Przewodnik po Featured Snippet: Jak wyróżnić swoje wyniki wyszukiwania w Google

Przewodnik po Featured Snippet: Jak wyróżnić swoje wyniki wyszukiwania w Google

Featured Snippet jest prawdopodobnie najbardziej widocznym i kontrowersyjnym elementem wyświetlanym w wynikach wyszukiwania Google. W tym wpisie wyjaśniam, na czym polega featured snippet, jak wpływa na współczynnik klikalności i jak możesz zapobiec wyświetlaniu w nim swoich treści.

Tak zwany „Featured Snippet” to wyróżniony wynik wyszukiwania, który jest wyświetlany w bardzo widoczny sposób na pozycji 1 w Google:

Przykładowy fragment Featured Snippet
Przykład Featured Snippet

Z reguły Snippet zawiera fragment tekstu z danej strony internetowej. Można jednak wyświetlać także listę, a nawet tabelę:

Featured Snippet List Sample
Lista wyróżnionych snippetów
Featured Snippet Table Sample
Tabela Featured Snippet

W niektórych miejscach wyświetlane są dodatkowe obrazy. Na komputerze stacjonarnym są to zwykle jeden lub dwa obrazki; na smartfonie nad snippetem pojawia się czasem "karuzela" z sześcioma obrazkami.

Jednak wyświetlane obrazy nie muszą pochodzić ze strony internetowej, z której pochodzi fragment tekstu. W razie wątpliwości Google poszuka odpowiedniego materiału na kilku stronach internetowych.

Za pomocą Featured Snippets Google chce przede wszystkim odpowiadać na (proste) pytania użytkowników już w wynikach wyszukiwania - są to zazwyczaj pytania zamknięte, na które istnieje jednoznaczna lub jasna odpowiedź. Ponieważ miejsce w wycinku jest ograniczone, na pytanie należy odpowiedzieć w kilku zdaniach.

Featured Snippet jest głównie odtwarzany po wpisaniu do Google konkretnego pytania, które jest wprowadzane za pomocą odpowiedniego słowa pytającego (dlaczego, co, jak itp.):

  • Dlaczego niebo jest niebieskie?
  • Jakie jest siedem cudów świata?
  • Ile witaminy C dziennie?

Podkreślenie na stronie internetowej

Kiedy użytkownik kliknie na stronę, z której pochodzi wyróżniony fragment, Google automatycznie przewija do odpowiedniego fragmentu tekstu, a nawet podświetla ten fragment:

Featured Snippet Google Highlight
Fragment tekstu, który pojawi się w wynikach wyszukiwania jako featured snippet

Jednak dotyczy to tylko fragmentów tekstu, a nie list i tabel. Jest to bardzo praktyczne dla szukających, zwłaszcza w przypadku obszernych treści, ponieważ są oni automatycznie kierowani do odpowiedniego fragmentu tekstu i nie muszą go sami szukać.

Można jednak oczywiście spojrzeć na tę procedurę krytycznie, ponieważ Google - poza własnymi wynikami wyszukiwania - ma bezpośredni wpływ na prezentację danej strony internetowej.

Integracja w wynikach wyszukiwania

Featured Snippet jest w świecie Google ściśle powiązany z "Podobnymi pytaniami" (z angielskiego "People also ask"), które również są wyświetlane jako element w wynikach wyszukiwania:

Featured Snippets People Also Ask
Funkcja Google „People also ask“

Każde pytanie, które jest tutaj wyświetlane jest oparte na Featured Snippet. Jeśli więc wpiszesz pytanie 1:1 w Google, pojawi się Featured Snippet z tym samym tekstem, który jest wyświetlany w rozwijanym widoku: Podobne pytania.

Ważne jest, żeby zrozumieć ten kontekst, aby móc wymusić lub sprowokować Featured Snippets podczas tworzenia tekstów SEO. Więcej na ten temat za chwilę. Ponadto Featured Snippets są czasami integrowane z Knowledge Graph:

Featured Snippet Knowledge Graph
Graf wiedzy w Google

Google zazwyczaj używa Wikipedii do opisu w Grafie Wiedzy. Dzięki Featured Snippets mniejsze strony internetowe mają szansę pojawić się w widocznym Grafie wiedzy.

