Featured Snippet Gids: Zo kun je je Google zoekresultaten benadrukken

Featured Snippet Gids: Zo kun je je Google zoekresultaten benadrukken

De Featured Snippet is waarschijnlijk de meest prominente en controversiële functie die wordt weergegeven in de zoekresultaten van Google. In dit artikel leg ik uit wat de featured snippet inhoudt, hoe het de click-through rate beïnvloedt en hoe je kan voorkomen dat je inhoud daar getoond wordt.

De zogenaamde "Featured Snippet" is een uitgelicht zoekresultaat dat zeer prominent op positie 1 in Google wordt weergegeven:

Featured Snippet Excerpt Sample
Voorbeeld van een featured snippet

In de regel bevat de snippet een tekstfragment van de website. Er kunnen echter ook lijsten en zelfs tabellen worden weergegeven:

Featured Snippet List Sample
Een featured snippet lijst
Featured Snippet Table Sample
De Featured Snippet "Tabel"

Op sommige plaatsen worden extra afbeeldingen getoond. Op de desktop zijn er meestal één of twee afbeeldingen; op de smartphone staat er soms een "afbeeldingencarrousel" met zes afbeeldingen boven de snippet.

De getoonde afbeeldingen zijn echter niet noodzakelijk afkomstig van de website waarvan het tekstfragment komt. In geval van twijfel zal Google het juiste materiaal van verschillende websites zoeken.

Met behulp van Featured Snippets wil Google vooral (eenvoudige) vragen van gebruikers al in de zoekresultaten beantwoorden. Dit zijn gewoonlijk gesloten vragen waarop een ondubbelzinnig of duidelijk antwoord mogelijk is. Aangezien de ruimte in de snippet beperkt is, moet de vraag ook in een paar zinnen kunnen worden beantwoord.

De Featured Snippet wordt voornamelijk weergegeven wanneer in Google een specifieke vraag wordt ingevoerd, die wordt ingeleid met een bijbehorend vraagwoord (waarom, wat, hoe, enz.). Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Waarom is de lucht blauw?
  • Wat zijn de zeven wereldwonderen?
  • Hoeveel vitamine C per dag?

Benadrukken op de website

Wanneer gebruikers klikken op de website waar de featured snippet vandaan komt, scrollt Google automatisch naar de corresponderende tekstpassage en licht zelfs de passage uit:

Featured Snippet Google Highlight
De tekstpassage die als featured snippet in de zoekresultaten terecht komt

Dit geldt echter alleen voor tekstdelen, niet voor lijsten en tabellen. Dit is zeer praktisch voor zoekers, vooral bij uitgebreide inhoud, omdat zij automatisch worden doorgestuurd naar de juiste tekstpassage en deze niet zelf hoeven te zoeken.

Maar deze procedure kan natuurlijk ook kritisch worden bekeken, aangezien Google – buiten zijn eigen zoekresultaten – een directe invloed heeft op de presentatie van de desbetreffende website.

Integratie in de zoekresultaten

De Featured Snippet is in het Google-universum zeer nauw verbonden met de "Soortgelijke vragen" (Engels "People also ask"), die ook als kenmerk in de zoekresultaten worden weergegeven:

Featured Snippets People Also Ask
De Google-functie "People also ask"

Elke vraag die hier wordt weergegeven, is gebaseerd op een Featured Snippet. Dus als je de vraag 1:1 intypt in Google, verschijnt er een Featured Snippet met dezelfde tekst die wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst van de Similar Questions.

Het is belangrijk deze context te begrijpen om featured snippets te kunnen forceren of uitlokken bij het maken van SEO teksten. Hierover zo meteen meer. Bovendien worden featured snippets soms ook geïntegreerd in de Knowledge Graph:

Featured Snippet Knowledge Graph
De Knowledge Graph van Google

Google gebruikt meestal Wikipedia voor de beschrijvingstekst in de Knowledge Graph. Via de Featured Snippets krijgen ook kleinere websites de kans om te worden weergegeven in de prominent geplaatste Knowledge Graph.

De Featured Snippet neemt veel meer ruimte in op de site met zoekresultaten ("SERP" = Search Engine Result Page) dan een normaal zoekresultaat. Terwijl een gewoon zoekresultaat slechts 100 pixels hoog is, kan een featured snippet een hoogte bereiken van meer dan 450 pixels. 

Afhankelijk van de schermgrootte neemt het bijna het hele zichtbare gebied op het bureaublad in beslag ("above the fold"). Op de smartphone reikt de featured snippet soms zelfs verder dan het zichtbare gebied. De laatste tijd wordt de snippet in afzonderlijke gevallen ook over de volle breedte van het scherm uitgerekt:

Featured Snippet Full Screen Width
Aanbevolen snippets over de gehele breedte van het scherm

In Engelstalige zoekresultaten worden sinds kort links naar Wikipedia opgenomen in het tekstfragment in de featured snippet. Vooral als het gaat om definities van begrippen. 

