Etisk marknadsundersökning: Hur man etiskt samlar in marknadsundersökningar

Etisk marknadsundersökning: Hur etisk marknadsundersökning lyckas

Företag har idag tillgång till i stort sett all data de behöver. Med verktyg och system för att generera kundinsikter är potentialen att förbättra ditt företag genom marknadsundersökningar obegränsad. Din framgång beror på att samla in och använda denna information på ett etiskt sätt. I den här artikeln kommer jag att presentera dig för effektiva strategier för etisk marknadsundersökning.

Etik är ett ramverk genom vilket du bör titta på alla affärsbeslut. I marknadsundersökningar kan det göra skillnaden mellan långsiktiga effektiva varumärkesbeslut och i slutändan destruktiv marknadsföring.

94% av konsumenterna säger att de sannolikt kommer att vara lojala mot ett varumärke som erbjuder fullständig transparens. Oetiska metoder - som att dölja hur du använder data - påverkar din förmåga att behålla kunder och växa som företag. Lär dig istället hur marknadsundersökningsdata kan samlas in etiskt och användas för att hitta ett bättre tillvägagångssätt.

(O)etiska datarutiner påverkar din verksamhet – konsekvenserna

Etikens roll i marknadsundersökningar går utöver att bara göra det rätta. Även om detta är avgörande när man samlar in marknadsdata. Besökare använder din webbplats under antagandet att de inte utnyttjas på något sätt. Genom att hålla dig till etiska affärsmetoder kan du se till att detta inte händer och skapar ett gap mellan dig och din målgrupp som du kanske aldrig återhämtar dig från.

I ett ökänt fall befanns Facebook ha brutit mot sekretesslagar när det tillät Cambridge Analytica att samla in data från 87 miljoner användare. Konsekvenserna blev böter på 500 000 pund från U.K. Information Commissioner's Office och ett världsomspännande skällsord mot varumärket. Efter att skandalen blev känd minskade likes, delningar och inlägg på den sociala medieplattformen med 20%.

Detta är en anledning till att Facebook utan tvekan fortfarande försöker övervinna. Skandalen visar hur bristen på tydliga etiska principer kan påverka uppfattningen och engagemanget hos en online-publik, vilket i sin tur påverkar kundernas intäkter och lojalitet.

Vid marknadsundersökningar bidrar det också till att förstå vilka metoder konsumenterna anser vara oetiska. Här är några exempel:

Etisk marknadsundersökning: Hur etisk marknadsundersökning lyckas
Vad som bäst beskriver oetisk marknadsföring. (Bildkälla: Marknadsföringsdiagram)

Oetisk marknadsföring inkluderar ...

  • Marknadsföring som överdriver eller förvränger sanningen
  • Marknadsföring som riktar sig till och utnyttjar utsatta grupper
  • Marknadsföring som döljer viktig information
  • Marknadsföring som innebär skam
  • Marknadsföring som använder orealistiska eller ändrade bilder

Det bästa sättet att undvika dessa omständigheter är att sätta etiken i centrum för forskningsprocessen. Men vilka etiska principer kan vägleda dig i marknadsundersökningar?

Etiska principer i marknadsundersökningar

Etisk marknadsundersökning: Hur etisk marknadsundersökning lyckas
Etisk marknadsundersökning: Vilka etiska principer är viktiga? (Bildkälla: Picpedia.org)

Varje affärsmodell som bygger på onlinedata – praktiskt taget alla företag i modern tid – måste ta hänsyn till målgruppens perspektiv. Annars riskerar du att uppröra (och alienera) dina konsumenter. Etiska marknadsundersökningsprinciper hjälper dig att undvika dessa skadliga omständigheter.

Det här är de etiska principerna du bör tänka på när du utför marknadsundersökningar:

Öppenhet

Öppenhet är den första principen för datainsamling, som regleras av vissa rättsliga bestämmelser, t.ex. EU:s allmänna dataskyddsförordning (PUL) är obligatoriskt. Transparens innebär att du uttryckligen förklarar för användarna vilka uppgifter du samlar in och hur du använder dem. Transparens är viktigt för att höja förväntningarna och göra ett förtroendekontrakt med din publik. Detta gör att dina användare kan känna sig säkra på att de kan hålla sig till dina riktlinjer och utveckla större lojalitet genom förtroende.

Privatliv

Etisk marknadsundersökning måste också säkerställa att de insamlade uppgifterna förblir privata. När Equifax misslyckades med att uppdatera sina system utsatte företaget 148 miljoner kunder över hela världen för ett dataintrång. Stöld och identitetsbedrägeri var resultatet av denna konfiskerade information och skakade användarnas förtroende för plattformen. Sekretess är vad vi alla förväntar oss när vi ansluter till ett företag online. Detta gäller även marknadsundersökningar, som utgör grunden för affärsmetoder.

Avsikt

För att vara etiskt försvarbar måste datainsamlingen också vara målinriktad. Detta innebär att den insamlade informationen överensstämmer med de faktiska affärsmålen. Företag kan frestas att samla in så mycket data som möjligt under sin forskning, men all denna information utsätter användarna för överträdelser. För ett etiskt förhållningssätt bör forskningsmåtten definieras i förväg och deras tillämpningar uttryckligen definieras.

Tillmötesgående

Sedan beror etisk marknadsundersökning på att ett företag följer de policyer och dataapplikationer som det har kommunicerat internt och externt. När du samlar in personlig information från dina användare kan det finnas en stor frestelse att sälja denna information till andra företag, men beroende på jurisdiktion kan detta bryta mot både din målgrupps förtroende och sekretessbestämmelser. Håll dig till dina riktlinjer för att bedriva etisk forskning.

