Grunderna i copywriting: hur du ökar konverteringen

Grunderna i copywriting: hur du ökar konverteringen

När du väl är inne i e-handelns värld konfronteras du ständigt med alla typer av marknadsföringstermer: Leads, konvertering, hook, varumärkesidentitet, annonstexter och många andra tekniska termer lurar runt nätbutiker. De flesta av dem kommer från marknadsföringen och är i slutändan relaterade till det som alltid är det största målet för varje butik: att generera försäljning.

När butiken väl har skapats och produkterna har lagts in står försäljningen högst upp på listan över saker att göra. Det är trots allt värt hela ansträngningen.

Det är just här som copywriting kommer in i bilden. Den fungerar som en länk mellan produktutveckling och försäljning och ska i slutändan se till att potentiella kunder förtrollas med noggrant valda ord och övertalas att köpa.

Därför bör bra copywriting ha hög prioritet i alla e-handels- och butiksprojekt. Det gör ofta en vanlig produkt till en vinnande produkt för din butik.

Varför copywriting?

Även om du inte har några ambitioner att bli copywriter bör du läsa texten till slutet. Copywriting är relevant för alla företag och en hörnsten i modern marknadsföring. Om du känner till grunderna blir du mycket mer flexibel och din marknadsföring effektivare. Det är inte alla nystartade företag som har råd med professionella copywriters redan från början.

Det är dubbelt så vettigt att ta itu med ämnet. Om du är osäker kan du helt enkelt skriva din egen reklamtext.

Eftersom copywriting har ett högt värde är det värt att ta en närmare titt på vad det handlar om. Vad är copywriting egentligen? Vilka färdigheter behöver jag för att skriva bra texter? Och framför allt: hur skriver jag förstklassiga reklamtexter som förvandlar mina besökare till kunder?

I det här inlägget svarar jag på alla dessa frågor, så att du kan börja skriva med pennan och komma igång!

Vad är copywriting?

Innan vi börjar med genomförandet bör vi tala om definitionen. Begreppet förekommer otroligt ofta i marknadsföringsvärlden, även om de flesta inte ens känner till den tydliga definitionen.

Copywriting är en term från det engelska språket som i princip inte betyder något annat än "reklamtext". Det handlar inte bara om att skriva texter som produktbeskrivningar, utan också om allt som hör till marknadsföringen av ett företag. Detta inkluderar broschyr- och flygbladstexter, bloggartiklar, annonstexter, nyhetsbrev, videorekvisita och mycket, mycket mer.

Numera har copywriting blivit en grundläggande pelare, särskilt inom e-handel, men i slutändan är det relevant för alla företag som arbetar med marknadsföring (vilket alla företag gör, som vi vet).

Som copywriter har du den viktiga uppgiften att överbrygga klyftan mellan produktutveckling och försäljning. Detta innebär att copywriting måste uttrycka företagets eller produktens marknadsföringsbudskap kortfattat och på ett sätt som är lämpligt för målgruppen.

Huvuduppgiften är därför att sätta mervärdet av en produkt (eller något annat objekt som ska marknadsföras) i förgrunden och att kommunicera det tydligt och begripligt till potentiella kunder.

I nästa kapitel får du veta hur det fungerar och vilka färdigheter som behövs.

Vilka färdigheter behövs för att skriva bra texter?

Jim Carrey Reaction GIF - Hitta och dela på GIPHY

Copywriting är mycket mer än bara "textning". Den omfattar många aspekter av marknadsföring, produktutveckling, varumärkesbyggande och dataanalys. Kreativt copywriting är bara toppen av isberget, så att säga.

Det här är de viktigaste egenskaperna som du behöver för att skriva en bra text:

Omfattande expertis

Som redan nämnts måste du ha en överblick över alla viktiga områden i företaget för att kunna producera rätt reklamtexter. Du måste känna till målgruppen, produktkonceptet och företagets långsiktiga varumärkesstrategi. Dessa uppgifter fungerar som en kompass för dig när du skriver texterna och är viktiga för att du ska nå ditt mål. Annars skriver du "i blindo" och sannolikheten för att dina texter inte uttrycker marknadsföringsbudskapet tillräckligt bra, inte beskriver produkten korrekt eller till och med når fel målgrupp ökar enormt.

