Website Relaunch Feauture Image

In 5 stappen naar een succesvolle website relaunch

In dit artikel leggen we uit waar bureaus en freelancers rekening mee moeten houden voor een succesvolle website relaunch met WordPress.

Naast de creatie van nieuwe webprojecten zijn de herziening en verbetering van bestaande websites in de vorm van een website relaunch belangrijke aspecten van het dagelijkse werk van bureaus en freelancers. De redenen waarom klanten hun verouderde website willen en moeten herzien kunnen legio zijn.

Veel websites voldoen niet meer aan de voortdurend veranderende technologische normen of de huidige webdesign-trends. De effectiviteit kan aanzienlijk worden beperkt door een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid, trage laadtijden of verwaarloosde SEO-optimalisatie, zodat klanten niet profiteren van hun online aanwezigheid. De taak is nu om de verschillende aspecten van de website in kwestie te analyseren en het potentieel voor verbetering vast te stellen om de relaunch optimaal voor te bereiden en vervolgens uit te voeren. 

In het volgende kijken we naar verschillende niveaus die bijzonder relevant zijn voor een relaunch van een website. 

Onze aanbevelingen voor je optimale relaunch proces

1. De voorbereiding van de relaunch van je website


Doelen en doelgroep

Voordat je begint met de relaunch van de website, moet je samen met je klanten precieze doelen vaststellen. Bepaal wat je met de herlancering wilt bereiken, zodat het succes van de website meetbaar is.

 • Moet het ontwerp worden bijgewerkt?
 • Wil je meer traffic genereren?
 • Hoe moet de pagina geoptimaliseerd worden voor mobiele apparaten?
 • Moeten er functies aan de website worden toegevoegd? 

Bij het vaststellen van de exacte doelen is het ook nuttig om een doelgroep voor de website te bepalen. Volgens het bekende marketinggezegde "Het moet de vissen smaken, niet de visser ", moeten communicatie, uiterlijk en inhoud altijd worden aangepast aan de gebruikers die de site bezoeken. Dit is vooral belangrijk in de B2C business, de interactie met de eindklant. Hier worden zogenaamde persona's gecreëerd om de doelgroep te definiëren. Deze persona's zijn voorbeelden van potentiële klanten en worden gebruikt om hun koop-/gebruiksgedrag te analyseren. Maar ook in de B2B business is het belangrijk om een exacte doelgroep te definiëren en de pagina daarop af te stemmen.

Analyse

Voordat je een nieuwe website ontwerpt, moet je een gedetailleerde inventarisatie maken van de oude website. Dit vereist een gedetailleerde analyse van de huidige website, waarbij goed gekeken wordt naar de structuur en navigatie, de prestaties en inhoud van de webpagina's en het ontwerp. Samen moeten deze aspecten bewust kritisch en open onder de loep worden genomen. Deze stap zal je een duidelijk beeld geven van wat al werkt en wat verbeterd moet worden. 

 • Zijn de paginastructuur en de navigatie intuïtief?
 • Zijn alle pagina's gemakkelijk te vinden?
 • Welke inhoud is nog relevant en welke moet worden aangepast?

Met behulp van analysetools kan worden geanalyseerd welke inhoud vooral wordt bekeken en dus bijzonder relevant is. Deze moeten worden behouden en prominenter worden gepresenteerd. Daarnaast is het zinvol om na te gaan of inhoud die niet zo vaak wordt bekeken gewoon niet te vinden is in plaats van irrelevant. Hetzelfde geldt voor artikelen, afbeeldingen en plugins: welke zijn nog actueel en geschikt? Welke moeten worden aangepast of zelfs vervangen of verwijderd? 

Ook de laadsnelheid is bijzonder belangrijk. Het is belangrijk dat de website snel laadt en daardoor goed toegankelijk is voor bezoekers. Ook hier kunnen verschillende tools zoals Google's PageSpeed Insights worden gebruikt om de laadtijden te controleren. De resultaten van de analyse kunnen dan worden gebruikt om specifieke taken voor de ontwikkeling te definiëren. 

Website Relaunch Pagespeed Insights

Naast het analyseren van je eigen website is het altijd nuttig om de concurrentie te observeren. Bij deze analyse kan de SEO-tool Sistrix behulpzaam zijn. Dit maakt het mogelijk om de belangrijkste zoektermen in de Google ranking inzichtelijk te maken en zo te ontdekken wat de concurrentie goed doet. In vergelijking met anderen kan de unique selling proposition (USP) van de te vernieuwen website beter worden belicht en benadrukt.  

Planning en projectbeheer 

Nadat je met je klanten doelen en doelgroepen hebt bepaald en de bestaande website in detail hebt geanalyseerd, raden we aan een nauwkeurige planning te maken. Goed projectmanagement is de spil in het verloop van een webproject. In een projectplan leg je taken vast, definieer je mijlpalen, deadlines en personeelsverantwoordelijkheden.

Het is belangrijk om voldoende tijd te plannen voor uitgebreide tests, wijzigingsverzoeken en een buffer voor feedback van klanten. Een nauwkeurig plan helpt je om alles in de gaten te houden en de herlancering van de website op tijd af te ronden. Het stelt je ook in staat om je klanten preciezere rapporten te geven, hen een voortdurend overzicht te geven van het verdere verloop van het project en zo de voorspelbaarheid van het project voor je klanten te verbeteren.  

Een grondige checklist voor de relaunching van de website kan ook helpen om het proces verder te structureren en ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten bij de herziening aan bod komen. Dit geeft je een duidelijke oriëntatie van wat er bereikt moet worden en maakt het gemakkelijker om het succes van de herlancering te meten.

Klanten informeren

Na het maken van het projectplan is het belangrijk om je klanten er in detail over te informeren. Het algemene tijdschema, het gedetailleerde proces en de personele verantwoordelijkheden moeten in detail gecommuniceerd en besproken worden. Je kunt je klanten ook direct informeren over wat er aangeleverd moet worden. Hieronder vallen teksten, afbeeldingen en toegangen. 

Het is essentieel om klanten vroegtijdig te betrekken om eventuele verkeerde afstellingen in een vroeg stadium op te sporen. Onnodig werk en vertragingen als gevolg van afwijkende ideeën of te late aanlevering van inhoud kunnen zo in het beste geval worden voorkomen. 

Ontwikkelingsomgeving

Nadat de taken zijn gedefinieerd en de klanten zijn geïnformeerd, moet er nog een laatste stap worden genomen voordat de ontwikkeling kan beginnen: het voorbereiden van de ontwikkelomgeving. Om de huidige werking van de website niet te onderbreken en zo inkomstenderving te voorkomen, moet de ontwikkeling van de nieuwe website plaatsvinden op een speciaal voor dit doel ingericht domein of in een staging-omgeving. Goede webhosting providers bieden overeenkomstige ontwikkelingsdomeinen aan, waarvan de inhoud dan zonder problemen naar het oorspronkelijke domein kan worden overgezet. Dit maakt een soepele overgang van de oude naar de nieuwe website zonder downtime mogelijk.

2. De ontwikkeling van de website


Als de voorbereidingen en gedetailleerde planning zijn afgerond, is het tijd om de nieuwe website te ontwikkelen. De volgende aspecten zijn bijzonder belangrijk: techniek, design, paginastructuur, inhoud in de vorm van teksten, artikelen en afbeeldingen, plugins, permalinks en SEO optimalisatie. In de volgende hoofdstukken leer je waar je in detail rekening mee moet houden. 

Technologie

Een website moet worden gebouwd volgens de nieuwste technologische standaarden, zodat hij snel en veilig is. Voor de relaunch moet je daarom de nieuwste versie van de gebruikte systemen gebruiken, zoals het CMS. Hieronder valt ook het gebruik van de nieuwste PHP-versie. Evenzo moeten de webruimte en de database vrij zijn van onnodige inhoud, omdat deze overbodige gegevens de site kunnen vertragen. 

Naast de website moet ook de hosting aan de gewenste technische normen voldoen. Hosting met onvoldoende prestaties kan de laadtijden en daarmee de performance van de website aanzienlijk beperken. Hoogwaardige hosting providers zijn meestal duurder dan bekende shared hosting aanbiedingen, maar ze betalen zich terug met constantere en betere prestaties en continue support. 

Ten slotte is naast de snelheid en veiligheid van een website ook de toegankelijkheid bijzonder belangrijk. Aan de ene kant kan betrouwbare hosting nuttig zijn, aan de andere kant raden we aan om ervoor te zorgen dat de site correct wordt weergegeven op verschillende browsers. Dit kan worden gecontroleerd door de website te testen op verschillende browsers en apparaten. Hiervoor bieden moderne browsers ook ontwikkelaarstools waarmee de resolutie van de website responsief kan worden ingesteld om alle schermformaten in de browser te testen.