Minimering

I likhet med syftet säkerställer denna princip för etisk marknadsundersökning att du begränsar de insamlade uppgifterna. Detta inkluderar att förstöra uppgifterna inom en rimlig tidsperiod och minska identifierande information så mycket som möjligt. 

På detta sätt kan företag inte bara skydda sina användares personuppgifter utan också minska förlamningen som orsakas av stora dataanalyser till ett minimum. Detta hjälper företag med både etisk hantering av data och effektiva marknadsföringsbeslut.

Dessa principer utgör grunden för etisk insamling av marknadsundersökningsdata i alla dess former. Oavsett hur du samlar in data – genom insikter om sociala medier, A/B-testning eller fokusgrupper – bör din metod börja med dessa överväganden. Lär dig hur du samlar in data med hjälp av etiska förfaranden.

"*" visar obligatoriska fält

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet för att få information om nya bloggartiklar, e-böcker, funktioner och nyheter om WordPress. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Observera vår integritetspolicy.
Det här fältet är avsett för validering och bör inte ändras.

Hur man genomför etisk marknadsundersökning

Budgeten och operativa krav för varje affärsmodell dikterar dess inställning till marknadsundersökningar. Etiska överväganden kan dock göras i alla tillvägagångssätt för datainsamling. Det första steget är att sätta etik först när du bestämmer din marknadsundersökningsstrategi och taktik. Strategin är ett övergripande mål. Taktik är de medel du använder för att uppnå detta mål.

Om du vill samla in marknadsundersökningsdata på ett etiskt sätt måste du anpassa din strategi till dessa etiska principer. Använd sedan taktik som följande:

Upprätta tydliga användarvillkor och sekretesspolicyer.

Etisk forskning och datainsamling börjar med de villkor du presenterar för din publik. Det här är dina användarvillkor, sekretesspolicy och cookie-banners som besökare ser när de först interagerar med din plattform och skickar in data. 

Social försäljning av något slag beror på det förtroende som byggs upp av denna öppenhet. Oavsett hur du samlar in data för marknadsföringsändamål är det absolut nödvändigt för ett etiskt tillvägagångssätt att detaljera vilka data du samlar in och hur du använder dem.

Etisk marknadsundersökning: Hur etisk marknadsundersökning lyckas
Cookie-banners är det första steget mot mer transparens och förtroende. (Bildkälla: Imgur.com)

Samla in data som representerar din olika målgrupp.

Etik kräver att du representerar alla dina användare. Det betyder att du måste se till att din marknadsundersökning når alla människor du tjänar. För att säkerställa detta bör du diversifiera din datainsamling över olika plattformar. Använd insikter om sociala medier samt sökmotordata och mer traditionella sätt att nå ut. Det har visat sig att olika lag kan öka vinsten för vissa företag med upp till 7%. Så missa inte denna integrerade aspekt av marknadsundersökningar.

Ge deltagarna rätt att när som helst dra sig ur.

Etisk marknadsundersökning innebär att respektera din publiks rättigheter. En av dessa rättigheter är rätten att komma ut när som helst. Låt dina deltagare ta ut pengar från datainsamlingen, radera sitt konto och ladda ner det du har sparat i deras profil. Detta hjälper till att skapa förtroende för din plattform.

Kontrollera om du är partisk i din forskning.

Omedvetna fördomar och kognitiva fördomar (även känd som bias) är ett verkligt problem när man gör marknadsundersökningar. Lyckligtvis kan du vidta åtgärder mot det - om du vet vad du ska se upp för. Kontrollera dina data för allt som kan upprätthålla stereotyper. Och bjud in olika teammedlemmar att ifrågasätta din forskningsprocess. 

Om du använder artificiell intelligens, se till att den har testats mot fördomar som går in i programmering.

Prioritera dataskydd.

Om du samlar in forskningsdata - till exempel genom övervakning av sociala medier och andra digitala processer - behöver du ett system för att skydda dessa data. I både fallet med Facebook och Equifax var oetiska metoder resultatet av att uppgifterna inte skyddades. Båda fallen orsakade avsevärda skador för de berörda företagen. Håll dina datasystem uppdaterade och skydda dem med brandväggar och metodtips för cybersäkerhet.

Etisk marknadsundersökning

Cybersäkerhet och dataskydd har högsta prioritet. (Bildkälla: Open.AC.UK)

Med denna taktik blir det en enkel process att följa en etisk marknadsundersökningsmetod. Detta gör att du kan bygga en betrodd digital närvaro som undviker fallgroparna med slarvig datainsamling.

Bättre affärer genom etisk marknadsundersökning

Den digitala marknaden blir alltmer konkurrenskraftig. Detta är inte den enda anledningen till att det är viktigare än någonsin att bygga en etisk affärsmodell. Etisk marknadsundersökning är ditt verktyg för att uppnå detta, men det måste fokusera på etiska principer för att lyckas.

Starta marknadsundersökningsprocessen med ett engagemang för transparens, integritet, minimering och de andra principerna som presenteras här. Använd sedan dessa taktiker för att undvika oetiska metoder och basera bättre marknadsföring på ett etiskt förhållningssätt. Bättre affärer väntar dig i form av lojala kunder, mer förtroende och mer marknadsföringsrelevans.

Dina frågor om etisk marknadsundersökning

Vilka frågor har du till Beau om etisk marknadsundersökning? Använd gärna kommentarsfunktionen. Vill du bli informerad om nya inlägg om WordPress och marknadsföring online? Följ oss sedan på Twitter, Facebook,LinkedIneller via vårt nyhetsbrev.

Tyckte du om artikeln?

Med din recension hjälper du oss att förbättra vårt innehåll ytterligare.

Skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *.