go-digital: finansowanie projektów WordPress

7 Min.
promocja cyfrowa

Strona internetowa WordPress lub WooCommerce może być finansowana w wysokości do 16.500 euro - w ramach programu go-digital. Które projekty otrzymują finansowanie? A jakie są wymagania? 10 pytań do Nilsa Hocke'a od naszego partnera agencyjnego Agencja Webfox.

Nils, kto otrzymuje fundusze z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi)? A jaka jest dokładnie zasada de minimis?

Strony internetowe mogą być wspierane kwotą do 16.500 €, ponieważ jesteśmy akredytowani do modułu 2 "Rozwój rynku cyfrowego" i modułu 3 "Cyfrowe procesy biznesowe". Moduły te mogą być łączone ze sobą.

Wsparcie jest dostępne dla przedsiębiorstw handlowych (MŚP), w tym dla rzemiosła posiadającego potencjał technologiczny. Muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Mniej niż 100 pracowników (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
 • w roku poprzedzającym zawarcie umowy - roczny obrót lub roczna suma bilansowa nieprzekraczająca 20 mln EUR
 • Kwalifikowalność na mocy rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis, więcej
 • Stały zakład lub oddział w Niemczech

Patrz również FAQ o go-digitale na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki. zasada de minimis Zasadniczo stwierdza, że firma nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro dotacji w trzech latach podatkowych.

go-digital: finansowanie projektów WordPress
Portal informacyjny go-digital

Analiza wymogu

Cała ta sprawa brzmi dość skomplikowanie, jeśli chodzi o składanie wniosków... Jakie są twoje doświadczenia, jakie masz szanse na otrzymanie dotacji? A jak ty pomagasz przy aplikacji?

Proces aplikacji nie jest tak skomplikowany, jak można by sądzić. Oczywiście, trzeba z wyprzedzeniem myśleć o celach projektu i korzyściach płynących z innowacyjności dla klienta, ale i tak to właśnie robimy. Następnie należy sporządzić szczegółowy plan projektu i podpisać kilka dokumentów i to wszystko. 🙂. Potrzebujemy trochę informacji od klienta w zakresie danych dotyczących sprzedaży itp.

Jeśli my i klient nie jesteśmy jeszcze pewni, co chcemy osiągnąć dzięki finansowaniu, możliwe jest również przeprowadzenie analizy potencjału na początku projektu. Może to trwać maksymalnie 2 dni robocze, ale można to wykorzystać na przykład na rozpoczęcie warsztatów dotyczących wymagań, aby wszyscy zainteresowani mieli większą jasność, co ostatecznie chcą osiągnąć.

Do tej pory wszystkie nasze aplikacje przeszły. Tu i ówdzie, oczywiście, pojawiło się kilka pytań, ale naprawdę tylko kilka. Ale my przejmujemy aplikację całkowicie, więc klient nie musi się o nią martwić.

Co dokładnie można dzięki temu promować, czy masz kilka przykładów projektów ze świata WordPress ?

Co dokładnie może być teoretycznie obsługiwane w ramach modułów tu jest napisaneNa przykład opracowanie specyficznej dla danej firmy strategii marketingowej w Internecie lub ustanowienie profesjonalnej obecności w Internecie do celów marketingowych. Ale pozwólcie mi podsumować niektóre z naszych poprzednich projektów:

Klient 1 od wielu lat doradza i wspiera innowacyjne firmy i start-upy na terenie całego kraju w sektorze ubezpieczeń. Zespół tworzy i projektuje różne koncepcje i produkty ubezpieczeniowe, które są specjalnie dostosowane do wymagań branży eventowej. W przeszłości opracowali oni swój własny kalkulator internetowy dla klientów końcowych do zawierania tymczasowych ubezpieczeń na wypadek awarii.

W ramach projektu digitalizacji mieliśmy wprowadzić system sklepów internetowych i udostępnić nasze produkty klientom poprzez wiele kanałów w sposób ukierunkowany. Zostały wydane następujące cele:

 • Opracowanie strategii marketingowej online w zakresie cyfrowej dystrybucji branżowych rozwiązań ubezpieczeniowych
 • Stworzenie struktury niezbędnej do skutecznej realizacji strategii, w tym uwzględnienie obecnego stanu bezpieczeństwa informatycznego
 • Stworzenie nowej, współczesnej strony korporacyjnej z WordPress
 • Zestaw do lądowania z WordPress
 • Integracja systemu sklepu internetowego do dystrybucji polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem wielu kanałów
 • Wprowadzenie śledzenia/monitorowania w celu oceny i oszacowania celów marketingowych

