Raidboxes 2023

RaidboxesNasz rok 2023 - i to, co nadejdzie w 2024 r.

Większy zrównoważony rozwój, większa spójność zespołu, więcej dialogu z naszymi partnerami i spoiler dla "nowego" Raidboxes: Co wydarzyło się w tym roku, a co nadejdzie w 2024 roku? Czego możesz oczekiwać jako klient? Nasz przegląd i prognozy.

Nowy rok, nowe serwery

Po wielu miesiącach intensywnej pracy za kulisami możemy ogłosić jedną z najważniejszych innowacji ostatnich lat! Na początku 2024 roku uruchomimy nasze zupełnie nowe serwery - z większą ilością zasobów na Box i całą gamą nowych funkcji bezpieczeństwa.

W tym miejscu wielkie podziękowania dla naszych inżynierów i zespołu projektowego, bez Was ten sukces nie byłby możliwy. Uruchomienie planowane jest na pierwszy kwartał. Nowa infrastruktura jest tworzona wspólnie z grupą team.blue, do której należy Raidboxes , więcej na ten temat później.

Nowe serwery nie są jedyną ważną innowacją na 2024 r. Chcesz być informowany o szczegółach i nowych funkcjach w odpowiednim czasie? Śledź nas na LinkedIn, Facebooku, Twitterze lub za pośrednictwem naszego newslettera WordPress.

Zrównoważony rozwój: Raidboxes to Benefit Corporation

Zrównoważony rozwój zawsze był dla naszego zespołu czymś więcej niż tylko modnym hasłem. Od samego początku założycielom Torbenowi i Johannesowi zależało na stworzeniu pierwszego prawdziwie "zielonego" hostingu WordPress. Wszystko zaczęło się od sadzenia drzew na Box, uzupełnionego o wiele innych inicjatyw mających na celu zmniejszenie emisji CO₂.

Jesteśmy świadomi, że w firmie należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić, że zrównoważony rozwój jest rzeczywiście realizowany w praktyce. Jest to możliwe tylko dzięki strategicznemu podejściu. Do tej pory zespół Raidboxes był zbyt mały, aby w pełni je rozwinąć. Ale teraz, wraz z naszym kolegą Julianem, mamy stałą osobę kontaktową, która łączy wszystkie inicjatywy zrównoważonego rozwoju i poddaje je testom.

Ponowne zalesianie Edenu Raidboxes
Nasza współpraca z Eden Reforestation to tylko jeden z wielu projektów

Chcemy, aby nasze wysiłki były mierzone obiektywnie, aby zapobiec czystemu "greenwashingowi". Z tego powodu od tego roku strona Raidboxes jest certyfikowana nie tylko zgodnie ze standardami Economy for the Common Good, ale także jako Benefit Corporation.

Certyfikat Benefit Corporation jest nagrodą dla firm, które osiągnęły pewien minimalny poziom standardów społecznych i środowiskowych. Dla nas w Raidboxes od samego początku ważne było stworzenie firmy, która koncentruje się na wpływie społecznym oprócz zwykłych ograniczeń finansowych rynku.

Widać to nie tylko w projektach na rzecz większej ochrony środowiska, ale także w sposobie, w jaki Raidboxes angażuje się w sprawy swoich pracowników. Obecnie, na przykład, wdrażamy szeroko zakrojone działania mające na celu rozwiązanie kwestii sprawiedliwego podziału wynagrodzeń i zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

600 000 drzew posadzonych przez naszych klientów

Do tej pory, dzięki wysiłkom naszych klientów, Raidboxes było w stanie zasadzić prawie 600 000 drzew. Za każdą stronę internetową, którą u nas hostujesz, sadzimy dla Ciebie drzewo - razem z Eden Reforestation Projects. Tylko w tym roku posadziliśmy 135 000 nowych drzew.

Aby odejść od koncentracji na czystym kapitale w kierunku skupienia się na dobru wspólnym, w 2020 r. firma Raidboxes sporządziła bilans dobra wspólnego. Ponieważ jednak lubimy stale analizować siebie pod różnymi kątami, zdecydowaliśmy się również na długą drogę do uzyskania statusu Benefit Corporation.

W naszym wywiadzie z Julianem możesz przeczytać, jak to osiągnęliśmy, jakie środki są stosowane i jaki wysiłek jest z tym związany. Być może uda nam się zmotywować jeszcze więcej firm i agencji ze sceny WordPress do uzyskania certyfikatu. Dla wymiernie bardziej zrównoważonej kultury korporacyjnej.

Zespół rozwija się razem

W 2022 r. liczba Raidboxes znacznie wzrosła. W 2023 r. skupiono się przede wszystkim na integracji tych nowych pracowników z ich zespołami i rolami. Zobacz metodę zarządzania holakracją, która promuje szczególnie autonomiczną pracę.

Naszym ambitnym celem jest stworzenie atmosfery pracy dla wszystkich pracowników, w której czują się oni przynależni: do Raidboxes, do swoich zespołów i do naszych wartości.

Zespół People składający się z 5 pracowników, z których niektórzy pełnią dodatkowe role, codziennie dba o potrzeby i wymagania naszych pracowników. Przy obecnej liczbie 53 pracowników nie jest to bynajmniej sprawa oczywista. Raidboxes świadomie akceptuje tę inwestycję, aby zmotywować i zatrzymać swój zespół.

Raidboxes Współpraca zespołowa
Pomimo remote-first: spotkania na miejscu są dla nas ważne

Do udanej współpracy na stronie Raidboxes przyczyniają się między innymi następujące działania i projekty:

 • Oddzielna rola People Culture Care. Ich zadaniem jest inicjowanie projektów promujących zrównoważony wzrost i rozwój osobisty wszystkich pracowników.
 • Rozwój ten powinien opierać się na autentycznej motywacji, której podstawą są szczere informacje zwrotne. W tym celu korzystamy z comiesięcznych anonimowych ankiet pracowniczych dotyczących różnych kluczowych tematów, takich jak komunikacja, obciążenie pracą, praca zdalna i różnorodność.
 • Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne są przekazywane bezpośrednio do działań, które są opracowywane i monitorowane przez specjalną grupę projektową.
 • Dwóch specjalistów ds. równych szans i dwie inne osoby kontaktowe ds. zdrowia psychicznego służą jako neutralny i anonimowy punkt kontaktowy we wszystkich kwestiach związanych z wyzwaniami zawodowymi i prywatnymi.
 • Regularne szkolenia z metody komunikacji bez przemocy (NVC), wewnętrzne i zdalne.
 • Inne formaty, takie jak (anonimowy) format informacji zwrotnej z naszym kierownictwem. Oferty mediacji, coachingu lub doradztwa psychologicznego (te ostatnie są świadczone przez zewnętrznego dostawcę).

Ponadto wszyscy pracownicy otrzymują szczegółowe i ustrukturyzowane informacje zwrotne od swoich zespołów i ich liderów co najmniej raz w roku. Na podstawie tych moderowanych dyskusji opracowywane są środki i cele, które służą rozwojowi osobistemu i dalszemu szkoleniu.

Wszystkie te projekty mają na celu zapewnienie, że wszyscy w zespole są nadal "widoczni", co czasami nie jest łatwe, biorąc pod uwagę nasz rozwój i nasze zdalne podejście.

Wiemy, że nie zawsze możemy dotrzeć z naszymi działaniami do wszystkich pracowników. Niemniej jednak jesteśmy dumni z faktu, że zadowolenie w zespole obecnie stale rośnie, jak pokazują nasze anonimowe (a zatem tak bezstronne, jak to tylko możliwe) ankiety.

Zostań częścią zespołu Raidboxes już teraz!

Czy odpowiedzialność osobista, wolność i motywacja są dla Ciebie ważne? Dla nas też! Zostań częścią naszego wspaniałego zespołu i pomóż nam przekraczać oczekiwania naszych klientów. Zobacz nasze aktualne oferty pracy.

Pierwszy Dzień Partnera Raidboxes

1 września 2023 r. był wyjątkowy dla Raidboxes : odbył się nasz pierwszy Dzień Partnera! Zespół sprzedaży wkłada dużo energii we wspieranie i doradzanie naszym partnerom agencyjnym, aby wspólnie się rozwijać. Dlatego tym lepiej było skontaktować się z uczestnikami osobiście. Z networkingiem, inspirującymi prezentacjami i ekscytującymi sesjami pytań i odpowiedzi.

Około 80 uczestników z całego regionu DACH przyjechało do nas do Münster. Reprezentowani byli również Raidboxerzy ze wszystkich ośmiu kół. Ten dzień miał na celu nie tylko nawiązanie czystych relacji biznesowych, ale także wzmocnienie więzi z naszymi partnerami, dzielenie się wiedzą i budowanie sieci kontaktów.

Dzień Partnera 2023 Grupa osób 1
Prezentacje i swobodny networking: nasz Dzień Partnera

Agenda była wypełniona punktami programu, które były szczególnie interesujące dla naszych partnerów. Na przykład ekskluzywny wgląd w naszą nadchodzącą infrastrukturę lub przebudowę Dashboard , z jeszcze większą liczbą funkcji i łatwością obsługi.

Rozmowy Q&A oferowały ekscytujący wgląd w procesy pracy naszych agencji partnerskich, ale także w samą stronę Raidboxes . Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób stawiamy czoła wyzwaniom jako firma zdalna i dokąd zmierzają Raidboxes i hosting WordPress w nadchodzących latach.

Nasz program partnerski dla agencji i freelancerów

Czy tworzysz i utrzymujesz strony internetowe WordPress dla swoich klientów? Zacznij już teraz jako partner Raidboxes i korzystaj z atrakcyjnych korzyści!

Po sesjach istniała możliwość dalszego omówienia poszczególnych tematów w ramach głębokich nurkowań. Przeczytaj raport z doświadczenia od Patrizia, aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniu. Relacjonowała ten dzień dla naszego zespołu ds. marketingu i mediów społecznościowych. Możesz też obejrzeć nasz film o Dniu Partnera:

Nowy krąg wzrostu

Holakracja oznacza, że pracujemy w rolach, które są przypisane do tak zwanych kręgów. Jest to rodzaj zespołu roboczego, ale jego członkowie mogą pracować znacznie bardziej elastycznie i niezależnie niż ma to miejsce w normalnych warunkach.

Na początku roku utworzyliśmy dodatkowe Koło Wzrostu, które ma ważne powiązania ze wszystkimi innymi Kołami i ściśle współpracuje z działem marketingu. Celem Growth Circle jest identyfikacja obszarów działalności, które promują rozwój Raidboxes .

Na co dzień nasz zespół ds. rozwoju pracuje na przykład z eksperymentami na żywo w poszczególnych kanałach i lejkach. Są one stale monitorowane pod kątem ich powodzenia: śledzimy, co działa i anulujemy to, co nie działa - abyśmy mogli spróbować ponownie w późniejszym terminie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Analiza lejka Raidboxes
Przykładowa analiza lejka naszego Koła Wzrostu

Metoda ta opiera się na założeniu, że poszczególne zespoły często działają w "bańce doświadczeń" i dlatego tylko pozornie wiedzą, które środki mogą działać, a które nie. Przy konwencjonalnych metodach pracy wiele możliwości rozwoju pozostaje ukrytych, które stają się widoczne dopiero dzięki eksperymentom i testom A/B.

Powody, dla których zdecydowaliśmy się na zwinne podejście do wzrostu, są następujące:

 • Połączona wiedza specjalistyczna: Nowy Circle łączy wiedzę specjalistyczną z kilku dziedzin (sprzedaż, marketing, rozwój produktu, inżynieria, badania i analityka) w jednej jednostce zajmującej się wzrostem. Daje mu to większą wagę niż tradycyjnym zespołom.
 • Promuje współpracę: Struktura zespołu wzrostu promuje współpracę między członkami zespołu, ponieważ wszyscy pracownicy odgrywają określoną rolę w osiąganiu celów wzrostu. To działa tylko razem.
 • Poprawia wydajność: Dobrze zorganizowany zespół ds. rozwoju jest zaprojektowany tak, aby pracować wydajnie, a każdy członek zespołu koncentruje się na swojej wiedzy specjalistycznej i współpracuje na rzecz wspólnego celu.
 • Umożliwia szybką iterację: Struktura zespołu rozwojowego została zaprojektowana z myślą o szybkiej iteracji i eksperymentowaniu, umożliwiając zespołom natychmiastowe testowanie i udoskonalanie strategii i założeń w celu ciągłego osiągania lepszych wyników.