Känsla för det skrivna ordet

Som copywriter arbetar du med texter varje dag. Din känsla för ord måste vara lika bra. Du måste veta exakt vilket ord som väcker känslor vid vilken tidpunkt. Här krävs en exakt, kortfattad och tydlig skrivning utan mycket krångel. Detta innebär också en hög grad av språklig korrekthet. Stavning, grammatik, kommatecken och interpunktion ska inte vara främmande ord, utan måste vara en självklarhet för dig.

Kreativitet: att ge gamla saker ny glans

Logiskt sett måste varje copywriter ha kreativitet i bagaget. Mycket få företag uppfinner hjulet på nytt med sina produkter och koncept i dag. Med copywriting måste du kunna kommunicera välkända idéer på ett nytt, modernt sätt och samtidigt förmedla mervärdet. Därför har copywriters vanligtvis ett stort ordförråd. Detta är en källa till kreativitet och gör det möjligt att alltid ge koncepten något nytt och unikt.

Empati: förstå din målgrupp

Empati, förmågan att sätta sig in i andra människors situation, behövs alltid i copywriting. Du måste kunna förstå din målgrupp på djupet, känna deras problem och önskemål och förstå deras känslor. Empati gör det möjligt för dig att förstå dina potentiella kunder och anpassa din text därefter. Kom alltid ihåg att du inte skriver dina texter för dig själv, utan för din målgrupp. De står i förgrunden och måste guidas genom din text så bekvämt som möjligt.

Naturlig nyfikenhet och en öppen attityd

Nyfikenhet är en mycket viktig faktor, eftersom du i copywriting måste förstå din målgrupp, men också din produkt och ditt företag. Vilka egenskaper gör den till vad den är? Vad kännetecknar den? Vilka fördelar ger det människor som många kanske inte tänker på? Nyfikenhet hjälper dig att utveckla intressant innehåll och skriva spännande texter som fängslar dina läsare. Detta går också hand i hand med en öppen attityd, för ju mer öppen du är för (ännu) okända möjligheter, människor och fakta, desto mer exakt kan du skriva din text. Om du i stället stänger dig själv och bara skriver om det du redan vet utan att lära dig något nytt eller göra nya erfarenheter, kommer dina texter att vara begränsade i grunden. Öppenhet och nyfikenhet gör däremot enkla ord till ett äventyr.

Låt oss börja med förberedelserna

Nu vet du vad copywriting är, varför det är så viktigt och vilka färdigheter du behöver ha. Nu är det dags för det praktiska genomförandet. Hur produceras professionella texter?

Det är som med många andra saker i livet: först måste man förbereda sig. Goda förberedelser är avgörande för att uppnå önskat resultat efteråt.

Definiera din målgrupp

En punkt som tyvärr fortfarande alltför ofta underskattas av de bästa skribenterna är målgruppen. Du kan skriva de mest kreativa, kvicka och förtrollande texter. Men om de inte når rätt personer kommer du inte att se några resultat.

Gång på gång ser jag utmärkta texter som samlar damm i ett trött hörn på webbplatsen och som inte inspirerar någon. Orsaken är helt enkelt att man har vänt sig till fel personer. Alla skrivinsatser och all värdefull kreativitet som har lagts ned på det blir då helt värdelösa.

För att undvika detta bör du alltid (!) veta exakt vem din målgrupp är innan du börjar skriva.

Du måste kunna svara på följande frågor:

1. Vilka är de demografiska grunderna?

Det gäller bland annat ursprung, kön och ålder. Detta är viktigt eftersom en 18-årig man från Tyskland bör tilltalas på ett annat sätt än en 40-årig kvinna från Spanien.

2. Vilket språk talar målgruppen?

Å ena sidan handlar det om det nationella språket (det har redan förekommit fall där texter har skapats på fel språk), men även språkstilen är viktig. Vilken är målgruppens typiska jargong - vardagsspråk, ungdomsspråk eller fackspråk? Även om du kan erbjuda en bra produkt och en lämplig lösning för din målgrupp kommer de att vända sig bort om kommunikationen är olämplig.

