EN
Generátor ochrany dat/ImpresumXX
Opt-In a Opt-Out
Kompatibilní se systémem CMSWordPressWordPress , Drupal, Typo3, MagentoWordPress
Testovací fázeXX
Cena od39,00 € 132,00 €39,00 €

Osobně používám plugin Borlabs Cookie u několika projektů a jsem s ním absolutně spokojený. Podle mě je to jedno z nejlepších řešení pro GDPR a ePrivacy, které je v současné době k dispozici na trhu. 

Sice je plugin k dispozici pouze v prémiové verzi, ale díky široké škále funkcí a přehlednému zázemí se tato investice rozhodně vyplatí. 

Při použití tohoto pluginu máte na výběr z celé řady možností, abyste vyhověli všem předpisům platného GDPR i připravovaného nařízení ePrivacy. 

Máte nějaké další otázky?

Máte-li další dotazy k produktu plugin Borlabs Cookie, neváhejte napsat komentář. Chcete v budoucnu dostávat tipy o online podnikání, webdesignu a WordPress? Pak nás sledujte na Twitteru, Facebooku nebo prostřednictvím našeho newsletteru.

Líbil se vám tento článek?

Svou recenzí nám pomůžete zlepšit náš obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.