De verbanden zijn gemarkeerd met een stippellijn. Door op de link te klikken wordt een pop-up geopend, die op zijn beurt een passage van Wikipedia weergeeft. Dit is een featured snippet binnen een featured snippet, om zo te zeggen:

Featured Snippet Link Serps
Geïntegreerde links in de Featured Snippet

Toen Google in januari 2014 Featured Snippets introduceerde, werden de snippets nog weergegeven in een duidelijk afgebakende of gemarkeerde Box met schaduw. Dit is onlangs veranderd: momenteel worden de snippets de facto weergegeven zonder echte afbakening. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de inhoud rechtstreeks van Google komt.

Alleen de blauwe link naar de bijbehorende website verraadt dat het een uittreksel is van een site van derden. Naast de visuele presentatie is ook de manier waarop de snippets worden geïntegreerd in de top 10 van de zoekresultaten veranderd. Aanvankelijk was de featured snippet eigenlijk een echte "positie 0", zodat naast de snippet nog 10 reguliere resultaten werden getoond.

Bovendien kon de website die in de snippet was opgenomen, ook verderop in de rangschikking weer terugkomen met een gewoon zoekresultaat – de website was dan tweemaal in de top 10 vertegenwoordigd. Dit is vandaag de dag niet meer mogelijk. Momenteel vervangt de featured snippet gewoon de positie 1.

Kort na de introductie van Featured Snippets gingen er kritische stemmen op. Zij klaagden dat gebruikers geen reden meer zouden hebben om op de website te klikken wanneer de inhoud al in de zoekresultaten werd getoond.

Het verhaal van de website celebritynetworth.com, bijvoorbeeld, die gespecialiseerd is in onderzoek naar het vermogen van beroemdheden, leest bijzonder dramatisch. Volgens eigen zeggen is het maandelijkse verkeer van Google inmiddels met 65 procent ingestort als gevolg van de invoering van Featured Snippets. Als gevolg daarvan moest de beheerder de helft van zijn team ontslaan. Het is een feit dat featured snippets zowel een positieve als een negatieve invloed kunnen hebben op de click through rate van het zoekresultaat.

In welke richting de slinger uiteindelijk zwaait, hangt vooral af van het soort inhoud. Hoe eenvoudiger of banaler de content, hoe waarschijnlijker het is dat de klikfrequentie zal dalen. Dit geldt vooral voor zoekopdrachten die met één zin kunnen worden beantwoord. Een voorbeeld:

"Hoe maak ik een screenshot op de Mac?"

De vraag wordt helder en duidelijk beantwoord in een featured snippet. Als gebruiker heb ik dan geen reden om de website te openen. Dus de klikfrequentie is hier nogal laag.

De situatie is anders voor complexere vragen. Ofwel worden er helemaal geen featured snippets getoond. En als dat wel het geval is, is de motivatie om op de website te klikken voor meer informatie of om dieper op het onderwerp in te gaan, nog steeds groot. Een voorbeeld:

"Hoe kan ik mijn Google ranking verbeteren?"

Deze vraag is ook voor mij beantwoord in een featured snippet. Maar het antwoord is natuurlijk zeer oppervlakkig. Het is gewoon onmogelijk om deze vraag in één zin te beantwoorden. De click-rate wordt dus waarschijnlijk niet negatief beïnvloed.

Eigen gegevens bevestigen het patroon

Uit interesse heb ik de Google Search Console gebruikt om te kijken naar een aantal rankings van mijn eigen pagina's waarvan ik wist dat ze werden weergegeven als featured snippets.

Daartoe heb ik de prestatiegegevens over een periode van twee maanden bekeken. Ik heb ervoor gezorgd dat de gemiddelde positie over de periode plus/minus 1 was. 

De klikfrequentie varieerde enorm, afhankelijk van de zoekterm. Voor zeer specifieke vragen lag het soms tussen 7 en 10 procent:

Featured Snippet Search Console Click Rate
De klikcijfers in vergelijking

Voor eerder open of vage zoekopdrachten daarentegen bedroeg het klikpercentage soms 23,4 procent. Ter vergelijking: volgens een analyse van Sistrix bedraagt de clickrate voor het resultaat op positie 1 gemiddeld 28,5 procent.

Hoewel ik natuurlijk slechts een kleine gegevensverzameling heb geanalyseerd, werd het hierboven beschreven patroon in grote lijnen bevestigd:

  • Hoe concreter (geslotener) de vraag, hoe lager de klikfrequentie. En:
  • Hoe vager (opener) de vraag, hoe hoger het klikpercentage.

In principe kan het de moeite waard zijn om je eigen content te optimaliseren voor weergave in een featured snippet. Want: Het is beter om een click rate van 10 procent te hebben in de Featured Snippet dan een klikfrequentie van 5 procent op positie 6. 

Zoals hierboven al vermeld, kun je de "Soortgelijke vragen" die voor een trefwoord in de zoekresultaten worden getoond gebruiken als leidraad voor optimalisatie. Om de weergave in een featured snippet te "provoceren", moet je het de Googlebot zo gemakkelijk mogelijk maken. Google is een machine en machines houden van duidelijke structuren.