Vilka är målgruppens behov, problem och önskemål?

Din text måste skräddarsys efter den potentiella kundkretsens problem och mål. Så känn till "smärtpunkterna" för din målgrupp och ta itu med dem tydligt och entydigt.

4. Vad är särskilt viktigt för målgruppen vid köp?

En del människor lägger stor vikt vid ett förmånligt pris. Andra betalar gärna mer om servicen är bra. Känn till målgruppens förhållande till pengar och kostnader så att du kan ta hänsyn till detta i texten och eventuellt presentera det som en fördel.

Hur du hittar svar på dessa frågor

Det är inte lätt att få exakta svar här. Men det är definitivt värt det, så du bör ta dig tid. Enligt min mening är sociala medier en av de bästa platserna för att lära sig om användarbeteende.

Din uppgift är tillexempel att skriva reklamtexter för ett företag som tillverkar sportkläder.

För att klargöra de frågor om målgruppen som är viktiga för dig kan du enkelt följa sportklädselssidorna "undercover" på Facebook eller Instagram.

Ta en titt i kommentarsfältet och upptäck hur folk pratar och interagerar med varandra. Det är ett perfekt tillfälle att komma nära och personligen med din målgrupp och samla insikter. Vilka konversationer och interaktioner utlöses av vissa produkter? Finns det kontroversiella ämnen, running gags eller andra ledmotiv i målgruppen som du kan ta upp?

Sociala medier är det effektivaste sättet att lära känna din målgrupp på 2000-talet.

Definiera ditt mål

Lika viktigt som målgruppen är syftet med själva texten. Skriver du en bloggartikel, en produktbeskrivning, en flygbladstext eller ett videodokument? Formatet har också ett stort inflytande på det mål som ska uppnås med texten.

För att skriva så effektivt och exakt som möjligt i copywritingprocessen är det viktigt att du definierar målet.

Oftast ska något av följande mål uppnås:

  • Köp
  • Ledning
  • Hämta
  • Klicka på en länk
  • Inlägg i nyhetsbrevet

Nästan alla dessa populära mål kan sammanfattas under begreppet "konvertering". En konvertering är en åtgärd som vidtas av användarna på din webbplats eller i din butik och som eventuellt omvandlar besökare till köpare.

Om du inte vet vilket mål du vill uppnå med din text är du som en pilot som inte vet vart han ska flyga. Inte ens kreativitet, bra formuleringar och innovativa formuleringar kan dölja detta, för även det modernaste och tekniskt bästa flygplanet är inte till någon nytta om det flyger runt utan en plan.

Om du vet vad målet är kan du bygga upp texten på rätt sätt och leda läsaren steg för steg till den önskade åtgärden.

Att ta upp pennan: tips för genomförandet

Definition och förberedelser ligger bakom oss: nu är det dags att skriva! Många nybörjare inom copywriting tycker att det är svårt att komma igång, även efter omfattande förberedelser. Ett strukturerat tillvägagångssätt kan vara till hjälp här.

Den perfekta rubriken

Vare sig det är en bloggartikel eller en produktbeskrivning: rubriken på en text är en avgörande faktor för framgång. Den ses först och avgör om läsarna ska stanna kvar eller hoppa av.

Författare börjar därför ofta med rubrikerna och klottrar i timmar olika utkast på papper tills de kommer fram till en medelmåttig version. Men det finns enkla metoder för att skapa den perfekta rubriken och slippa frustrationen.

Mina tips för en "catchy" rubrik

Använd siffror

Siffror är mycket populära i rubriker och titlar just nu. De gör rubriken extremt kortfattad och förmedlar mervärdet mycket exakt och otvetydigt. Exempel: "7 snabba tips och tricks för att optimera din konverteringsgrad".

Ge ett löfte

Löften är ett säkert sätt att väcka uppmärksamhet och locka användare till din webbplats. Låt oss hålla oss till vårt exempel: "Med det här knepet kan du optimera din CR med 3 % på ett ögonblick".