Website Relaunch Mobile Test

Design en paginastructuur 

Het ontwerp van een website moet altijd gebaseerd zijn op de huisstijl (CI) van een bedrijf. In de CI zijn verschillende specificaties met betrekking tot het logo, de claim, het kleurenspectrum, de typografie, de beeldtaal en andere ontwerpelementen vastgelegd, op basis waarvan je je nieuwe webdesign ontwikkelt. Dit moet het bedrijf van je klanten zo goed mogelijk vertegenwoordigen en er perfect bij passen. Een opkomend streetwear modelabel heeft bijvoorbeeld een ongebruikelijker en minder klassiek ontwerp nodig dan een gevestigd advocatenkantoor. Het is daarom raadzaam om met je klanten te bespreken waar zij waarde aan hechten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de site modern is en de doelgroep aanspreekt. 

Ontwerpnormen voor de relaunch van je website

Naast de ontwerpspecificaties van de betreffende CI zijn er verschillende ontwerpnormen die altijd moeten worden nageleefd. Dit zijn responsiviteit en mobiele optimalisatie. De nieuwe website moet correct kunnen worden weergegeven op een groot aantal mobiele apparaten. Daarvoor moet het design geoptimaliseerd zijn voor verschillende schermformaten en duidelijke navigatie-elementen bevatten die op elk apparaat intuïtief gebruikt kunnen worden.

De website moet gemakkelijk en intuïtief te navigeren zijn, niet alleen op mobiele apparaten. De algemene paginastructuur moet zo zijn ontworpen dat gebruikers meteen begrijpen hoe ze hem moeten bedienen. Het is ook belangrijk dat alle webpagina's gemakkelijk te vinden zijn en dat het menu ze duidelijk presenteert. Te veel hiërarchie en geneste submenu's moeten worden vermeden, zodat de navigatie begrijpelijk blijft. De bevindingen van de voorbereidende analyse kunnen helpen om problemen met de vorige paginastructuur op te sporen en deze dienovereenkomstig aan te passen. 

"*" geeft verplichte velden aan

Ik wil me abonneren op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe blogartikelen, ebooks, features en nieuws over WordPress. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken. Bekijk ons Privacybeleid.
Dit veld dient ter validatie en mag niet worden gewijzigd.

Optimalisatie van de teksten

Ook al is de website technisch up-to-date en helemaal opnieuw ontworpen, het resultaat kan niet het gewenste effect bereiken als de inhoud niet geoptimaliseerd is. Een goede websiterelaunch moet daarom ook inhoud en tekstoptimalisatie omvatten. 

Tekstoptimalisatie richt zich niet alleen op structuur en grammatica, maar vooral op de relevantie van de inhoud. Teksten moeten actueel worden gehouden en informatie die niet meer relevant is moet worden verwijderd. Daarnaast kan nieuwe inhoud worden toegevoegd die verwijzingen bevat naar nieuwe diensten of producten die het bedrijf nu aan je klanten aanbiedt. 

Je mag ook niet vergeten dat de taal van de content aangepast moet worden, zodat de doelgroep zich erin kan vinden. Verder moeten teksten relevante trefwoorden bevatten die belangrijk zijn voor zoekmachines. Deze tekstoptimalisatie vanuit SEO-oogpunt wordt nader bekeken in het hoofdstuk over SEO-optimalisatie. 

Optimalisatie van de artikelen

Als er op de vorige website artikelen staan, bijvoorbeeld in de vorm van een blog, dan moeten die ook in aanmerking worden genomen bij de optimalisatie van de inhoud. Hier is het van belang na te gaan of ze actueel zijn, ze te verwijderen, te herzien of nieuwe, aangepaste bijdragen te publiceren. 

Als de doorstart niet in hetzelfde CMS (bijv. WordPress) plaatsvindt als voorheen, kunnen de berichten uit het vorige CMS worden geëxporteerd en opnieuw geïmporteerd om een handmatige overdracht te voorkomen. Verschillende tools kunnen hierbij helpen, zoals WP All Import als je het WordPress CMS gebruikt. 

Optimalisatie van de afbeeldingen

Last but not least wordt ook gekeken naar de visuele inhoud van de website, zoals afbeeldingen of video's. Hier moet gecontroleerd worden of deze van voldoende kwaliteit zijn. Omdat beeldschermen tegenwoordig een hogere resolutie hebben, kunnen verouderde afbeeldingen wazig en pixelig worden weergegeven. Bij een relaunch is het daarom raadzaam ze te vervangen of, indien mogelijk, opnieuw te bewerken. 

