go-digital: finansowanie projektów WordPress

7 Min.
promocja go-digital

Strona internetowa WordPress lub WooCommerce może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 16.500 euro - w ramach programu go-digital. Które projekty otrzymują dofinansowanie? A jakie są wymagania? 10 pytań do Nilsa Hocke od naszego partnera agencyjnego AgenturWebfox.

Nils, kto otrzymuje fundusze z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi)? A czym dokładnie jest zasada de minimis?

Strony internetowe mogą być wspierane do 16.500 €, ponieważ jesteśmy akredytowani dla modułu 2 "Cyfrowy rozwój rynku" i modułu 3 "Cyfrowe procesy biznesowe". Moduły te mogą być łączone ze sobą.

Finansowanie jest dostępne dla przedsiębiorstw handlowych (MŚP), w tym przedsiębiorstw rzemieślniczych, posiadających potencjał technologiczny. Muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Mniej niż 100 pracowników (w oparciu o ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
 • w roku poprzedzającym zawarcie umowy - roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie większa niż 20 mln EUR
 • Kwalifikowalność do finansowania w ramach rozporządzenia de minimis, więcej na ten temat za chwilę.
 • Stałe przedsiębiorstwo lub oddział w Niemczech

Patrz również FAQ na temat go-digital na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Rozporządzenie de minimis zasadniczo stanowi, że przedsiębiorstwo nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro dotacji w ciągu trzech lat podatkowych.

go-digital: finansowanie projektów WordPress
Portal informacyjny go-digital

Analiza wymagań

Cała sprawa wydaje się dość skomplikowana w procesie aplikacyjnym... Jakie są Wasze doświadczenia, jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania? A jak pomóc w aplikacji?

Proces składania wniosków nie jest tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, trzeba wcześniej przemyśleć cele projektu i korzyści z innowacji dla klienta, ale my i tak to robimy. Potem trzeba sporządzić szczegółowy plan projektu i podpisać kilka dokumentów i to wszystko 🙂 Potrzebujemy trochę pomocy ze strony klienta w zakresie danych sprzedażowych itp. ale o tym za chwilę.

Jeśli my i klient nie jesteśmy jeszcze pewni, co chcemy zrealizować dzięki dofinansowaniu, można również na początku projektu przeprowadzić analizę potencjału. Może to zająć maksymalnie 2 dni konsultacyjne, ale dzięki temu można na przykład przeprowadzić na początku warsztaty dotyczące wymagań, tak aby dla wszystkich zaangażowanych stało się jasne, co chcemy osiągnąć na końcu.

Jak dotąd, wszystkie nasze wnioski przeszły. Oczywiście tu i ówdzie pojawiały się zapytania, ale naprawdę bardzo nieliczne. Ale my zajmujemy się całkowicie aplikacją, więc klient nie musi się o to martwić.

Co dokładnie można dzięki niemu promować, czy masz jakieś przykłady projektów ze świata WordPress ?

Opisano tutaj, co teoretycznie można promować w ramach modułów, np. opracowanie specyficznej dla firmy strategii marketingu online lub stworzenie profesjonalnej obecności w Internecie dla marketingu. Ale podsumuję niektóre z naszych poprzednich projektów:

Klient 1 od wielu lat doradza i wspiera innowacyjne firmy i start-upy w branży ubezpieczeniowej na terenie całego kraju. W tym celu zespół tworzy i opracowuje różnorodne koncepcje i produkty ubezpieczeniowe, które są specjalnie dostosowane do wymagań branży eventowej. Dla klientów końcowych opracowali w przeszłości własny kalkulator internetowy do zawierania ubezpieczeń na wypadek zdarzeń tymczasowych.

W ramach projektu digitalizacji mieliśmy wprowadzić system sklepu internetowego i w sposób celowy udostępnić klientom nasze produkty za pośrednictwem wielu kanałów. Wyznaczono następujące cele:

 • Opracowanie strategii marketingowej online dla cyfrowej dystrybucji branżowych rozwiązań ubezpieczeniowych
 • Stworzenie struktury niezbędnej do sprawnej realizacji strategii, w tym uwzględnienie aktualnego stanu bezpieczeństwa IT
 • Stworzenie nowej, nowoczesnej strony korporacyjnej z WordPress
 • Zestaw do budowania stron docelowych z WordPress
 • Integracja systemu sklepu internetowego do sprzedaży polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem wielu kanałów.
 • Wprowadzenie śledzenia/monitoringu w celu oceny i oszacowania celów marketingowych