Featured Snippet zajmuje znacznie więcej miejsca na stronie wyników wyszukiwania ("SERP" = Search Engine Result Page) niż zwykły wynik wyszukiwania. Podczas gdy zwykły wynik wyszukiwania ma tylko 100 pikseli wysokości, featured snippet może osiągnąć wysokość ponad 450 pikseli. 

W zależności od wielkości ekranu zajmuje on prawie cały widoczny obszar na pulpicie ("above the fold"). Na smartfonie featured snippet czasami wykracza poza widoczny obszar, a ostatnio w pojedynczych przypadkach rozciąga się na całą szerokość ekranu:

Featured Snippet Full Screen Width
Featured snippet na całej szerokości ekranu

W anglojęzycznych wynikach wyszukiwania linki do Wikipedii zostały ostatnio włączone do fragmentu tekstu w featured snippet. Szczególnie jeśli chodzi o definicje pojęć. 

Powiązania zaznaczone są linią przerywaną. Kliknięcie na link otwiera wyskakujące okienko, w którym z kolei wyświetlany jest fragment z Wikipedii. Jest to Featured Snippet w Featured Snippet, że tak powiem:

Featured Snippet Link Serps
Linki zawarte w Featured Snippet

Kiedy w styczniu 2014 roku Google wprowadziło usługę Featured Snippets, snippety nadal były wyświetlane w wyraźnie zaznaczonym lub podświetlonym polu z cieniem. Ostatnio to się zmieniło: Obecnie snippety są de facto wyświetlane bez żadnego realnego rozgraniczenia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że treść pochodzi bezpośrednio od Google.

Tylko niebieski odnośnik do odpowiedniej strony internetowej zdradza, że jest to fragment strony innej firmy.- Oprócz wyglądu zmienił się także sposób, w jaki snippety są włączane do pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania. Początkowo featured snippet był tak naprawdę "pozycją 0", co oznaczało, że obok snippetu nadal wyświetlanych było 10 zwykłych wyników.

Ponadto strona, która została uwzględniona w snipecie, mogła również znaleźć się w dalszej kolejności w zwykłym wyniku wyszukiwania - była wtedy dwukrotnie reprezentowana w pierwszej dziesiątce. Dziś nie jest to już możliwe. Obecnie featured snippet po prostu zastępuje pozycję 1.

Wkrótce po wprowadzeniu Featured Snippets pojawiły się głosy krytyczne. Użytkownicy nie mieliby już powodu, by kliknąć na stronę, gdyby jej zawartość była już wyświetlana w wynikach wyszukiwania.

Szczególnie dramatycznie brzmi historia strony celebritynetworth.com, która specjalizuje się w badaniu stanu majątkowego celebrytów. Według własnego oświadczenia, miesięczny ruch w Google spadł w tym czasie o 65% z powodu wprowadzenia featured snippets. W rezultacie operator musiał zwolnić połowę swojego zespołu. Faktem jest, że featured snippets mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na współczynnik klikalności w wynikach wyszukiwania.

Kierunek, w którym ostatecznie wychyli się wahadło, zależy przede wszystkim od rodzaju treści. Im prostsza lub bardziej banalna treść, tym większe prawdopodobieństwo spadku współczynnika klikalności. Dotyczy to zwłaszcza zapytań, na które można odpowiedzieć jednym zdaniem. Przykład:

"Jak zrobić zrzut ekranu na komputerze Mac?".

Odpowiedź na pytanie jest jasna i jednoznaczna w Featured Snippet. Jako użytkownik nie mam wtedy żadnego powodu, aby otwierać stronę. Tak więc współczynnik klikalności jest tu raczej niski.

