Raidboxes hållbarhetsverkstad del 2

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Mer vanligt gott tack! Detta var ämnet för vår första impulsworkshop om företagsvision. På workshopens andra dag tog vi fyra timmar på oss att gå igenom bidraget från Raidboxes för mer allmänt gott. Imitation önskas!

Klimatförändringarnas konsekvenser kan nu också märkas på vår egen tröskel, till exempel genom enorm torka, översvämningar, stormar eller skogsbränder. Politiken kommer inte att kunna lösa problemet ensam. Alla är efterfrågade! Särskilt företag kan spela en särskild roll med sitt stora inflytande.

Därför har vi under 2018 tänkt mycket på hur vi ska Raidboxes Steg för steg, ge mer mening och gör ännu mer för det gemensamma bästa. Det första steget var vår impulsverkstad, som fick alla att vilja ha mer engagemang. Följande artikel visar hur du också kan vidareutveckla ämnet meningsorientering och orientering mot det gemensamma bästa som en workshop i ditt företag.  

Workshopen i fem steg

  • Sätt sammanhang och förklara "varför"
  • Arbetet med uppdraget
  • Gemensamt bästa / Överskott Kontrollera
  • Formulera visionen
  • Syfte Uttalande

Steg 1: Ställ in kontext och förklara varför | 20 minuter

För workshopledaren – i det här fallet mig – är det till stor hjälp att redan ha tagit itu med hållbarhet och syfte. För att bekanta dig rekommenderar jag läsningen, som jag har listat i slutet av del 1 .

Det är trots allt den ledande personens uppgift att sätta sammanhanget för workshopen och förklara varför man behandlar ämnet i första hand. Här kan du inte bara förvänta dig att alla deltagare ska vara motiverade att komma igång om det inte är klart i vilket övergripande sammanhang du rör dig.

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Det är viktigt för verkstaden att konkretisera terminologin. Många saker brukar trasslas till här. Det är viktigt att förklara hur du förstår det i ditt företag. Enligt min mening är det viktigt att ha en bra balans. Med termerna menar jag följande:

Försäljning - som en symbol för en ekonomisk indikator - är särskilt viktig för investerare, anställda, grundare och leverantörer. Ett företag utan betydande försäljning kan inte agera hållbart. Ur min synvinkel är det därför absolut legitimt, strängt taget nödvändigt, att fokusera på denna storlek, särskilt i början. Försäljning och lönsamhet skapar den grund och trygghet som krävs för att kunna agera hållbart.

Uppdraget riktar sig i första hand till kunden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder, partners och anställda frihet. Här drar samhället ännu inte nytta av det. Samtidigt kan beslut för uppdraget vara dåliga rent ekonomiskt, om endast kortsiktiga vinster beaktas.

Ur min synvinkel är visionen nästan helt inriktad på samhället. I artikeln om Workshop del 1 förklarar jag kriterierna för en god vision.

Syftet kombinerar uppdraget och visionen i ett gemensamt uttalande. Ur min synvinkel representerar vissa syftesförklaringar mer av ett uppdrag. Det viktiga här är helt enkelt att klargöra vad du menar med villkoren.

Viktigt: Ur min synvinkel kan en organisation alltid utvecklas för att tjäna samhället i hög grad i det sista steget. Detta förutsätter dock bara att företaget skapar ett högt värde för sina kunder (uppdrag) och att de är villiga att spendera pengar på det (försäljning). Som organisation måste du alltid hantera en viss avvägning och kan inte helt svänga i en riktning (t.ex. bara för det gemensamma bästa).

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Dessutom finns det ett strukturellt problem med kapitalismen i vårt samhälle. Detta har varit känt inom ekonomi under mycket lång tid och har varit ett ämne i evigheter. Privata aktörer gör ofta vinster på bekostnad av allmänheten. Negativa externa effekter som klimatförändringar betalas av allmänheten, till exempel med miljarder i subventioner för skördeförluster 2018. Egentligen skulle dessa behöva prissättas in och avsevärt minska vinsten.

Exempel Lufthansa

Exemplet lufthansa illustrerar detta lite. Jag vill särskilt inte komma med några direkta anklagelser mot Lufthansa. Problemet finns inom hela luftfartssektorn och andra industrier.

Medan normal bensin och diesel för bilar och lastbilar är föremål för minst 30% av skatterna, finns det ingen skatt på fotogen. Dessutom avbryts handeln med utsläppsrätter för långdistansflygningar, som till stor del är ansvariga för CO2.

Eftersom fotogen är en av de viktigaste kostnadsfaktorerna tillsammans med personal och avskrivningar är det lätt att beräkna vad som skulle hända med vinsten på 3,3 miljarder euro om denna kostnadsfaktor blev 20-30 procent dyrare. Det minskar definitivt även med vissa prisökningar. Konsumenterna skulle i sin tur betala "rätt" priser.

