Mer allmänt bra tack! Andra workshopen om mer hållbarhet

Johannes Benz Uppdaterad den 21 oktober 2020
10 Min.
RAIDBOXES Allmän välfärd Hållbarhet
Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

Mer allmänt bra tack! Detta var temat för vår första Impulsworkshops om företagsvision. På den andra dagen av workshopen tog vi fyra timmar att diskutera bidraget från RAIDBOXES för ett mer gemensamt bästa. Imitation önskas!

Med sin enorma torka och höga temperaturer var 2018 tyvärr igen ett rekordår, så att konsekvenserna av klimatförändringarna också kändes på egen hand. Politikerna kommer inte att kunna lösa problemet på egen hand. Alla är efterfrågade! Särskilt företag kan spela en särskild roll med sitt stora inflytande.

Därför har vi under 2018 tänkt mycket på hur vi RAIDBOXES Steg för steg, gör mer meningsfullt och göra ännu mer för det gemensamma bästa. Det första steget var vår Impulsverkstad, som har fått alla att vilja ha mer engagemang. Följande artikel visar hur du också kan utveckla ämnet meningsorientering och allmän välfärdsorientering som workshop i ditt företag.  

Workshopen består av totalt fem huvuddelar:

  • Ställa in sammanhang och förklara varför
  • Arbetet med uppdraget
  • Gemensamt vara / Överskottskontroll
  • Formulera visionen
  • Syfte Uttalande

Ladda ner verkstadsdokumenten nu utan kostnad och anpassa dem efter dina behov.

Steg 1: Ange sammanhang och förklara varför | 20 minuter

Det är till stor hjälp för verkstadsledaren att redan ha arbetat med hållbarhet och syfte. För att vänja sig rekommenderar jag att läsa några böcker, som jag i slutet av del 1 Rekommenderas.

När allt kommer omkring är det verkstadsledarens uppgift att sätta sammanhanget och förklara varför man behandlar ämnet i första hand. Här kan du inte bara förvänta dig att alla deltagare ska motiveras om det inte är klart i vilket övergripande sammanhang du flyttar.

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 1

Det är viktigt för verkstaden att konkretisera villkoren. Många saker brukar kastas i förvirring här. Det är viktigt att förklara hur du förstår det i ditt företag. Jag anser att det är viktigt att ha en bra balans. Med de termer jag menar följande:

Försäljning – som en symbol för ett ekonomiskt mått – är särskilt viktigt för investerare, anställda, grundare och leverantörer. Ett företag utan betydande försäljning kan inte agera hållbart. Jag anser därför att det är helt legitimt att faktiskt fokusera på denna storlek, särskilt i början. Försäljning och lönsamhet skapar grunden och den nödvändiga säkerheten för att kunna agera hållbart.

Det ärUppdrag riktar sig främst till kunden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder, partners och medarbetare frihet. Samhället har ingen av detta ännu. Samtidigt kan beslut för uppdraget vara dåliga rent ekonomiskt, om endast kortsiktiga vinster beaktas.

Det är Visionär enligt min mening nästan helt inriktad på samhället. I Del 1 Jag förklarar kriterierna för en god syn.

Det är Syfte kombinerar uppdraget och visionen i ett gemensamt uttalande. Jag anser att vissa syftesförklaringar är mer ett uppdrag. Det är viktigt att klargöra vad du menar med villkoren.

Viktigt:Ur min synvinkel kan en organisation alltid utvecklas för att tjäna samhället i hög grad i slutskedet. Detta förutsätter dock bara att du skapar ett högt värde för dina kunder (uppdrag) och att de är villiga att spendera pengar (försäljning). Som organisation måste du alltid göra en viss kompromiss och kan inte vända helt i en riktning (t.ex. bara det gemensamma bästa).

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 2

Dessutom finns det ett strukturellt problem med kapitalismen i vårt samhälle. Detta har varit känt i ekonomi under mycket lång tid och har varit ett ämne i evigheter. Privata aktörer gör ofta vinster på bekostnad av allmänheten. Negativa externa effekter, som klimatförändringar, betalas av allmänheten, t.ex. I själva verket skulle de behöva prissättas i och avsevärt minska vinsten.

Exempel Lufthansa

Exemplet med Lufthansa illustrerar detta lite. Framför allt vill jag inte framföra några direkta anklagelser mot Lufthansa. Problemet finns inom hela luftfartssektorn och andra industrier.

För att det ska vara normalt att bensin och diesel för bilar och lastbilar ådrar sig minst 30 procent i skatt, finns det ingen skatt på fotogen! Dessutom avbryts handeln med utsläppsrätter för långdistansflygningar, som står för de viktigaste koldioxidutsläppen.

Eftersom fotogen är en av de viktigaste kostnadsfaktorerna förutom personal och avskrivningar, är det lätt att beräkna vad som skulle hända med vinsten på 3,3 miljarder euro om denna kostnadsfaktor blir 20-30% dyrare. Det kommer definitivt att minskas även om det finns vissa prisökningar. Konsumenterna skulle i sin tur betala "rätt" priser.