Sytuacja jest inna w przypadku bardziej złożonych pytań. Albo w ogóle nie są wyświetlane żadne wyróżnione fragmenty. A jeśli tak, to motywacja do kliknięcia na stronę, by uzyskać więcej informacji lub zagłębić się w temat, jest nadal wysoka. Przykład:

"Jak mogę poprawić swój ranking w Google?".

Na to pytanie odpowiada mi również featured snippet. Odpowiedź jest jednak oczywiście bardzo powierzchowna. Odpowiedź na to pytanie w jednym zdaniu jest po prostu niemożliwa. Nie ma więc prawdopodobnie negatywnego wpływu na współczynnik klikalności.

Potwierdzeniem tego są dane własne

Z ciekawości użyłem Google Search Console, aby sprawdzić niektóre z rankingów moich własnych stron, o których wiedziałem, że są wyświetlane jako featured snippets.

Aby to zrobić, przyjrzałem się danym dotyczącym wydajności w okresie dwóch miesięcy. Upewniłem się, że średnia pozycja w tym okresie wynosi plus/minus 1. 

Współczynnik klikalności był bardzo zróżnicowany w zależności od wyszukiwanego hasła. W przypadku bardzo szczegółowych pytań wynosił on czasem od 7 do 10 procent:

Featured Snippet Search Console Click Rate
Współczynnik klikalności w porównaniu

Z drugiej strony, w przypadku dość otwartych lub niejasnych zapytań współczynnik klikalności wynosił czasami 23,4 procent. Dla porównania: zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Sistrix, współczynnik klikalności dla wyników na pozycji 1 wynosi średnio 28,5%.

Choć oczywiście przeanalizowałem tylko niewielki zbiór danych, opisany powyżej wzór został w zasadzie potwierdzony:

  • Im bardziej konkretne (zamknięte) pytanie, tym niższy współczynnik klikalności. Oraz:
  • Im bardziej niejasne (otwarte) pytanie, tym wyższy współczynnik klikalności.

W zasadzie warto zoptymalizować własne treści pod kątem wyświetlania w wyróżnionym snippecie, ponieważ lepiej jest mieć 10% współczynnik klikalności w wyróżnionym snippecie niż 5% współczynnik klikalności na pozycji 6. 

Jak już wspomniano, możesz wykorzystać "podobne pytania", które są wyświetlane dla danego słowa kluczowego w wynikach wyszukiwania, jako wskazówkę do optymalizacji. Aby "sprowokować" wyświetlanie w Featured Snippet, musisz maksymalnie ułatwić Google botowi zadanie. Google to maszyna, a maszyny uwielbiają przejrzyste struktury.

Przede wszystkim chodzi o prawidłowe rozmieszczenie "wyzwalacza" (pytania) i treści (odpowiedzi).- "Wyzwalacz" powinien być umieszczony bezpośrednio przed treścią. Albo w formie podtytułu, albo pogrubionego zdania:

Featured Snippet Content Optimization
Wyzwalacze i treść dla Featured Snippet

Co więcej, zależy to także od konstrukcji treści. A więc: jakiego rodzaju treści są potrzebne? Pisemna definicja, lista z wypunktowaniami czy tabela? Niekoniecznie jest tu coś dobrego lub złego. Zastanów się, co najbardziej pomogłoby użytkownikowi.

Google stało się naprawdę dobre w rozpoznawaniu odpowiednich treści, które odpowiadają na konkretne pytanie użytkownika. Ważne jest, abyś sformułował treść jak najbardziej konkretnie. Nie zaczynaj więc od Adama i Ewy i obejdź się bez zdań wstępnych i pustych fraz. Przejdź od razu do rzeczy.

