finansowanie go-digital

go-digital: Finansowanie projektów WordPress

Strona internetowa z WordPress lub WooCommerce może być dofinansowana kwotą do 16 500 euro - w ramach programu go-digital. Które projekty otrzymują dofinansowanie? Jakie są wymagania? 10 pytań do Nilsa Hocke z naszej agencji partnerskiej Agencja Webfox.

Nils, kto otrzymuje fundusze od Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi)? Czym dokładnie jest zasada de minimis?

Strony internetowe mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 16 500 euro, ponieważ posiadamy akredytację na Moduł 2 "Cyfrowy rozwój rynku" i Moduł 3 "Cyfrowe procesy biznesowe". Moduły te można ze sobą łączyć.

Dofinansowanie jest dostępne dla przedsiębiorstw komercyjnych (MŚP), w tym rzemieślniczych, z potencjałem technologicznym. Muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Mniej niż 100 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)
 • W roku poprzedzającym zawarcie umowy roczny obrót lub roczny bilans nie przekracza 20 milionów euro
 • Kwalifikowanie się do finansowania w ramach rozporządzenia de minimis — więcej na ten temat za chwilę
 • Stałe miejsce zamieszkania lub oddział w Niemczech

Zobacz też FAQ na temat go-digital na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Rozporządzenie o pomocy de minimis stanowi, że firma nie może przekroczyć kwoty 200 000 euro dotacji w ciągu trzech lat podatkowych.

go-digital: Finansowanie projektów WordPress
Portal informacyjny go-digital

Analiza wymagań

Cały proces składania wniosków brzmi dość skomplikowanie... Jakie są wasze doświadczenia, jakie są szanse na otrzymanie dofinansowania? Jak pomagasz w aplikacji?

Proces składania wniosków nie jest tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, trzeba wcześniej pomyśleć o celach projektu i korzyściach z innowacji dla klienta, ale my i tak to robimy. Następnie trzeba sporządzić szczegółowy plan projektu i podpisać kilka dokumentów, ale to wszystko 🙂 Potrzebujemy trochę dodatkowej pracy od klienta w postaci danych dotyczących sprzedaży itp.

Jeżeli my i klient nie jesteśmy jeszcze pewni, co chcemy osiągnąć dzięki dofinansowaniu, możemy na początku projektu przeprowadzić analizę potencjału. Może to zająć maksymalnie 2 dni konsultacyjne, ale można je wykorzystać na przykład do przeprowadzenia na początku warsztatów dotyczących wymagań, aby wszyscy zaangażowani w projekt mieli jasność, co chcą osiągnąć na końcu.

Jak dotąd wszystkie nasze zgłoszenia przeszły. Oczywiście, zdarzały się tu i ówdzie zapytania, ale naprawdę bardzo nieliczne. Ale my zajmujemy się całkowicie aplikacją, więc klient nie musi się o nią martwić.

Co dokładnie można dzięki niemu promować, czy masz jakieś przykłady projektów ze świata WordPress?

Co dokładnie można teoretycznie sfinansować w ramach modułów jest tutaj, takich jak opracowanie strategii marketingu internetowego dla danej firmy czy stworzenie profesjonalnej obecności w internecie dla celów marketingowych. Pozwólcie jednak, że podsumuję niektóre z naszych dotychczasowych projektów:

Klient 1 od wielu lat doradza i wspiera innowacyjne firmy i start-upy w całym kraju w dziedzinie ubezpieczeń. W tym celu zespół tworzy i projektuje szeroką gamę koncepcji i produktów ubezpieczeniowych, które są specjalnie dostosowane do wymagań branży eventowej. W przeszłości opracowali oni własny kalkulator internetowy dla klientów końcowych, który umożliwia im wykupienie ubezpieczenia od zdarzeń tymczasowych.