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Om luftfarten är ett negativt exempel här kan man föreställa sig vad som händer när varje företag tjänar inte bara sina kunder och direkta intressenter utan också allmänheten. Vad skulle hända om det var socialt önskvärt för företag att tjäna det allmänna bästa och detta inte bara är en frivillig bieffekt?

Vi som samhälle accepterar att den osynliga handen tar det gemensamma bästa i sina händer. Det vore bättre om alla arbetade för detta.

Resultatet skulle bli att företag och en stor massa små och medelstora företag bidrar till positiva förändringar, snarare än att politikerna tvingas att minska de negativa effekterna något.

Workshop To-Dos

Det är här ekonomin för det gemensamma bästa kommer in, vilket blir relevant i del 3 av workshopen. Som workshopledare ska du kunna presentera detta ämne i en kort föreläsning. Som förberedelse för detta rekommenderar jag att du läser boken Ekonomi för det gemensamma bästa av Christian Felber.

Steg 2: Arbetet med uppdraget | 1 timme

I grundarteamet har vi ofta tänkt på vårt uppdrag i en liten cirkel. Men vi har aldrig diskuterat det som ett lag.

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Den första frågan var därför om alla känner sig känslomässigt bekväma med uppdraget att "ge kreatörer mer frihet" och förstår samma sak genom det.

Diskussionen här var öppen och jag som workshopledare kunde också uttala mig om det. Först och främst är du dock ansvarig för att som workshopledare arbeta mot en samsyn och eventuellt olika ord som kan betyda samma sak bättre.

Resultat från verkstadsenheten

Efter vår diskussion ändrades vårt uppdrag på följande sätt:

Att ge dig mer frihet

Teamet kunde göra mycket mer med frihet än med termen "frihet" och den oklara innebörden av "kreativa", som redan var mycket bred i vårt land, ersatte vi med ordet "Dir". Att veta att detta även gäller oss som ett lag.

Att väcka mission till liv

Vad är ett uppdrag på papper värt om det inte är levt? Nästa fråga i omgången är därför:

Har vi någonsin haft situationer där vi valde vårt uppdrag?

Denna fråga är oerhört viktig. För om inga beslut fattas efter ett uppdrag, är det inte värt någonting.

Skriv den här frågan på ett blädderblock och få exempel samlade. Själv blev jag positivt överraskad över hur många fall som kom samman. Det bästa exemplet hos oss är implementeringen av "domäner" och "e-postmeddelanden". Våra kunder har alltid velat ha dessa funktioner för att få mer frihet. Rent ekonomiskt är dessa dock ganska ogynnsamma för oss.

Om det finns för få exempel, fråga deltagarna i din workshop vad detta är och vad som kan ändras i vardagen.

Diskussion om ett verkligt exempel

Det mest effektiva verktyget är dock att diskutera ett verkligt exempel där en del av teamet kan ha beslutat sig för att inte ha uppdraget.

I vårt fall:

"Ska en kund ha möjlighet att självständigt justera betalningsintervallet nedåt från sex till tre månader?"

Företagsekonomin har här ett tydligt svar och i en diskussion i en mindre grupp innan workshopen detta perspektiv hade fått. Kunden ska inte ges möjlighet eftersom detta innebär mindre pengar är tillgängliga för företaget.

Direkt efter att vi blev mer medvetna om vårt uppdrag här blev svaret i gruppen tydligt: "Självklart vill vi ge våra kunder friheten att själva bestämma vilket betalningsintervall de vill välja."

Förmodligen vår viktigaste slutsats för vardagen: Varje Raidboxes Teammedlem kan använda vårt uppdrag som ett argument för beslut!

Efter denna session av workshopen visste alla vårt uppdrag. Ännu viktigare var att alla nu hade tillåtelse att argumentera med det när det gällde affärsbeslut.  

Kort därefter hade vi diskussionen om proceduren för PHP-uppdateringar. Är kunderna själva ansvariga för att utföra dem och är de skyldiga att göra det? Detta skulle definitivt vara den enklare lösningen för oss.

Med hänsyn till vårt uppdrag var resultatet att vi utvecklade en kontrollmekanism för PHP-uppdateringen, som automatiskt kontrollerar efter en automatisk uppdatering och vid behov återställer den gamla versionen. Samtidigt ges våra kunder friheten att behålla sin gamla, något osäkra PHP-version vid problem.

Bryta

Raster måste vara. Det är viktigt att det efter en viss input och utmattande diskussioner, är möjligt att andas en sa'ling.  

Steg 3: Offentlig välfärd och överskottskontroll | 1 timme

Nästa workshopavsnitt handlar om att medvetandegöra teamet för de olika hållbarhetsområdena. Common Good Balance Sheet är idealisk i detta sammanhang, eftersom den tar en 360-graders syn på en organisation och samtidigt är ett öppet men redan mycket väl utvecklat verktyg för att utvärdera hållbarhet.

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet


Detta är en välkommen förändring för deltagarna, eftersom workshopformatet ändras från en diskussion till ett grupparbete.