Cele i grupy docelowe

Klient 2 jest również z branży ubezpieczeniowej. Stoi on przed wyzwaniem, że coraz trudniej jest znaleźć czas potrzebny na odpowiednią opiekę nad klientem. Wynika to ze stale rosnących wymogów administracyjnych i prawnych. Dlatego celem było sprostanie stale rosnącym wymaganiom klientów poprzez nową tożsamość marki i zdigitalizowane procesy biznesowe. Na przykład, jeśli chodzi o szybsze i łatwiejsze kanały komunikacji. To tutaj wyznaczono te cele:

 • Nowy wygląd strony internetowej
 • Stworzenie nowej, współczesnej strony korporacyjnej z WordPress
 • Optymalizacja SEO
 • Wprowadzenie śledzenia/monitorowania w celu oceny i oszacowania celów marketingowych
 • Utworzenie obszaru "Serwis" na stronie internetowej, który umożliwia klientom dokonywanie procesów obsługi reklamacji, zmian danych głównych lub powiadomień o zmianach bezpośrednio online
 • Stworzenie bloga, który będzie dostarczał klientom aktualnych informacji w każdej chwili.

Klient 3 pochodzi z branży eventowej i potrzebuje profesjonalnej obecności w Internecie. Również platforma do digitalizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i rodzin, w tym wprowadzenia odpowiednich cyfrowych procesów biznesowych. W ramach analizy potencjału w warsztacie wspólnie z klientem opracowujemy dokładne wymagania, aby następnie rozpocząć fazę realizacji.

W fazie wdrożeniowej poświęcamy się przede wszystkim koncepcji - zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym - w celu opracowania optymalnego rozwiązania dla klienta. Zarówno wizualna, jak i techniczna interakcja pomiędzy stroną internetową a platformą produktową ma szczególne znaczenie dla zapewnienia, że odwiedzający nie odczują żadnej przerwy w korzystaniu z niej. Ma to na celu zwiększenie zaufania do platformy, ponieważ odwiedzający powinni ostatecznie również kupować produkty.

Większy popyt dzięki Coronie

Jaką rolę odgrywa tu obecna sytuacja koronna, czy odczuwa pan zwiększony popyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw? A jak ty sobie z tym radzisz?

Potrzeba dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw na projekty związane z digitalizacją zawsze była wysoka, ponieważ dla większości z nich oznacza to początkowo inwestycję w coś "nowego". Sytuacja koronacyjna oczywiście to wzmocniła, ponieważ wiele modeli biznesowych i procesów nie funkcjonuje już tak, jak przed pandemią. Ponadto, nagle pojawia się wiele różnych "ofert dotacji" i łatwo jest zgubić ślad.

Zajmujemy się tym w całkowicie przejrzysty sposób i podczas całego procesu bierzemy naszych klientów za rękę. Ponadto, oczywiście, rozwinęliśmy zrozumienie, którzy klienci i jakiego rodzaju projekty mogą być w ogóle wspierane. Widzimy więc z nami pewien rodzaj zadania doradczego. Ale musimy też być do pewnego stopnia elastyczni, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności, ponieważ trzeba trochę poczekać na pieniądze od rządu federalnego.

Istnieje wiele branż, które mają wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o obecność w Internecie. Jak dokładnie wygląda konsultacja z tobą? Jak wyciągnąć niepewność z zespołów? I jak ustalić, jaka jest rzeczywista potrzeba, aby można było planować z wyprzedzeniem?

Nie znajdziemy własnej drogi do cyfrowej przyszłości, ale raczej wspólną. To jest dokładnie to, o czym pamiętamy dla siebie i naszych klientów. Wiemy, że temat cyfryzacji powoduje niepewność, szczególnie wśród naszych klientów. Dlatego staramy się zabrać je ze sobą na całą drogę. I zazwyczaj zaczynamy od samego początku, ponieważ klienci często mają trudności z prawidłowym przekazaniem swoich wymagań.

Oznacza to: integrujemy pracowników naszych klientów w nasze procesy. Stają się częścią zespołu i odgrywają aktywną rolę. Dlatego każdy projekt z nami zaczyna się od warsztatu lub inauguracji. W tym warsztacie, czy też kickoffie, przyglądamy się celom naszych klientów i ich grup docelowych, ponieważ zazwyczaj jest już inny odbiór.