Bovendien moet de inhoud van de foto's of video's actueel zijn. Dit betekent: Zijn de afgebeelde voorwerpen of technische apparaten up-to-date? Zien de afgebeelde mensen er modern gekleed uit? Er moeten passende moderne afbeeldingen worden geselecteerd, nieuw gemaakt en geïntegreerd.
Als je eenmaal geschikte afbeeldingen voor de nieuwe website hebt geselecteerd, moet je hun compressie controleren. Omdat afbeeldingen zonder compressie veel datacapaciteit vergen, kan een gebrek aan compressie gevolgen hebben voor de laadtijden van een pagina. We raden aan om oude en nieuwe afbeeldingen opnieuw te comprimeren voordat je ze op de webpagina implementeert. 

Plugins


Plugins helpen om belangrijke functies van een website te realiseren. Tegelijkertijd bevatten ze veel programmacode die wordt geladen als de afzonderlijke webpagina's worden aangeroepen. Als er te veel plugins worden geactiveerd, gaan de snelheid en de prestaties van de website achteruit. Daarom moeten op basis van de voorbereidende analyse plugins die niet meer nodig zijn worden geïdentificeerd en gedeactiveerd of verwijderd.

Nieuw gebruikte plugins moeten ook zorgvuldig geselecteerd worden. Het is belangrijk dat ze compatibel zijn met andere plugins, dat ze niet te veel middelen vergen en dat ze voortdurend door de ontwikkelaars worden ontwikkeld. De regel is: hoe minder, hoe beter. Hoe je de nieuwe WordPress website van je klanten verder kunt versnellen wordt uitgelegd in ons artikel: Hoe je de laadtijden van je WordPress website kunt verbeteren.

Permalinks

Op basis van de URL indexeert Google alle pagina's van een website en beoordeelt ze. De webpagina's die in de analyse als relevant zijn aangemerkt, moeten daarom ook op de nieuwe website onder dezelfde URL toegankelijk zijn. Zo zijn deze pagina's nog steeds toegankelijk voor Google en worden ze ook geïndexeerd. 

Voor websites die na de relaunch van de website niet meer op de nieuwe website zijn geïntegreerd, zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste kunnen deze pagina's worden verwijderd en deze verwijdering aan Google worden doorgegeven. Ten tweede is het mogelijk om een redirect in te stellen naar een andere pagina op de nieuwe website. Hiervoor kan de 301 redirect code worden gebruikt. Raidboxes biedt hiervoor een geïntegreerde functie in zijn Dashboard. Er zijn ook diverse plugins, zoals de WordPress plugin Redirect, die redirects in WordPress in gang zet. Deze heb je echter niet nodig bij Raidboxes. 

Website Relaunch Redirections

SEO optimalisatie

Zoekmachineoptimalisatie is tegenwoordig een van de essentiële hulpmiddelen om een goede positie in de zoekmachines te bereiken. Je moet er dus voor zorgen dat de nieuwe website SEO geoptimaliseerd is, zodat hij beter scoort in de zoekmachines en dus meer views genereert. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is inhoud en tekstoptimalisatie vanuit SEO-perspectief. Voor visuele inhoud moeten de meta- en alt-tags worden gecontroleerd en zo nodig aangepast. Deze tags maken een toegankelijk gebruik van de website mogelijk en helpen zoekmachines bij de thematische classificatie van een afbeelding. De korte tekst van de alt-tag moet de inhoud van de betreffende afbeelding weergeven en de trefwoorden bevatten. Voor verdere zoekmachineoptimalisatie van een afbeelding moet ook aan de volgende aspecten worden gedacht: de bestandsgrootte (niet te groot), het bestandsformaat (typische formaten als PNG, SVG, JPG of GIF) en de bestandsnaam (integratie van relevante keywords). 

Naast visuele inhoud is het belangrijk om de teksten op de website aan te passen voor meer conversies. Daarvoor is het zinvol om de teksten zo te formuleren dat ze zowel zoekmachines als mensen aanspreken. Voor zoekmachineoptimalisatie moet je bepaalde trefwoorden gebruiken om ervoor te zorgen dat de webpagina in de zoekresultaten verschijnt wanneer gebruikers op bepaalde termen zoeken. 

