promocja go-digital

go-digital: Finansowanie projektów WordPress

Na stworzenie strony internetowej w systemie WordPress lub WooCommerce można przeznaczyć do 16 500 euro - w ramach programu go-digital. Które projekty otrzymują dofinansowanie? A jakie są wymagania? 10 pytań do Nilsa Hocke z naszej agencji AgenturWebfox.

Nils, kto otrzymuje fundusze z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi)? A czym dokładnie jest zasada de minimis?

Strony internetowe mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 16.500 €, ponieważ posiadamy akredytację dla Modułu 2 "Cyfrowy rozwój rynku" i Modułu 3 "Cyfrowe procesy biznesowe". Moduły te mogą być łączone ze sobą.

Finansowanie jest dostępne dla przedsiębiorstw handlowych (MŚP), w tym przedsiębiorstw rzemieślniczych, posiadających potencjał technologiczny. Muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Mniej niż 100 pracowników (w oparciu o ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
 • W roku poprzedzającym zawarcie umowy, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie większa niż 20 milionów euro
 • Kwalifikowalność do finansowania w ramach rozporządzenia de minimis, więcej na ten temat za chwilę.
 • Stałe przedsiębiorstwo lub oddział w Niemczech

Patrz również FAQ na temat go-digital na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Rozporządzenie de minimis zasadniczo stanowi, że przedsiębiorstwo nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro dotacji w ciągu trzech lat podatkowych.

go-digital: Finansowanie projektów WordPress
Portal informacyjny go-digital

Analiza wymagań

Cały proces aplikacji brzmi dość skomplikowanie... Jakie są Twoje doświadczenia, jakie są szanse na otrzymanie dofinansowania? A jak pomóc w aplikacji?

Proces składania wniosków nie jest tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, trzeba wcześniej przemyśleć cele projektu i korzyści z innowacji dla klienta, ale my i tak to robimy. Potem trzeba sporządzić szczegółowy plan projektu i podpisać kilka dokumentów, ale to tyle 🙂 Potrzebujemy trochę dodatkowej pracy od klienta w zakresie danych o obrotach itp. ale to wszystko.

Jeśli my i klient nie jesteśmy jeszcze pewni, co chcemy osiągnąć dzięki dofinansowaniu, możemy na początku projektu przeprowadzić analizę potencjału. Może to zająć maksymalnie 2 dni konsultacyjne, ale można to wykorzystać na przykład do przeprowadzenia na początku warsztatów dotyczących wymagań, aby dla wszystkich zaangażowanych w projekt stało się jasne, co chcą osiągnąć na końcu.

Jak dotąd, wszystkie nasze wnioski przeszły. Oczywiście zdarzały się tu i ówdzie zapytania, ale naprawdę bardzo nieliczne. Ale my zajmujemy się całkowicie aplikacją, więc klient nie musi się o to martwić.

Co dokładnie można za jego pomocą promować, czy masz jakieś przykłady projektów ze świata WordPressa?

Opisano tutaj, co teoretycznie może być wspierane w ramach modułów, np. opracowanie specyficznej dla przedsiębiorstwa strategii marketingu online lub stworzenie profesjonalnej obecności w Internecie na potrzeby marketingu. Pozwólcie jednak, że podsumuję niektóre z naszych dotychczasowych projektów:

Klient 1 od wielu lat doradza i wspiera innowacyjne firmy i start-upy w branży ubezpieczeniowej na terenie całego kraju. W tym celu zespół tworzy i opracowuje różnorodne koncepcje i produkty ubezpieczeniowe, które są specjalnie dostosowane do wymagań branży eventowej. Dla klientów końcowych opracowali w przeszłości własny kalkulator internetowy do zawierania ubezpieczeń na wypadek zdarzeń tymczasowych.

W ramach projektu digitalizacji mieliśmy wprowadzić system sklepu internetowego i udostępnić klientom nasze produkty za pośrednictwem wielu kanałów. Wyznaczono następujące cele:

 • Opracowanie strategii marketingowej online dla cyfrowej dystrybucji branżowych rozwiązań ubezpieczeniowych
 • Stworzenie struktury niezbędnej do sprawnej realizacji strategii, w tym uwzględnienie aktualnego stanu bezpieczeństwa IT
 • Stworzenie nowej, nowoczesnej strony firmowej w systemie WordPress
 • Zestaw do budowania stron docelowych z WordPress
 • Integracja systemu sklepu internetowego do sprzedaży polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem wielu kanałów.
 • Wprowadzenie śledzenia/monitoringu w celu oceny i oszacowania celów marketingowych