Najlepiej byłoby, gdybyśmy najpierw spróbowali zaoferować fazę koncepcyjną obejmującą zarządzanie wymaganiami w celu wspólnego określenia dokładnego zakresu. W ten sposób będziemy mogli znacznie dokładniej określić, co zostanie wdrożone. To oczywiście sprawia, że planowanie jest znacznie łatwiejsze i bardziej przejrzyste dla nas i dla klienta.

Strona internetowa jako podstawa

Jak się kłócicie, gdy przychodzi argument: "Facebook & Co. wystarczą dla naszego marketingu"?

To zawsze zależy od tego, czego chce klient. A przede wszystkim, do jakich grup docelowych chce się zwrócić. Jeśli jego grupa docelowa znajduje się głównie na Facebooku & Co, to może to wystarczyć, ale wątpię w to. Zasadniczo zawsze staramy się najpierw spojrzeć na użytkownika. Na tej podstawie przedstawiamy nasze rekomendacje dotyczące właściwej mieszanki marketingowej. Ale już teraz uważamy, że własna strona internetowa jest niezbędna. Jest to dom cyfrowy, który może być obsługiwany niezależnie od platformy.

Masz kilku klientów opieki zdrowotnej. Jaka jest Twoja rada, gdy przestarzałe strony internetowe spotykają się z silnym wzrostem popytu i jednocześnie niskim budżetem?

Możesz też stawiać pierwsze kroki z małym budżetem. Ważne jest, aby wspólnie z klientem określić cel, a następnie wskazać drogę do jego osiągnięcia. To może być trochę większy wysiłek na początku. Ale jednocześnie ułatwia to zdefiniowanie mapy drogowej, nad którą można następnie pracować małymi krokami.

Ta myśl MVP (minimalny opłacalny produkt) zawsze staramy się pośredniczyć, nawet jeśli dysponują Państwo dużym budżetem. Chcemy jak najszybciej podjąć małe kroki z najwyższą możliwą wartością dodaną, opierać się na tym przyrostowo i zawsze szukać informacji zwrotnej od użytkowników. Jest to najlepszy sposób, aby upewnić się, że w końcu nie przegapisz celu, zwłaszcza jeśli twój budżet jest ograniczony...

Prawo WordPress hosting

Jesteś BUSINESS Partner RAIDBOXES. Co cię przekonało? A jak do tej pory układa się współpraca?

Bardzo wysoko oceniamy silną sieć partnerów. A tam RAIDBOXES może nie zabraknąć z naszego punktu widzenia, prosto z naszego przekonania o produkcie. W końcu Łączny pakiet RAIDBOXES Przekonany. Ale przede wszystkim rozmowy z poszczególnymi osobami. Mamy po prostu tę samą koncepcję partnerstwa strategicznego - to było dla nas decydujące. Fakt, że mogliśmy również Dobre dla klimatu robiąc zaokrąglenie całego pakietu z naszego punktu widzenia.

Co czyni z WordPress dobry hosting dla Ciebie?

Oczywiście, po pierwsze i najważniejsze, wszystko musi działać technicznie, i to działa. Ale to, co naprawdę nas przekonało, to prostota i oferowane usługi z A-Z. Od stworzenia BOX, przez aktywację certyfikatu SSL, aż po wsparcie, praca z RAIDBOXES jest po prostu przyjemna. I nie potrzebujesz już administratora serwera 🙂.

Kilka słów do ciebie i Agencji Webfox?

Jako członek zespołu zarządzającego jestem odpowiedzialny za tematykę NewBiz i naszą sieć partnerską. Dbam również o to, by program wsparcia poszedł w kierunku cyfrowym. Agencja Webfox to pełnousługowa agencja cyfrowa składająca się z 25 specjalistów. Pracujemy i żyjemy w sieci od ponad 20 lat.

Naszą pasją i wiedzą dzielimy się z naszymi klientami. Jesteśmy cyfrowymi tubylcami, którzy rozumieją średnie przedsiębiorstwa i mają szeroki wachlarz perspektyw - od doświadczeń z dużymi markami po małe firmy. Wystarczająco duże, aby obsłużyć złożone projekty średniej wielkości. I na tyle mały, że może być tam dla naszych klientów szybko i bez biurokracji.

Pytania o go-cyfrowy

Jakie masz pytania dotyczące finansowania go-cyfrowego? Proszę skorzystać z funkcji komentarza. Chcesz więcej wskazówek na WordPress i WooCommerce? Następnie podążaj za nami dalej TwitterFacebook albo zasubskrybuj nasz cotygodniowy Newsletter.

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.