W ramach projektu digitalizacji mieliśmy wprowadzić system sklepu internetowego i udostępnić klientom nasze produkty za pośrednictwem wielu kanałów. Wyznaczono następujące cele:

 • Opracowanie strategii marketingu internetowego dla cyfrowej dystrybucji rozwiązań ubezpieczeniowych dla poszczególnych branż
 • Stworzenie struktury niezbędnej do efektywnego wdrożenia strategii, z uwzględnieniem aktualnego stanu bezpieczeństwa IT
 • Stworzenie nowej, nowoczesnej strony korporacyjnej w systemie WordPress
 • Zestaw do budowania Landing page z WordPressem
 • Integracja systemu sklepu internetowego do sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem wielu kanałów
 • Wprowadzenie śledzenia/monitorowania w celu oceny i ewaluacji celów marketingowych

Cele i grupy docelowe

Klient 2 również jest z branży ubezpieczeniowej. Staje przed wyzwaniem, jakim jest coraz trudniejsze znalezienie czasu dla klientów, by móc im odpowiednio służyć. Powodem są stale rosnące wymagania administracyjne i prawne. Dlatego celem było sprostanie stale rosnącym wymaganiom klientów poprzez nową tożsamość marki i digitalizację procesów biznesowych. Na przykład, jeśli chodzi o szybsze i prostsze kanały komunikacji. Te cele zostały wyznaczone tutaj:

 • Nowy projekt strony internetowej
 • Stworzenie nowej, nowoczesnej strony korporacyjnej w systemie WordPress
 • Optymalizacja SEO
 • Wprowadzenie śledzenia/monitorowania w celu oceny i ewaluacji celów marketingowych
 • Utworzenie na stronie internetowej strefy "Serwis", za pomocą której klienci mogą bezpośrednio przez internet dokonywać procesów obsługi reklamacji, zmian w danych głównych lub powiadomień o zmianach.
 • Założenie bloga, aby dostarczać klientom zawsze aktualnych informacji

Klient 3 pochodzi z branży eventowej i potrzebuje profesjonalnej obecności w Internecie. Potrzebują również platformy do digitalizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i rodzin, w tym wprowadzenia odpowiednich cyfrowych procesów biznesowych. W trakcie analizy potencjału opracujemy z klientem na warsztatach dokładne wymagania, aby następnie rozpocząć fazę wdrażania.

W fazie wdrażania poświęcamy się przede wszystkim koncepcji — zarówno pod względem treści, jak i technologii — aby opracować optymalne rozwiązanie dla klienta. Szczególnie ważna jest wizualna i techniczna interakcja między stroną internetową a platformą produktową, tak aby odwiedzający odczuwali jak najmniejsze przerwy podczas korzystania z niej. To powinno zwiększyć zaufanie do platformy, ponieważ odwiedzający powinni w końcu również kupować produkty.

Większe zapotrzebowanie przez pandemię

Jaką rolę odgrywa tu obecna sytuacja związana z pandemią? Czy dostrzegasz zwiększony popyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw? Jak sobie z tym radzisz?

Zapotrzebowanie na finansowanie projektów związanych z digitalizacją wśród małych i średnich przedsiębiorstw zawsze było duże, ponieważ dla większości z nich oznacza to początkowo inwestycję w coś „nowego". Sytuacja z koroną oczywiście to nasiliła, ponieważ wiele modeli biznesowych i procesów nie funkcjonuje już tak, jak przed pandemią. Ponadto nagle pojawia się wiele różnych „ofert finansowania” i łatwo stracić orientację.

Zajmujemy się tym w sposób dość przejrzysty i prowadzimy naszych klientów za rękę przez cały proces. Ponadto w naturalny sposób rozwinęliśmy wiedzę o tym, którzy klienci i jakie projekty mogą być w ogóle wspierane. Postrzegamy to jako rodzaj zadania doradczego dla nas. Ale musimy być też nieco elastyczni, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności, bo na pieniądze od rządu federalnego trzeba trochę poczekać.

Jest wiele sektorów, które muszą nadrobić zaległości, jeśli chodzi o obecność w sieci. Czym dokładnie jest dla Ciebie doradztwo? Jak pozbyć się niepewności w zespołach? A jak określić, jakie są rzeczywiste potrzeby, żeby nie planować ich z pominięciem?

Nie znajdujemy drogi do cyfrowej przyszłości, ale do wspólnej. Właśnie o tym pamiętamy dla siebie i naszych klientów. Wiemy, że temat cyfryzacji wywołuje niepewność, zwłaszcza wśród naszych klientów. Dlatego staramy się zabierać je ze sobą przez całą drogę. Zwykle zaczynamy od początku, ponieważ klienci często mają trudności z właściwym przekazaniem swoich wymagań.

Oznacza to, że włączamy pracowników klienta do naszych procesów. Stają się częścią zespołu i przyjmują aktywną rolę. Dlatego każdy projekt rozpoczynamy od warsztatów. Podczas tego warsztatu przyglądamy się celom naszych klientów i ich grupom docelowym, ponieważ zazwyczaj istnieje już inne postrzeganie.