Nie chodzi jednak tylko o zwiększenie sprzedaży, co byłoby wynikiem naszych działań. Jeśli chodzi o zrównoważone zarządzanie, nasze cele obejmują

 • Generuj więcej nowych rejestracji za pomocą kampanii (np. poprzez kampanie rabatowe, pakiety, optymalizację lejka konwersji, programy szeptane itp.)
 • Przekształć te rejestracje w testerów poprzez optymalizację onboardingu.
 • Przekształć więcej testerów w klientów i zatrzymaj stałych klientów lub zmniejsz wskaźnik rezygnacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do wzrostu lub masz jakieś pytania? Skorzystaj z funkcji komentarzy na końcu artykułu.

Social Media @ Raidboxes

Oprócz rozwoju i marketingu treści, w 2023 r. skupiliśmy się głównie na reorganizacji naszej obecności w mediach społecznościowych i newsletterze. Od tego roku Patrizia , który wcześniej pracował dla nas jako stażysta, jest odpowiedzialny za te dwa ostatnie kanały.

Nasze kanały mediów społecznościowych znacznie wzrosły w 2023 roku:

 • Odnotowaliśmy wzrost o prawie 400 nowych subskrybentów na Instagramie.
 • Na Facebooku osiągnęliśmy łącznie 7,5 miliona wyświetleń (organicznych i płatnych).
 • Na LinkedIn, kanale, który staje się dla nas coraz ważniejszy, odnotowaliśmy nawet 3500 nowych obserwujących.

Najnowsze informacje na temat hostingu WordPress

Mamy również kilka ekscytujących innowacji, które pojawią się w przyszłym roku. Chcesz być o nich informowany? Śledź nas na LinkedIn, Facebooku, Twitterze lub za pośrednictwem naszego newslettera WordPress.

Dokonaliśmy strategicznej korekty: W przyszłości nie będziemy już umieszczać reklam na X (dawniej Twitter). Obecność nienawistnych komentarzy i podobnych treści na platformie stała się dla nas nie do przyjęcia i nie jest zgodna z naszymi wartościami. Nie chcemy wspierać finansowo takich treści. Jak tylko społeczność WordPress zidentyfikuje odpowiednią alternatywę, planujemy całkowicie wycofać się z X.

Oto przykład naszych treści na Instagramie, w których wielokrotnie poruszamy aktualne kwestie społeczne:

Raidboxes i team.blue

Latem 2022 r. Raidboxes dołączył do grupy team. blue, szeroko zakrojonej fuzji firm hostingowych i technologicznych. team.blue obejmuje obecnie ponad 40 marek w 15 krajach europejskich i powstał z połączenia grup hostingowych Combell, TransIP i Register.

Strategicznie, Raidboxes stał się "dużym graczem" na europejskim rynku hostingu WordPress praktycznie z dnia na dzień. Nasza nowa infrastruktura, zobacz sekcję Raidboxes 2.0, jest możliwa tylko dzięki integracji technologii team.blue. Da nam to wyraźną przewagę nad naszymi konkurentami, ponad naszymi poprzednimi ekskluzywnymi narzędziami do najbardziej wydajnego hostingu WordPress.

Team Blue Europe
team.blue działa w 15 krajach europejskich

W przyszłości nasze zespoły będą ściśle współpracować w tym zakresie:

 • Jeszcze szybsze przekształcanie opinii klientów w funkcje
 • Tworzenie nowej infrastruktury dla jeszcze większej prędkości
 • Aby jeszcze bardziej zoptymalizować naszą stronę Dashboard
 • Dopracowanie najlepszego na świecie rozwiązania dla zarządzanego hostingu WordPress

W ostatnich miesiącach zespoły, takie jak nasze koła inżynieryjne i inne, pracowały nad wykorzystaniem potencjalnych efektów synergii. W 2024 r. ocenimy inne obszary, w których współpraca ma sens.