Cele i grupy docelowe

Klient 2 jest również z branży ubezpieczeniowej. Staje przed wyzwaniem, że coraz trudniej jest znaleźć czas dla klientów, aby ich odpowiednio obsłużyć. Powodem tego są stale rosnące wymagania administracyjne i prawne. Dlatego celem było sprostanie stale rosnącym wymaganiom klientów poprzez nową tożsamość marki i digitalizację procesów biznesowych. Na przykład w zakresie szybszych i prostszych kanałów komunikacji. Te cele zostały wyznaczone tutaj:

 • Nowy projekt strony internetowej
 • Stworzenie nowej, nowoczesnej strony korporacyjnej z WordPress
 • Optymalizacja SEO
 • Wprowadzenie śledzenia/monitoringu w celu oceny i oszacowania celów marketingowych
 • Utworzenie na stronie internetowej obszaru "Serwis", za pomocą którego klienci mogą bezpośrednio online załatwiać reklamacje, dokonywać zmian w danych podstawowych lub powiadamiać o zmianach
 • Założenie bloga, aby dostarczać klientom zawsze aktualnych informacji

Klient 3 pochodzi z branży eventowej i potrzebuje profesjonalnej obecności w Internecie. Również platforma do digitalizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i rodzin, w tym wprowadzenie odpowiednich cyfrowych procesów biznesowych. W ramach analizy potencjału opracowujemy z klientem w warsztacie dokładne wymagania, aby następnie rozpocząć fazę realizacji.

W fazie realizacji zajmujemy się przede wszystkim koncepcją - zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym - w celu opracowania optymalnego rozwiązania dla klienta. Szczególnie ważna jest wizualna i techniczna interakcja pomiędzy stroną internetową a platformą produktową, tak aby odwiedzający odczuwał jak najmniejszą przerwę w korzystaniu z niej. Powinno to zwiększyć zaufanie do platformy, ponieważ odwiedzający powinni ostatecznie również kupować produkty.

Większy popyt z powodu Corony

Jaką rolę odgrywa tutaj obecna sytuacja Corony? Czy odczuwa Pan zwiększony popyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw? I jak sobie z tym radzisz?

Zapotrzebowanie na finansowanie projektów związanych z cyfryzacją wśród małych i średnich przedsiębiorstw zawsze było duże, ponieważ dla większości z nich oznacza to początkowo inwestycję w coś "nowego". Sytuacja z Coroną oczywiście to spotęgowała, ponieważ wiele modeli i procesów biznesowych nie funkcjonuje już tak, jak przed pandemią. W dodatku nagle pojawia się wiele różnych "ofert finansowania" i łatwo stracić orientację.

Zajmujemy się tym w sposób całkiem przejrzysty i prowadzimy naszych klientów za rękę przez cały proces. Ponadto w naturalny sposób rozwinęliśmy świadomość tego, którzy klienci i jakie projekty mogą być w ogóle wspierane. Postrzegamy to jako swego rodzaju zadanie doradcze dla nas. Ale musimy też być nieco elastyczni, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności, bo na pieniądze od rządu federalnego trzeba trochę poczekać.

Jest wiele branż, które muszą nadrobić zaległości, jeśli chodzi o obecność w Internecie. Jak dokładnie wygląda dla Ciebie konsulting? W jaki sposób można pozbawić zespoły niepewności? A jak określić, jaka jest rzeczywista potrzeba, aby nie planować jej na wyrost?

Nie znajdujemy drogi do cyfrowej przyszłości, ale do wspólnej. To jest właśnie to, o czym pamiętamy dla siebie i naszych klientów. Wiemy, że temat cyfryzacji wywołuje niepewność, szczególnie wśród naszych klientów. Dlatego też staramy się zabierać je ze sobą przez całą drogę. Zwykle zaczynamy od samego początku, ponieważ klienci często mają trudności z właściwym przekazaniem swoich wymagań.

Oznacza to: włączamy pracowników klienta do naszych procesów. Stają się oni częścią zespołu i przyjmują aktywną rolę. Dlatego każdy projekt rozpoczynamy od warsztatów lub kickoff. W tym warsztacie przyglądamy się przede wszystkim celom naszych klientów i ich grupom docelowym, ponieważ zazwyczaj mamy już do czynienia z odmiennym postrzeganiem.