Geschikte keywords die in tekst- en afbeeldingstags moeten worden opgenomen, kunnen worden gevonden met behulp van verschillende tools. Veel van deze tools zijn aan kosten verbonden, maar bieden allerlei opties en zoekinstellingen. Een eenvoudige Google-zoekopdracht kan ook een overzicht geven van relevante trefwoorden.

3. Tests en verbeteringen

Nadat de ontwikkeling is voltooid en voordat de relaunch van de website kan beginnen, raden we een testfase aan om er zeker van te zijn dat alles goed werkt. Alle belangrijke functies en ook de navigatie en responsiviteit moeten worden getest. Het is ook raadzaam om de website op verschillende apparaten en browsers te testen om er zeker van te zijn dat de functies voor alle gebruikers goed werken en dat het design er op alle apparaten hetzelfde uitziet. 

Relevante vragen in de testfase kunnen zijn:

 • Is de navigatie intuïtief en begrijpelijk?
 • Werken alle links?
 • Worden de nieuwe webpagina's correct weergegeven op alle apparaten en browsers?
 • Zitten er nog fouten in de inhoud?
 • Werken de plugins naar behoren?
 • Laadt de webpagina met voldoende snelheid?

Testen en verbeteren moet gebeuren in nauw contact met je klanten, want het is logisch dat zoveel mogelijk mensen de site bezoeken en hem grondig testen. De testfase biedt ook tijd voor laatste aanpassingen en inhoudelijke veranderingen voordat de site online gaat.

4. Aankondiging en livegang

Als er geen problemen meer kunnen worden vastgesteld, kan de go-live worden gepland. Daartoe moeten je klanten tijdig worden geïnformeerd over de aanstaande publicatie van de nieuwe website. In dit verband zijn gerichte promoties op de oude website en extra prikkels bijzonder geschikt, bijvoorbeeld in de vorm van een prijsvraag op de nieuwe website.

De eigenlijke publicatie, de go-live, vindt dan idealiter plaats op een tijdstip dat er niet veel verkeer op de website is. Afhankelijk van de branche kan dat 's avonds of in het weekend zijn. Dit garandeert een soepele overgang. 

5. Toezicht en feedback

Zodra de nieuwe website opnieuw is gelanceerd, is het werk nog niet gedaan. In de eerste weken en maanden van de lancering moeten jij en je klanten de prestaties en gebruikersactiviteit nauwlettend in de gaten houden.

 • Werkt alles? Zijn er foutbronnen die gecorrigeerd moeten worden?
 • Kan het verkeer op de website toenemen en blijvend verhoogd worden?
 • Zijn er subpagina's die nog niet goed genoeg presteren?

We bevelen ook regelmatig WordPress onderhoud aan, zodat de nieuwe website altijd beschermd is tegen beveiligingslekken en aanvallen van hackers. Verdere redenen die ook je klanten zullen overtuigen worden uitgelegd in ons artikel over het onderwerp WordPress onderhoud.

Het kan ook nuttig zijn om rechtstreeks feedback van gebruikers te verzamelen. Enquêtes kunnen worden opgezet op de website of in de vorm van een nieuwsbrief. Samen met de bevindingen uit de monitoring kan verder potentieel voor verbetering worden vastgesteld en kan de website voortdurend worden geoptimaliseerd.

Conclusie over je succesvolle relaunch van de website 

Een herlancering van een website is een waardevolle investering voor je klanten, die hen kan helpen hun doelen te bereiken en hun aanwezigheid in de online sector te versterken. Van de keuze van het technische platform tot de optimalisatie van de inhoud en de teksten tot de optimalisatie voor zoekmachines, er zijn veel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de relaunching van een website. 

Met behulp van de tips in dit artikel kun je ervoor zorgen dat je niets over het hoofd ziet en dat de website met succes en naar tevredenheid voor je klanten opnieuw wordt gelanceerd. Je kunt de afzonderlijke punten gebruiken als checklist om een beter overzicht te houden en een optimaal resultaat te bereiken. 

Want hoe succesvoller de relaunch van de website, hoe tevredener je klanten en hoe groter de kans dat ze vervolgbestellingen plaatsen.

Jouw vragen over een succesvolle relaunch van een website

Welke ervaring heb jij met herlanceringen van websites? Welke vragen heb je? Gebruik gerust de commentaarfunctie. Wil je op de hoogte blijven van verdere artikelen over het onderwerp WordPress en WooCommerce? Volg ons dan op LinkedIn, Facebook, Twitter of via onze nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.