Cele i grupy docelowe

Klient 2 również jest z branży ubezpieczeniowej. Staje przed wyzwaniem, jakim jest coraz trudniejsze znalezienie czasu dla klientów, by móc im odpowiednio służyć. Powodem są stale rosnące wymagania administracyjne i prawne. Dlatego celem było sprostanie stale rosnącym wymaganiom klientów poprzez nową tożsamość marki i digitalizację procesów biznesowych. Na przykład, jeśli chodzi o szybsze i prostsze kanały komunikacji. Te cele zostały wyznaczone tutaj:

 • Nowy projekt strony internetowej
 • Stworzenie nowej, nowoczesnej strony firmowej w systemie WordPress
 • Optymalizacja SEO
 • Wprowadzenie śledzenia/monitoringu w celu oceny i oszacowania celów marketingowych
 • Utworzenie na stronie internetowej obszaru "Serwis", za pomocą którego klienci mogą bezpośrednio online dokonywać procesów obsługi reklamacji, zmian w danych podstawowych lub powiadomień o zmianach.
 • Założenie bloga, aby dostarczać klientom zawsze aktualnych informacji

Klient 3 pochodzi z branży eventowej i potrzebuje profesjonalnej obecności w Internecie. Potrzebują one również platformy do digitalizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i rodzin, w tym wprowadzenia odpowiednich cyfrowych procesów biznesowych. W ramach analizy potencjału opracowujemy z klientem w warsztacie dokładne wymagania, aby następnie rozpocząć fazę realizacji.

W fazie realizacji poświęcamy się przede wszystkim koncepcji - zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym - w celu opracowania optymalnego rozwiązania dla klienta. Szczególnie ważna jest tutaj wizualna i techniczna interakcja pomiędzy stroną internetową a platformą produktową, tak aby odwiedzający odczuwali jak najmniejszą przerwę w korzystaniu z niej. Powinno to zwiększyć zaufanie do platformy, ponieważ odwiedzający powinni ostatecznie również kupować produkty.

Większy popyt przez Coronę

Jaką rolę odgrywa tutaj obecna sytuacja Corony? Czy odczuwa Pan zwiększony popyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw? I jak sobie z tym radzisz?

Zapotrzebowanie na finansowanie projektów związanych z digitalizacją wśród małych i średnich przedsiębiorstw zawsze było duże, ponieważ dla większości z nich oznacza to początkowo inwestycję w coś "nowego". Sytuacja z Coroną oczywiście to spotęgowała, ponieważ wiele modeli i procesów biznesowych nie funkcjonuje już tak, jak przed pandemią. W dodatku nagle pojawia się wiele różnych "ofert finansowania" i łatwo stracić orientację.

Zajmujemy się tym w sposób dość przejrzysty i prowadzimy naszych klientów za rękę przez cały proces. Ponadto, w naturalny sposób rozwinęliśmy świadomość, którzy klienci i jakie projekty mogą być w ogóle wspierane. Postrzegamy to jako swego rodzaju zadanie doradcze dla nas. Ale musimy też być nieco elastyczni, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności, bo na pieniądze od rządu federalnego trzeba trochę poczekać.

Jest wiele sektorów, które muszą nadrobić zaległości, jeśli chodzi o obecność w Internecie. Jak dokładnie wygląda dla Ciebie konsulting? Jak pozbyć się niepewności co do zespołów? A jak określić, jakie są rzeczywiste potrzeby, aby nie planować ich na wyrost?

Nie znajdujemy drogi do cyfrowej przyszłości, ale do wspólnej. To jest dokładnie to, o czym pamiętamy dla siebie i naszych klientów. Wiemy, że temat cyfryzacji wywołuje niepewność, szczególnie wśród naszych klientów. Dlatego też staramy się zabierać je ze sobą przez całą drogę. Zwykle zaczynamy od początku, ponieważ klienci często mają trudności z właściwym przekazaniem swoich wymagań.

Oznacza to: włączamy pracowników klienta do naszych procesów. Stają się oni częścią zespołu i przyjmują aktywną rolę. Dlatego każdy projekt rozpoczynamy od warsztatów lub kick-off. W tym warsztacie przyglądamy się celom naszych klientów i ich grupom docelowym, ponieważ zazwyczaj jest to już inaczej postrzegane.