In de eerste plaats gaat het om de juiste opstelling van de "trigger" (de vraag) en de inhoud (het antwoord). De "trigger" moet onmiddellijk voor de inhoud geplaatst worden. Hetzij in de vorm van een subkop of een vetgedrukte zin:

Featured Snippet Content Optimization
Triggers en inhoud voor de Featured Snippet

Bovendien hangt het ook af van het ontwerp van de inhoud. Dus: wat voor soort inhoud is nodig? Een geschreven definitie, een lijst met opsommingstekens of een tabel? Er is niet per se een goed of fout hier. Denk gewoon aan wat de gebruiker het meest zou helpen.

Google is erg goed geworden in het herkennen van relevante inhoud die aansluit bij een specifieke vraag van de gebruiker. Het is belangrijk dat je de inhoud zo concreet mogelijk formuleert. Begin dus niet met Adam en Eva en zonder inleidende zinnen en holle frasen. Kom meteen ter zake.

Het is een direct vraag- en antwoordspel. Als iemand vraagt: "Hoe maak ik een screenshot op de Mac?", hoef je niet (!) eerst uit te leggen wat een screenshot is. Richt je op het zo concreet mogelijk beantwoorden van de vraag:

Featured Snippet Content Structure Sample
De doelgerichte structuur voor de Featured Snippet

Voor testdoeleinden, concentreerde ik me volledig op het krijgen van zoveel mogelijk featured snippets in één artikel. Het resultaat: 23 featured snippets met slechts één artikel! Echter, hoeveel featured snippets je kunt bereiken hangt ook af van het bereik of het type onderwerp.

Ja, je kunt een meta tag in de broncode van je website gebruiken om Google te vertellen dat je inhoud niet in Featured Snippets mag worden weergegeven. Er zijn drie verschillende manieren om dit te doen – maar helaas is geen van hen eenvoudig en waterdicht...

Meta-tag max-snippet

De eerste optie is om te experimenteren met de "max-snippet" meta tag. Met de max-snippet tag kun je bepalen hoeveel tekens van de inhoud moeten worden weergegeven in de zoekresultaten van Google. 

Als de waarde lager is dan het mogelijke tekstdeel, zal Google de inhoud niet weergeven in de zoekresultaten (natuurlijk zonder garantie). De tag wordt in de bekende meta tag

<meta name="robots">

ingebed. Zo zou het er bijvoorbeeld uit kunnen zien:

<meta name="robots" content="max-snippet:180">

Met deze instelling beperk je de uitvoer van de inhoud in de zoekresultaten tot 180 tekens. Maar let op: Je hebt ook invloed op het aantal karakters voor de normale meta beschrijving!

Als je de waarde te laag instelt, kan dit tot problemen leiden. De normale meta description heeft meestal zo'n 160-170 tekens. Dit is dus niet echt een oplossing, maar eerder een workaround.

Tag "max-snippet" aanpassen

Je kunt de tag "max-snippet" voor elke subpagina apart instellen met de WordPress SEO plugin Rank Math. Hierdoor kun je de snippets gedifferentieerder aansturen.
Featured Snippet Rank Math Seo Plugin
De Robots Meta opties in Rank Math SEO

Tag nosnippet

Als je ervoor wilt zorgen dat je inhoud niet wordt weergegeven in snippets, kun je ook de tag "nosnippet" gebruiken. Deze tag wordt ook opgenomen in de robots meta tag:

<meta name="robots" content="nosnippet">

Naar mijn mening is het gebruik van nosnippet grotendeels zinloos, want met deze tag verbied je Google ook de normale metabeschrijving weer te geven!

Inline-tag data-nosnippet

Tot slot heb je ook de mogelijkheid om individuele tekstdelen uit te sluiten van alle snippets (meta description en featured snippet). Gebruik de inline tag "data-nosnippet" als volgt:

Featured Snippet Meta Tag Data Nosnippet
Gebruik van data-nosnippet

Deze tag kan worden opgenomen in span-, div- en section-elementen.

De Featured Snippet is door Google geïntroduceerd om de gebruikerservaring verder te verbeteren en om eenvoudige vragen al in de zoekresultaten te beantwoorden. Voor gebruikers is dit meestal zeer nuttig. Als je echter een website beheert, is dit een tweesnijdend zwaard. Featured snippets kunnen het klikpercentage op het zoekresultaat positief, maar ook negatief beïnvloeden.

Afhankelijk van je bedrijfsmodel kan dit drastische gevolgen hebben voor je website, vooral in de vorm van verlies van verkeer. Het feit dat Google geen echt effectieve manier biedt om je eigen inhoud uit te sluiten van featured snippets toont aan hoe belangrijk de snippet is voor Google.

Jouw vragen over Featured Snippet SEO

Welke vragen heb je over het artikel? We kijken uit naar je commentaar. Ben je geïnteresseerd in actuele onderwerpen rond online marketing en SEO? Volg Raidboxes dan op Twitter, Facebook, LinkedIn of via onze nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.