Przewodnik po Featured Snippet: Jak wyróżnić swoje wyniki wyszukiwania w Google

Przewodnik po Featured Snippet: Jak wyróżnić swoje wyniki wyszukiwania w Google

Featured Snippet jest prawdopodobnie najbardziej widocznym i kontrowersyjnym elementem wyświetlanym w wynikach wyszukiwania Google. W tym poście wyjaśniam, na czym polega featured snippet, jak wpływa na współczynnik klikalności i jak możesz zapobiec wyświetlaniu się tam Twoich treści, jeśli to konieczne.

Tak zwany "Featured Snippet" to wyróżniony wynik wyszukiwania, który jest wyświetlany w bardzo widoczny sposób na pozycji 1 w Google:

Przykładowy fragment Featured Snippet
Przykład featured snippet

Z reguły Snippet zawiera fragment tekstu z danej strony internetowej. Można jednak wyświetlać także listę, a nawet tabelę:

Przykładowa lista Featured Snippet
Lista wyróżnionych snippetów
Przykładowa tabela Featured Snippet
Tabela "Featured Snippet

W niektórych miejscach wyświetlane są dodatkowe obrazy. Na komputerze stacjonarnym są to zazwyczaj jeden lub dwa obrazki, na smartfonie nad snippetem wyświetlana jest czasem "karuzela" z sześcioma obrazkami.

Wyświetlane obrazy nie muszą jednak pochodzić ze strony internetowej, z której pochodzi fragment tekstu. W razie wątpliwości Google poszuka odpowiedniego materiału w kilku serwisach.

Za pomocą Featured Snippets, Google chce przede wszystkim odpowiadać na (proste) pytania użytkowników już w wynikach wyszukiwania. Są to zazwyczaj pytania zamknięte, na które istnieje jednoznaczna lub jasna odpowiedź. Ponieważ miejsce w snippecie jest ograniczone, na pytanie również powinna być możliwa odpowiedź w kilku zdaniach.

Featured Snippet jest głównie odtwarzany po wpisaniu do Google konkretnego pytania, które jest wprowadzane za pomocą odpowiedniego słowa pytającego (dlaczego, co, jak itp.):

  • Dlaczego niebo jest niebieskie?
  • Jakie jest siedem cudów świata?
  • Ile witaminy C dziennie?

Podkreślenie na stronie internetowej

Gdy użytkownik kliknie na stronę, z której pochodzi featured snippet, Google automatycznie przewija do odpowiedniego fragmentu tekstu, a nawet podświetla jego fragment:

Featured Snippet Google Highlight
Fragment tekstu, który trafia jako featured snippet w wynikach wyszukiwania

Dotyczy to jednak tylko fragmentów tekstu, a nie list i tabel. Jest to bardzo praktyczne dla wyszukiwarek, szczególnie w przypadku obszernych treści, ponieważ są one automatycznie przekierowywane do odpowiedniego fragmentu tekstu i nie muszą go samodzielnie szukać.

Jednak ten zabieg można oczywiście ocenić również krytycznie, ponieważ Google - poza własnymi wynikami wyszukiwania - ma bezpośredni wpływ na prezentację danej strony internetowej.

Integracja w wynikach wyszukiwania

Featured Snippet jest bardzo ściśle powiązany w świecie Google z "Podobnymi pytaniami" (z angielskiego "People also ask"), które są również wyświetlane jako element w wynikach wyszukiwania:

Polecane Snippets Ludzie pytają również o
Funkcja Google "Ludzie pytają również

Każde pytanie, które jest tutaj wyświetlane jest oparte na Featured Snippet. Jeśli więc wpiszesz pytanie 1:1 w Google, pojawi się Featured Snippet z tym samym tekstem, który jest wyświetlany w rozwijanym widoku: Podobne pytania.

