Raidboxes Gemensam god hållbarhet

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Vanligare bra tack! Detta var ämnet för vår första impulsworkshop om företagsvision. På workshopens andra dag tog det fyra timmar att granska Raidboxes för vanligare gott. Imitation önskas!

Med sin enorma torka och höga temperaturer var 2018 tyvärr ännu ett rekordår,så att konsekvenserna av klimatförändringarna också kändes på deras egentröskel. Politikerna kommer inte att kunna lösa problemet på egen hand. Alla är efterfrågade! Särskilt företag kan spela en särskild roll med sitt stora inflytande.

Därför funderade vi under 2018 mycket på hur vi kan Raidboxes Steg för steg, ge mer mening och gör ännu mer för det gemensamma bästa. Det första steget var vår impulsworkshop, som fick alla att vilja ha mer engagemang. Följande artikel visar hur du också kan vidareutveckla ämnet meningsorientering och orientering mot det gemensamma bästa som en workshop i ditt företag.  

Verkstaden består av totalt fem huvuddelar:

  • Ställa in sammanhang och förklara varför
  • Arbetet med uppdraget
  • Gemensamt bästa / Överskott Kontrollera
  • Formulera visionen
  • Syfte Uttalande

Ladda ner workshopdokumenten nu kostnadsfritt och anpassa dem efter dina behov.

Steg 1: Ställ in kontext och förklara varför | 20 minuter

Det är till stor hjälp för workshopledaren att redan ha behandlat hållbarhet och syfte. För att vänja sig, rekommenderar jag att läsa några av de böcker jag rekommenderade i slutet av del 1.

Det är ju ju verkstadsledarens uppgift att ställa in sammanhanget och förklara varför man i första hand behandlar ämnet. Här kan du inte bara förvänta dig att alla deltagare ska vara motiverade om det inte är tydligt i vilket övergripande sammanhang du flyttar.

Raidboxes Gemensam bra verkstadsbild 1

Det är viktigt för verkstaden att konkretisera villkoren. Många saker brukar kastas i förvirring här. Det är viktigt att förklara hur du förstår det i ditt företag. Enligt min åsikt är det viktigt med en bra balans. Med de villkor jag menar följande:

Försäljning – som symbol för ett ekonomiskt mått – är särskilt viktiga för investerare, anställda, grundare och leverantörer. Ett företag utan betydande försäljning kan inte agera hållbart. Det är därför enligt min mening helt legitimt, faktiskt, väsentligt, att fokusera på denna storlek, särskilt i början. Försäljning och lönsamhet skapar grunden och nödvändig säkerhet för att kunna agera hållbart.

Uppdraget riktar sig i första hand till kunden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder, partners och anställda frihet. Samhället har ingen av detta ännu. Samtidigt kan beslut för uppdraget vara dåliga rent ekonomiskt, om man bara tar hänsyn till kortsiktiga vinster.

Enligt min uppfattning är visionen nästan helt inriktad på samhället. I del 1 förklarar jag kriterierna för en god vision.

Syftet kombinerar uppdraget och visionen i ett gemensamt uttalande. Enligt min uppfattning är vissa syfte uttalanden mer av ett uppdrag. Det är viktigt att klargöra vad du menar med villkoren.

Viktigt: Ur min synvinkel kan en organisation alltid utvecklas för att kunna tjäna samhället i hög grad i slutskedet. Detta förutsätter dock bara att du skapar ett högt värde för dina kunder (uppdrag) och att de är villiga att spendera pengar (försäljning). Som organisation måste man därför alltid göra en viss avvägning och kan inte helt vända sig i en riktning (t.B. bara det allmänna bästa).

Raidboxes Gemensam bra verkstadsbild 2

Vidare finns det ett strukturellt problem med kapitalismen i vårt samhälle. Detta har varit känt i ekonomi under mycket lång tid och har varit ett ämne i evigheter. Privata aktörer gör ofta vinster på bekostnad av allmänheten. Negativa externa effekter, .B klimatförändringar, betalas av allmänheten, e.B med miljarder i bidrag till skördeförluster under 2018. De skulle faktiskt behöva prissättas och avsevärt minska vinsten.

Exempel Lufthansa

Exemplet lufthansa illustrerar detta lite. Jag vill särskilt inte komma med några direkta anklagelser mot Lufthansa. Problemet finns inom hela luftfartssektorn och andra industrier.

Medan normal bensin och diesel för bilar och lastbilar ådrar sig minst 30 procent i skatter, finns det ingen skatt på fotogen! Dessutom är handeln med utsläppsrätter indragen för långdistansflygningar, som är ansvariga för de viktigaste utsläppen av koldioxid.

Eftersom fotogen är en av de viktigaste kostnadsfaktorer förutom personal och avskrivningar, är det lätt att beräkna vad som skulle hända med vinsten på 3,3 miljarder euro om denna kostnadsfaktor blir 20-30% dyrare. Det kommer definitivt att minskas även om det finns vissa prishöjningar. Konsumenterna skulle i sin tur betala "rätt" priser.