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 3

Om luftfarten är ett negativt exempel här kan du föreställa dig vad som händer när varje företag inte bara betjänar sina kunder och direkta intressenter, utan också tjänar allmänheten. Vad skulle hända om det var socialt önskvärt för företagen att tjäna det gemensamma bästa och inte bara en frivillig bieffekt?

Vi som samhälle accepterar att den osynliga handen tar det gemensamma bästa i sina händer. Det vore bättre om alla arbetade för detta.

Resultatet skulle bli att företag och en stor massa små och medelstora företag bidrar till en positiv förändring, snarare än att tvingas av politikerna att minska de negativa effekterna något.

Workshop Att göra

Det är här den gemensamma goda ekonomin kommer in, vilket blir relevant i del 3 av verkstaden. Som workshopledare bör du kunna presentera detta ämne i en kort presentation. Som en förberedelse för detta rekommenderar jag att du Den offentliga välfärdsekonomin av Christian Felber.

Steg 2: Arbetet med uppdraget | 1 timme

I grundandet har vi ofta tänkt på vårt uppdrag i en liten cirkel. Men vi har aldrig diskuterat det i ett lag.

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 4

Frågan var därför först om alla känner sig känslomässigt bekväm med uppdraget "att ge kreativa mer frihet" och förstå samma sak.

Diskussionen var öppen för resultat och jag, som verkstadsledare, kunde också göra uttalanden om det. Som workshopledare är du dock i första hand ansvarig för att arbeta för konsensus och vid behov för att synkronisera olika ord som kan betyda detsamma.

Resultat av verkstadsdelen

Efter vår diskussion ändrades vårt uppdrag på följande sätt:

Ger dig mer frihet

Teamet kunde göra mycket mer med frihet än med termen "frihet" och den oklara innebörden av "kreativa", som redan var mycket bred i vårt land, ersatte vi med ordet "Dir". Att veta att detta också gäller oss som ett team.

Att väcka uppdrag till liv

Vad är ett uppdrag på papper värt om det inte lever? Nästa fråga i rundan är därför:

Har vi någonsin haft situationer där vi valde vårt uppdrag?

Denna fråga är oerhört viktig. För om inga beslut fattas efter ett uppdrag, är det inte värt någonting.

Skriv den här frågan på ett blädderblock och få exempel samlade. Själv blev jag positivt överraskad över hur många fall som kom tillsammans. Det bästa exemplet för oss är genomförandet av "Domäner" och "E-post". Dessa funktioner har alltid önskats av våra kunder för att få mer frihet. Rent ekonomiskt är dessa dock ganska ogynnsamma för oss.

Om det finns för få exempel, fråga dina workshop deltagare varför detta beror och vad som kan ändras i vardagen.

Diskussion om ett verkligt exempel

Det mest effektiva verktyget är dock att diskutera ett verkligt exempel där en del av teamet kan ha beslutat mot uppdraget.

I vårt fall:

"Bör en kund ha möjlighet att justera sitt betalningsintervall oberoende av sex till tre månader?"

Företagsekonomi har ett tydligt svar här och i en diskussion i en mindre grupp innan workshopen detta perspektiv hade vunnit. Kunden bör inte ges möjlighet eftersom detta innebär mindre pengar är tillgängliga för företaget.

Omedelbart efter att ha blivit mer medvetna om vårt uppdrag var svaret i gruppen tydligt: "Naturligtvis vill vi ge våra kunder friheten att själva bestämma vilket betalningsintervall de vill välja."

Vår viktigaste slutsats för vardagen

Varje RAIDBOXES Anställda kan använda vårt uppdrag som argument.

Efter denna workshop del, alla visste vårt uppdrag. Ännu viktigare, alla hade nu tillstånd att argumentera med det när det gällde företagens beslut.  

Kort därefter hade vi en diskussion om hur man ska gå vidare med PHP-uppdateringar. Är varje kund ansvarig för att utföra dem och är han skyldig att göra det? Detta skulle definitivt vara den enklare lösningen för oss.

Med hänsyn till vårt uppdrag, var resultatet att vi utvecklat en testmekanism för PHP-uppdateringen som automatiskt kontrollerar efter en automatisk uppdatering och spelar den gamla versionen tillbaka om det behövs. Samtidigt ges varje kund friheten att behålla sin gamla, något osäkra PHP-version i händelse av problem.

Bryta

Raster måste vara. Det är viktigt att efter en viss input och ansträngande diskussioner, är det möjligt att andas en sa'ling.  

Steg 3: Offentlig välfärd och överskottskontroll | 1 timme

Nästa del av workshopen kommer att fokusera på att öka medvetenheten om de olika hållbarhetsområdena. Balansräkningen för public service-tjänster är utmärkt i detta sammanhang, eftersom den har en 360-graders syn på en organisation och samtidigt är ett öppet men ändå mycket avancerat verktyg för att bedöma hållbarhet.

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 5


Detta är en välkommen förändring för deltagarna, eftersom verkstadsformatet ändras från en diskussion till ett grupparbete.