Workshop To-Dos

Förfarandet är följande:

  • Briefing om balansräkningen för den offentliga tjänsten och förklaring av kategorierna
  • Offentliga välfärd balans snabbtest i grupper om 2-3 med bedömning av status quo och förbättringsåtgärder
  • En kort presentation av resultaten i gruppen

Som en extra hjälp för grupparbetet fanns det en byrås offentliga tjänstebalansräkning, som kunde ge en mycket kortfattad översikt. För detaljerna fanns också arbetsboken i public service balansräkningen.

Första resultaten från verkstadsenheten

På det hela villolag har denna aspekt lett till en första medvetenhet om de tematiska områdena.

Särskilt positivt: Workshopen har resulterat i en första insamlingskampanj av teamet för missgynnade familjer under julsäsongen. Dessutom, på initiativ av Leefke och Virginia, ersattes vår BiteBox, som innehåller individuellt förpackade små snacks, av stora godisburkar, som vi fyller med hälsosamma snacks från grossistmarknaden för att spara förpackningsavfall. För detta förlitar vi oss nu på toalettpapper från Goldeimer. Bakom detta står ett ungt företag som tillsammans med Viva con Agua stödjer Welthungerhilfe sanitetsprojekt.

På det hela villolag har denna aspekt lett till en första medvetenhet om de tematiska områdena.

Enligt min mening är det mycket tydligt att det är viktigt att av ledningsnivå klargöra att hållbarhet är uttryckligen önskad och kan genomföras.

Större områden har också införts, såsom införandet av ett program för medbestämmande av anställda och registrering av arbetstid för att dokumentera och minska övertid.

Övertid var en diskussionspunkt, särskilt vid utvärdering av balansräkningen för det allmänna bästa, eftersom lagets konsensus var att det var normalt att arbeta mycket i en start. Även om detta kan vara sant minskar det värdet på balansräkningen för det allmänna bästa och åtgärder bör vidtas för att förbättra sig på detta område på kort till medellång sikt.

Steg 4: Formulera en vision | 45 minuter

Som den sista enheten i workshopen var det nu en kort session i individuellt arbete.

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Var och en kunde svara på ovanstående frågor skriftligen. Speciellt för utvecklingen av en företagsvision, guidade meditationer kan också bidra till att känslomässigt flyttas in i framtiden. Det är viktigt att gå mentalt in i en mer avlägsen framtid, minst 10 år.

Jag tror att den andra frågan "Vilka punkter kan vi genomföra i dag för att ta de första stegen?" är lika viktigt. Detta har lett till att ett antal punkter redan har genomförts.

Till översatte alla sin vision till ett gemensamt dokument och presenterade den för gruppen.

Resultat från verkstadsenheten

Sammantaget gav denna del av workshopen minst konkreta resultat som märks i vardagen. Enligt min mening är det därför nödvändigt från ledningens sida att fortsätta arbetet med konkretiseringen av visionen och att införliva den i företagsstrategin.

I vårt specifika fall innebär detta:

Hur bidrar vi Raidboxes bidra till fler lika möjligheter?

Det kortfattade uttalandet kommer från del 1 av workshopen. Del 2 har bidragit till att lyfta fram en mängd olika sätt att göra detta möjligt.

Det fanns särskilt enighet om att erbjuda initiativ och ideella organisationer gratis hosting för att bidra till ökad lika möjligheter. Vissa sponsorer finns redan på detta område, men detta bör utvecklas ytterligare.

Steg 5: Formulera Syfte Uttalande

Tyvärr kom vi inte till sista steget av tidsskäl och kommer bara att ta upp det igen i år.

Sammantaget var schemat redan mycket sportigt och krävde en aktiv måttlighet från mig som workshopledare. Sessionerna skulle teoretiskt också kunna genomföras under en period av fyra veckor i en timme vardera, sedan med en fem minuters upprepning av den första delen.

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Syftesförklaringen kombinerar enligt min mening kunderna och det sociala perspektivet mycket snyggt i ett kortfattat uttalande. Detta möjliggör bättre kommunikation mellan alla inblandade parter och skapar, precis som uppdraget, att hänvisa till det i vardagen.

Slutsats: Walk the talk

Mer gemensamt bra tack! Andra workshop om mer hållbarhet

Mina kollegor har med rätta gjort narr av den här bilden. Ändå gör det enligt min mening det klart vad det handlar om. Du kommer inte att rädda världen på fyra timmar. Inte ens på fyra dagar. Det är viktigt att ta de första stegen och fortsätta. Det är ett maraton!

Vi har uppnått alla målen med workshopen och den har redan haft en positiv inverkan på vår vardag. Detta är en stor framgång. Samtidigt gav workshopen en uppfattning om hur vi kan forma positiv förändring med ökande företagsstorlek. Och detta gör att vi vill ha mer och ger vårt arbete en djupare mening.

Slutsats: Imitation och kopiering uttryckligen önskas! Om du har några frågor eller feedback, vänligen lämna mig en kommentar.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.