Ważne jest, żeby zrozumieć ten kontekst, aby móc wymusić lub sprowokować Featured Snippets podczas tworzenia tekstów SEO. Więcej na ten temat za chwilę. Ponadto Featured Snippets są czasami integrowane z Knowledge Graph:

Graf wiedzy Featured Snippet
Graf wiedzy w Google

Google zazwyczaj używa Wikipedii jako tekstu opisu w Grafie wiedzy. Dzięki Featured Snippets mniejsze strony internetowe mają również szansę na wyświetlenie się w widocznym Grafie wiedzy.

Featured Snippet zajmuje znacznie więcej miejsca na stronie wyników wyszukiwania ("SERP" = Search Engine Result Page) niż normalny wynik wyszukiwania. Podczas gdy zwykły wynik wyszukiwania ma tylko 100 pikseli wysokości, featured snippet może osiągnąć wysokość ponad 450 pikseli. 

W zależności od wielkości ekranu zajmuje prawie cały widoczny obszar na pulpicie ("above the fold"). Na smartfonie featured snippet czasami wykracza nawet poza widoczny obszar. Ostatnio w pojedynczych przypadkach snippet jest również rozciągany na całą szerokość ekranu:

Featured Snippet Szerokość pełnego ekranu
Featured snippet na całej szerokości ekranu

W anglojęzycznych wynikach wyszukiwania linki do Wikipedii są od niedawna umieszczane w obrębie fragmentu tekstu w wyróżnionym snippecie. Zwłaszcza jeśli chodzi o definicje pojęć. 

Powiązania zaznaczone są linią przerywaną. Kliknięcie na link otwiera wyskakujące okienko, w którym z kolei wyświetlany jest fragment z Wikipedii. Jest to Featured Snippet w Featured Snippet, że tak powiem:

Serpy linków Featured Snippet
Linki zawarte w Featured Snippet

Kiedy w styczniu 2014 r. Google wprowadziło usługę Featured Snippets, snippety były nadal wyświetlane w postaci wyraźnie zaznaczonej lub wyróżnionej na stronie Box z cieniowaniem. Ostatnio to się zmieniło: Obecnie snippety są de facto wyświetlane bez żadnego rzeczywistego rozgraniczenia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że treść pochodzi bezpośrednio od Google.

Tylko niebieski link do odpowiedniej strony internetowej zdradza, że jest to fragment strony innej firmy. Oprócz wyglądu wizualnego zmienił się również sposób, w jaki snippety są zintegrowane z top 10 wyników wyszukiwania. Początkowo Featured Snippet był tak naprawdę prawdziwą "pozycją 0", a więc obok snippetu wyświetlało się jeszcze 10 zwykłych wyników.

Dodatkowo strona, która została uwzględniona w snippecie, mogła ponownie uplasować się niżej w zwykłym wyniku wyszukiwania - strona była wtedy dwukrotnie reprezentowana w pierwszej dziesiątce. Dziś nie jest to już możliwe. Obecnie featured snippet zastępuje po prostu pozycję 1.

Wkrótce po wprowadzeniu Featured Snippets podniosły się krytyczne głosy. Skarżyli się, że użytkownicy nie będą mieli już powodu, aby kliknąć na stronę, jeśli jej treść będzie już wyświetlana w wynikach wyszukiwania.

Szczególnie dramatycznie brzmi na przykład historia strony celebritynetworth.com, która specjalizuje się w badaniu stanu majątkowego celebrytów. Według własnego oświadczenia, miesięczny ruch w Google spadł w tym czasie o 65% z powodu wprowadzenia Featured Snippets. W związku z tym operator musiał zwolnić połowę swojego zespołu. Faktem jest, że featured snippets mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na współczynnik klikalności w wynikach wyszukiwania.

To, w którą stronę ostatecznie wychyli się wahadło, zależy przede wszystkim od rodzaju treści. Im prostsza lub bardziej banalna treść, tym większe prawdopodobieństwo, że współczynnik klikalności spadnie. Jest to szczególnie istotne w przypadku zapytań, na które można odpowiedzieć jednym zdaniem. Przykład:

"Jak zrobić zrzut ekranu na komputerze Mac?"

Odpowiedź na pytanie jest jasna i jednoznaczna w Featured Snippet. Jako użytkownik nie mam wtedy żadnego powodu, aby otwierać stronę. Tak więc współczynnik klikalności jest tu raczej niski.