Beskriv mervärdet

Med mycket tydliga formuleringar kan du visa användarna mervärdet på några sekunder. Då vet de exakt vad de får ut av artikeln eller din produkt och är därför villiga att titta närmare på den. Exempel: "Orsaker till att din konverteringsgrad fortfarande stagnerar".

Att leka med känslor

Använd vissa ord för att göra det tydligt för läsaren vilken känsla som väntar honom eller henne och vilket problem som löses. Om du lyckas skapa känslor i din rubrik är klick och trafik säkra. Exempel: "Öka konverteringsgraden utan ansträngning"; "Säg adjö till huvudvärk - så här optimerar du konverteringsgraden".

Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att utveckla rubriker. Du kan också kombinera metoderna för att få ut det mesta av dem: "3 knep för att enkelt optimera din konverteringsgrad".

Se alltid till att rubriken är lättläst och inte för stor. En bra riktlinje för rubrikens längd är sex till åtta ord. I allmänhet tar de flesta människor upp de tre första och tre sista orden i en rubrik.

En längd på sex ord verkar därför vara idealisk. I slutändan ska du alltid själv avgöra vilken längd som är rätt för din text. Jämför dig också med konkurrenterna för att hitta ledtrådar.

Använd APSA-principen när du skriver

Grunderna i copywriting: ASPA-metoden

Det finns praktiskt taget oändligt många olika sätt att strukturera texter. De flesta av dem bygger på samma marknadsföringsinsikter och har samma värde. Det viktiga är att du väljer en. På så sätt får dina texter en tydlig struktur och en röd tråd.

Min favorit är den så kallade APSA-layouten, som jag vill presentera för er här. Du kan använda den här principen för att strukturera vilken text som helst, oavsett om det är ett blogginlägg eller en produktbeskrivning.

A: Uppmärksamhet

Den första punkten är uppmärksamhet. Logiskt, eftersom vi vill fånga läsarens uppmärksamhet redan i början. Sedan kan vi presentera produkten, företaget eller vad det nu är för ämne som din text handlar om.

Du kan dra till dig uppmärksamhet med en snabb rubrik (som förklaras i föregående kapitel) och med spännande inledningsrader. Ta itu med målgruppens känslomässiga behov och gör det tydligt för läsarna vilket mervärde texten kommer att ge dem.

Kom till exempel ihåg de inledande orden i det här inlägget:

Vad är copywriting egentligen? Vilka färdigheter behöver jag för att skriva bra texter? Och framför allt: hur skriver jag förstklassiga reklamtexter som förvandlar mina besökare till kunder? I den här artikeln kommer jag att besvara alla dessa frågor så att du också blir sugen på att ta upp pennan och börja!

På så sätt tar du itu med läsarens problem så konkret som möjligt och tar hänsyn till de viktigaste smärtorna. Eftersom dina läsare redan från början vet att de har lärt sig något nytt efter att ha läst texten och att det är relevant för tillfället, kommer de att stanna till slutet.

Ställ dig därför frågan vilka frågor som är viktigast för din målgrupp och formulera svaren redan från början.

P: Problem

I dag sker ofta ett särskilt allvarligt misstag inom marknadsföringen, eftersom man gång på gång får höra att man måste "sälja en lösning". Det är i princip korrekt. Men innan du säljer lösningen måste du sälja problemet. Det betyder att det måste bli tydligt för läsarna varför din produkt eller ditt företag är relevant.

Föreställ dig att ett teknikföretag utvecklar en bärbar dator med oöverträffade värden: den snabbaste processorn, det största arbetsminnet och många andra tekniska höjdpunkter.

Frågan är nu om det är mer meningsfullt att fokusera på dessa höjdpunkter (lösningen) eller på problemen i stället.

Vilken text tycker du är mest tilltalande?

Variant 1: "Den nya MegaNoteBook: 8,0 gigahertz processorkraft, 2 terabyte SSD".

Variant 2: "Den nya MegaNoteBook: Inga fler laddningsskärmar och felmeddelanden".

Den andra varianten är att föredra framför den första. De konkreta problemen lyfts fram här. Läsarna kan identifiera sig med dessa. Dessa är vanligtvis mycket mer konkreta, eftersom vi alla har upplevt dem någon gång. Vi känner alla till irriterande laddningsskärmar och felmeddelanden på långsamma, föråldrade datorer och bärbara datorer. Vi skulle alla vilja slippa dem.