Raidboxes Gemensam bra verkstadsbild 3

Om luftfarten är ett negativt exempel här kan ni föreställa er vad som händer när varje företag inte bara betjänar sina kunder och direkta intressenter, utan också tjänar allmänheten. Vad skulle hända om det var socialt önskvärt för företagen att tjäna det allmänna bästa och inte bara en frivillig bieffekt?

Vi som samhälle accepterar att den osynliga handen tar det gemensamma bästa i sina händer. Det vore bättre om alla arbetade för detta.

Resultatet skulle bli att företag och en stor massa små och medelstora företag bidrar till positiva förändringar, snarare än att politikerna tvingas att minska de negativa effekterna något.

Workshop To-Dos

Det är här den gemensamma goda ekonomin kommer in, vilket blir relevant i del 3 av verkstaden. Som verkstadsledare bör du kunna presentera detta ämne i en kort presentation. Som en förberedelse för detta rekommenderar jag dig att läsa boken Common Welfare Economics av Christian Felber.

Steg 2: Arbetet med uppdraget | 1 timme

I grundarteamet har vi ofta tänkt på vårt uppdrag i en liten cirkel. Men vi har aldrig diskuterat det i ett team.

Raidboxes Gemensam bra verkstadsbild 4

Frågan var därför till en början om alla känner sig känslomässigt bekväma med uppdraget "att ge krea skapande mer frihet" och förstå samma sak.

Diskussionen var öppen för resultat och jag som verkstadsledare kunde också göra uttalanden om det. Som verkstadsledare är du dock primärt ansvarig för att arbeta för ett samförstånd och vid behov för synkronisering av olika ord som kan betyda samma.

Resultat av workshopdelen

Efter vår diskussion ändrades vårt uppdrag på följande sätt:

Att ge dig mer frihet

Teamet kunde göra mycket mer med frihet än med termen "frihet" och den oklara innebörden av "kreativa", som redan var mycket bred i vårt land, ersatte vi med ordet "Dir". Att veta att detta även gäller oss som ett lag.

Att väcka mission till liv

Vad är ett uppdrag på papper värt om det inte är levt? Nästa fråga i omgången är därför:

Har vi någonsin haft situationer där vi valde vårt uppdrag?

Denna fråga är oerhört viktig. För om inga beslut fattas efter ett uppdrag, är det inte värt någonting.

Skriv den här frågan på ett blädderblock och ha exempel samlade. Själv blev jag positivt överraskad över hur många fall som kom samman. Det bästa exemplet hos oss är implementeringen av "domäner"och "emails". Dessa funktioner har alltid önskats av våra kunder för att få mer frihet. Rent ekonomiskt är dessa dock ganska ogynnsamma för oss.

Om det finns för få exempel, fråga dina workshop deltagare varför detta beror och vad som skulle kunna ändras i vardagen.

Diskussion om ett verkligt exempel

Det mest effektiva verktyget är dock att diskutera ett verkligt exempel där en del av teamet kan ha beslutat sig för att inte ha uppdraget.

I vårt fall:

"Bör en kund ha möjlighet att justera sitt betalningsintervall.B från sex till tre månader oberoende av varandra från sex till tre månader?"

Företagsekonomin har här ett tydligt svar och i en diskussion i en mindre grupp innan workshopen detta perspektiv hade fått. Kunden ska inte ges möjlighet eftersom detta innebär mindre pengar är tillgängliga för företaget.

Omedelbart efter att ha blivit mer medvetna om vårt uppdrag, var svaret i gruppen tydligt: "Självklart vill vi ge våra kunder friheten att själva bestämma vilket betalningsintervall de vill välja."

Vår viktigaste slutsats för vardagslivet

Varje Raidboxes Anställda kan använda vårt uppdrag som argument.

Efter denna workshop del, alla visste vårt uppdrag. Ännu viktigare, alla hade nu tillstånd att argumentera med det när det gällde företagens beslut.  

Kort därefter hade vi en diskussion om hur man ska gå vidare med PHP-uppdateringar. Är varje kund ansvarig för att utföra dem och är han skyldig att göra det? Detta skulle definitivt vara den enklare lösningen för oss.

Med hänsyn till vårt uppdrag blev resultatet att vi utvecklat en testmekanism för PHP-uppdateringen som automatiskt kontrollerar efter en auto-uppdatering och spelar den gamla versionen tillbaka om det behövs. Samtidigt ges varje kund friheten att behålla sin gamla, något osäkra PHP-version vid problem.

Bryta

Raster måste vara. Det är viktigt att det efter en viss input och utmattande diskussioner, är möjligt att andas en sa'ling.  

Steg 3: Offentlig välfärd och överskottskontroll | 1 timme

Nästa del av workshopen kommer att fokusera på att öka medvetenheten om de olika områdena hållbarhet. Den offentliga servicebalansräkningen är utmärkt i detta sammanhang, eftersom den har en 360-graders syn på en organisation och samtidigt är ett öppet men fortfarande mycket avancerat verktyg för att bedöma hållbarhet.

Raidboxes Gemensam bra verkstadsrutschbana 5


Detta är en välkommen förändring för deltagarna, eftersom workshopformatet ändras från en diskussion till ett grupparbete.