Workshop Att göra

Förfarandet är följande:

  1. Information om balansräkningen för public service-tjänster och förklaring av kategorierna
  2. Snabbtest för den offentliga välfärden i grupper om 2–3 med bedömning av status quo och förbättringsåtgärder
  3. En kort presentation av resultaten i gruppen

Som ett ytterligare stöd till grupparbetet fanns det en byrås balansräkning för offentliga tjänster, som kunde ge en mycket kortfattad översikt. För detaljerna fanns också arbetsboken i balansräkningen för public service-tjänster.

Även här komplett workshoppresentation och alla resurser att ladda ner.

De första resultaten av workshopdelen

På det hela taget har denna aspekt lett till en första medvetenhet om de tematiska områdena.

Särskilt positivt: Workshopen resulterade i den första insamlingskampanjen av teamet för missgynnade familjer under julsäsongen. Dessutom har vår BiteBox, som innehåller individuellt förpackade små snacks, ersatts av stora godisglas på initiativ av Leefke och Virginia, som vi fyller med hälsosamma mellanmål från grossistmarknaden för att spara förpackningsavfall. För detta ändamål förlitar vi oss nu på toalettpapper från Guld hink. Bakom detta finns ett ungt företag som tillsammans med Viva con Agua stöder sanitära projekt av Welthungerhilfe.

Jag anser att det är mycket tydligt att det är viktigt att utifrån ledningsnivån klargöra att hållbarhet uttryckligen önskas och kan genomföras.

Större områden har också införts, såsom införandet av ett program för medarbetardeltagande och registrering av arbetstid för att dokumentera och minska övertid.

Övertid var en talande punkt, särskilt när man bedömer public service balansräkning, eftersom lagets konsensus var att det var normalt att arbeta mycket i en start. Detta kan vara sant, men det minskar värdet i balansräkningen för offentliga tjänster och åtgärder bör vidtas för att förbättra på detta område på kort till medellång sikt.

Steg 4: Formulera en vision | 45 minuter

Som den sista delen av workshopen, det var nu en kort session i enskilda arbete.

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 6

Var och en kunde svara på ovanstående frågor skriftligen. Speciellt för utvecklingen av en företagsvision, guidade meditationer kan också bidra till att känslomässigt flyttas in i framtiden. Det är viktigt att flytta mentalt in i en mer avlägsen framtid, minst 10 år.

Jag anser att den andra frågan "Vilka punkter kan vi genomföra i dag för att ta de första stegen?" är lika viktig. Som ett resultat av detta har ett antal punkter redan genomförts.

Till översatte alla sin vision till ett gemensamt dokument och presenterade den för gruppen.

Resultat av verkstadsdelen

Sammantaget har denna del av verkstaden gett minst konkreta resultat som märks i vardagen. Enligt min mening är det därför nödvändigt för ledningen att fortsätta arbetet med att konkretisera visionen och även att ta hänsyn till företagets strategi.

I vårt specifika fall innebär detta:

Hur bidrar vi till RAIDBOXES lika möjligheter?

Det kortfattade uttalandet kommer från Del 1 av verkstaden. Del 2 har bidragit till att identifiera en mängd olika sätt att göra detta möjligt.

Det fanns särskilt en överenskommelse om att erbjuda gratis hosting till initiativ och ideella organisationer för att bidra till ökad lika möjligheter. Något sponsoren redan existerande i den här areal, utom den här skulle bli längre bort utveckla.

Steg 5: Formulera syfte uttalande

Tyvärr kom vi inte till det sista steget av tidsskäl och kommer bara att ta upp det igen i år.

Sammantaget är tidpunkten redan mycket sportig och kräver en aktiv återhållsamhet från verkstadsledaren. Sessionerna skulle teoretiskt kunna genomföras i en timme vardera under en fyraveckorsperiod, sedan med en fem minuters upprepning av den första delen.

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 7

Syftet uttalande, tror jag, kombinerar kunder och företagets perspektiv mycket fint i ett koncist uttalande. Detta möjliggör bättre kommunikation mellan alla inblandade parter och, liksom uppdraget, att relatera till den i vardagen.

Ladda ner verkstadsdokumenten nu utan kostnad och anpassa dem efter dina behov.

Slutsats: Gå på tal

RAIDBOXES Offentlig välfärd workshop Bild 8

Mina kolleger gjorde rätt i att göra narr av den här bilden. Jag anser dock att det klargör vad som står på spel. Om fyra timmar räddar du inte världen. Inte ens på fyra dagar. Det är viktigt att ta de första stegen och fortsätta. Det är ett maraton.

Vi har uppnått alla mål i workshopen och det har redan haft en positiv inverkan på vår vardag. Detta är en stor framgång. Samtidigt gav verkstaden en uppfattning om hur vi kan forma positiv förändring med ökande företagsstorlek. Och detta gör att vi vill ha mer och ger vårt arbete en djupare mening.

Slutsats:Efterföljer och copyingly önskat! Om du har några frågor eller feedback, lämna mig en kommentar.

Liknande artiklar

Kommentarer om den här artikeln

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är * Markerade.