Jest to gra polegająca na bezpośrednim zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. Jeśli ktoś zapyta: „Jak zrobić zrzut ekranu na komputerze Mac?”, nie musisz (!) najpierw wyjaśniać, czym jest zrzut ekranu. Skup się na udzieleniu jak najbardziej konkretnej odpowiedzi na pytanie:

Featured Snippet Content Structure Sample
Struktura zorientowana na cel dla Featured Snippet

Dla celów testowych skupiłem się wyłącznie na uzyskaniu jak największej liczby Featured Snippets w jednym artykule. Rezultat: 23 Featured Snippets z tylko jednego artykułu! Jednak to, ile Featured Snippets można osiągnąć, zależy również od zakresu lub rodzaju tematu.

Tak, możesz użyć meta tagu w kodzie źródłowym swojej strony, aby powiedzieć Google, by nie pokazywało Twoich treści w ramach Featured Snippets. Istnieją trzy różne sposoby, by to zrobić — ale niestety żaden z nich nie jest prosty i pewny...

Meta tag max-snippet

Pierwszą opcją jest eksperymentowanie ze znacznikiem meta "max-snippet". Dzięki znacznikowi max-snippet możesz określić, ile znaków Twojej treści powinno być wyświetlanych w wynikach wyszukiwania Google. 

Jeśli wartość jest niższa niż możliwy fragment tekstu, Google nie pokaże treści w wynikach wyszukiwania (oczywiście bez gwarancji). Znacznik jest osadzony w znanym meta znaczniku.

<meta name="robots">

Tak to może wyglądać, na przykład:

<meta name="robots" content="max-snippet:180">

Dzięki temu ustawieniu ograniczasz ilość znaków w wynikach wyszukiwania do 180. Ale uważaj: Masz również wpływ na liczbę znaków dla normalnego opisu meta!

Jeśli ustawisz zbyt niską wartość, może to doprowadzić do problemów. Normalny meta opis ma zazwyczaj około 160-170 znaków. Nie jest to więc rozwiązanie, ale raczej obejście problemu.

Dostosuj tag "max-snippet

Możesz ustawić znacznik "max-snippet" osobno dla każdej podstrony za pomocą wtyczki WordPress SEO Rank Math. Dzięki temu możesz kontrolować snippety w bardziej zróżnicowany sposób.
Featured Snippet Rank Math Seo Plugin
Opcje Robots Meta w Rank Math SEO

Tag nosnippet

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja treść nie będzie wyświetlana w snippetach, możesz użyć tagu "nosnippet". Ten znacznik jest również zawarty w meta tagu robots:

<meta name="robots" content="nosnippet">

Moim zdaniem używanie nosnippet jest w dużej mierze bezcelowe, ponieważ za pomocą tego tagu zabraniasz również Google wyświetlania normalnego meta opisu!

Znacznik inline data-nosnippet

Wreszcie, masz też możliwość wyłączenia poszczególnych sekcji tekstu ze wszystkich snippetów (metaopisu i featured snippet) - użyj tagu inline "data-nosnippet" w następujący sposób:

Featured Snippet Meta Tag Data Nosnippet
Użycie danych-nosnippet

Ten znacznik może być umieszczony w elementach span, div i section.

Featured Snippet został wprowadzony przez Google, aby jeszcze bardziej poprawić komfort korzystania z wyszukiwarki i odpowiedzieć na proste pytania już w wynikach wyszukiwania — co zazwyczaj jest bardzo pomocne dla użytkowników. Jeśli jednak prowadzisz stronę internetową, cała ta sprawa jest podwójną bronią. Featured Snippets mogą pozytywnie, ale także negatywnie wpływać na klikalność w wyniki wyszukiwania.

W zależności od modelu biznesowego może to mieć drastyczne konsekwencje dla Twojej witryny, szczególnie w postaci utraty ruchu. Fakt, że Google nie oferuje naprawdę skutecznego sposobu na wykluczenie własnych treści z Featured Snippets, pokazuje jak ważne jest to dla Google.

Twoje pytania na temat SEO Featured Snippet

Jakie masz pytania dotyczące artykułu? Czekamy na Twoje komentarze. Interesują Cię aktualne tematy związane z marketingiem internetowym i SEO? Obserwuj Raidboxes na TwitterzeFacebookuLinkedIn lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.