Na przykład, decyzje muszą być podejmowane w People Circle: Gdzie jest sens używać jakich narzędzi razem? Gdzie, z drugiej strony, trzymamy się istniejących rozwiązań, ponieważ stały się one ugruntowane lub są specjalnie dostosowane do rynku niemieckojęzycznego i lokalnych przepisów?

"*" wyświetla wymagane pola

Chcę otrzymywać newsletter, aby być informowanym o nowych artykułach na blogu, e-bookach, funkcjach i nowościach dotyczących WordPress. Mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
To pole służy do weryfikacji i nie powinno być zmieniane.

Chodzi między innymi o to, aby nie utracić naszej kultury korporacyjnej i ducha Raidboxes , a jednocześnie chcemy zmotywować nasze zespoły do współpracy w sposób wykraczający poza czysto "techniczny". Wspólne formaty spotkań i programy szkoleniowe są pierwszym krokiem w kierunku wspólnego rozwoju również pod względem kulturowym.

Społeczność WordPress powraca

WordCamp Europe w Atenach w czerwcu i WordCamp Germany w Gerolstein w październiku w końcu stały się okazją do ponownego nawiązania kontaktów po długim okresie Covidowej abstynencji. Byliśmy obecni na obu obozach jako sponsor.

Raidboxes WCEU Ateny
Raidboxes na WordCamp Europe w Atenach

Dla naszego zespołu ważne jest utrzymywanie kontaktu ze społecznością i dawanie czegoś od siebie poprzez sponsoring. Dzięki uczestnictwu możemy jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych klientów, co często jest łatwiejsze do zrobienia na miejscu, co pokazał również nasz Dzień Partnera.

Wielkie podziękowania dla zespołów WCDE i WCEU za zorganizowanie tych dwóch wydarzeń. Nie jest łatwo zarządzać tym wysiłkiem i związanym z nim ryzykiem, szczególnie dla społeczności niemieckojęzycznej.

WordCamp Gerolstein Raidboxes
Część naszego zespołu na WordCamp Gerolstein

"Do zobaczenia", również w przyszłym roku, na co z niecierpliwością czekamy. Jak dotąd WordCamp Europe 2024 został potwierdzony i odbędzie się w dniach 13-15 czerwca w Turynie we Włoszech.

Nasza misja na rok 2024

Zadeklarowanym celem Raidboxes jest umożliwienie agencjom i twórcom budowania udanych i trwałych stron internetowych tak łatwo, jak to tylko możliwe. Pracowaliśmy nad atrybutem "prostoty" od momentu założenia w 2013 roku, a rezultatem jest unikalny hosting WordPress Dashboard.

Oczywiście mamy ograniczoną kontrolę nad tym, czy rozwiązania naszych klientów są skuteczne i trwałe. Ale dzięki naszej nowej infrastrukturze, wydajności słów kluczowych, automatycznie wspieramy te cele. Mamy o wiele więcej pomysłów na 2024 rok, aby pomóc Twojej witrynie WordPress stać się bardziej wydajną i zrównoważoną. Bądź na bieżąco z naszym newsletterem WordPress.

Zespół Raidboxes codziennie pracuje nad tym, aby nasz hosting WordPress był jeszcze lepszy. Jesteśmy bardzo podekscytowani, widząc, jak nowa infrastruktura i optymalizacje naszego Dashboard zostaną odebrane przez Ciebie. Chcesz się zaangażować? Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy lub poleć je innym.

Mając to na uwadze, możemy tylko powiedzieć: Dziękujemy za wasze wsparcie, nie moglibyśmy tego wszystkiego zrobić bez naszych klientów. Bawcie się dobrze i miejmy nadzieję spokojnie. 🙏🏼🌟 Zachęcamy do korzystania z komentarzy do tego postu w dowolnym momencie lub kontaktowania się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Raidboxes, naszego rocznego przeglądu, nowej infrastruktury i naszego hostingu.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.