Workshop To-Dos

Förfarandet är följande:

  1. Briefing om balansräkningen för den offentliga tjänsten och förklaring av kategorierna
  2. Offentliga välfärd balans snabbtest i grupper om 2-3 med bedömning av status quo och förbättringsåtgärder
  3. En kort presentation av resultaten i gruppen

Som en extra hjälp för grupparbetet fanns det en byrås offentliga tjänstebalansräkning, som kunde ge en mycket kortfattad översikt. För detaljerna fanns också arbetsboken i public service balansräkningen.

Här igen den kompletta workshop presentation och alla resurser för att ladda ner.

Första resultaten av workshopdelen

På det hela villolag har denna aspekt lett till en första medvetenhet om de tematiska områdena.

Särskilt positivt: Workshopen resulterade i teamets första insamlingskampanj för missgynnade familjer under julsäsongen. Dessutom har vår BiteBox, som innehåller individuellt förpackade små snacks, ersatts av stora godisglas på initiativ av Leefke och Virginia, som vi fyller med hälsosamma snacks från grossistmarknaden för att spara förpackningsavfall. För detta ändamål förlitar vi oss nu på toalettpapper från Goldeimer. Bakom detta finns ett ungt företag som tillsammans med Viva con Agua stödjer sanitära projekt av Welthungerhilfe.

Enligt min mening är det mycket tydligt att det är viktigt att av ledningsnivå klargöra att hållbarhet är uttryckligen önskad och kan genomföras.

Större områden har också införts, såsom införandet av ett program för medbestämmande av anställda och registrering av arbetstid för att dokumentera och minska övertid.

Övertid var en talande punkt, särskilt när man bedömer public service balansräkning, eftersom lagets konsensus var att det var normalt att arbeta mycket i en start. Detta kan vara sant, men det minskar värdet för den offentliga sektorns balansräkningar och åtgärder bör vidtas för att förbättra på detta område på kort till medellång sikt.

Steg 4: Formulera en vision | 45 minuter

Som sista del i workshopen var det nu en kort session i individuellt arbete.

Raidboxes Gemensam bra verkstadsrutschbana 6

Var och en kunde svara på ovanstående frågor skriftligen. Speciellt för utvecklingen av en företagsvision, guidade meditationer kan också bidra till att känslomässigt flyttas in i framtiden. Det är viktigt att gå mentalt in i en mer avlägsen framtid, minst 10 år.

Jag tror att den andra frågan "Vilka punkter kan vi genomföra i dag för att ta de första stegen?" är lika viktigt. Detta har lett till att ett antal punkter redan har genomförts.

Till översatte alla sin vision till ett gemensamt dokument och presenterade den för gruppen.

Resultat av workshopdelen

Sammantaget har denna del av verkstaden gett minst antal konkreta resultat som märks i vardagen. Enligt min mening är det därför nödvändigt från ledningens sida att fortsätta arbetet med att konkretisera visionen och även ta hänsyn till företagsstrategin.

I vårt specifika fall innebär detta:

Hur bidrar vi Raidboxes bidra till fler lika möjligheter?

Det koncisa uttalandet kommer från del 1 av verkstaden. Del 2 har bidragit till att identifiera en mängd olika sätt att göra detta möjligt.

Det fanns särskilt enighet om att erbjuda initiativ och ideella organisationer gratis hosting för att bidra till ökad lika möjligheter. Vissa sponsorer finns redan på detta område, men detta bör utvecklas ytterligare.

Steg 5: Formulera Syfte Uttalande

Tyvärr kom vi inte till sista steget av tidsskäl och kommer bara att ta upp det igen i år.

Sammantaget är tidpunkten redan mycket sportig och kräver en aktiv måtta från verkstadsledaren. Sessionerna skulle teoretiskt kunna genomföras i en timme vardera under en fyraveckorsperiod, sedan med en fem minuters upprepning av den första delen.

Raidboxes Gemensam bra verkstadsrutschbana 7

Syftet Uttalande, tror jag, kombinerar kunderna och företaget perspektiv mycket fint i ett koncist uttalande. Detta möjliggör bättre kommunikation mellan alla inblandade parter och, i lika med uppdraget, att förhålla sig till den i vardagen.

Ladda ner workshopdokumenten nu kostnadsfritt och anpassa dem efter dina behov.

Slutsats: Walk the talk

Raidboxes Gemensam bra verkstadsbild 8

Mina kolleger gjorde rätt i att göra narr av denna bild. Trots detta anser jag att det tydligen framgår vad som står på spel. Om fyra timmar kommer du inte att rädda världen. Inte ens på fyra dagar. Det är viktigt att ta de första stegen och fortsätta. Det är ett maraton.

Vi har uppnått alla målen med workshopen och den har redan haft en positiv inverkan på vår vardag. Detta är en stor framgång. Samtidigt gav workshopen en uppfattning om hur vi kan forma positiv förändring med ökande företagsstorlek. Och detta gör att vi vill ha mer och ger vårt arbete en djupare mening.

Slutsats: Imitera och kopiera uttryckligen önskas! Om du har några frågor eller feedback, lämna mig en kommentar.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.