W idealnym przypadku staramy się najpierw zaoferować fazę koncepcyjną obejmującą zarządzanie wymaganiami, aby wspólnie określić dokładny zakres. W ten sposób możemy później znacznie dokładniej opracować, co zostanie wdrożone. Oczywiście ułatwia to również planowanie i czyni je bardziej przejrzystym dla nas i dla klienta.

Strona internetowa jako podstawa

Jak argumentować, gdy pada argument: "Facebook & Co. są wystarczające dla naszego marketingu"?

To zawsze zależy od tego, jaki jest cel klienta. A zwłaszcza do jakich grup docelowych chce się zwrócić. Jeśli jego grupa docelowa jest głównie na Facebooku & Co. to może to wystarczy, ale wątpię. Zasadniczo, zawsze staramy się patrzeć najpierw na użytkownika. Na tej podstawie tworzymy nasze rekomendacje dotyczące właściwego marketingu mix. Uważamy jednak, że posiadanie własnej strony internetowej jest niezbędne. Jest to cyfrowy dom, który może być obsługiwany niezależnie od platformy.

Masz kilku klientów w branży opieki zdrowotnej. Jaka jest Twoja rada, gdy przestarzałe strony internetowe spotykają się z gwałtownym wzrostem popytu przy niskim budżecie?

Pierwsze kroki można podjąć nawet przy niewielkim budżecie. Ważne jest, aby wspólnie z klientem zdefiniować obraz docelowy, a następnie wskazać drogę do jego osiągnięcia. Na początku może to wymagać nieco więcej pracy. Ale jednocześnie ułatwia to określenie mapy drogowej, którą można następnie realizować małymi krokami.

Zawsze staramy się przekazać tę ideę MVP(Minimum Viable Product), nawet jeśli masz do dyspozycji duże budżety. Chcemy robić małe kroki tak szybko, jak to możliwe, z tak dużą wartością dodaną, jak to możliwe, budować je stopniowo i zawsze otrzymywać informacje zwrotne od użytkowników. To najlepszy sposób, aby upewnić się, że w końcu nie przegapisz celu, zwłaszcza gdy budżet jest ograniczony....

Właściwy hosting WordPress

Jesteś BUSINESS partnerem RAIDBOXES. Co Cię przekonało? A jak układa się dotychczasowa współpraca?

Bardzo wysoko oceniamy silną sieć partnerską. A z naszego punktu widzenia nie może zabraknąć RAIDBOXES , zwłaszcza, że jesteśmy tak przekonani do tego produktu. Ostatecznie przekonał nas całościowy pakiet RAIDBOXES. Ale przede wszystkim także rozmowy z poszczególnymi osobami. Po prostu mamy tę samą ideę strategicznego partnerstwa - to był dla nas czynnik decydujący. Fakt, że robimy również coś dobrego dla klimatu, dopełnia z naszego punktu widzenia całościowy pakiet.

Co sprawia, że dobry WordPress hosting dla Ciebie?

Oczywiście przede wszystkim wszystko musi działać technicznie i tak też się dzieje. Jednak to, co naprawdę nas przekonało, to prostota i oferowane usługi od A-Z. Od tworzenia BOX, do aktywacji certyfikatu SSL do wsparcia, praca z RAIDBOXES jest po prostu przyjemna. I nie potrzebujesz już administratora serwera 🙂

Kilka słów do Ciebie i agencjiWebfox?

Jako członek zespołu zarządzającego, jestem odpowiedzialny za NewBiz i naszą sieć partnerską. Ponadto, dbam o program finansowania iść cyfrowo. AgencjaWebfox jest agencją digitalową typu full service, składającą się z 25 specjalistów. Pracujemy i żyjemy w sieci od ponad 20 lat.

Naszą pasją i wiedzą dzielimy się z naszymi klientami. Jesteśmy cyfrowymi tubylcami ze zrozumieniem dla średnich przedsiębiorstw i wszechstronnymi perspektywami - z doświadczenia z dużymi markami i małymi firmami. Wystarczająco duża, aby móc obsługiwać złożone projekty średniej wielkości. I na tyle małe, by móc szybko i bez zbędnej biurokracji dotrzeć do naszych klientów.

Pytania dotyczące go-digital

Jakie masz pytania dotyczące finansowania go-digital? Zapraszamy do skorzystania z funkcji komentarza. Chcesz więcej wskazówek na WordPress i WooCommerce? Następnie śledź nas na Twitterze, Facebooku lub poprzez nasz newsletter.

Powiązane artykuły

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe oznaczone są *.