W idealnym przypadku staramy się najpierw zaoferować fazę koncepcyjną obejmującą zarządzanie wymaganiami, aby wspólnie określić dokładny zakres. Dzięki temu możemy znacznie dokładniej opracować to, co zostanie wdrożone. Oczywiście, ułatwia to również planowanie i czyni je bardziej przejrzystym dla nas i dla klienta.

Strona internetowa jako podstawa

Jak argumentować, gdy pada argument: "Facebook & Co. są wystarczające dla naszego marketingu"?

To zawsze zależy od tego, jaki jest cel klienta. A przede wszystkim, do jakich grup docelowych chce się zwrócić. Jeśli jego grupa docelowa jest głównie na Facebooku & Co. to może to wystarczy, ale wątpię. Zasadniczo, zawsze staramy się patrzeć najpierw na użytkownika. Na tej podstawie tworzymy nasze rekomendacje dotyczące właściwego marketingu mix. Uważamy jednak, że posiadanie własnej strony internetowej jest niezbędne. Jest to cyfrowy dom, który może być obsługiwany niezależnie od platformy.

Masz kilku klientów w sektorze zdrowia. Jakie masz rady, gdy przestarzałe strony internetowe spotykają się z silnym wzrostem popytu przy niskim budżecie?

Pierwsze kroki można podjąć nawet przy niewielkim budżecie. Ważne jest, aby wspólnie z klientem określić cel, a następnie wskazać drogę do jego osiągnięcia. Na początku może to wymagać nieco więcej pracy. Ale jednocześnie ułatwia to określenie mapy drogowej, którą można następnie realizować małymi krokami.

Zawsze staramy się przekazać tę ideę MVP(Minimum Viable Product), nawet jeśli masz do dyspozycji duże budżety. Chcemy robić małe kroki tak szybko, jak to możliwe, z tak dużą wartością dodaną, jak to możliwe, budować je stopniowo i zawsze otrzymywać informacje zwrotne od użytkowników. Jest to najlepszy sposób, aby zapewnić, że nie przegapić cel w końcu, zwłaszcza gdy budżet jest ograniczony...

Właściwy Hosting WordPress

Jesteś PARTNEREM BIZNESOWYM serwisu Raidboxes. Co Cię przekonało? A jak do tej pory układa się współpraca?

Bardzo cenimy sobie silną sieć partnerską. Z naszego punktu widzenia nie powinno zabraknąć Raidboxes , zwłaszcza że jesteśmy przekonani do tego produktu i Twojego hostingu WordPress. Ostatecznie przekonał nas ogólny pakiet Raidboxes. Ale przede wszystkim także rozmowy z poszczególnymi osobami. Po prostu mamy tę samą ideę partnerstwa strategicznego - to był dla nas czynnik decydujący. Fakt, że robimy również coś dobrego dla klimatu, dopełnia całości z naszego punktu widzenia.

Co sprawia, że dobry hosting WordPress dla Ciebie?

Oczywiście, przede wszystkim wszystko musi działać technicznie, i tak właśnie jest. Jednak to, co nas naprawdę przekonało, to prostota i usługi oferowane od A do Z. Od tworzenia strony BOX, przez aktywację certyfikatu SSL, po pomoc techniczną - praca z Raidboxes jest po prostu przyjemna. I nie potrzebujesz już administratora serwera 🙂

Kilka słów o Tobie i agencjiWebfox?

Jako członek zespołu zarządzającego, jestem odpowiedzialny za NewBiz i naszą sieć partnerską. Zajmuję się również programem finansowania Go Digital. AgencjaWebfox jest agencją digitalową typu full-service, składającą się z 25 specjalistów. Pracujemy i żyjemy w sieci od ponad 20 lat.

Naszą pasją i wiedzą dzielimy się z naszymi klientami. Jesteśmy cyfrowymi tubylcami ze zrozumieniem dla średnich przedsiębiorstw i wszechstronnymi perspektywami - z naszego doświadczenia z dużymi markami i małymi firmami. Wystarczająco duża, aby móc obsługiwać złożone projekty średniej wielkości. I na tyle małe, by móc szybko i bez zbędnej biurokracji dotrzeć do naszych klientów.

Pytania dotyczące go-digital

Jakie masz pytania dotyczące finansowania go-digital? Zachęcamy do korzystania z funkcji komentarzy. Chcesz poznać więcej wskazówek dotyczących WordPressa i strony WooCommerce? Następnie śledź nas na Twitterze, Facebooku lub za pośrednictwem naszego biuletynu.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.