Sytuacja jest inna w przypadku bardziej złożonych pytań. Albo w ogóle nie są wyświetlane featured snippets. A jeśli są, to motywacja do kliknięcia na stronę, aby uzyskać więcej informacji lub zagłębić się w temat jest nadal wysoka. Przykład:

"Jak mogę poprawić swój ranking w Google?"

Na to pytanie odpowiada mi również featured snippet. Odpowiedź jest jednak oczywiście bardzo powierzchowna. Po prostu nie da się odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu. W związku z tym współczynnik klikalności prawdopodobnie nie ulega negatywnemu wpływowi.

Potwierdzeniem tego są dane własne

Z ciekawości, użyłem Google Search Console, aby spojrzeć na niektóre z rankingów moich własnych stron, które wiedziałem, że były wyświetlane jako featured snippets.

Aby to zrobić, przyjrzałem się danym dotyczącym wydajności w okresie dwóch miesięcy. Upewniłem się, że średnia pozycja w tym okresie wynosiła plus/minus 1. 

Współczynnik klikalności był bardzo zróżnicowany w zależności od wyszukiwanego hasła. W przypadku bardzo szczegółowych pytań wynosiła ona czasem od 7 do 10 procent:

Wskaźnik klikalności Featured Snippet w Search Console
Współczynnik klikalności w porównaniu

Z kolei w przypadku zapytań dość otwartych lub niejasnych współczynnik klikalności wynosił niekiedy 23,4 procent. Dla porównania: według analizy przeprowadzonej przez Sistrix, współczynnik klikalności dla wyniku na pozycji 1 wynosi średnio 28,5 procent.

Choć oczywiście analizowałem tylko niewielki zbiór danych, opisany powyżej wzorzec został w zasadzie potwierdzony:

  • Im bardziej konkretne (zamknięte) pytanie, tym niższy współczynnik klikalności. I:
  • Im bardziej niejasne (otwarte) pytanie, tym wyższy współczynnik klikalności.

W zasadzie warto zoptymalizować własne treści pod kątem wyświetlania w featured snippet. Ponieważ: Lepiej jest mieć klikalność 10% w Featured Snippet niż 5% na pozycji 6. 

Jak już wspomniano powyżej, można wykorzystać "podobne pytania", które są wyświetlane dla danego słowa kluczowego w wynikach wyszukiwania jako wskazówki do optymalizacji. Aby "sprowokować" wyświetlenie w featured snippet, należy jak najbardziej ułatwić Googlebotowi zadanie. Google to maszyna, a maszyny uwielbiają przejrzyste struktury.

Przede wszystkim chodzi o prawidłowe ułożenie "wyzwalacza" (pytania) i treści (odpowiedzi). Wyzwalacz" powinien być umieszczony bezpośrednio przed treścią. Albo w formie podtytułu, albo pogrubionego zdania:

Optymalizacja treści Featured Snippet
Wyzwalacze i treść dla Featured Snippet

Ponadto, zależy to również od konstrukcji treści. Zatem: jakiego rodzaju treści są potrzebne? Pisemna definicja, lista z wypunktowaniami czy tabela? Niekoniecznie istnieje tu dobre lub złe rozwiązanie. Zastanów się, co najbardziej pomogłoby użytkownikowi.

Google stało się naprawdę dobre w rozpoznawaniu odpowiednich treści, które pasują do konkretnego pytania użytkownika. Ważne jest, aby sformułować treść w sposób jak najbardziej konkretny. Nie zaczynaj więc od Adama i Ewy i obejdź się bez zdań wstępnych i pustych fraz. Przejdź od razu do rzeczy.