Najlepiej, jeśli najpierw zaproponujemy fazę koncepcyjną obejmującą zarządzanie wymaganiami, aby wspólnie określić dokładny zakres. W ten sposób możemy później znacznie dokładniej określić, co będzie realizowane. Oczywiście, ułatwia to również planowanie i czyni je bardziej przejrzystym dla nas i dla klienta.

Strona internetowa jako podstawa

Jak argumentować, gdy pada stwierdzenie: „Facebook i inne firmy są wystarczające dla naszego marketingu"?

To zawsze zależy od tego, jaki jest cel klienta. A przede wszystkim, do jakich grup docelowych chce się zwrócić. Jeśli jego grupa docelowa jest głównie na Facebooku i innych portalach, to może to wystarczy, ale wątpię. Zasadniczo zawsze staramy się najpierw patrzeć na użytkownika. Na tej podstawie przedstawiamy zalecenia dotyczące właściwego marketingu mix. Uważamy jednak, że posiadanie własnej strony internetowej jest niezbędne. Jest to cyfrowy dom, który może działać niezależnie od platformy.

Masz kilku klientów w sektorze zdrowia. Jaką masz radę, gdy przestarzałe strony internetowe spotykają się z dużym wzrostem popytu przy niskim budżecie?

Pierwsze kroki możesz podjąć nawet przy niewielkim budżecie. Ważne jest, aby wspólnie z klientem określić cel, a następnie wskazać drogę do jego osiągnięcia. Na początku może to wymagać nieco więcej pracy. Jednocześnie ułatwia to określenie planu działań, który można następnie realizować małymi krokami.

Zawsze staramy się przekazać ideę MVP (Minimum Viable Product), nawet jeśli masz do dyspozycji duży budżet. Chcemy jak najszybciej robić małe kroki z jak największą wartością dodaną, rozbudowywać je stopniowo i zawsze otrzymywać informacje zwrotne od użytkowników. Jest to najlepszy sposób, aby upewnić się, że nie przekroczysz celu, zwłaszcza gdy budżet jest ograniczony...

Właściwy Hosting WordPress

Jesteście partnerem biznesowym Raidboxes. Co Cię przekonało? Jak dotychczas przebiegała współpraca?

Bardzo cenimy sobie silną sieć partnerską. Z naszego punktu widzenia nie powinno zabraknąć Raidboxes, zwłaszcza że jesteśmy przekonani do tego produktu i waszego hostingu WordPress. Ostatecznie przekonał nas całościowy pakiet Raidboxes. Ale przede wszystkim także rozmowy z poszczególnymi osobami. Po prostu mamy tę samą ideę strategicznego partnerstwa — to był dla nas decydujący czynnik. Fakt, że robimy również coś dobrego dla klimatu, dopełnia całości z naszego punktu widzenia.

Co sprawia, że hosting WordPressa jest dla Ciebie dobry?

Oczywiście, przede wszystkim wszystko musi działać technicznie, i tak właśnie jest. Jednak tym, co nas naprawdę przekonało, była prostota i oferta usług od A do Z. Od stworzenia Boxa, przez aktywację certyfikatu SSL, po Support - praca z Raidboxes to czysta przyjemność. I nie potrzebujesz już administratora serwera.🙂

Kilka słów o Tobie i agencji Webfox?

Jako członek zespołu zarządzającego jestem odpowiedzialny za NewBiz i naszą sieć partnerską. Zajmuję się także programem finansowania Go Digital. Agencja Webfox jest agencją cyfrową typu full service składającą się z 25 specjalistów. Pracujemy i żyjemy w sieci od ponad 20 lat.

Dzielimy się naszą pasją i wiedzą z naszymi klientami. Jesteśmy ludźmi o cyfrowej naturze, rozumiejącymi potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiadającymi wszechstronne perspektywy - dzięki doświadczeniu z dużymi markami i małymi firmami. Wystarczająco duży, aby móc obsługiwać złożone projekty średniej wielkości. I na tyle małe, by móc szybko i bez zbędnej biurokracji docierać do naszych klientów.

Pytania dotyczące go-digital

Jakie masz pytania dotyczące finansowania go-digital? Zachęcamy do komentowania. Chcesz poznać więcej wskazówek dotyczących WordPressa i WooCommerce? Obserwuj nas na TwitterzeFacebooku lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.