Å andra sidan känner de flesta människor inte alls till processorns prestanda eller RAM-minnet i sin maskinvara. Att konfrontera dem med rena fakta och siffror - lösningen - är ännu inte effektivt här.

Därför bör man alltid börja med att fokusera på problemet. Vilken smärta orsakar problemet för klienten? Om du har uttryckt detta tillräckligt väl och dina läsare identifierar sig med det, kommer de också att titta på din lösning.

S: Lösning

Detta kommer nu in i bilden. När du presenterar lösningen ska du alltid se till att den ligger nära vardagen och är konkret. Här måste du beskriva exakt hur problemet löses och hur kunden får ett mervärde. Här kan du också nämna höjdpunkter och fakta.

A: Åtgärd

Du har nu väckt uppmärksamhet, beskrivit problemet och presenterat en lämplig lösning. Det mesta är gjort, men en viktig detalj saknas fortfarande. Om du glömmer detta kan allt ditt arbete vara bortkastat.

Om du har lyckats behålla läsarens uppmärksamhet från början till slut ska du se till att inkludera en uppmaning till handling (CTA) i slutet.

En CTA är en uppmaning till handling som syftar till att omvandla passiv uppmärksamhet (läsning) till en konkret handling (konvertering).

Det kan se ut så här: "Vill du lära dig mer om konverteringsoptimering? Prenumerera då på nyhetsbrevet nu och se fram emot nya tips och tricks varje dag."

I det här exemplet har jag återigen inkluderat fördelarna bredvid uppmaningen till handling. Detta gör CTA-meddelandet ännu mer lättförståeligt och effektivt.

Därmed är APSA-layouten klar. Varje punkt bygger på den andra, så du bör ge varje område samma uppmärksamhet och engagemang. Om en av justeringsskruvarna inte passar kan det hända att hela texten inte längre fungerar.

Med en väl genomtänkt text enligt APSA-principen garanterar du en bekväm användarupplevelse och ökar sannolikheten för konvertering.

Tänk alltid kundcentrerat

Det sista tipset jag vill ge dig i den här artikeln är att alltid tänka kundcentrerat. Det innebär att du alltid måste skriva från kundens synvinkel och sätta dig in i målgruppens situation. Detta kräver mycket empati, men är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas.

Många copywriters fokuserar för mycket på sin egen idé om mervärde och en bra text och bortser från kundens synvinkel. Detta leder till att innehållet i dina ord endast delvis tas till sig eftersom målgruppen inte kan identifiera sig med det till 100 procent.

Förutom en detaljerad målgruppsundersökning bör du därför alltid fokusera på dina potentiella kunders behov, önskemål och mål. Välj ett ämne som intresserar dig och en butik där du köper produkter om och om igen. Hur vill du bli tilltalad? Vilka punkter är du intresserad av och vilka bryr du dig inte om? Vilka frågor måste besvaras för att du ska köpa produkten?

Sedan fortsätter du på samma sätt med den målgrupp som du skriver texter för. På så sätt kan du vara säker på att du träffar rätt.

Grunderna för copywriting - Slutsats

I inledningen skrev jag att du åtminstone bör känna till grunderna i copywriting för att själv bli aktiv och förbättra din webbplats eller butik. Nu har du lärt dig en hel del om grunderna (och mer än så).

Från definition och innebörd till korrekt förberedelse och praktiskt genomförande. Detta är naturligtvis ingen garanti för att du omedelbart kommer att kunna producera utmärkta kopior. Som med alla andra ämnen gäller att övning ger färdighet.

Nu har du verktygen och kunskapen du behöver för att börja med en plan och skriva dina första texter, skaffa dig erfarenhet och förvandla besökare till kunder!

Har du några andra frågor?

Vilka frågor har du om copywriting? Vi ser fram emot er kommentar. Är du intresserad av onlinemarknadsföring och andra WordPress-ämnen? Följ sedan Raidboxes på Twitter, Facebook,LinkedIneller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.