Jest to bezpośrednia gra pytań i odpowiedzi. Jeśli ktoś zapyta: "Jak zrobić zrzut ekranu na komputerze Mac?", nie musisz (!) wyjaśniać, czym jest zrzut ekranu. Skup się na udzieleniu jak najbardziej konkretnej odpowiedzi na pytanie:

Przykładowa struktura treści Featured Snippet
Struktura zorientowana na cel dla Featured Snippet

Dla celów testowych skupiłem się wyłącznie na uzyskaniu jak największej liczby Featured Snippets w jednym artykule. Rezultat: 23 Featured Snippets z tylko jednego artykułu! Jednak to, ile Featured Snippets można osiągnąć, zależy również od zakresu lub rodzaju tematu.

Tak, możesz użyć meta tagu w kodzie źródłowym swojej strony, aby powiedzieć Google, by nie pokazywało Twoich treści w ramach Featured Snippets. Istnieją trzy różne sposoby, by to zrobić — ale niestety żaden z nich nie jest prosty i pewny...

Meta tag max-snippet

Pierwszą opcją jest eksperymentowanie z meta tagiem "max-snippet". Dzięki tagowi max-snippet możesz określić, ile znaków Twojej treści powinno być wyświetlanych w wynikach wyszukiwania Google. 

Jeśli wartość ta jest niższa niż możliwy fragment tekstu, Google nie wyświetli treści w wynikach wyszukiwania (oczywiście bez gwarancji). Znacznik jest w znanym meta tagu

<meta name="robots">

wbudowany. Tak to może wyglądać, na przykład:

<meta name="robots" content="max-snippet:180">

Dzięki temu ustawieniu ograniczysz treść wyświetlaną w wynikach wyszukiwania do 180 znaków. Ale uwaga: Masz również wpływ na ilość znaków dla normalnego meta opisu!

Ustawienie zbyt niskiej wartości może prowadzić do problemów. Normalny meta description ma zazwyczaj około 160-170 znaków. Więc to nie jest tak naprawdę rozwiązanie, ale raczej obejście.

Dostosuj tag "max-snippet

Tag "max-snippet" można ustawić osobno dla każdej podstrony za pomocą wtyczki SEO WordPress SEO Rank Math. Dzięki temu możesz kontrolować snippety w bardziej zróżnicowany sposób.
Featured Snippet Rank Math Seo Plugin
Opcje Robots Meta w Rank Math SEO

Znacznik nosnippet

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja treść nie będzie wyświetlana w snippetach, możesz również użyć tagu "nosnippet". Ten znacznik jest również zawarty w meta tagu:

<meta name="robots" content="nosnippet">

Moim zdaniem używanie nosnippet jest w dużej mierze bezcelowe, ponieważ za pomocą tego tagu zabraniasz również Google wyświetlania normalnego meta opisu!

Znacznik inline data-nosnippet

Wreszcie, masz również możliwość wyłączenia poszczególnych sekcji tekstu z dowolnych snippetów (meta description i featured snippet). Użyj tagu inline "data-nosnippet" w następujący sposób:

Featured Snippet Meta Tag Data Nosnippet
Użycie danych-nosnippet

Ten znacznik może być umieszczony w elementach span, div i section.

Featured Snippet został wprowadzony przez Google, aby jeszcze bardziej poprawić komfort korzystania z wyszukiwarki i odpowiedzieć na proste pytania już w wynikach wyszukiwania — co zazwyczaj jest bardzo pomocne dla użytkowników. Jeśli jednak prowadzisz stronę internetową, cała ta sprawa jest podwójną bronią. Featured Snippets mogą pozytywnie, ale także negatywnie wpływać na klikalność w wyniki wyszukiwania.

W zależności od modelu biznesowego może to mieć drastyczne konsekwencje dla Twojej witryny, szczególnie w postaci utraty ruchu. Fakt, że Google nie oferuje naprawdę skutecznego sposobu na wykluczenie własnych treści z Featured Snippets, pokazuje jak ważne jest to dla Google.

Twoje pytania na temat SEO Featured Snippet

Jakie masz pytania dotyczące tego artykułu? Czekamy na Wasze komentarze. Interesują Cię aktualne tematy związane z marketingiem internetowym i SEO? Następnie należy śledzić stronę Raidboxes na Twitterze i Facebooku, LinkedIn lub za pośrednictwem naszego biuletynu.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.